Author photoAdrian Gubčo 23.03.2022 13:51

Príprava školy v Slnečniciach napreduje, dátum realizácie však nemá

Slnečnice na juhu Petržalky od developera Cresco Real Estate majú byť komplexnou obytnou zónou, ktorá bude obsahovať aj náležitú občiansku vybavenosť. Okrem obchodov a služieb tu má preto vzniknúť aj spojená materská, základná a stredná škola. Mnohí súčasní aj potenciálni obyvatelia na ňu netrpezlivo čakajú. Kedy však naozaj vznikne a ako bude vyzerať?

Zdroj: Cresco Real Estate

Zdroj: Cresco Real Estate

Slnečnice sa postupne rozvíjajú ako veľká obytná štvrť, vypĺňajúca územie medzi Panónskou cestou a železničnou traťou 132, doplnená o plochy v susedstve Azúrovej ulice. Vo viacerých zónach (Viladomy, Kopec, Mesto, Nad Mestom a ďalších) tu vznikne bývanie pre minimálne 15-tisíc ľudí. To je dostatočný počet obyvateľov na to, aby vznikla kritická masa pre umiestnenia významnej občianskej vybavenosti. K tej patrí nepochybne aj vzdelávanie – počnúc škôlkami, cez základnú aj strednú školu. Koncepcia Slnečníc s tým ráta.

Nová spojená škola, kde sa budú nachádzať všetky zmieňované stupne, by mala byť umiestnená v západnej časti Zóny Mesto. Budova sa bude nachádzať na západnom okraji veľkého líniového parku, ktorý pretína túto v budúcnosti najhustejšie obývanú časť Slnečníc západo-východným smerom. V pešej dostupnosti bude mať konečnú práve realizovanej električkovej trate, autobusovú zastávku, cyklotrasu a výhľadovo možno aj terminál integrovanej osobnej prepravy, o ktorom sa uvažuje v súvislosti s blízkou železnicou. Ide tak o strategickú polohu, dobre dostupnú podstatnej časti obyvateľov štvrte.

Škola už má k dispozícii prvé povolenia. Hlavné mesto overilo jej súlad s Územným plánom a udelilo jej záväzné stanovisko, kým len pred niekoľkými týždňami vydal stavebný úrad v mestskej časti Petržalka územné rozhodnutie. Mohlo by sa tak zdať, že sa výstavba spustí už onedlho. Nie je to však celkom – ujasnená totiž ešte nie je finálna podoba a forma zariadenia.

„Momentálne prebiehajú rokovania s mestskou časťou Petržalka ohľadom potrieb, špecifikácií a kritérií, ktoré mestská časť potrebuje aby škola spĺňala,“ vysvetľuje Ján Krnáč, výkonný riaditeľ Cresco Real Estate. Ide o mimoriadne dôležitú diskusiu, keďže väčšina obyvateľov pravdepodobne dúfa, že pôjde o verejné zariadenie a nie o drahú súkromnú školu. Napriek rokovaniam však ešte forma prevádzky definitívne ujasnená nie je.

Táto totiž bude mať vplyv aj na podobu objektu. „Z pohľadu verejnej školy sme v zásade na začiatku. Mestská časť prejavila o školu predbežne záujem a nedávno predstavila základný lokalitný program pre základnú školu. Následne bude potrebné upraviť projektovú dokumentáciu podľa nového zadania a hľadať finančné zdroje na jej výstavbu a budúcu prevádzku,“ popisuje aktuálny stav Krnáč. Jednoduché to nebude ani s financiami. „Máme za to, že mestská časť zabezpečí potrebné zdroje na výstavbu a budúcu prevádzku takejto školy, či už z poplatku za rozvoj alebo iných zdrojov mestskej časti.“

Developer pripúšťa, že úplne vylúčená nie je ani možnosť, že škola bude súkromná, hoci to dnes nie je preferovaná možnosť. „Mali sme otvorené rokovania s jedným súkromným prevádzkovateľom, ktorý je v lokalite už aktívny, avšak vzhľadom na prejavený záujem mestskej časti sa aktuálne prioritne zaoberáme možnosťou priniesť obyvateľom verejnú školu,“ konštatuje výkonný riaditeľ Cresco Real Estate. Dôsledkom situácie je každopádne náročnosť odhadovať termíny výstavby či otvorenia školy. Krnáč dopĺňa, že teraz sa musí projekt upraviť podľa požiadaviek mestskej časti, musí prebehnúť povoľovací proces a treba doriešiť financovanie.

 

Uvažovaná podoba foyer školy. Zdroj: Cresco Real Estate

 

O podobe školy je tak v tejto chvíli známe len toľko, že pôjde o osemtraktový štvorpodlažný objekt so štyrmi sektormi a tromi schodiskami. Strecha bude plochá a pochôdzna, čiastočne využiteľná ako exteriérové multifunkčné ihrisko. Škola bude mať aj jedno podzemné podlažie, kde bude parkovanie (42 parkovacích miest, ďalších 8 bude na teréne) a technické zázemie, kým na nadzemných podlažiach budú priestory odborných učební, jedálne, kuchyne, knižníc, kmeňových tried, škôlky, hygienické priestory a telocvičňa cez dve podlažia. Na najvyššom podlaží sú uvažované administratívne priestory.

Vonkajšie športoviská, využívané školou, vzniknú okrem strechy v zmieňovanom líniovom parku. Umiestnený tu bude areál  s vonkajšími cvičiacimi prvkami, atletickým oválom s dĺžkou 250 metrov a so štyrmi dráhami, doskočiskom a multifunkčným ihriskom. K ďalším exteriérovým úpravám, súvisiacim so školou (budú v jej oplotenom areáli), patrí plocha pre menšie detské ihrisko, malé multifunkčné ihrisko, lavičky a vydláždená plocha určená pre rôzne komunitné aktivity a relax.

Presnejšie detaily, napríklad kapacita školy, počty učební a tried, aké špeciálne prvky bude obsahovať a podobne, známe nie sú. Developer odkazuje na mestskú časť, ktorá si musí určiť podmienky. „Z našej strany sme plne pripravení vyhovieť jej požiadavkám. Momentálne však čakáme na definitívne zadanie zohľadňujúce aktuálne potreby obyvateľov a vzdelávacích kapacít v mestskej časti,“ dodáva Ján Krnáč. Ubezpečuje však, že na podobe a koncepte školy aj naďalej pracuje oceňovaná a skúsená kancelária Compass Architekti.

Pre Petržalku pôjde o veľkú výzvu. Developer nechcel odhadnúť rozpočet na projekt, keďže vývoj cien stavebnín aj pohonných hmôt je dynamický a do potenciálnej výstavby je predsa len ešte dlhá doba. Nepochybne však nepôjde o lacnú záležitosť – nová škola takéhoto rozsahu vyjde pravdepodobne na osemcifernú sumu. Či bude Petržalke na to stačiť poplatok za rozvoj, je otázne.

Vznik školského zariadenia, vrátane materskej, základnej aj strednej školy, je však bez akýchkoľvek pochybností v Slnečniciach potrebný. Do novej štvrte sa vo výraznej miere sťahujú rodiny alebo páry, ktoré sa pripravujú na jej založenie. Počet detí tak bude vysoký a bez náležitej infraštruktúry budú vyvolávať tlak na existujúce zariadenia v mestskej časti, prípadne aj mimo nej. Okrem prevádzkových problémov to má aj ekologický dosah – zbytočne tým narastá dopravná záťaž, hoci by študenti mohli chodiť radšej peši či bicyklom do školy v omnoho lepšom dosahu.

Škola v Slnečniciach tak postupne prechádza povoľovaním. Od toho, aby rozšírila sieť škôlok, základných a stredných škôl v Bratislave a Petržalke však má ešte stále ďaleko. V optimistickom prípade, keby pred developerom novej štvrte stálo len povoľovanie a financovanie by zabezpečil sám (čo považujem za omnoho vhodnejšie riešenie), by sa jej výstavba mohla spustiť už na konci tohto roka. Keďže však treba zámer ešte upravovať a nastaviť podmienky spolupráce a financovania, realizácia sa nespustí skôr ako v priebehu budúceho roka.

Či sa tak azda v septembri 2025 otvoria brány školy pre miestnych žiakov, ostáva nejasné. Pre kvalitu života v Slnečniciach, Petržalke a Bratislave by to bola ale veľmi dobrá správa. Po vyše troch desaťročiach búrlivého porevolučného vývoja by išlo o prvú úplne novú základnú a strednú školu v meste. Snáď pôjde o začiatok vlny, ktorá prinesie viac nových a kvalitných zariadení v zmysle najmodernejších poznatkov a predstáv o školstve budúcnosti.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Cresco Real Estate
  • Zdroj: Cresco Real Estate
  • Zdroj: Cresco Real Estate
  • Zdroj: Cresco Real Estate

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube