Author photoMartina Gregová 09.04.2024 18:30

Nové zlepšenie z najvyspelejšieho mesta. Pešiu zónu v Trnave bude zdobiť naozaj zvláštna fontána

Trnava dlhodobo pracuje na skvalitňovaní verejných priestorov. Teraz sa pripravuje na zatraktívnenie kľúčového priestranstva - Hlavnej ulice. Nový architektonicko-umelecký prvok v podobe fontány má mesto dôstojne a kvalitne reprezentovať a zároveň prihliadať na klimatické zmeny a energetickú úspornosť. Víťazný návrh je zároveň príkladom nekonvenčného prístupu, ktorý prostredie citeľne obohatí.

1. miesto. Zdroj: Lucký architects

1. miesto. Zdroj: Lucký architects

Mesto Trnava v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom - Zaži v Trnave vyhlásilo v novembri 2023 jednokolovú architektonicko-výtvarnú súťaž, ktorej cieľom bolo získanie novej podoby fontány s umeleckým dielom na pešej zóne na Hlavnej ulici. Dôvodom vypísania súťaže boli technologické problémy a opotrebovanie, s ktorými súčasná Kráľovská fontána už niekoľko rokov bojuje.  

Nový architektonicko-umelecký objekt má stáť na mieste súčasnej fontány a má dôstojne a kvalitne reprezentovať Trnavu. Medzi hlavné požiadavky v rámci súťaže patrilo zachovanie šesťmetrovej šírky fontány, jej možné predĺženie až na 20 metrov a komplexné riešenie strojnotechnologickej časti. Nová fontána mala podľa zadávateľa súťaže prihliadať aj na klimatické zmeny či energetickú úspornosť.  

Medzi dôležité požiadavky ďalej patrila potreba viacerých druhov programov - slávnostného, bežné šetriaceho, programu pre chladné dni či zlé počasie a zimného programu. Nová fontána má zároveň mesto reprezentovať po umeleckej stránke. Okrem toho sa pri výbere víťaza kládol dôraz na to, aby nové umelecké dielo neprekrývalo dôležitú kompozičnú os ulice s dominantou Mestskej veže v pozadí.  

Galéria

  • 1. miesto. Zdroj: Lucký architects
  • 1. miesto. Zdroj: Lucký architects
  • 2. miesto. Zdroj: BEEF
  • 2. miesto. Zdroj: BEEF
  • Zdieľané 3. miesto. Zdroj: MEDIPROJEKT
  • Zdieľané 3. miesto. Zdroj: Robert Gallo

Spomedzi 31 súťažných návrhov zvíťazil ten od autorského kolektívu Lucký architects. „Podľa názoru poroty prináša do priestoru hravosť a odľahčenosť. Napriek svojej výške pôsobí subtílne a nezacláňa okolité dominanty. Oceňujeme hravý a interaktívny rozmer fontány, s potenciálom najmä pre detského diváka, s orientáciou na radostný a príjemný dojem,” vysvetľuje svoje rozhodnutie odborná porota. 

Tá ďalej ocenila aj technologické riešenie objektu novej fontány. „Použitie rôznych typov rozstreku vody, ktoré navrhujeme detailnejšie experimentálne dopracovať, obohacuje tvarovo pomerne jednoduché, no invenčne navrhnuté “telo” fontány. Práca s vodou má podľa návrhu prebiehať na rôznych vertikálnych úrovniach, s rozdielnym prietokom, tlakom i tempom načasovania. Takto vzniknuté vodné tvary budú tvoriť pomyselný zážitkový les, či lúku na pešej zóne mesta,” dopĺňa.  

Víťazný návrh nesie názov Živododarné kvety. Ako opisujú architekti na súťažnom paneli, nová podoba fontány nenarúša charakter pešej zóny a snaží sa do nej vtlačiť zjednotením jej kamennej dlažby po celej ploche. Fontánu tvorí niekoľko subtílnych prvkov, ktoré v minimálnej miere zabraňujú pohybu človeka.

 

1. miesto. Zdroj: Lucký architects

 

Skôr ako o jednom jednotnom objekte tak možno hovoriť o akejsi skulpturálnej forme, cez ktorú môžu návštevníci pešej zóny voľne prechádzať. „Minimalistické a elegantne zaoblené tyčové prvky bez zbytočného dizajnovania odkazujú na stopky kvetín,” popisujú architekti umeleckú stránku návrhu. Súčasťou tyčových prvkov sú aj bodové LED žiarivky, ktoré dotvárajú celkovú atmosféru fontány najmä vo večerných a nočných hodinách.  

Za zmienku stojí aj interaktivita celého architektonicko-výtvarného diela. Ľudia si totiž fontánu zapínajú sami. Vďaka tomuto prístupu nie je súčasťou fontány žiadna klasická súvislá vodná plocha. Veľkosť vodnej plochy je určovaná intenzitou púšťania vody občanmi.  

Víťazný návrh predstavuje netradičné, no zato veľmi nápadité riešenie novej mestskej fontány, ktorá v blízkej dobe dotvorí pešiu zónu Trnavy. Možnosť vypínania a zapínania prispieva k účasti obyvateľov na jej fungovaní a zároveň tvorí dôležitú časť úsporného riešenia.  

 

2. miesto. Zdroj: BEEF

 

Na druhom mieste sa umiestnil návrh od autorského kolektívu BEEF, ktorý porotu zaujal predovšetkým svojim citlivým a minimalistickým prístupom. „Návrh je zaujímavým príkladom stíšeného až introspektívneho prístupu k verejnému priestoru, ktorý je dnes podľa poroty aktuálny. Zároveň však používa tvarové prvky a bloky, aké sa už v danom priestore hojne vyskytujú. Preto si porota myslí, že by dielo na frekventovanej pešej zóne pôsobilo až príliš nenápadne, viac by mu vyhovovalo komornejšie prostredie,” konštatujú experti. 

Zdieľané tretie miesto si rozdelili kolektívy MEDIPROJEKT a kolektív pod vedením Roberta Galla. Prvý spomenutý návrh pracoval s výrazným sochárskym gestom v podobe vertikálnej skupiny plastík, ktoré sú odkazom na históriu daného miesta. V prípade návrhu od Roberta Galla zas porota hovorila o „najlepšom zástupcovi skupiny návrhov, pracujúcich s rôzne štylizovanými formami korunovačných klenotov.  

Náklady na samotnú realizáciu novej fontány radnica pri vyhlasovaní súťaže odhadovala na 600.000 eur bez DPH. Kontroverziu vyvolalo najmä nahradenie len 10 rokov starej Kráľovskej fontány novou. Podľa mesta však k rozhodnutiu nahradiť fontánu novým návrhom viedli rozsiahle poškodenia, časté technické závady a vysoké náklady na jej údržbu. Mesto zároveň dodáva, že „táto súťaž i jej výsledok podčiarkuje záväzok mesta Trnava podporovať umelecké a architektonické diela, ktoré obohacujú verejný priestor a zvyšujú kvalitu života v meste.” 

 

(SKA, mesto Trnava, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Kategórie

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube