YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 23.03.2022 13:51

Príprava školy v Slnečniciach napreduje, dátum realizácie však nemá

Slnečnice na juhu Petržalky od developera Cresco Real Estate majú byť komplexnou obytnou zónou, ktorá bude obsahovať aj náležitú občiansku vybavenosť. Okrem obchodov a služieb tu má preto vzniknúť aj spojená materská, základná a stredná škola. Mnohí súčasní aj potenciálni obyvatelia na ňu netrpezlivo čakajú. Kedy však naozaj vznikne a ako bude vyzerať?

Zdroj: Cresco Real Estate

Zdroj: Cresco Real Estate

Slnečnice sa postupne rozvíjajú ako veľká obytná štvrť, vypĺňajúca územie medzi Panónskou cestou a železničnou traťou 132, doplnená o plochy v susedstve Azúrovej ulice. Vo viacerých zónach (Viladomy, Kopec, Mesto, Nad Mestom a ďalších) tu vznikne bývanie pre minimálne 15-tisíc ľudí. To je dostatočný počet obyvateľov na to, aby vznikla kritická masa pre umiestnenia významnej občianskej vybavenosti. K tej patrí nepochybne aj vzdelávanie – počnúc škôlkami, cez základnú aj strednú školu. Koncepcia Slnečníc s tým ráta.

Nová spojená škola, kde sa budú nachádzať všetky zmieňované stupne, by mala byť umiestnená v západnej časti Zóny Mesto. Budova sa bude nachádzať na západnom okraji veľkého líniového parku, ktorý pretína túto v budúcnosti najhustejšie obývanú časť Slnečníc západo-východným smerom. V pešej dostupnosti bude mať konečnú práve realizovanej električkovej trate, autobusovú zastávku, cyklotrasu a výhľadovo možno aj terminál integrovanej osobnej prepravy, o ktorom sa uvažuje v súvislosti s blízkou železnicou. Ide tak o strategickú polohu, dobre dostupnú podstatnej časti obyvateľov štvrte.

Škola už má k dispozícii prvé povolenia. Hlavné mesto overilo jej súlad s Územným plánom a udelilo jej záväzné stanovisko, kým len pred niekoľkými týždňami vydal stavebný úrad v mestskej časti Petržalka územné rozhodnutie. Mohlo by sa tak zdať, že sa výstavba spustí už onedlho. Nie je to však celkom – ujasnená totiž ešte nie je finálna podoba a forma zariadenia.

„Momentálne prebiehajú rokovania s mestskou časťou Petržalka ohľadom potrieb, špecifikácií a kritérií, ktoré mestská časť potrebuje aby škola spĺňala,“ vysvetľuje Ján Krnáč, výkonný riaditeľ Cresco Real Estate. Ide o mimoriadne dôležitú diskusiu, keďže väčšina obyvateľov pravdepodobne dúfa, že pôjde o verejné zariadenie a nie o drahú súkromnú školu. Napriek rokovaniam však ešte forma prevádzky definitívne ujasnená nie je.

Táto totiž bude mať vplyv aj na podobu objektu. „Z pohľadu verejnej školy sme v zásade na začiatku. Mestská časť prejavila o školu predbežne záujem a nedávno predstavila základný lokalitný program pre základnú školu. Následne bude potrebné upraviť projektovú dokumentáciu podľa nového zadania a hľadať finančné zdroje na jej výstavbu a budúcu prevádzku,“ popisuje aktuálny stav Krnáč. Jednoduché to nebude ani s financiami. „Máme za to, že mestská časť zabezpečí potrebné zdroje na výstavbu a budúcu prevádzku takejto školy, či už z poplatku za rozvoj alebo iných zdrojov mestskej časti.“

Developer pripúšťa, že úplne vylúčená nie je ani možnosť, že škola bude súkromná, hoci to dnes nie je preferovaná možnosť. „Mali sme otvorené rokovania s jedným súkromným prevádzkovateľom, ktorý je v lokalite už aktívny, avšak vzhľadom na prejavený záujem mestskej časti sa aktuálne prioritne zaoberáme možnosťou priniesť obyvateľom verejnú školu,“ konštatuje výkonný riaditeľ Cresco Real Estate. Dôsledkom situácie je každopádne náročnosť odhadovať termíny výstavby či otvorenia školy. Krnáč dopĺňa, že teraz sa musí projekt upraviť podľa požiadaviek mestskej časti, musí prebehnúť povoľovací proces a treba doriešiť financovanie.

 

Uvažovaná podoba foyer školy. Zdroj: Cresco Real Estate

 

O podobe školy je tak v tejto chvíli známe len toľko, že pôjde o osemtraktový štvorpodlažný objekt so štyrmi sektormi a tromi schodiskami. Strecha bude plochá a pochôdzna, čiastočne využiteľná ako exteriérové multifunkčné ihrisko. Škola bude mať aj jedno podzemné podlažie, kde bude parkovanie (42 parkovacích miest, ďalších 8 bude na teréne) a technické zázemie, kým na nadzemných podlažiach budú priestory odborných učební, jedálne, kuchyne, knižníc, kmeňových tried, škôlky, hygienické priestory a telocvičňa cez dve podlažia. Na najvyššom podlaží sú uvažované administratívne priestory.

Vonkajšie športoviská, využívané školou, vzniknú okrem strechy v zmieňovanom líniovom parku. Umiestnený tu bude areál  s vonkajšími cvičiacimi prvkami, atletickým oválom s dĺžkou 250 metrov a so štyrmi dráhami, doskočiskom a multifunkčným ihriskom. K ďalším exteriérovým úpravám, súvisiacim so školou (budú v jej oplotenom areáli), patrí plocha pre menšie detské ihrisko, malé multifunkčné ihrisko, lavičky a vydláždená plocha určená pre rôzne komunitné aktivity a relax.

Presnejšie detaily, napríklad kapacita školy, počty učební a tried, aké špeciálne prvky bude obsahovať a podobne, známe nie sú. Developer odkazuje na mestskú časť, ktorá si musí určiť podmienky. „Z našej strany sme plne pripravení vyhovieť jej požiadavkám. Momentálne však čakáme na definitívne zadanie zohľadňujúce aktuálne potreby obyvateľov a vzdelávacích kapacít v mestskej časti,“ dodáva Ján Krnáč. Ubezpečuje však, že na podobe a koncepte školy aj naďalej pracuje oceňovaná a skúsená kancelária Compass Architekti.

Pre Petržalku pôjde o veľkú výzvu. Developer nechcel odhadnúť rozpočet na projekt, keďže vývoj cien stavebnín aj pohonných hmôt je dynamický a do potenciálnej výstavby je predsa len ešte dlhá doba. Nepochybne však nepôjde o lacnú záležitosť – nová škola takéhoto rozsahu vyjde pravdepodobne na osemcifernú sumu. Či bude Petržalke na to stačiť poplatok za rozvoj, je otázne.

Vznik školského zariadenia, vrátane materskej, základnej aj strednej školy, je však bez akýchkoľvek pochybností v Slnečniciach potrebný. Do novej štvrte sa vo výraznej miere sťahujú rodiny alebo páry, ktoré sa pripravujú na jej založenie. Počet detí tak bude vysoký a bez náležitej infraštruktúry budú vyvolávať tlak na existujúce zariadenia v mestskej časti, prípadne aj mimo nej. Okrem prevádzkových problémov to má aj ekologický dosah – zbytočne tým narastá dopravná záťaž, hoci by študenti mohli chodiť radšej peši či bicyklom do školy v omnoho lepšom dosahu.

Škola v Slnečniciach tak postupne prechádza povoľovaním. Od toho, aby rozšírila sieť škôlok, základných a stredných škôl v Bratislave a Petržalke však má ešte stále ďaleko. V optimistickom prípade, keby pred developerom novej štvrte stálo len povoľovanie a financovanie by zabezpečil sám (čo považujem za omnoho vhodnejšie riešenie), by sa jej výstavba mohla spustiť už na konci tohto roka. Keďže však treba zámer ešte upravovať a nastaviť podmienky spolupráce a financovania, realizácia sa nespustí skôr ako v priebehu budúceho roka.

Či sa tak azda v septembri 2025 otvoria brány školy pre miestnych žiakov, ostáva nejasné. Pre kvalitu života v Slnečniciach, Petržalke a Bratislave by to bola ale veľmi dobrá správa. Po vyše troch desaťročiach búrlivého porevolučného vývoja by išlo o prvú úplne novú základnú a strednú školu v meste. Snáď pôjde o začiatok vlny, ktorá prinesie viac nových a kvalitných zariadení v zmysle najmodernejších poznatkov a predstáv o školstve budúcnosti.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Cresco Real Estate
  • Zdroj: Cresco Real Estate
  • Zdroj: Cresco Real Estate
  • Zdroj: Cresco Real Estate

Súvisiace články

Nové veže majú zelenú. Slnečnice získajú prvé výškové budovy a zmenia panorámu Petržalky

06.12.2022 10:36:08 Andrej Sárközi

Petržalské Slnečnice začnú čoskoro opäť rásť. Nová etapa Nad Mestom doplní novovznikajúcu štvrť o najvyššie objekty v rámci celého developmentu. Miesto na okraji najväčšieho slovenského sídliska, kde sa momentálne stavia najväčší rezidenčný projekt v metropole, tak znova zmení svoju tvár a začne rásť do výšky.

Čítať viac

Najdostupnejšia časť Slnečníc je pred dokončením, na obyvateľov si ešte počká

02.12.2022 11:35:39 Andrej Sárközi

Najväčšie slovenské sídlisko sa v poslednom období významne mení. Prispieva k tomu aj rezidenčný projekt Slnečnice od developera Cresco Real Estate. Spoločnosť oznámila rozšírenie o "najdostupnejšiu" etapu v roku 2020, dnes sa jej prvá časť stáva realitou.

Čítať viac

Bratislava dostane nový veľký park. Dokončená bola jeho prvá časť

10.11.2022 16:56:05 Adrian Gubčo

Slovenská metropola je mimoriadne zelené mesto, pričom jeho veľká časť je doslova utopená v zeleni. Zvlášť sa to týka sídlisk, vrátane najväčšieho sídliska Petržalka. Napriek tomu získa ďalší park, ktorý je už dokonca v realizácii. Dokončená bola jeho prvá časť, po celkovom dobudovaní ho v tejto mestskej časti predčí jedine Sad Janka Kráľa.

Čítať viac

Ján Krnáč z Cresco Real Estate: Dúfam, že politici začnú rozmýšľať probiznisovejšie

28.10.2022 11:33:00 Adrian Gubčo

Cresco Real Estate je najväčším rezidenčným developerom na Slovensku. Vďačí za to v podstate jedinému projektu – Slnečniciam, masívnej obytnej štvrti na južnom okraji Petržalky. Plány však má rozsiahlejšie. Firma pripravuje nadštandardné nábrežné byty, výškové budovy a expanduje aj do zahraničia. O aktuálnych projektoch a situácii na trhu sme sa rozprávali s Jánom Krnáčom, výkonným riaditeľom v Cresco Real Estate.

Čítať viac

Lepšie mesto v Slnečniciach: nové funkcie, ktoré zvýšia kvalitu života

03.10.2022 17:05:13 RED

Aj u nás pristupujú mnohí developeri k tvorbe svojich rezidenčných projektov komplexne, so širokým funkčným diapazónom, ktorý sa neredukuje iba na bývanie samotné. Namiesto jedného alebo viacerých domov vytrhnutých z okolitého kontextu prichádzajú dnes už s konceptami kompletnej štvrte s atribútmi plnohodnotného, fungujúceho mesta, ktorému nič nechýba.

Čítať viac

V Slnečniciach sa rozbieha predaj etapy Nad Mestom

11.04.2022 12:03:56 Adrian Gubčo

Veľký rezidenčný projekt Slnečnice na juhu Petržalky sa začne onedlho rozrastať o ďalšiu etapu. Južne od veľkého líniového parku vznikne časť Nad Mestom, tvorená piatimi výškovými budovami a trojicou nižších blokov. Výstavba by sa mohla teoreticky spustiť v najbližších týždňoch až mesiacoch. Medzičasom, developer Cresco Real Estate rozbieha oficiálny predaj bytov v nových domoch.

Čítať viac

Slnečnice sa pripravujú na ďalšiu etapu rozvoja

30.11.2021 16:08:00 Adrian Gubčo

Slnečnice na južnom okraji Petržalky sú dnes najväčším bratislavským rezidenčným projektom. Už dnes tu žije približne 5-tisíc obyvateľov, pribudnúť by tu mal minimálne dvojnásobok tohto počtu. V dohľadnej dobe sa predpokladá štart ďalších častí developmentu. Čo sa v Slnečniciach doteraz podarilo a aký bude najbližší vývoj novej štvrte?

Čítať viac

Ďalšia časť Slnečníc je bližšie k výstavbe, čoskoro vznikne aj sľubovaný park

20.05.2021 14:50:00 Adrian Gubčo

Veľký projekt Slnečnice na južnom okraji Petržalky postupne rastie. Developer Cresco Real Estate už do veľkej miery dokončuje výstavbu zóny Viladomy, rovnako ako časť zóny Mesto severne od zamýšľaného parku. Preto postupuje v príprave ďalších častí južne od parku. Plánovaná zelená plocha je však zdrojom kontroverzií, no Cresco vysvetľuje, že situácia je zložitejšia.

Čítať viac

Cresco plánuje v roku 2021 dodať na trh takmer tisíc bytov

04.02.2021 10:43:45 Adrian Gubčo

Developerovi Cresco Real Estate sa aj napriek pandémii koronavírusu COVID-19 darí predávať stovky bytov. V minulom roku dal do ponuky 448 bytov v rastúcich Slnečniciach na juhu Petržalky, tento rok chce pridať ďalšiu bezmála tisícku bytov. Záujem o byty je podľa developera stabilne silný, v dôsledku čoho nemožno predpokladať pokles cien nehnuteľností.

Čítať viac

UniQ Slnečnice rastie, prvé domy sú už v štádiu hrubej stavby

07.10.2020 14:50:00 Adrian Gubčo

Slnečnice sú najväčším rezidenčným projektom na Slovensku a ako také obsahujú viacero typov zástavby s rozličným štandardom a charakterom. Aktuálne sú rozdelené na dve základné časti – Viladomy a Mesto, pričom prvá časť sa blíži k definitívnemu dokončeniu. Posledná, štvrtá etapa Viladomov, nazvaná UniQ Slnečnice, už získava definitívne kontúry.

Čítať viac

Ďalšie časti Slnečnice – Mesto sú pred dokončením, nasledovať bude rozvoj výškovej časti

02.03.2020 12:15:00 Adrian Gubčo

V najväčšom bratislavskom rezidenčnom projekte rastie okrem nedávno prezentovaného sektoru Slnečnice – Viladomy aj hustejšie zaľudnená a zastavaná štvrť Slnečnice – Mesto.  Práce sa dnes sústredia na trojicu blokov južne od Ulice Zuzany Chalupovej A4-A6, po ktorých dokončení sa má spustiť realizácia výškových domov južne od zamýšľaného centrálneho parku.

Čítať viac

Slnečnice pridávajú novú etapu, má byť najdostupnejšia zo všetkých

20.02.2020 11:15:13 Adrian Gubčo

Najväčší bratislavský rezidenčný projekt Slnečnice od developera Cresco Real Estate sa rozrastie o ďalšiu etapu, tentokrát o prvú, ktorá vznikne západne od budúcej električkovej trate v Zóne Mesto. Trojica domov, nazvaných Slnečnice Pop, má byť relatívne najdostupnejším bývaním v celej štvrti.

Čítať viac

Prvá časť tretej etapy Slnečnice – Viladomy je dokončená, štvrtá už rastie

14.02.2020 13:05:00 Adrian Gubčo

Jeden z najväčších projektov v Bratislave, Slnečnice, sa neustále rozširuje a postupne mení na veľkú mestskú štvrť. Realizácia sa spustila najprv v sektore Viladomy, kde sa aktuálne finišuje s  treťou etapou. Výstavba sa už spustila aj v prípade štvrtej, ktorá development danej časti projektu uzavrie.

Čítať viac

Škola v Slnečniciach má záväzné stanovisko

06.02.2020 15:20:20 Adrian Gubčo

V Bratislave by mohla čoskoro po veľmi dlhej dobe pribudnúť nová škola. V rastúcej štvrti Slnečnice je naplánovaný vznik zariadenia zahŕňajúceho materskú, základnú aj strednú školu, a to v modernom dizajne a s prihliadnutím na aktuálne trendy vo výučbe a vzdelávaní. Projekt získal kladné záväzné stanovisko od Hlavného mesta.

Čítať viac

Výškové budovy v zóne Slnečnice – Mesto majú záväzné stanovisko

01.08.2019 09:12:00 Adrian Gubčo

Ďalšia výrazná časť masívneho projektu Slnečnice, sektor Mesto, je bližšie k výstavbe. Kladné záväzné stanovisko obdržali zóny B3, B4 a AB2, kde sa budú nachádzať (pravdepodobne) najvyššie objekty v rámci celých Slnečníc. V intenzívnej príprave sú však aj ďalšie časti vznikajúcej mestskej štvrte od developera Cresco Real Estate.

Čítať viac

Slnečnice Viladomy sa rozšíria o poslednú etapu, nazvanú UniQ Slnečnice

04.06.2019 08:30:00 Adrian Gubčo

Developer Cresco Real Estate spúšťa predaj bytov v poslednej zo štyroch etáp v sektore Slnečnice – Viladomy. Podľa Cresca ide o najlepšiu časť Slnečníc, čomu podriadil aj názov etapy, UniQ Slnečnice, odkazujúc na svoje „elitné“ projekty. Výstavba prvých domov by sa mala spustiť ešte tento rok.

Čítať viac

Construction update: Slnečnice – Mesto, 17.3.2019

29.03.2019 10:00:00 Adrian Gubčo

Po aktuálnom pohľade na výstavbu prvej časti rezidenčného developmentu Slnečnice, teda Slnečnice – Viladomy, sa dnes pozrieme aj na postup výstavby sektoru Slnečnice – Mesto. Ide o súčasť projektu, v rámci ktorého vzniká na južnom okraji Petržalky v réžii developera Cresco Group najväčší rezidenčný zámer v Hlavnom meste, ako aj celá nová obytná štvrť.

Čítať viac

Construction update: Slnečnice – Viladomy, 17.3.2019

25.03.2019 09:40:00 Adrian Gubčo

Vznikajúca štvrť Slnečnice na južnom okraji Petržalky neustále rastie, čo sa týka obidvoch jej aktuálnych častí – zóny Mesto aj zóny Viladomy. V tomto update sa pozriem na druhý menovaný sektor, kde aktuálne vzniká tretia etapa mohutného rezidenčného developmentu od developera Cresco Group.

Čítať viac

Slnečnice odhaľujú ďalšiu etapu, pribudnú sektory AB1 a AB4

23.10.2018 08:15:00 Adrian Gubčo

Developer Cresco Group odhaľuje ďalšie sektory masívneho projektu Slnečnice – AB1 a AB4, ktoré vzniknú medzi aktuálne rozostavanými objektami zóny Slnečnice – Mesto (domy A3 a A6) a budúcim koridorom električkovej trate. Pôjde o časť s najlepšou dostupnosťou do centra mesta, najväčšou predpokladanou koncentráciou obyvateľstva a najcentrálnejším charakterom, čo má podčiarkovať aj urbanizmus a architektúra tejto časti Slnečníc.

Čítať viac

Slnečnice spúšťajú ďalšiu etapu zóny Mesto a odhaľujú centrálny park

10.09.2018 11:30:00 Adrian Gubčo

Developer Cresco Group spúšťa predaj ďalšej etapy v projekte Slnečnice - zóna Mesto. Etapa A6 bude poslednou v rámci danej časti projektu tvorenej súborom rezidenčných blokov a riadkovej zástavby doskových domov. Spoločne s etapou A6 sa dobuduje aj podstatná časť rezidenčného parku, ktorý bude hlavnou osou tejto časti Slnečníc.

Čítať viac

Ďalšia časť projektu Slnečnice - Viladomy v predaji

26.06.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Developer Cresco dáva v týchto dňoch do predaja ďalšiu časť rezidenčnej štvrte Slnečnice - Viladomy, konkrétne ide o druhú časť tretej etapy. Tá by sa týmto mala sfinalizovať, neskôr pribudne ešte štvrtá etapa.

Čítať viac

Nová podoba ďalšej časti Slnečnice - Mesto odhalená

27.05.2018 18:00:00 Adrian Gubčo

Pri projekte Slnečnice ešte nejakú dobu ostaneme. Tentokrát sa pozrieme na novú podobu ďalších dvoch častí zóny Mesto, B3 a B4. Aktualizovaný dizajn predstavili architekti zo štúdia Compass Architekti.

Čítať viac

Construction update: Slnečnice Viladomy, 23.05.2018

25.05.2018 09:00:00 Adrian Gubčo

Rozvoj južného okraja Petržalky v podobe projektu Slnečnice rýchlo napreduje, pričom developer Cresco Group má vo výstavbe aktuálne až štvorciferný počet bytov. Masívny development pozostáva z dvoch častí, Mesto a Viladomy, v tomto update sa pozrieme na Viladomy.

Čítať viac

Farmársky trh v Slnečniciach sa čoskoro otvára

06.04.2018 13:00:00 Adrian Gubčo

Developer Cresco Group, stojaci za projektom Slnečnice, oznámil dátum otvorenia farmárskej tržnice Trch., ktorý bude súčasťou nákupného centra Slnečnice Market v Zóne Mesto. Prvé prevádzky sa otvoria 12. apríla.

Čítať viac

Ďalšia časť Slnečníc odhalená

27.03.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Po nedávnom predstavení časti projektu Slnečnice s oficiálnym názvom C0, neoficiálne Kopec, sa odhaľuje ďalšia, ktorá bude súčasťou Zóny Mesto. Oficiálne ide o sektory B3-B4-AB2, kde vzniknú, okrem iného, výškové dominanty celej novej štvrte od developera Cresco Group.

Čítať viac

Čo bude ďalšia fáza Slnečníc?

23.02.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Jeden z najväčších rezidenčných projektov na Slovensku v postsocialistickom období, Slnečnice od developera Cresco Group, neustále rastie. Najviac rozbehnutá je Zóna Viladomy, kde sa aktuálne buduje prvá časť tretej fázy (zo štyroch). Aktívne sa pracuje aj v Zóne Mesto, kde bol dokončený prvý bytový dom a ďalšie štyri bloky sú vo výstavbe. Pomaly sa tak schyľuje k naštartovaniu ďalšej časti Slnečníc, oficiálne nazývanej C0.

Čítať viac

Nové byty v projekte Slnečnice - Mesto

06.12.2017 13:00:00 Adrian Gubčo

Developer Cresco Group oznámil, že dáva do predaja ďalšie byty v projekte Slnečnice - časť Mesto. V dome A5 vznikne v dvoch blokoch 230 bytov.

Čítať viac

V Bratislave dnes pribudne nové nákupné centrum

30.11.2017 08:00:00 Adrian Gubčo

Developer Cresco Group dnes otvára nákupné centrum Slnečnice Market, ktoré vzniklo v postupne rastúcej štvrti Slnečnice, zóne "Mesto". Centrum pozostáva z dvoch častí, dnes sa otvára prvá z nich s obchodmi bežnejšieho charakteru, druhá časť s farmárskou tržnicou a gastrom pribudne na začiatku roka 2018.

Čítať viac

Novinky zo Slnečníc

19.10.2017 13:30:00 Adrian Gubčo

Slnečnice, petržalský projekt developera Cresco Group, sú dostatočne veľké na to, aby vytvorili samostatnú štvrť. Na to však potrebujú aj dostatočné množstvo potrebnej vybavenosti a kvalitné dopravné spojenie do zvyšku mesta, aby sa mohli naplno zapojiť do života Bratislavy. A práve s novinkami z týchto oblastí developer teraz prichádza.

Čítať viac

Nová fáza Slnečnice - Mesto odhalená

01.06.2017 12:00:00 Adrian Gubčo

Spolu s dokončovaním prvého z domov zo sektoru Mesto v rámci rozsiahleho projektu Slnečnice, developer Cresco Group dáva do predaja a spúšťa výstavbu ďalšieho domu, ktorý ako prvý vyrastie na južnej strane nového mestského bulváru, teda Ulice Zuzany Chalupovej. 

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube