Author photoAndrej Sárközi 12.02.2023 19:05

Ani meter nazvyš. Najnovší ružinovský projekt prináša zahustenie aj mnoho otázok

Zaniknúť môže ďalšia nevzhľadná plocha pri jednej z najfrekventovanejších ciest Bratislavy. Na nároží Gagarinovej a Mierovej ulice je naplánovaná výstavba polyfunkčného domu, ktorý má ambíciu využiť a oživiť územie v susedstve dôležitej výpadovky. Nový development však vyvoláva aj mnoho otázok.

Zdroj: Google Maps

Zdroj: Google Maps

Gagarinova ulica v Ružinove je jednou z najdôležitejších komunikácií vo východnej časti mesta. Okrem vnútromestskej dopravy ulica slúži najmä ako výpadovka a napojenie na diaľnicu D1 a donedávna aj ako hlavný ťah na Žitný ostrov. Paralelne s ňou vedie aj Mierová ulica. Práve na križovaní týchto ulíc plánuje súkromný investor Rudolf Harušťák výstavbu bytového domu s názvom Bytový dom Mierová - Gagarinova ulica. Ten by mal vzniknúť juhovýchodne od existujúceho bytového domu „Solitaire“. Zámer získal prvé dôležité povolenie pri svojej ceste k výstavbe. Hlavné mesto udelilo bytovke súhlasné záväzné stanovisko k investičnej činnosti. 

Nový development je navrhnutý so štyrmi podzemnými a šiestimi nadzemnými podlažiami (NP). Pôdorys projektu je obdĺžnikového tvaru, v podzemných podlažiach bude pôdorys rozšírený. Nosné konštrukcie majú byť zostavené do jedného dilatačného celku, dom bude mať ploché strechy a naplánovanú má výšku 20 metrov.

Na prvom a druhom NP sú situované vstupné priestory a občianska vybavenosť – kaviareň, fitness, administratíva alebo wellness. Kaviareň, komplex fitness a wellness tvoria samostatné celky, ktoré budú prístupné z exteriéru. Administratíva, situovaná na časti druhého nadzemného podlažia, je prístupná zo spoločného schodiska. Na treťom až piatom NP je navrhnutých 18 bytov a na ustúpenom poslednom šiestom podlaží sa nachádzajú 2 byty. Spolu tak bude development obsahovať 20 bytových jednotiek. Menšie nehnuteľnosti budú orientované na Mierovú ulicu z južnej strany, doplnené budú väčšími bytmi so spálňami do strany Gagarinovej ulice. 

Výstavbou bytového domu sa zruší jestvujúcich 15 parkovacích miest, ktoré budú nahradené v parkovacej garáži. Navrhnutých je tu celkovo 74 stojísk. Prvé podzemné podlažie je určené pre návštevníkov polyfunkcie, druhé až štvrté pre obyvateľov, ich návštevy a zamestnancov. Pre návštevníkov polyfunkcie a obyvateľov nového developmentu sú určené samostatné vjazdy a výjazdy. V podzemí sa bude nachádzať aj technické vybavenie bytového domu (zdroj tepla a chladu) a skladové priestory pre jednotlivé byty. 

Súhlasné záväzné stanovisko podmieňuje Magistrát niekoľkými podmienkami. Administratívne priestory na druhom nadzemnom podlaží má investor prevádzkovo napojiť na plochy občianskej vybavenosti na prízemí, ktoré sú prístupné priamo z exteriéru. Krátkodobé parkovacie stojiská pre návštevy je potrebné riešiť ako verejne prístupné a Magistrát taktiež žiada doplniť koordinačnú situáciu. Mesto chce vyčleniť priestory na komunitné aktivity pre obyvateľov – pobytové priestory, detské ihrisko alebo plochy pre šport a investor musí doplniť aj výkres sadových úprav.

Zdroj: Google Maps

 
Architektom je kancelária DD Architekti a zodpovednou projektantkou je Zuzana Duchoňová. Vizualizácie nie sú známe, ateliér ale stojí aj za kontroverzným ružinovským projektom Prima Park II alebo menším komorným rezidenčným developmentom Brick Park v Trnávke. Len sotva tak možno očakávať architektonický skvost. S najväčšou pravdepodobnosťou sa tu plánuje veľmi priemerný dom. 

Ďalšie otázky pri navrhovanom developmente vyplývajú aj z verejne prístupných zdrojov. Predmetné parcely podľa katastra nehnuteľností patria spoločnosti MAMA GoSK so sídlom na Záhradníckej ulici v Bratislave. Jej spoločníkom i konateľom je Marek Godány. Toto meno podľa portálu Aktuality.sk bolo v minulosti spájané s trestnou činnosťou. Udialo sa tak ešte v roku 2009. Je však pravdou, že po 14 rokoch už môže byť situácia diametrálne odlišná. 

Lokalita pri križovaní ulíc Gagarinovej a Mierovej tak pravdepodobne prejde značnou premenou. Aj napriek prítomnosti frekventovanej dopravnej tepny sa môže z dnes len striedmo využívaného priestoru stať miesto pre bývanie. Záležať však bude najmä od architektonického prevedenia, ktoré nateraz ostáva veľkou neznámou.

Kontroverzií a otázok je však pri tomto projekte viac. Bytový dom Mierová-Gagarinova musí prejsť ešte dlhou cestou v povoľovacom procese. Projekt zatiaľ nedisponuje žiadnou webovou stránkou, kde by ľuďom investor komunikoval svoje zámery a plány a je otázne, či projekt takejto veľkosti vôbec web bude mať. Harmonogram výstavby možno taktiež len odhadovať. 

Dom na tomto mieste nemusí byť žiadnou tragédiou. V každom prípade ale pôjde o výzvu pre architektov, ktorí sa budú musieť vyrovnať s náročným pozemkom, zadaním a očividne aj investorom. Ako to zvládnu, sa ukáže v najbližších rokoch.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Google Maps
  • Zdroj: Google Maps
  • Zdroj: Google Maps
  • Zdroj: Google Maps

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube