Author photoMartina Gregová 23.01.2023 20:00

Namiesto búrania transformácia. Zo slávnej továrne sa stane kultúrne centrum mimoriadneho významu

Po rokoch postupnej demolácie zostali z pôvodného objektu továrne v českom meste Ústí nad Orlicí zachované len tie najcennejšie časti. Vďaka architektonickej súťaži sa tieto priestory premenia na nové kultúrne centrum, ktorého architektonický výraz bude odkazovať na priemyselnú minulosť areálu.

Zdroj: Chybik+Kristof

Zdroj: Chybik+Kristof

Ústí nad Orlicí bolo na prelome 19. a 20. storočia významným priemyselným centrom. Fungovalo tu niekoľko textilných tovární, z ktorých väčšinu vlastnil český podnikateľ Florian Hernych. Továreň Perla bola založená v roku 1855. Ešte v 90. rokoch 20. storočia v nej bolo zamestnaných vyše 5.000 zamestnancov. Po rokoch prosperity však v roku 2009 ukončila svoju prevádzku. Vyše trojhektárový areál kúpilo v roku 2011 mesto Ústí nad Orlicí za 30 miliónov českých korún.

Objekt bývalej továrne bol od doby ukončenia svojej prevádzky postupne asanovaný. K dnešnému dňu ostala zachovaná len pôvodná výrobná budova, kancelárska časť bloku a kotolňa s trafostanicou z 19. storočia. Mesto už niekoľko rokov hovorilo o konverzii areálu na nový spoločenský, ekonomický a kultúrny priestor. 

Vychádzajúc z tohto cieľa vyhlásila samospráva v apríli 2022 architektonickú súťaž, ktorej hlavným cieľom bola rekonštrukcia zachovaných častí areálu bývalej textilnej továrne Perla 01. Práve na tomto mieste by malo v budúcnosti vzniknúť nové multifunkčné centrum s nadregionálnym významom. Okrem novej galérie bude jeho súčasťou aj verejne prístupné nádvorie a kaviareň. Plánovaná galéria moderného umenia má vzniknúť v tesnej blízkosti historického centra a má tak výrazne podporiť existujúcu kultúrnu infraštruktúru mesta.

Galéria

  • Zdroj: Chybik+Kristof
  • Zdroj: Chybik+Kristof
  • Zdroj: Chybik+Kristof
  • Zdroj: Chybik+Kristof
  • Zdroj: Chybik+Kristof

Do verejnej architektonickej súťaže sa prihlásili štyri autorské kolektívy. Odborná porota vnímala dva súťažné návrhy, ktoré postúpili do užšieho kola, ako veľmi vydarené. Z tohto dôvodu znížila odmenu víťazovi a zvýšila ju druhému v poradí, aby dala najavo, že obe sú veľmi vyrovnané. Návrh, ktorý napokon v súťaži zvíťazil, pochádza od česko-slovenského ateliéru Chybik+Kristof. Architekti sa rozhodli rekonštrukciu objektu poňať ako odvážnu ikonu, reprezentujúcu architektonický jazyk 21. storočia a rešpektujúcu jeho industriálny odkaz. Riadili sa pritom heslom „Nebúrať, ale transformovať. Nehľadať náhrady, ale rekonštruovať. Citlivo dopĺňať nevyhnutné." 

Nové priestorové aj hmotové usporiadanie podľa nich vytvorí živý, multifunkčný komplex, ktorý je verejnosti k dispozícii v akúkoľvek dennú dobu. Ich cieľom je navrhnúť súbor budov, ktoré svojou osobitosťou vzbudia zaslúžený záujem a iniciatívu.

„Výstavné priestory galérie sa budú nachádzať v historicky najcennejších priestoroch pôvodnej textilnej továrne – v kotolni a trafostanici z 19. storočia. V interiéri sú čitateľné stopy jednotlivých historických vrstiev prístavieb, ktoré zachovávame ako fragmenty industriálnej doby. Rozsah bývalej továrne je čitateľný aj z odtlačkov a vlysov na fasáde,“ vysvetľuje Lucie Skořepová, architektka štúdia Chybík+Kristof.

Hlavnú úlohu v návrhu teda zohrávajú historické hodnoty a dedičstvo textilnej továrne Perla. Samotný návrh im vzdáva hold symbolickou cestou. Zachovaný komín je zbavený svojej primárnej funkcie, zostáva však na svojom mieste ako symbol priemyselnej minulosti areálu. S novopridanou reflexnou vrstvou sa zároveň stane aj majákom kultúrneho centra, ktorý je viditeľný zo širokého okolia.

Odborná porota vo víťaznom návrhu ocenila najmä jasné, elegantné riešenie, vychádzajúce z regulačného plánu územia, vrátane kreatívneho prístupu k jednotlivým objektom. „Návrh prináša vhodné prepojenie prevádzky galérie a jej verejného priestranstva s verejnými priestranstvami v okolí areálu, najmä s námestím pred Domom detí a mládeže," uviedla porota vo svojom hodnotení.

Celkové stavebné náklady na rekonštrukciu sa odhadujú na 70 miliónov českých korún (2,93 miliónov eur). Radnica plánuje na výstavbu využiť časť už otvoreného úveru a bude sa tiež snažiť získať dotácie z programu na revitalizáciu brownfieldov či ďalších dotačných schém, čo by malo investičné náklady podstatne znížiť.

Rekonštrukcia bývalej textilnej továrne Perla ukazuje jednu z mnohých možností, ako zaobchádzať s priemyselným dedičstvom miest. Koncept, s ktorým vo svojom návrhu pracovali architekti zo štúdia Chybik+Kristof, sa snaží o zachovanie niekdajšej atmosféry areálu, avšak s pridaním nových funkcií. Tie premenia lokalitu na živý, multifunkčný komplex, prístupný každému. „Táto premena je pre mesto mimoriadnou príležitosťou stať sa novým kultúrnym centrom regiónu s ašpiráciou sa zaradiť medzi inštitúcie európskeho významu," dopĺňajú autori.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube