Author photoMartina Gregová 24.11.2022 20:15

Príkladný prístup architektov: Moderný internát dotvoril historické prostredie mesta

Splnenie priestorových a funkčných požiadaviek pri návrhu študentských internátov je náročné. O to viac, keď sa má budova s touto funkciou nachádzať v historickej časti mesta. Internát Rodo6 je príkladom správneho prístupu k tejto problematike, vďaka čomu architekti docielili začlenenie novej štruktúry do tradičnej architektonickej zástavby.

Autor: Pablo Diaz Fierros

Autor: Pablo Diaz Fierros

Budova študentskej rezidencie Rodo6 sa nachádza v štvrti Arenal v španielskom meste Sevilla. Jej novú podobu navrhli architekti Garcia & Melero Arquitectos. Výnimočnosť stavby spočíva najmä v jej urbanistických kvalitách. Štvrť, v ktorej je budova umiestnená, sa nachádza neďaleko historického mesta, medzi hlavnou katedrálou a riekou Guadalquivir.

V minulosti bola táto oblasť súčasťou starej zlievarne a skladu železa, dnes je charakteristická spleťou dlhých úzkych uličiek a tradičnou architektúrou. Len nedávno zrealizovaná budova študentskej rezidencie je orientovaná na ulicu Rodo a tiež na menšiu zadnú uličku. Zo zvyšných dvoch strán je jasne vymedzená bočnými stenami priľahlých budov. Svojim architektonickým výrazom sa nový objekt internátu zapája do dialógu s okolitou architektúrou a zároveň spája novú súčasnú architektúru s historickou pamäťou mesta.

Vo svojom návrhu na novú podobu študentskej rezidencie sa architekti z Garcia & Melero Arquitectos neuchýlili k žiadnym prehnaným gestám či rušivým architektonickým trendom. Práve naopak, projekt vhodne interaguje s historickým charakterom štvrte a reinterpretuje jej tradičné fasády. Tie sú charakteristické predĺženými okennými otvormi a malými balkónmi.

Galéria

  • Autor: Pablo Diaz Fierros
  • Autor: Pablo Diaz Fierros
  • Autor: Pablo Diaz Fierros
  • Autor: Pablo Diaz Fierros
  • Autor: Pablo Diaz Fierros
  • Autor: Pablo Diaz Fierros
  • Autor: Pablo Diaz Fierros

Z materiálového hľadiska nová architektúra využíva predovšetkým tradičné a udržateľné materiály, napríklad vápennú maltu, glazovanú keramiku či maľované zábradlie, použité na balkónoch. S cieľom prepojiť budovu s okolitou ulicou zvolili autori bielu fasádu, ktorú doplnili o farebné detaily v podobe zábradlí či glazovaných dlaždíc, rámujúcich okenné otvory.

V rámci dispozičného riešenia sa študentská rezidencia riadi tradičnou typológiou sevilského domu. Celý priestor je organizovaný okolo centrálneho nádvoria, ktoré funguje ako otvorená galéria naprieč všetkými podlažiami, vďaka čomu sa stáva ústredným prvkom celej budovy. Nádvorie je navyše pokryté svetlíkom z priehľadného skla, čo umožňuje, aby slnečné svetlo vertikálne prechádzalo všetkými poschodiami. „Prirodzené svetlo sa tak stáva hlavným hnacím motorom pri konštrukcii plynulého a súvislého, intímneho a introvertného vnútorného priestoru,” vyjadrili sa autori projektu. Okrem prirodzeného svetla k intimite celého priestoru prispieva aj šum malej fontány uprostred nádvoria. Vďaka tomu všetkému sa nádvorie stalo pokojným miestom stretnutí pre zábavu aj oddych študentov.

Ako komunikačné priestory slúžia jednak dostatočne široké chodby, umiestnené po obvode nádvoria, a tiež aj široké lávky, premosťujúce priestor. Vďaka svojim dostatočným dimenziám sa tak aj tieto časti môžu stať miestom stretávania sa a oddychu. Na prízemí budovy sa chádzajú najmä priestory venované skupinovým aktivitám, napríklad študovňa, telocvičňa alebo práčovňa. Vo vyšších podlažiach objektu sú umiestnené samotné študentské izby. 

Hlavný konštrukčný systém budovy predstavuje odkrytá kovová konštrukcia, v rámci ktorej stĺpy vymedzujú a organizujú rôzne priestory. Všetky konštrukčné prvky sú natreté bielou farbou s výnimkou pozinkovaných oceľových skladaných dosiek, ktoré si zachovávajú svoju prirodzenú farbu a dodávajú stropom jasnú a lesklú kvalitu. 

Okrem priestorových a materiálových kvalít projekt Rodo6 dosahuje aj maximálnu energetickú úspornosť a to bez použitia sofistikovaných aktívnych systémov klimatizácie alebo iných drahších technológii. Namiesto toho používa pasívne postupy, ktoré vychádzajú z tradičných architektonických riešení. Jedná sa napríklad o vhodnosť formy, prirodzené vetranie, primeranú ochranu pred slnkom, dostatok prirodzeného svetla, primeraný vzťah uzavretých a presklených povrchov, zber dažďovej vody na zavlažovanie či centralizovaný systém kontroly vody.

Študentská rezidencia Rodo6 sa nachádza v historickom prostredí. Architekti projektu stáli pred neľahkou úlohou - zakomponovať moderný priestor určený pre mladých ľudí do prostredia, ktoré má svoju tradičnú formu a architektonický výraz. Rodo6 je príkladom toho, ako je aj v historických častiach miest možné prichádzať s novými typológiami, ktoré do tohto špecifického prostredia zapadnú s ľahkosťou. V rámci priestorového riešenia vo vnútri budovy architekti vhodne pracovali s dispozíciou a materiálmi, vďaka čomu vznikol nielen moderný, ale aj dispozične funkčný a energeticky kvalitný návrh študentskej rezidencie.  

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Kategórie

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube