Author photoAdrian Gubčo 09.05.2023 13:49

Nová moderná štvrť spoznáva podobu. Penta Real Estate odhaľuje projekt na Vajnorskej

Developer Penta Real Estate ohlásil v priebehu minulého roka významnú akvizíciu. Získal relatívne rozsiahle pozemky na nároží Vajnorskej a Odborárskej ulice, v susedstve areálu niekdajšieho Istrochemu. Vzápätí vyhlásil medzinárodnú urbanisticko-architektonickú súťaž medzi viacerými poprednými medzinárodnými ateliérmi. Dnes sú známe jej výsledky.

Zdroj: Bevk Perović Arhitekti / Penta Real Estate

Zdroj: Bevk Perović Arhitekti / Penta Real Estate

Investor získal predmetné pozemky v rozsahu 4,5 hektára v rámci konkurzného konania od úpadcu - spoločnosti Fiscal Services International, s.r.o., za bližšie nešpecifikovanú hodnotu. Už od začiatku komunikoval, že ide o lokalitu s veľkým potenciálom. V neveľkej vzdialenosti sa nachádza nádrž Kuchajda, ktorej okolie prechádza veľkým rozvojom. V priebehu niekoľkých rokov tu môže vzniknúť jedna z populárnych bratislavských polyfunkčných štvrtí.

Penta Real Estate si je toho vedomé a v tomto zmysle vyhlásilo na konci roka vyzvanú jednokolovú súťaž medzi šesticou popredných domácich aj medzinárodných kancelárií. Zo slovenských to boli Pantograph a Superatelier, česko-slovenským účastníkom bol Chybík + Kristof Associated Architects. Zo zahraničia nemecká kancelária Baumschlager + Eberle, francúzska Chartier Dalix a slovinská Bevk Perović Arhitekti. Dobre obsadená porota s účasťou expertov, ako sú architekti Ľubomír Závodný, Igor Marko alebo Petr Pelčák, doplnená o zástupcov developera tak nemala jednoduchú úlohu, čo navyše sťažovala aj náročnosť zadania.

Spomedzi týchto kolektívov sa presadil posledný menovaný – Bevk Perović Arhitekti. Odborná porota ocenila najmä pre výsledné spracovanie urbanistického konceptu územia, pričom nájdenie správneho urbanizmu bolo podľa developera aj hlavným cieľom súťaže. Výsledná architektúra bude známa po dopracovaní architektonickej štúdie.

Galéria

  • Zdroj: Bevk Perović Arhitekti / Penta Real Estate
  • Zdroj: Bevk Perović Arhitekti / Penta Real Estate
  • Axonometria územia. Zdroj: Bevk Perović Arhitekti / Penta Real Estate
  • Súčasný stav lokality. Zdroj: Penta Real Estate
  • Súčasný stav lokality. Zdroj: Penta Real Estate

Ako ďalej vysvetľuje Penta Real Estate, pri hodnotení jednotlivých návrhov odborná porota posudzovala, okrem iného, tvorbu a hierarchizáciu verejného priestoru, rozmanitosť krajinnej architektúry, hmotový koncept aj udržateľnosť návrhu. Vzhľadom na veľkosť riešeného územia bola jedným z najdôležitejších posudzovaných kritérií práca s urbanistickou koncepciou. Developer ďalej pripomína, že ide o prvý významný projekt v území, preto bolo potrebné správne nastavenie podoby budúceho rozvoja.

Autori sa snažili pozmeniť charakter lokality. „Pri tvorbe návrhu sme sa zamýšľali nad tým, ako vytvoriť mestskú štruktúru v bývalej priemyselnej oblasti, dosiahnuť určitú hustotu, a zároveň zachovať kvalitu života, akú od bývania v širšom centre mesta ľudia očakávajú,“ hovoria architekti z víťaznej kancelárie. „V skutočnosti to nie sú budovy, ale spoločné priestory medzi nimi, ktoré dávajú novej štvrti ten pravý charakter.“ Kombinácia rozličných typov domov má štvrti dodať život a bohatosť vnemov.

Od projektu sa očakáva vznik približne 1.200 bytov a rozsiahlych priestorov pre občiansku vybavenosť – najmä vo väzbe na Vajnorskú ulicu. Výstavba bude prebiehať vo viacerých etapách, rezidenčné pôjdu do realizácie pravdepodobne ako prvé. Developer pripomína, že aktuálne sa projekt nachádza v štádiu dopracovávania architektonickej štúdie a prípravy dokumentácie pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).

Vedenie firmy tvrdí, že sa potvrdilo, že architektonická súťaž je najlepším spôsobom, ako hľadať budúcnosť takéhoto územia. „Vnímam to ako zodpovedný prístup k odštartovaniu projektu v Novom Meste a našu snahu pretvoriť ďalší bratislavský brownfield v mestské bývanie s kvalitnými verejnými priestormi,“ konštatuje Juraj Nevolník, výkonný riaditeľ Penta Real Estate Slovensko. „Potenciál územia je veľký a je dôležité od začiatku k tomu tak aj pristupovať.“

Developer očakáva, že sa výstavba prvej etapy spustí v roku 2026. Celý projekt by mohol byť dokončený o osem rokov neskôr, teda v roku 2034.

 

Axonometria územia. Zdroj: Bevk Perović Arhitekti / Penta Real Estate

 

Predstavené vizualizácie zobrazujú hustú a kompaktnú štruktúru, pozostávajúcu z kombinácie pootvorených blokov a riadkov, medzi ktorými sa nachádza parkovo upravený verejný priestor bez áut. Časť prízemných bytov, orientovaná do dvorov, bude mať predzáhradky, do ulíc bude pravdepodobne obrátený aktívny parter s prevádzkami. Hmoty jednotlivých domov sú pomerne výrazné, zvlášť s prihliadnutím na aktuálny stav lokality. Do budúcna však naozaj možno očakávať výraznejšiu transformáciu priľahlého územia.

V súčasnosti sa investičná aktivita sústredí na plochy „pred traťou“ (z pohľadu od centra), kde developeri AtriosCresco Real Estate (v spolupráci s Wood & Company) pripravujú polyfunkčné projekty s prevahou bývania. Ich súčasťou budú aj výškové budovy, ktoré doplnia existujúce veže v lokalite. Skôr či neskôr sa však rozvoj „preleje“ aj na plochy za traťou, smerujúcou k Železničnej stanici Nové Mesto.

Výraznejšiemu rozvoju nateraz bráni environmentálna záťaž, ktorá sa nachádza pod areálom niekdajšieho chemického podniku Istrochem. Cena vyčistenia územia sa odhaduje v stovkách miliónoch eur. Pravdepodobný scenár tak spočíva v postupnom a čiastkovom čistení pod patronátom jednotlivých developerov, ktorí by si mohli plochy postupne rozobrať. Dnes však ide skôr o teoretickú úvahu.

Masívnejší tlak na transformáciu totiž možno očakávať až po príslušných zmenách Územného plánu, ktorých cieľom bude zvýšenie podielu funkcie bývania oproti výrobe či občianskej vybavenosti. To by sa malo týkať aj Penta Real Estate, ktoré by mohlo mať záujem na väčšom počte bytov oproti kanceláriám.

V každom prípade, expanzia mestotvornej zástavby do novej lokality začína. Latku tu bude nastavovať jedna z najlepších slovinských kancelárií súčasnosti (v slovenskej metropole už pripravuje jednu z etáp Slnečníc). Výsledkom by mal byť development, ktorý zmení dnešný obraz tejto zanedbanej a nepríťažlivej lokality na modernú a príťažlivú súčasť širšieho centra Bratislavy.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube