Author photoSimona Schreinerová 16.04.2024 16:22

Ružinov sa zahusťuje, pribudnú byty aj hotel. Nový projekt na Mierovej sa blíži k výstavbe

O vzniku polyfunkčného objektu na Mierovej v Ružinove, v susedstve staršieho projektu Perla Ružinova, sa hovorí už dlhší čas. Projekt od spoločnosti RETEP má niekoľko mesiacov súhlasné záväzné stanovisko mesta. Aktuálne vstupuje do ďalšej fázy povoľovania predložením dokumentácie na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).

Staršia vizualizácia. Zdroj: Niveau Architekti

Staršia vizualizácia. Zdroj: Niveau Architekti

Dlho pripravovaný projekt pokročil

Polyfunkčný dom je naplánovaný medzi ulicami Gagarinova, Mierová a Brodná, na mieste niekdajšieho Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy. Zámer s oficiálnym názvom Polyfunkčný objekt Mierová pripravuje developer RETEP, ktorý už pred časom získal súhlasné záväzné stanovisko mesta. Development s rovnakým oficiálnym názvom sa plánuje aj medzi Miestnym úradom Ružinov a Ministerstvom hospodárstva SR. Ide však o zámer developera Palinka.

Projekt od RETEPu je v súčasnosti posudzovaný na Okresnom úrade Bratislava v rámci procesu EIA. Podľa dokumentácie pôjde o komplex, kombinujúci krátkodobé ubytovanie s príslušným vybavením, bývanie a obchodné priestory. Tvorený bude časťou A a B, pričom objekt A bude mať 14 nadzemných podlaží (NP) a objekt B sedem. Okrem toho bude mať súbor dve podzemné podlažia (PP)

V časti A bude hotel s ubytovacími jednotkami. Na prvom NP sa bude nachádzať recepcia, reštaurácia s kaviarňou a zázemie pre zamestnancov. Druhé NP je určené pre konferenčné miestnosti, multifunkčnú sálu, fitness a administratívne priestory. Na treťom až 13. NP sa bude nachádzať 14 obytných buniek pre ubytovanie na každom poschodí. Najvyššie 14. NP je vyhradené pre šesť obytných buniek pre ubytovanie.

Galéria

  • Staršia vizualizácia. Zdroj: Niveau Architekti
  • Staršia vizualizácia. Zdroj: Niveau Architekti
  • Staršia vizualizácia. Zdroj: Niveau Architekti
  • Staršia vizualizácia. Zdroj: Niveau Architekti
  • Situácia. Zdroj: RETEP / EIA

Druhá časť B bude slúžiť na bývanie. Na prvom NP budú umiestnené obchodné priestory, zázemie pre byty (kobky) a technické priestory budovy. Na druhom až siedmom NP sa budú nachádzať byty. Celkovo pôjde o 42 bytov, teda sedem bytov na každom podlaží.

V podzemných podlažiach sa budú nachádzať garáže a technické zázemie budovy. Navrhovaných je 211 parkovacích miest, z toho 205 bude v garáži a šesť na teréne. Prístup pre vozidlá a zásobovanie bude z Brodnej ulice, z ktorej existuje napojenie aj v súčasnosti. Nový vjazd bude na približne rovnakom mieste. Peší prístup k objektom bude na úrovni prvého NP z novovzniknutého parku medzi budovami.

Drop-off zóna hotela, teda priestor určený pre príjazd a odjazd hotelových hostí hromadnou aj individuálnou formou dopravy, má byť riešený predĺžením a rozšírením existujúceho odbočovacieho pruhu pre Perlu Ružinova. V návrhu sa počíta aj s vytvorením cyklotrás na ulici Mierová a ulici Brodná podľa požiadaviek Magistrátu. Cyklistické riešenie pôsobí z dokumentácie nadštandardne.

Súčasťou projektu budú aj sadovnícke úpravy, ktoré majú spríjemniť priestory pre obyvateľov, návštevníkov a okoloidúcich. Zároveň majú prispieť k dotvoreniu architektúry a celkového harmonického rázu prostredia. Parkovo upravené plochy budú doplnené prvkami drobnej architektúry a detským ihriskom.

Architektonické riešenie má zohľadňovať fakt, že development vznikne v stabilizovanom území medzi existujúcou zástavbou. V zámere sa uvádza, že po zrealizovaní stavebného zámeru sa zásadne nebude meniť charakter stabilizovaného územia. Projekt spracúvajú Niveau Architekti, ktorí vypracovali štúdiu už v ruku 2020. 

Predpokladaný termín začiatku výstavby je rok 2025, trvať by mala tri roky. Ak sa projekt v procese EIA nezdrží príliš dlho a povoľovanie sa zrýchli vďaka novej legislatíve (prebehne teda spojené územné a stavebné konanie), stavať by sa naozaj mohlo začať už na budúci rok. Orientačné náklady sa odhadujú na 21 miliónov eur.

 

Projekt vznikne v susedstve developmentu Perla Ružinova. Zdroj: Niveau Architekti

 

Okrem úradov byty a vybavenosť

Územie medzi Gagarinovou a Mierovou bolo po odstránení pôvodnej zástavby určené hlavne na umiestnenie vyššej občianskej vybavenosti. Sídliská boli vybudované severne aj južne od tohto pásu. V súčasnosti však k úradným objektom pribúda aj polyfunkčná zástavba s novými bytmi. V tejto chvíli sa tu realizuje alebo pripravuje niekoľko projektov.

Okrem zámeru developera RETEP vznikne na ploche medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Miestnym úradom mestskej časti Bratislava Ružinov spomínaný objekt spoločnosti Palinka. Develompent získal začiatkom roka 2020 súhlasné záväzné stanovisko mesta a koncom roka 2021 územné rozhodnutie. Aktuálne má aj stavebné povolenie. V polyfunkčnom objekte by sa mala nachádzať administratíva, občianska vybavenosť aj byty, architektom je oceňovaný autor Peter Moravčík. 

Na východnom okraji zóny, na križovatke ulíc Gagarinova a Mierová, by zas mohol vzniknúť zámer s názvom Bytový dom Mierová – Gagarinova. Projekt má Hlavným mestom vydané súhlasné záväzné stanovisko k investičnej činnosti.

Známym projektom, ktorý je už prakticky dokončený, je Rezidencia Mierova v susedstve s križovatkou s Hraničnou. Pôvodný projekt Treenium sľuboval modernú budovu podľa vzoru milánskeho Bosco Verticale. Rozostavaný development ale skončil neúspechom. Reštart prišiel až s novým developerom Henris Immo, ktorý zrealizoval náročnú prestavbu a dostavbu. Rezidencia obsahuje 54 bytov s rôznou výmerou od 2-izbových po 4-izbové. 

Lokalitu medzi ulicami Gagarinova a Mierová čaká v dohľadnej budúcnosti razantná zmena. Napriek rušnej doprave či pôvodným úvahám o vzniku pásu úradov tu dnes vzniká polyfunkčná zóna. Projekty obohatia život v území a vyplnia doteraz nevyužívané, resp. len málo využívané pozemky. V princípe ide o jeden z príkladov pozitívneho zahusťovania. Diskutabilná je najmä architektonická neucelenosť zástavby - to je ale pre Bratislavu do veľkej miery už typické. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube