Author photoMartina Gregová 07.03.2023 19:00

Návod pre odpudivé autobusové stanice: Rekonštrukcia dopravného terminálu zvýši kvalitu cestovania

Návrhu nového autobusového terminálu v Prahe predchádzala rozsiahla analýza územia aj prieskum verejnej mienky. Výsledkom je projekt, ktorý rieši základné problémy existujúceho terminálu aj jeho okolia.

Zdroj: re:architekti

Zdroj: re:architekti

V susednom Česku to s rozvojom verejnej dopravy myslia naozaj vážne. Krajina napreduje v príprave Vysokorýchlostnej železnice, rekonštruuje jednu železničnú stanicu za druhou a navrhujú sa aj nové dopravné uzly, ktoré cestujúcim zefektívnia dochádzanie za prácou či inými povinnosťami. Popri rozvoji železničnej dopravy sa však objavujú aj správy, ktoré ohlasujú zlepšenia v oblasti autobusovej dopravy.  

Len pomerne nedávno mesto Praha oznámilo, že zrekonštruuje autobusový terminál Černý Most. Ten denne využije približne 50.000 cestujúcich. Ide totiž o dôležitý prestupný bod medzi metrom a linkami mestskej aj diaľkovej autobusovej dopravy. Zároveň sa v blízkosti terminálu aktuálne dokončuje parkovací dom P+R pre viac ako 880 vozidiel. 

V súčasnosti je terminál v zanedbanom stave a jeho architektonické riešenie značne komplikuje samotné prestupy. Nová štúdia, ktorú navrhol ateliér re:architekti, má zefektívniť pohyb po samotnom objekte a zlepšiť jeho technickú aj architektonickú kvalitu.

Galéria

  • Zdroj: re:architekti
  • Zdroj: re:architekti
  • Zdroj: re:architekti
  • Zdroj: re:architekti
  • Zdroj: re:architekti
  • Zdroj: re:architekti

Vo všeobecnosti architekti definovali štyri základné problémy riešeného územia, v ktorých sa určite nájde aj nejedna autobusová stanica na Slovensku: „Zložité motorové, pešie aj cyklistické vzťahy sťažujú orientáciu v termináli a implikujú často nepohodlné prekonávanie bariér a výškových úrovní. Nevhodné materiálové či technické riešenie niektorých častí stavby spolu s dlhoročnou absenciou údržby mali za následok fyzické aj morálne dožitie terminálu. Urbanistická neukončenosť južného predpriestoru zapríčiňuje vznik mŕtvych a špinavých plôch bez dostatočnej miery sociálnej kontroly,” opisujú autori štúdie. 

Pri návrhu samotného terminálu a jeho okolia architekti prihliadali aj na názor verejnosti. Dotazník o budúcnosti objektu vyplnilo viac ako 2.800 respondentov. Odpovedali pritom na otázky týkajúce sa bezpečnosti, spôsobu využívania a mohli zadefinovať aj základné problémy, ktoré v spojitosti s riešeným územím najviac pociťujú. Zároveň padla aj otázka, čo vnímajú na danom mieste pozitívne. To vo veľkej miere pomohlo architektom definovať, čo z pôvodného architektonického aj urbanistického riešenia ponechať, a čo naopak vyriešiť o niečo efektívnejšie. 

Hlavným cieľom rekonštrukcie je vytvorenie atraktívnejšieho miesta pre cestujúcich aj ostatných obyvateľov mesta. Koncepčná štúdia preto nerieši len samotný terminál, ale aj okolité priestory. Po novom by tak v blízkosti existujúceho objektu malo vzniknúť nové námestie, obchody a kvalitnejšie zelené priestory. Okrem toho návrh počíta so zachovaním kľúčových prvkov pôvodnej architektúry, napríklad fontány, betónovej plastiky či samotného preklenutia budovy. 

Terminál je v návrhu rozšírený o jeden trakt. Hlavná odjazdová hala bude po novom vizuálne prepojená s priľahlým námestím. Objekt tak získa novú priamu fasádu bez nepríjemných kútov, s ľahšou údržbou a väčším pocitom bezpečia užívateľov. Po novom by tiež mala byť sprístupnená aj strecha existujúcej budovy. Návštevníci ju budú môcť využívať na šport aj oddych. Okrem ihrísk, záhrady či kaviarne sa tu majú nachádzať stojany na bicykle a prechádzať ňou bude aj samotný cyklistický chodník.

V nadväznosti na interiérovú čakáreň vzniknú aj exteriérové prístrešky, ktoré vytvoria pozdĺž terminálu otvorený a presvetlený priestor, prestrešený ľahkou oceľovou konštrukciou. Súčasťou návrhu je aj charakter mobiliáru, ktorý bude umiestnený vo vnútri objektu a v exteriérových priestoroch či na samotnom námestí. 

Podľa slov Ondřeja Boháča, riaditeľa Inštitútu plánovania a rozvoja hl. m. Prahy, by mala byť celková rekonštrukcia zahájená v horizonte desiatich rokov. Do tej doby budú postupne prebiehať realizácie rýchlych opatrení, ktoré majú za cieľ priniesť aspoň provizórnu kultiváciu tohto dôležitého dopravného uzla. 

Koncepčná štúdia terminálu Černý most definuje problémy, ktoré sú typické pre nejednu autobusovú stanicu na Slovensku. Budovy v zlom technickom stave, neudržiavané a nebezpečne pôsobiace exteriérové priestory, sťažený pohyb naprieč areálmi aj problémy s bezbariérovosťou - to všetko je dôverne známe obyvateľom nejedného väčšieho mesta na Slovensku. Príklad rekonštrukcie spomínaného terminálu však odhaľuje možné riešenia. Analýza základných problémov a pozitív obdobných priestorov, ako aj názorov verejnosti, ktorá ich denno-denne využíva, môže byť prvým krokom k projektom podobného charakteru. 


(IPR Praha, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube