YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 07.10.2021 13:01

Lakeside Park sa rozšíri o tretiu etapu, Bratislava dostane ďalšie veže

Projekt Lakeside Park pri nádrži Kuchajda v Novom Meste sa v tejto chvíli rozširuje o druhú etapu, čím sa stáva pomerne mohutným kancelárskym komplexom. Rozvoju však nie je koniec – pribudnúť by totiž mala aj tretia etapa, tentokrát už rezidenčná. Dvojica navrhovaných bytových veží svojou hmotou prispeje ku vzniku ďalšej lokality vysokej koncentrácie výškových budov – ďalšieho clustru.

Zdroj: Lakeside 3 s.r.o. / EIA

Zdroj: Lakeside 3 s.r.o. / EIA

Ako uvádza predkladateľ zámeru, spoločnosť Lakeside 3, s.r.o., navrhovaný projekt predstavuje finálnu etapu dlhodobo plánovaného konceptu, v rámci ktorého mal byť zastavaný celý priestor medzi Vajnorskou ulicou a obratiskom električiek pri Železničnej stanici Nové Mesto. Ide tak o „dostavbu mestského bloku“ v podobe dvojice veží na spoločnej podnoži. Verejným priestorom majú nadviazať na už dokončené či realizované časti Lakeside Parku, ktoré sa majú stať spoločenským jadrom celého developmentu, vrátane jeho predošlých etáp.

V tomto priestore sa skutočne výstavba pokračovania prvej etapy Lakeside Office Parku plánovala už v minulosti. Prvotná koncepcia ešte pôvodného developera (TriGránit) predpokladala dostavbu ďalšej trojice postupne klesajúcich kancelárskych veží. Na tento zámer získal ešte v roku 2006 aj územné rozhodnutie. Svoje plány však prehodnotil, preto tu nakoniec navrhol len trinásťpodlažnú druhú etapu. Tá je v súčasnosti vo výstavbe pod názvom Lakeside Park 02, pričom sa však zmenili developeri – realizuje ju spoločnosť Wood&Company spoločne s Immocapom.

Wood&Company je spoluinvestorom aj v tomto prípade, partnerom mu však je spoločnosť Cresco Real Estate. Ide o skúseného developera rezidenčných projektov – v tomto smere je vďaka projektu Slnečnice najväčším dodávateľom bytov na slovenský trh. Išlo o logickú voľbu, keďže tretia etapa už vo výraznej miere obsahuje bývanie, spoločne s občianskou vybavenosťou, vrátane ubytovacích kapacít. Developeri chcú zužitkovať výhodnú polohu s dobrou dopravnou dostupnosťou do centra Bratislavy, ale aj susedstvo s obľúbeným areálom Kuchajdy.

Nové budovy vzniknú v juhovýchodnej časti pozemku. Autori projektu z kancelárií Bogle Architects a Team ABJ vysvetľujú, že hmotu ovplyvnila predovšetkým snaha o vytvorenie kvalitného verejného priestoru s možnosťami pešieho pohybu, dôrazom na otvorenosť, preslnenie a prepojenie na nákupné centrum a Kuchajdu, ako aj rešpekt k existujúcim objektom. Pri testovaní rozličných možností priestorového usporiadania sa ako najvhodnejšie ukázali dve veže, južnej 19-podlažnej so 64,15 metrami bližšie k Tomášikovej a severnej 30-podlažnej s 105,55 metrami smerom k železnici. Verejný priestor („plaza“) medzi nimi sa prepojí s už existujúcim, parkovo upraveným priestorom pred prvou etapou a pribudne aj lávka ku Kuchajde.

Čo sa týka funkčného členenia, južná veža má na úrovni prvého podlažia komerčný parter (obchodné prevádzky), na ostatných podlažiach budú byty. Na streche by mali byť okrem technológií aj pobytové priestory pre rezidentov so zeleňou, saunou či spoločenskými priestormi. Severná veža má tiež komerčný parter, ale doplnený o recepciu hotela. Na druhom až osemnástom podlaží bude hotelové ubytovanie, riešené ako „long-stay apartments“. Zvyšné podlažia sú rezidenčné. Strecha je riešená obdobne ako pri prvom objekte. Okrem toho sa bude ďalšia vybavenosť nachádzať vo verejnom priestore, kde sa navrhuje komerčný pavilón, osadený do organicky riešenej parkovej úpravy.

V developmente by malo vzniknúť celkovo 466 bytov, z toho najviac (175) bude dvojizbových, nasledovaných trojizbovými (118) a jedenapolizbovými (68). Najväčšie byty budú lokalizované v rohoch budov, aby sa maximalizovali možnosti výhľadov. Retail bude na ploche 2.368 metrov štvorcových (čistá podlažná plocha). Počet parkovacích miest bude 843, z toho na teréne ich bude 18. Podľa zámeru by mal mať projekt až šesť podzemných podlaží, na druhej strane však využije modeláciu terénu.

Za architektúru zodpovedá, ako bolo povedané, kancelária Bogle Architects – do istej miery „dvorní architekti“ Cresco Real Estate, a Team ABJ, ktorý tvoril návrh prvých dvoch etáp. Podľa predkladateľa vytvorili elegantnú vertikálnu kompozíciu projektu, ktorá prispeje ku vzniku ucelenej siluety všetkých etáp. Výrazu veží budú dominovať lineárne balkóny s posuvnými tieniacimi panelmi. Domy budú mať prevetrávanú fasádu (obklad) skôr v teplejších farebných tónoch. Horné podlažia sa budú odlišovať a namiesto balkónov budú disponovať loggiami. Pavilón a lávka by mali dotvárať zelený charakter verejného priestoru.

Developeri predpokladajú, že by výstavba projektu mohla prebehnúť v jednej etape medzi 3. kvartálom roku 2023 a tretím kvartálom 2025. Zámer je predložený na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) v dvoch variantoch, ktoré sa však líšia len mierne. Do Lakeside Parku 03 plánujú spoločnosti investovať približne 70 miliónov eur.

 

Zdroj: Lakeside 3 s.r.o. / EIA

 

Príprava zástavby zostávajúceho zvyšku urbanistického bloku nie je prekvapením – informoval som o tom už nedávno v súvislosti s aktuálnym postupom výstavby druhej etapy projektu. Cresco Real Estate sa vtedy ešte nechcelo k projektu bližšie vyjadriť. Teraz sa však ukazuje, že pripravuje skutočne masívny zámer, ktorý zásadne zmení podobu okolia Kuchajdy. Všetko nasvedčuje tomu, že tento populárny areál bude už v dohľadnej dobe obklopený mnohými novostavbami, ktoré tu spoločne vytvoria ďalší cluster (hniezdo) – miesto, kde sa v meste koncentrujú výškové budovy.

Svoj vlajkový projekt tu totiž pripravuje Atrios, ktorý chce na severozápadnej strane Vajnorskej ulice vybudovať kancelársko-hotelovo-rezidenčný development, ktorého symbolom bude 15-podlažná veža. Neveľmi šťastný, ale tiež pomerne výrazný projekt má vzniknúť aj pred železničnou stanicou. Hmotová štúdia Lakeside Parku 03 naznačuje, že by v dohľadnej dobe mali vzniknúť výškové budovy aj za traťou, teda severovýchodne od stanice. Napokon, vylúčený nie je ani vznik tretej veže v dotyku s nákupným centrom Vivo!, kým športové areály na Pasienkoch čaká postupná zástavba.

Postupne tak vzniká skutočne aktívna štvrť, ktorá rozhodne netrpí dostatkom komerčnej občianskej vybavenosti. Relatívne dobrá je aj dopravná dostupnosť, čo bude platiť najmä po modernizácii Vajnorskej radiály a po teoretickom prepojení Vajnorskej ulice s Račianskou cez predĺženú Tomášikovu. Výhľadovým projektom je vznik novej električkovej trate, ktorá prepojí Račiansku, Vajnorskú a Ružinovskú radiálu. Dnes sa zdá, že ide o vzdialené vízie, ktoré nie sú natoľko prioritné. S výstavbou nových developmentov sa to ale zmení.

Napokon, veľkou úlohou ostáva aj revitalizácia Kuchajdy a jej okolia. Hoci je areál hojne navštevovaný a využívaný, predsa je len už pomerne zastaraný. Žiadúce by boli nové športoviská, lepší prístup k vode, vyššia kvalita vody, doplnenie možností gastronómie, zlepšenie chodníkov, prístupu do areálu a možno jeho lepšie otvorenie do okolia. Vízia nových Pasienkov napríklad počíta sa rozšírením vodnej plochy a vzniku parku – čo je, bez ohľadu na zvyšok developmentu, dobrá myšlienka. V minulosti sa sľubovalo vyhlásenie architektonickej súťaže, okolo tejto témy je ale roky ticho.

Z okolia Kuchajdy sa môže stať, do istej miery nebadane a bez takej pozornosti ako na Mlynských Nivách, jedna z najmodernejšie pôsobiacich častí Bratislavy. Niekoľko výškových budov, veľké polyfunkčné komplexy, rozsiahly verejný priestor s vodnou plochou a modernizované električkové trate v kombinácii so železnicou tu môžu spoločne vytvoriť malé lokálne sekundárne centrum mesta. V kontexte celkového rozvoja mesta ide o celkom dobrú správu – nie všetko sa bude koncentrovať v jadre a záťaž sa lepšie rozloží. Noví aj pôvodní obyvatelia zas budú žiť v atraktívnejšom prostredí.

Nepozorné by však nemali ostať samosprávy. S rastom významu tejto časti mesta by sa mal zvýšiť aj dôraz na rozvoj nekomerčnej občianskej vybavenosti, dopravnej infraštruktúry a verejného priestoru. Ak sa tak stane, bude z tejto časti Bratislavy vynikajúce miesto pre život, prácu aj zábavu. Bude to ruka v ruke so vznikom nového orientačného bodu v panoráme i organizme metropoly.  

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Lakeside 3 s.r.o. / EIA
  • Zdroj: Lakeside 3 s.r.o. / EIA
  • Pohľad. Zdroj: Lakeside 3 s.r.o. / EIA
  • Situácia. Zdroj: Lakeside 3 s.r.o. / EIA

Súvisiace články

Lakeside Park 02 je dokončený. Čo príde ďalej?

19.08.2022 13:38:21 Adrian Gubčo

Developer Immocap oznámil, že kancelársky projekt Lakeside Park 02 bol oficiálne skolaudovaný. Do zóny v susedstve vodnej plochy Kuchajda tak pribudol ďalší nový development, no ani zďaleka nie posledný. Okolie Kuchajdy by sa malo v horizonte najbližších desiatich rokov premeniť na jedno z „najhorúcejších“ miest, kde sa bude koncentrovať výstavba. Čo všetko tu ešte pribudne?

Čítať viac

Lakeside Park 02 sa blíži k dokončeniu a ohlasuje prestížnych nájomcov

08.07.2022 10:07:00 Adrian Gubčo

Kancelársky projekt Lakeside Park 02 v Novom Meste sa konečne blíži k dokončeniu. Po určitom spomalení prác získava teraz definitívnu podobu. Developerom Immocap a Wood&Company sa podaril aj iný úspech – budovu už majú z väčšiny naplnenú, pričom medzi nájomcami sú viaceré známe mená. Kancelárska zóna pri nádrži Kuchajda sa tak čoskoro rozšíri a získa veľkomestskejší ráz.

Čítať viac

Immocap napreduje vo svojich kancelárskych projektoch: Lakeside Park 02 dosiahol hrubú stavbu, The Mill žiada o stavebné povolenie

13.09.2021 10:51:26 Adrian Gubčo

Developer Immocap v súčasnosti rozvíja v Bratislave hneď niekoľko projektov. Okrem najznámejšieho Nového Istropolisu sú to aj kancelárske komplexy Lakeside Park 02 v Novom Meste pri Kuchajde a The Mill v Ružinove na Mlynských Nivách. Pri oboch sa dosiahli výrazné míľniky – Lakeside Park 02 je už v štádiu hrubej stavby, The Mill žiada o stavebné povolenie a má zabezpečené financovanie.

Čítať viac

Lakeside Park 02 rastie a začína dotvárať panorámu okolia Kuchajdy

16.03.2021 11:57:00 Adrian Gubčo

Rozšírenie kancelárskeho projektu Lakeside Park 02 začalo rásť v pomerne nešťastnej dobe, kedy už naplno zúrila pandémia koronavírusu COVID-19 a kancelárske projekty sa dostali do zložitej situácie. Napriek tomu developer Immocap a vlastník budovy Wood & Company úspešne napredujú s výstavbou a oznamujú, že sa im darí aj v prenájme priestorov.

Čítať viac

Vajnorská sa mení na mestský bulvár

27.07.2020 09:41:00 Adrian Gubčo

Vajnorská ulica je nielen veľmi dlhou, ale aj veľmi heterogénnou ulicou. Kým jej úvodná časť od Trnavského mýta po Bajkalskú ulicu má veľkomestský charakter vďaka hustej blokovej zástavbe, medzi Bajkalskou a Tomášikovou sa začína štruktúra rozvoľňovať. Za Tomášikovou sa mení na cestu prechádzajúcu priemyselnou oblasťou. Realizované a pripravované zmeny ju čoskoro zmenia na príťažlivý mestský bulvár.

Čítať viac

Lakeside Park 02 je oficiálne vo výstavbe

06.03.2020 10:30:00 Adrian Gubčo

V Novom Meste sa oficiálne spustila výstavba projektu Lakeside Park 02, teda pokračovanie kancelárskeho komplexu, ktorého prvá etapa vznikla ešte v predminulej dekáde. Na pozemku už prebiehajú zemné práce, ukončenie realizácie projektu, za ktorým stoja developeri Immocap a Wood&Company, sa očakáva na konci roka 2021.

Čítať viac

Druhá časť Lakeside Office Park má nových majiteľov a čoskoro pôjde do výstavby

13.12.2019 12:26:00 Adrian Gubčo

Výšková budova Lakeside Office Park patrila k prvým projektom svojho druhu v Bratislave a v čase dokončenia, teda v roku 2008, patrila k najreprezentatívnejším administratívnym komplexom v meste. Už vtedy sa hovorilo o rozšírení, k tomu však dôjde až teraz, potom, ako projekt získali spoločnosti Immocap a Wood & Company.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube