Author photoMartina Gregová 21.07.2022 14:38

Nová škola v meste: Výsledky súťaže na Základnú školu Jana Vodňanského v Prahe 7

Po sto rokoch bude v časti Praha 7 postavená nová budova základnej školy. Samospráva potvrdila rozhodnutie poroty a vyhlásila víťazný návrh otvorenej architektonickej súťaže o návrh novostavby Základnej školy Jana Vodňanského. Finálne návrhy neriešia len samotné vyučovacie priestory, ale kladú dôraz aj na vytváranie komunitných priestorov pre žiakov a vytváranie verejných a poloverejných priestorov v exteriéri.

1. miesto. Zdroj: Mestská časť Praha 7

1. miesto. Zdroj: Mestská časť Praha 7

Školstvo je jedným zo základných pilierov kultúrnej spoločnosti. Väčšina školských budov na území Slovenska vznikla medzi rokmi 1950-1980 a ak aj prešli rekonštrukciou, jednalo sa skôr o zvýšenie energetickej efektívnosti - zateplenie, výmena okien či strešných krytín. Kým na území Slovenska bola azda prelomovým projektom v oblasti školských zariadení výstavba Súkromnej školy Gulliver v Banskej Štiavnici (hoci bez architektonickej súťaže), u našich českých susedov to možno bude práve Základná škola Jana Vodňanského.

Cieľom dvojkolovej súťaže, do ktorej sa zapojilo celkovo 30 účastníkov, bolo nájsť také riešenie, ktoré s primeranými ekonomickými nákladmi definuje zmysluplný urbanizmus a bude rešpektovať súčasné ekologické, sociálne i estetické nároky. V prvom kole vybrala medzinárodná porota šesť finalistov, ktorí svoje návrhy v druhom kole ďalej dopracovali. Z rozvinutých návrhov boli následne ocenené tri najlepšie. Radnica so začatím výstavby školy počíta v roku 2024. Odhadované stavebné náklady sú v dnešných cenách zhruba 500 miliónov českých korún bez DPH (20,4 miliónov eur).

„Staviame v Prahe 7 novú základnú školu po viac ako sto rokoch. Na súťaž sme sa veľmi starostlivo pripravovali. Po takej dlhej dobe sa proces vyučovania a nároky na školské budovy úplne zmenili,“ uviedol starosta mestskej časti Praha 7 Ján Čižinský. „Pred vyhlásením súťaže sme preto kontaktovali riaditeľov našich škôl, učiteľov, zástupcov rodičov i študentov z nášho Mestského zastupiteľstva mladých a radili sa, ako by mala vyzerať moderná školská budova, ktorá bude svojmu účelu dobre slúžiť štyridsať, päťdesiat alebo aj ďalších sto rokov.“

Lokalita, kde je škola plánovaná, dnes nepôsobí dobrým dojmom, už čoskoro sa to ale zmení. „Škola Jána Vodňanského bude stáť v dolných Holešoviciach. Tie sa veľmi rýchlo a dynamicky rozvíjajú, sťahujú sa sem rodiny s deťmi, a je tu preto nevyhnutné novú školu postaviť,“ uzatvára starosta.

Galéria

  • 1. miesto. Zdroj: Josef Choc / Archinfo.sk
  • 1. miesto. Zdroj: Josef Choc / Archinfo.sk
  • 1. miesto. Zdroj: Josef Choc / Archinfo.sk
  • 2. miesto. Zdroj: Martin Neruda / Archinfo.sk
  • 3. miesto. Zdroj: Atelier Horký / Archinfo.sk

1. miesto:

Autori návrhu: Josef Choc, Filip Rašek, Jonáš Mikšovský, Natálie Kristýnková, Barbora Lopraisová, Emily Hillová

Budova novej základnej školy sa v urbanizme mestskej časti Praha 7 stane významným orientačným bodom, ktorý zároveň bude udávať budúci charakter zástavby. Architekti zvolili kompaktný tvar budovy, vďaka čomu sa zjednoduší celkový chod školy a tiež sa znížia investície. „Kompaktný objem umožňuje budúcu zástavbu v okolí, nech už bude akákoľvek, a samotný projekt to neovplyvní. Kompaktný objem prináša takisto ekonomickú efektivitu, rovnako ako efektivitu priestorovú – budova je voči pozemku úsporná a návrh tak poskytuje kvalitný priestor priamo na teréne, nadväzujúcom na jedáleň a družinu,” píše sa v komentári poroty.

Ústredný priestor školy sa rozprestiera na troch nadzemných podlažiach, na ktorých pokrýva všetky základné požiadavky zadávateľa. „Skvelým aspektom tohto návrhu je tiež to, že samotná školská prevádzka je len na dvoch podlažiach. Výnimka, kedy sú prváci na prízemí, je rozumným riešením, ako ich opatrne a pomaly začleniť do školského systému,“ dopĺňa porota.

Okrem samotných tried, sociálnych zázemí a priestorov pre učiteľov architekti ponechali dostatok priestoru aj spoločným priestorom. Tieto miesta umožňujú komunitnú interakciu vnútri školy a tiež vytvárajú príjemné oddychové prostredie pre študentov. Plánovaná budova je navrhnutá s kapacitou 2×9 tried, dve prípravné triedy, dve telocvične, zborovne, kuchyňa, multifunkčná jedáleň alebo aula, dve vonkajšie ihriská a ďalšie zázemie pre takmer 600 žiakov a učiteľský zbor.

Dôležitým bodom návrhu je aj vytvorenie podzemného parkoviska, čo rodičom a učiteľom uľahčí fungovanie. Za zmienku určite stojí umiestnenie telocvične a ihriska na streche, čo ešte viac podporuje kompaktnosť celého návrhu. V exteriéri architekti okrem ihrísk a parku vytvorili niekoľko zaujímavých priestorov ako pobytové schody, vonkajšiu jedáleň či školskú záhradu.

 

2. miesto. Zdroj: Martin Neruda / Archinfo.sk

 

2.miesto:

Autori návrhu: Martin Neruda, Jana Šťastná, Marie Smetana

Pri tomto návrhu architekti čerpali inšpiráciu z racionálnych štruktúr priemyselnej architektúry Holešovíc. Navrhli budovu, ktorá svojím kompaktným tvarom vnesie do územia nový život. Za zmienku stojí, že prízemie a strecha sú navrhnuté tak, aby mimo výuky mohli slúžiť aj verejnosti. Slovami architektov: „Areál tvorí prívetivý celok, ktorý prospeje komunitnému životu Prahy 7 s predpokladom ekonomickej prevádzky.”

Veľkým plusom tohto návrhu je aj krajinárske riešenie a koncepcia modrozelenej infraštruktúry v okolí základnej školy. Cieľom návrhu bolo podľa architektov vytvoriť zmes verejných, poloverejných a súkromných priestorov, v ktorých sa budú realizovať školské aj verejné aktivity. V rámci školských činností prichádza návrh s edukačnými exteriérovými priestormi ako pódium, piknikové miesto, úžitková záhrada či hmatová záhrada. Veľkým plusom tohto návrhu je aj zbieranie a následné využívanie dažďovej vody v záhradách. Porota ďalej ocenila zvolený koncept loggie/galérie, ktorý funguje všade pomerne dobre.

 

3. miesto. Zdroj: Atelier Horký / Archinfo.sk

 

3.miesto

Autori návrhu: ATELIER HORKÝ / Příbram

Na treťom mieste sa umiestnil návrh, ktorý podľa samotných architektov neslúži iba pre vzdelávanie žiakov, ale má tiež inšpirovať a podnecovať ku kreativite. Veľký dôraz je kladený na aktivity detí mimo vlastnej výučby, kedy si osvojujú predovšetkým sociálne zručnosti. Priestory mimo učebne ponúkajú veľmi širokú škálu verejných, poloverejných až intímnych miest, a to v interiéri aj exteriéri. V rámci urbanizmu porota ocenila snahu vytvoriť nové námestie pred samotnou budovou školy.

Zaujímavým prvkom v interiéri je takzvaná „cesta nahor”. Jedná sa o vertikálnu komunikáciu, ktorá je poňatá nielen ako komunikačný prvok, ale tiež ako pobytové miesto. Schodisko ako jadro budovy je podľa názoru poroty koncipované dobre a mohlo by skutočne fungovať. Vytvára však niektoré nevýhody, napríklad príliš malé spoločné priestory.

 

Všetky návrhy nájdete na Archinfo.sk.

Čítajte pravidelne o architektonických inšpiráciách na YIMBA.sk.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube