Author photoAdrian Gubčo 30.03.2022 14:18

Príprava Nového centra Ružinova pokračuje, skelet OD Ružinov by mohol zaniknúť ešte tento rok

K veľkým projektom, o ktorých sa veľmi nehovorí, patrí Nové centrum Ružinova. Zámer výstavby nového polyfunkčného komplexu na mieste niekdajšieho Obchodného domu Ružinov bol predstavený na začiatku roka 2020. Spolu s jeho vznikom by sa malo upraviť aj bezprostredné okolie v centrálnej časti sídliska, predovšetkým však zaniknú roky strašiace ruiny obchodného domu.

Zdroj: MiddleCap Group

Zdroj: MiddleCap Group

Obchodný dom Ružinov bol dokončený v roku 1984 a historikmi architektúry je považovaný za prvú stavbu na Slovensku, v ktorej bolo vidno vplyv postmoderny. Jeho základný tvar predznamenal typ konštrukcie z typizovaného železobetónového skeletu. Napriek rekonštrukcii v roku 1998 už o niekoľko rokov OD v podstate zanikol – v roku 2005 ho v príprave na uvažovanú výstavbu veľkého nákupného centra Yosaria Plaza rozobral súkromný investor. Zostala z neho len zmieňovaná konštrukcia.

Tá sa na pozemku nachádza doteraz. Investor sa totiž dostal do finančných problémov a projekt nebol ani napriek opakovaný prísľubom schopný rozbehnúť. Stavebný pozemok sa premenil na kúsok divočiny a hanbu Ružinova. Ide o priestranstvo v takmer úplnom centre sídliska, v susedstve miestneho kultúrneho domu, hlavnej mestskej triedy s električkovou traťou alebo významných parkov. Tak to bolo vyše desaťročie a so situáciou nebola schopná pohnúť ani samospráva.

Meniť sa to začalo len pred niekoľkými rokmi, kedy pozemok s projektom odkúpila spoločnosť MiddleCap Group. „MiddleCap je vlastníkom pozemkov od konca roku 2018. Za pomerne krátky čas od nášho vstupu do tohto územia sa nám podarilo otvoriť diskusiu s mestskou časťou Ružinov, magistrátom hl. Mesta Bratislava, ale aj samotnými obyvateľmi Ružinova,“ hovorí Maroš Havran, managing director agentúry Pozitiva, zabezpečujúcej komunikáciu nové zámeru. „Hneď po akvizícii pozemkov sme začali pripravovať potrebné podklady a zadanie pre medzinárodnú architektonickú súťaž s cieľom vybrať najlepšieho architekta na revitalizáciu tejto časti Ružinova.“ Zadanie bolo konzultované so zástupcami mestskej časti a zastupiteľov, výber víťaza sa robil v spolupráci s nimi aj Hlavným mestom.

Ideová koncepcia podoby developmentu bola predstavená na začiatku roka 2020. Riešené boli nielen pozemky investora, ale celý priestor smerom k Ružinovskej, vrátane Domu kultúry. „Návrh novej podoby projektu z dielne Jakub Cigler Architekti tak zahŕňa požiadavky mestskej časti Ružinov na urbanistické riešenie celého územia a investičný zámer bol spracovaný na celé územie od Obilnej až po Ružinovskú ulicu,“ podotýka Havran. Developer sa samozrejme zameriava najmä na vlastný projekt, kde plánuje vybudovať polyfunkčný komplex, okrem toho ale výhľadovo navrhuje dobudovať verejné priestory a občiansku vybavenosť v podobe administratívnych objektov.

Uvažovaný polyfunkčný súbor bude mať podľa predloženej dokumentácie podobu bloku s parkovo upraveným vnútroblokom. Členený bude na štyri úrovne. Prvá úroveň bude tvorená prízemím, kde budú umiestnené obchodné prevádzky a služby, druhá úroveň bude podnož, tvorená ôsmimi štvorpodlažnými blokmi s ateliérmi, kanceláriami a menšími bytmi. Na tretej úrovni na šiestom nadzemnom podlaží má vzniknúť betónová priebežná doska, na ktorej budú visuté záhrady, a napokon najvyššia úroveň bude mať podobu siedmich štvorpodlažných bytoviek. Naplánovaných je 210 bytov, 2.370 metrov štvorcových retailu, 10.572 metrov štvorcových administratívy a ateliérov a 630 parkovacích miest.

Developer tvrdí, že projekt v takejto podobe zapadne do lokality a prinesie zvýšenie jej úrovne. „V rámci projektu plánujeme priniesť nový verejný priestor pre Ružinovčanov, obnoviť zanedbané Papánkovo námestie a oživiť centrálnu časť Ružinova, no najmä odstrániť dlhoročnú traumu tejto mestskej časti v podobe jamy a skeletu po bývalom OD Ružinov,“ pripomína mediálny zástupca investora. Dodáva, že sa bude klásť vysoký dôraz na kvalitu architektúry, životné prostredie alebo celkovú udržateľnosť.

Kľúčovou otázkou však ostáva, kedy vlastne pôjde projekt do výstavby a kedy sa odstráni skelet OD Ružinov. Projekt je aktuálne v posudzovaní vplyvov na životné prostredie, záväzné stanovisko od mesta ešte vydané nemá. Od reálnej výstavby tak má zatiaľ pomerne ďaleko.

 

Zdroj: MiddleCap Group

 

Napriek tomu developer sľubuje, že po prvých úpravách v okolí pozemku budú ďalšie zmeny viditeľné už čoskoro. „K dnešnému dňu sme zrekonštruovali dlhodobo rozbitý povrch Obilnej ulice, vyniesli niekoľko ton komunálneho odpadu z nášho pozemku, ktorý tam bol za tie roky nahromadený, opravili oplotenie, aby sme na pozemok zamedzili vstup cudzích osôb a objekt je monitorovaný bezpečnostnou službou,“ popisuje doterajšie kroky Maroš Havran. Ďalší postup podmieňuje ziskom povolení. „Aktuálne čakáme na všetky potrebné povolenia k projektu, aby sme mohli začať s búracími prácami a odstrániť skelet bývalého OD Ružinov, ktorý je tŕňom v oku každého Ružinovčana.“

S ohľadom na aktuálnu situáciu predpokladá, že tieto povolenia začnú prichádzať už v blízkej dobe. „Veríme, že s realizáciou búracích prác budeme môcť začať už v druhej polovici roka 2022,“ upresňuje M. Havran a dodáva, že „z pohľadu investora sme podali všetky potrebné dokumenty k získaniu povolení a aktuálne čakáme na vyjadrenia úradov. Ak budú dodržané všetky lehoty s realizáciou projektu by sme mohli začať v prvej polovici roka 2023.“ Treba pripomenúť, že okrem záverečného stanoviska EIA a záväzného stanoviska Magistrátu bude potrebovať ešte územné rozhodnutie a stavebné povolenie zo strany stavebného úradu v Ružinove.

Do výstavby každopádne pôjde len dnes posudzovaná časť, teda polyfunkčný blok s bývaním a vybavenosťou. Kancelárske budovy popri Tomášikovej, nové sídlo miestneho úradu, uvažované námestie medzi nimi alebo úpravy Domu kultúry Ružinov, ktoré boli súčasťou štúdie spred dvoch rokov, sú len idey – teoretická možnosť, ako by sa mohol priestor rozvíjať. V tejto chvíli nie je záväzný ich tvar, hmota, funkcia, architektúra a vlastne ani to, či vôbec vzniknú. Na druhej strane, ak má Ružinov naozaj získať svoje centrum, ďalší development by bol žiadúci.

Dnes pripravovaný projekt prinesie pozitívne zmeny. Zánik súčasnej jazvy na tvári inak veľmi pekného sídliska (na pomery sídlisk) ho pozdvihne, rovnako ako vzniknuvší kúsok mesta a mestského prostredia. Investor ráta s aktívnym parterom, striedaním funkcií, upraveným Papánkovym námestím či revitalizáciou priľahlej časti Tomášikovej ulice. Najnovšie vizualizácie už síce ukazujú určitú racionalizáciu architektúry (odstránená je priebežná doska s visutými záhradami, čo by bola veľká škoda), stále by však mohlo ísť o príťažlivú realizáciu.

Zmeny v tejto lokalite sa navyše môžu spojiť s pripravovanými zásahmi, ktoré prinesú vyššiu kvalitu mobility a verejného priestoru. Hlavné mesto plánuje v najbližších rokoch (pôvodne plánovalo už tento rok) rozbehnúť modernizáciu Ružinovskej električkovej radiály, spojenú so zazelenením trate, úpravou zastávok a vznikom paralelnej cyklotrasy. V blízkosti vodnej nádrže Štrkovec sa má vybudovať nová plaváreň, ktorá bude začiatkom „Ružinovského bulváru“, zrevitalizovaného okolia Ružinovskej s parkovo upravenou zeleňou a promenádou. Samospráva pomaly napreduje v rozvoji Parku Alfréda Wetzlera na severovýchodnej strane križovatky Ružinovskej s Tomášikovou.

Okrem toho sú tu aj dlhodobé plány, ktoré azda do dvoch desaťročí prinesú vznik tangenciálnej električkovej trate, prepájajúcej Račiansku, Vajnorskú, Ružinovskú a teoreticky aj Prievozskú radiálu po Tomášikovej. To radikálne zlepší spojenie lokality s celou východnou časťou Bratislavy, vrátane rozvíjajúcich sa štvrtí a zón popri Račianskej, Vajnorskej a výhľadovo aj v Pálenisku alebo na Domových roliach.

Nové centrum Ružinova sa môže stať skutočným centrom a dôležitým bodom v celej východnej časti Bratislavy. Spájať môže bývanie, prácu, nákupy, zábavu, kultúru, verejné priestory, správu mestskej časti aj vynikajúcu dopravnú dostupnosť. Premena hanby na pýchu štvrte sa tak snáď začne čím skôr.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: MiddleCap Group
  • Zdroj: MiddleCap Group
  • Staršia podoba projektu. Zdroj: MiddleCap Group / EIA
  • Ideová štúdia riešenia okolia projektu. Zdroj: MiddleCap Group
  • Ideová štúdia riešenia okolia projektu. Zdroj: MiddleCap Group
  • Ideová štúdia riešenia okolia projektu. Zdroj: MiddleCap Group
  • Skelet OD Ružinov je hanbou mestskej časti

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube