Author photoSimona Schreinerová 07.11.2023 15:35

Lepšia kvalita života sa stane realitou. Petržalka napreduje vo výstavbe športovej haly

Moderná multifunkčná športová hala Pankúchova predstavuje jeden z významných investičných projektov petržalskej samosprávy. Športovisko za viac ako 2,5 milióna eur rastie na zelenej ploche súčasného futbalového ihriska. Stavba už naberá jasné kontúry.

Zdroj: Mestská časť Bratislava - Petržalka

Zdroj: Mestská časť Bratislava - Petržalka

Multifunkčná športová hala Pankúchova zastáva pozíciu jedného z najvýznamnejších investičných projektov, realizovaných petržalskou samosprávou. Je plánovaná ako prvá svojho druhu v Petržalke. Pôjde o objekt jednoduchého dizajnu s kapacitou stáleho hľadiska zhruba 250 divákov, no s možnosťou dočasného rozšírenia kapacity. Maximálny počet návštevníkov by v takom prípade mohol prekročiť štvorcifernú hranicu. 

Hala je navrhnutá tak, aby slúžila najmä amatérskym športovým klubom, mládežníckym športovým klubom a verejnosti. Bude poskytovať zázemie pre rôzne športové disciplíny, vrátane hádzanej, futsalu, nohejbalu, basketbalu, volejbalu, bedmintonu, florbalu, tenisu a stolného tenisu. Okrem toho bude slúžiť aj ako miesto pre kultúrne a spoločenské udalosti pod krytou strechou.

Celkové náklady na výstavbu haly by sa mali pohybovať na úrovni 2,5 milióna eur, pričom 1,2 milióna eur predstavuje účelová dotácia, poskytnutá Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) Slovenskej republiky. Zvyšok finančných prostriedkov má mestská časť zabezpečiť zo svojho rozpočtu, konkrétne z rezervného fondu vo výške 500.000 eur a ďalších 800.000 eur prostredníctvom úveru.

Galéria

  • Zdroj: Mestská časť Bratislava - Petržalka
  • Zdroj: Mestská časť Bratislava - Petržalka
  • Zdroj: Mestská časť Bratislava - Petržalka
  • Zdroj: Mestská časť Bratislava - Petržalka
  • Zdroj: Mestská časť Bratislava - Petržalka
  • Zdroj: Mestská časť Bratislava - Petržalka
  • Zdroj: Mestská časť Bratislava - Petržalka

Pôvodné riešenie umiestnenia haly na nádvorí nenašlo priazeň miestnych obyvateľov, ktorí vyjadrili nesúhlas a iniciovali petíciu. Vedenie mestskej časti v dôsledku verejnej diskusie pripravilo alternatívne umiestnenie haly (variant B). Na základe povolenia miestneho zastupiteľstva musel starosta Ján Hrčka vykonať zmenu v projekte pred jeho dokončením. Túto žiadosť schválil stavebný úrad v Karlovej Vsi a vydal Petržalke stavebné povolenie.

Výstavba multifunkčnej haly začala 25. júla tohto roka, pričom mestská časť avizovala, že odovzdanie do užívania je plánované v druhej polovici roka 2024. Tento termín je založený na predpoklade realizácie bez akýchkoľvek komplikácií. Petržalka tiež upozornila, že práce na základovej doske prinesú dočasné obmedzenia pre peších, ktorí môžu využiť obchádzkové trasy. 

Ako nedávno informovala mestská časť Petržalka, aktuálne sa realizuje odlievanie monolitickej stropnej dosky, čiže odlievaného stropu, kde prebiehajú tesárske a armovacie práce. Súčasne sa uskutočňuje i výroba oceľovej konštrukcie. Celé opláštenie budovy o rozsahu približne 1.900 m2, zahŕňajúce hrubú oceľovú konštrukciu, opláštenie budovy sendvičovými panelmi, strešný plášť a výplň otvorov, by malo byť hotové do 30. novembra. Tento plán by mohli narušiť iba nepriaznivé poveternostné podmienky.

Hrubá stavba by mala byť dokončená v januári až apríli budúceho roka, v tom istom čase začne aj realizácia interiéru. Koncom jari má prebiehať finalizácia. Podľa predbežného harmonogramu výstavby možno rátať s kolaudáciou a odovzdaním budovy do užívania približne v júli až v septembri 2024. Práce nateraz prebiehajú podľa plánu a stále platí pôvodný odhad.

 

Zdroj: Mestská časť Bratislava - Petržalka

 

Petržalka intenzívne pracuje na rozvoji športovej infraštruktúry. Nedávno bol predstavený zámer ďalšej haly na Gessayovej ulici v miestnej časti Háje. Výstavba by mala prebehnúť na pozemkoch školského areálu Základnej školy Gessayova, avšak stále ide iba o zámer a o realizácii nie je definitívne rozhodnuté.

Hala by mala slúžiť počas vyučovania ako telocvičňa pre študentov, popoludní by bola k dispozícii pre nájomcov a športové kluby z Petržalky. Okrem toho by mala poskytovať možnosti pre kultúrne podujatia. V hale bude k dispozícii tribúna, hoci jej kapacita zatiaľ nie je stanovená. Samotný dizajn budovy bude musieť zohľadňovať minimálne rozmery hracej plochy 28x44 metrov.

Tým sa ale rozvoj športovej infraštrukúry v Petržalke nekončí. Športová hala na Prokofievovej čaká na komplexnú rekonštrukciu, pričom mestská časť získala grant vo výške približne 340.000 eur prostredníctvom miestnej organizácie Športové zariadenia Petržalky. Na juhovýchode mestskej časti, kde má podľa Územného plánu vzniknúť veľká športová zóna, sa taktiež pripravujú prvé projekty. Na začiatok by mala vzniknúť MakFootball Aréna, ktorú pripravuje slovenský futbalový reprezentant Róbert Mak.

Najvýraznejšou realizáciou bude vznik rozsiahleho komplexu, ktorý pripravuje Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s partnermi. V tesnej blízkosti MakFootball Arény vznikne Kampus športu a zdravia, ktorý bude zahŕňať športovú školu s internátom, dve športové haly, hokejovú arénu, atletický ovál národného významu a ďalšie menšie športoviská. Dátum začatia realizácie projektu zatiaľ nie je úplne jasný, ale Bratislavský samosprávny kraj doň plánuje investovať 62,5 milióna eur.

Mestská časť Petržalka tiež plánuje odkúpiť tenisový areál pri Veľkom Draždiaku za dva milióny eur. Jej zámerom je ďalej využívať tento areál na športové účely, pričom budú potrebné nevyhnutné opravy a v strednodobom horizonte aj generálna renovácia. Po komplexnej rekonštrukcii by táto hala mohla slúžiť aj na ďalšie športy, pričom tenisové kurty by zostali zachované. Zo strany samosprávy išlo o rázny krok, je však v súlade s potenciálom Veľkého Draždiaku, ktorý by mohol posilniť svoju pozíciu najvýznamnejšieho rekreačného areálu v Petržalke. 

Športová vybavenosť na pravom brehu Dunaja je na vzostupe, čo je výborná správa pre žiakov, miestne športové kluby aj všetkých športových nadšencov. Väčšie projekty, ako MakFootbal Aréna či Kampus športu a zdravia, pritom môžu mať až celomestský význam. Po vybudovaní aktuálne prebiehajúcich a ohlásených projektov a zámerov na tom bude minimálne Petržalka so športovou vybavenosťou neporovnateľne lepšie. Až sa sa žiada povedať, že sa do veľkej miery obnoví jej tradícia ako športového zázemia Bratislavy. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube