Author photoRED 29.06.2022 13:55

Kontroverzný Prima Park II sa hýbe, skoré spustenie výstavby je otázne

Keď sme v decembri 2020 priniesli informáciu o skorom spustení výstavby druhej etapy ružinovského projektu Prima Park, nepredpokladali sme, že sa práce nerozbehnú ani po 18 mesiacoch. Zdá sa však, že najnovšie sa veci z mŕtveho bodu predsa len pohli. Stavebný úrad Bratislava-Ružinov vydal totiž nedávno rozhodnutie o povolení odstrániť jeden z troch dilatačných celkov (C) pôvodnej administratívnej budovy VÚB, ktorý uvoľní miesto pre druhú etapu projektu.

Zdroj: Cresco Invest Group

Zdroj: Cresco Invest Group

Konfrontácia vyústila do trestných oznámení

Projekt, plánovaný na Jašíkovej ulici, si doteraz prešiel strastiplnou cestou. Medializované nezhody medzi developerom a miestnymi politikmi či aktivistami prispeli totiž nielen k výraznému zdržaniu povoľovacieho procesu pre Prima Park II, ktorý na dlhší čas ustrnul na územnom rozhodnutí, ale aj k nezvyčajnej anomálii. Majitelia bytov z prvej etapy (malo ísť údajne až o 48 rodín), ktoré vznikli prestavbou dilatačných celkov A a B objektu Všeobecnej úverovej banky na štartovacie bývanie, sa do nich nasťahovali bez platného kolaudačného rozhodnutia. Za tento krok im od stavebného úradu hrozila pokuta. Kolaudácia nadobudla právoplatnosť až v lete 2020. 

Prvým kameňom úrazu bola podmienka kolaudácie stavby uvedená v záväznom stanovisku Magistrátu, a to vybudovanie odbočovacieho pruhu z Ružinovskej na Jašíkovu ulicu. To navrhovateľ odmietol s tým, že podľa neho by Ružinovu ani jeho obyvateľom nepriniesol žiadne benefity, na čom sa v roku 2019 nakoniec zhodol s Hlavným mestom aj s mestskou časťou Ružinov. Napriek tomu sa spomínaná podmienka premietla do záväzného stanoviska Magistrátu k pokračovaniu druhej etapy Prima Parku a keďže vydanie povolení trvalo dlhšie, oddialila aj kolaudáciu prvej.

Zanedlho sa pridružili ďalšie nezhody. Časť lokálnej verejnosti podnecovaná miestnymi poslancami vytiahla notoricky používané argumenty ako neúmerné zahusťovanie, narušenie charakteru lokality, zhoršenie kvality životného prostredia či nesúlad s Územným plánom, ktorý dané územie definuje ako stabilizované. Následne ružinovský stavebný úrad odmietol prvú etapu skolaudovať a pokračovať v územnom konaní pre druhú pre chýbajúce výrubové povolenie na existujúce dreviny.

Celý spor nakoniec vyústil do podania trestných oznámení oboma stranami. Vtedajší starosta Ružinova Martin Chren dokonca otvorene naznačil, že bude hľadať spôsoby, ako projektu zabrániť.

 

Projekt má nadviazať na existujúcu zástavbu, mnohým však prekáža. Zdroj: Cresco Invest Group

 

Developer: Projekt brzdila absolútna nečinnosť stavebného úradu

Štýl vzájomného dialógu medzi developerom a samosprávou bol mimoriadne konfrontačný. Nedorozumenia, ktoré Prima Park sprevádzali fakticky od jeho prvej etapy, výrazne pribrzdili aj povoľovací proces etapy druhej. Ako sa na to všetko s odstupom času pozerá jeho developer?

„Celý projekt Prima Park sprevádzali nielen nedorozumenia s miestnymi politikmi či aktivistami, ale aj preukázateľná nezákonná činnosť stavebného úradu,“ povedal pre YIM.BA Peter Šechny zo spoločnosti CRESCO Ružinov, s.r.o. (člen skupiny Cresco Invest Group, nie je spojená s Cresco Real Estate) „Či už vo forme absolútnej niekoľkomesačnej nečinnosti, alebo vo forme takých úkonov stavebného úradu, ktoré nemali oporu v zákonoch a ktorými došlo len k ďalšiemu zbytočnému predlžovaniu konania. Stavebný úrad v roku 2019 územné konanie dokonca nezákonne zastavil. Nebyť jeho neefektívnej činnosti, skončilo by územné konanie namiesto júla 2021 už v apríli 2019.“

Developer sa kriticky pozerá na vystupovanie starostu Ružinova M. Chrena. „Neštandardnou okolnosťou boli tiež výstupy štatutára stavebného úradu v médiách a na sociálnych sieťach smerujúce proti Prima Parku,“ tvrdí. „Práve z dôvodu týchto skúseností so stavebným úradom v územnom konaní a v nadväzujúcom stavebnom konaní od začiatku úzko spolupracujeme s našimi odvokátmi, aby nedošlo k ďalším nezákonnostiam v budúcnosti.“

Dlhé povoľovanie sa odrazilo aj na úpravách samotného projektu. „Vzhľadom na dĺžku územného konania (od prvého podania žiadosti o umiestnenie stavby ubehlo bezmála 7 rokov) sme boli pod vplyvom rôznych zmien v legislatíve a príslušných predpisov nútení vykonať zmeny v projektovej dokumentácii (dispozičné zmeny, dopravné riešenia podzemného parkoviska, svetlotechnika a iné). Zároveň je stále našou prioritou aj vonkajšie prostredie a parčík, ktorý dotvorí vnútroblok a spríjemní pobyt jednak novým obyvateľom bytového domu, ale aj obyvateľom celej oblasti,“ podotkol P. Šechny.

Ohľadom momentálneho stavu prípravy druhej etapy projektu z hľadiska jej predpokladanej realizácie či termínu spustenia predaja bytov zástupca developera pripustil nejasnosti. „V týchto dňoch komunikujeme s úradom pokračovanie v prerušenom stavebnom konaní po tom, ako sme doplnili všetky vyjadrenia, respektíve doklady požadované stavebným úradom v zdôvodnení rozhodnutia o prerušení konania,“ uviedol. Ako pripomenul, podľa pravidiel ešte stále platného stavebného zákona je teraz povinnosťou stavebného úradu tieto doplnené dokumenty bezodkladne vyhodnotiť, aby sa verejnosti mohlo riadne oznámiť začatie stavebného konania.

Investor deklaruje pripravenosť a ochotu spolupracovať. „Za nás vieme bez akýchkoľvek pochybností vyhlásiť, že sme pripravení poskytnúť potrebnú súčinnosť a komunikovať so stavebným úradom akékoľvek otázky a detaily projektu, či už účastníkov konania, alebo samotného úradu. Samozrejme, radi by sme vychádzali z predpokladu dodržania zákonných lehôt, alebo aspoň zo skúseností a dĺžky povoľovania iných developerských projektov v Ružinove, no vzhľadom na predchádzajúce skúsenosti s úradom je ťažko predpokladať a určiť dátumy realizácie a spustenia predaja,“ uzatvára Šechny.

 

Súčasťou developmentu má byť parkovo upravený vnútroblok. Zdroj: Cresco Invest Group

 

Projekt nebude v kontraste s okolím

Podľa pôvodného projektu by mal Prima Park II doplniť trh o 78 bytov a 11 apartmánov v bytovom dome s 2 podzemnými a 7 nadzemnými podlažiami. Občianska vybavenosť v parteri dotvorí jeho polyfunkčný charakter. Dve suterénne garáže ponúknu 173 parkovacích miest, pričom ďalších 43, ktoré poslúžia aj obyvateľom I. etapy, pribudne na povrchu. Dostavbou jestvujúceho bloku pozostávajúceho z I. etapy a staršieho paneláku vznikne polouzavretý zelený vnútroblok.

Projekt Prima Park z dielne DD Architekti by sa na prvé miesta v rebríčku architektonických skvostov medzi novostavbami Bratislavy určite nedostal. Na druhej strane sa dá jednoznačne vylúčiť, že by so svojím nedotvoreným okolím kontrastoval negatívne. A to ani po dokončení rozsiahleho projektu Nového centra Ružinova, ktorého výstavbu na neďalekom Papánkovom námestí ohlásil developer MiddleCap Group.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Cresco Invest Group
  • Zdroj: Cresco Invest Group
  • Zdroj: Cresco Invest Group
  • Zdroj: Cresco Invest Group
  • Zdroj: Cresco Invest Group

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube