Author photoSimona Schreinerová 18.12.2023 16:00

Nová zástavba v obľúbenej štvrti. Z úradnej lokality sa stáva bytová, Magistrát dáva zelenú

Mestská časť Ružinov patrí medzi najvyhľadávanejšie lokality na bývanie. Developeri preto hľadajú voľné miesto, kde by mohli umiestniť svoje projekty. Na pozemku medzi Mierovou a Gagarinovou by tak mal v budúcnosti vzniknúť polyfunkčný objekt od spoločnosti RETEP, ktorý získal zásadné rozhodnutie. 

Zdroj: Niveau Architekti

Zdroj: Niveau Architekti

Developer prinesie nové bývanie

V Ružinove, medzi ulicami Gagarinova, Mierová a Brodná, sa plánuje výstavba Polyfunkčného objektu Mierová. Zámer pripravuje developer RETEP, ktorý získal súhlasné záväzné stanovisko mesta. Development s rovnakým oficiálnym názvom sa plánuje aj medzi Miestnym úradom Ružinov a Ministerstvom hospodárstva SR. Ide však o zámer developera Palinka.

Projekt od RETEP rieši stavbu, ktorú tvorí suterénna podnož s dvoma podzemnými podlažiami a dva nadzemné objekty. Objekt A bude mať 13 nadzemných podlaží (NP) a jedno ustúpené, objekt B je plánovaný ako sedempodlažný. V suteréne je riešená podzemná garáž s 205 miestami, technické a skladové priestory. Objekt A má obsahovať prevádzku "hotela" a objekt B bude bytovým domom.    

Na prvom NP objektu A sú navrhnuté vstupné priestory hotela, reštaurácia, kaviareň, priestory zázemia prevádzky hotela a priestor na odloženie bicyklov. Na druhom NP sú uvažované miestnosti vybavenosti hotela. Presnejšie ide o konferenčné miestnosti, multifunkčnú sálu, fitness, herňu, kancelárie a sklady. Od tretieho NP sú v objekte plánované hotelové izby, ktorých má byť 160 pri počte 227 lôžok.

Galéria

  • Zdroj: Niveau Architekti
  • Zdroj: Niveau Architekti
  • Zdroj: Niveau Architekti
  • Zdroj: Niveau Architekti

Na prízemí objektu B budú riešené vstupné priestory, kobky, dva priestory pre odloženie bicyklov, dva priestory pre občiansku vybavenosť a vjazd do podzemných garáží. Od druhého NP sú v objekte navrhované byty v celkovom počte 42.  

Nad rámec dvojice hlavných objektov bude z hmoty hotela hmotovo vystupova priestor reštaurácie. Popri Gagarinovej ulici tak vytvorí stavebnú bariéru pre pokojnejšie prostredie vnútrobloku, navrhovaného medzi hotelom a bytovým domom. Táto stavebná hmota bude ukončená skladom nábytku pre reštauráciu a priestorom na odloženie bicyklov.

Vo vnútrobloku sa navrhuje malý altánok, fontána a detské ihrisko. Zastrešenie stavby bude riešené formou plochých striech. Architektonicko-konštrukčný prvok predsadený pred fasádou hotela bude vytvárať pravidelný mrežovitý raster fasády. Vystupovať bude ako atika do výšky ustúpených podlaží, ktoré majú  opticky pôsobiť ako plnohodnotné podlažia. Súčasťou návrhu sú aj plochy zelene a spevnené plochy. 

Celková zastavaná plocha by mala byť 2.067,58 m2, celková podlahová plocha NP 17.594,64 m2 (z toho 3.349,44 m2 bytová funkcia a 14.245,2 m2 nebytová). Ako vyplýva z plošných bilancií, riešená bude prevažne nebytová funkcia.

Súčasťou zámeru má byť presun jestvujúcej zastávky MHD „Radničné námestie“ v smere do centra za križovatku Mierová – Brodná. V pláne je tiež súvisiaca úprava Mierovej ulice, vrátane vytvorenia „drop-off“ odstaviska pre hotel a výstavba cyklotrasy na Mierovej aj Brodnej ulici, vrátane riešenia prvkov cyklodopravy za účelom parkovania bicyklov. Úprava prebehne na Brodnej, spočívať by mala v upokojení komunikácie, náhrady stavbou zabratých jestvujúcich stojísk (celkovo 6) a úpravy a výstavby chodníkov.

Mesto už minulý rok vydalo stanovisko k investičnému zámeru. Posudzovaná bola architektonická štúdia, ktorej spracovateľom boli NIVEAU architekti. Magistrát vtedy vyjadril súlad s Územným plánom, ale aj nutnosť dopracovania návrhu v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. Návrh na vydanie záväzného stanoviska k investičnej činnosti obsahoval riešenia pripomienok a požiadaviek, ktoré si Hlavné mesto uplatnilo v predchádzajúcom stanovisku.

Určenie harmonogramu výstavby je predčasné. Stavať sa ale nezačne skôr ako v roku 2025. 

 

Zdroj: Niveau Architekti

 

Veľké zmeny v lokalite

Spomínaný polyfunkčný objekt od developera Palinka má vzniknúť na zanedbanom pozemku, ktorý aktuálne slúži ako parkovisko. Nachádza sa medzi Miestnym úradom Ružinov a Ministerstvom hospodárstva SR. Jeho zastavaná plocha má byť 55x30 metrov a obsahovať bude celkovo 12 NP.

Občianska vybavenosť sa bude nachádzať na prvom NP, na druhom NP bude situovaná administratíva. Pozostávať by mala z obchodných prevádzok a kaviarne s kapacitou 30 ľudí. Byty sa v zmysle projektu nachádzajú na 3. - 12. NP, pričom ide o 1- až 4-izbové jednotky. Ku každému bytu bude prislúchať balkón alebo loggia, rezidencie na najvyššom poschodí majú disponovať strešnou terasou. Polyfunkčný objekt Mierová navrhla architektonická kancelária PMArchitekti.

Na východnom okraji zóny, na križovatke ulíc Gagarinova a Mierová, by zas mohol vzniknúť zámer s názvom Bytový dom Mierová – Gagarinova. Development je navrhnutý so štyrmi podzemnými a šiestimi NP. Súčasťou projektu bude kaviareň, fitness, administratíva alebo wellness. Spolu bude obsahovať 20 bytových jednotiek. Architektom projektu je kancelária DD Architekti, ktorá stojí aj za kontroverzným ružinovským projektom Prima Park II alebo menším komorným rezidenčným developmentom Brick Park v Trnávke. 

Na rohu Prievozskej a Tučkovej ulice má v priestore medzi Centrom pre liečbu drogových závislostí a zelenou plochou, susediacou s prevádzkou McDonald’s, vzniknúť nová centrála LIDL. Navrhovaná stavba bude mať jedno podzemné a päť nadzemných podlaží s jedným ustúpeným. Návrh na vydanie územného rozhodnutia podala spoločnosť Ingproject s.r.o. v zastúpení navrhovateľa ŽOS Trnava. Architektom je kancelára Morocz_Tacovsky. 

Známym projektom je aj Rezidencie Mierová v susedstve s križovatkou s Hraničnou, ktorá si prešla náročnou cestou. Pôvodné Treenium sľubovalo modernú budovu podľa súčasných európskych trendov, rozostavaný projekt ale skončil neúspechom. Znovu ožil až pod novým developerom Henris Immo, ktorý zrealizoval náročnú dostavbu. Obsahovať bude 54 bytov s rôznou výmerou od 2-izbových po 4-izbové. 

Plochy medzi Gagarinovou a Mierovou ulicou sú pre developerov zaujímavým územím. Kedysi malo ísť o koridor, určený pre výstavbu úradných budov. To je však dnes už minulosťou a v blízkej dobe sa dá očakávať zahustenie lokality. Nanešťastie však spravidla nejde o architektonicky príťažlivé realizácie, skôr naopak. Územie z biedy nevytrhne ani projekt od RETEP Slovakia. 

Dotvorenie lokality novostavbami, ktoré priniesli jej funkčné obohatenie, nie je problém. Pozitívom je, že viaceré priniesli alebo prinesú aktívny parter, nové služby a bývanie, ktoré je v Bratislave v každom prípade potrebné. Smolou ale ostáva, že celý vývoj sa udial bez ucelenej reguácie, ktorá by stanovila základné princípy výstavby v území. Výsledkom je dnešný stav, v ktorom sa záraža banálna neskoromodernistická zástavba s ešte banálnejšou súčasnou. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube