Author photoMartina Gregová 27.10.2022 20:15

Na nábreží Dunaja vznikne špičkový development. V Budapešti

Ďalší projekt od svetoznámeho architektonického štúdia, ktorý naplno využíva potenciál nábrežia. Štvrť South Gate poskytne obyvateľom Budapešti nielen rezidenčnú funkciu, ale aj veľké množstvo pracovných miest alebo kvalitné verejné priestory v priamom kontakte s riekou Dunaj.

Zdroj: Snøhetta

Zdroj: Snøhetta

Jedným z ústredných prvkov identity maďarského hlavného mesta Budapešť, rovnako ako v prípade Bratislavy, je rieka Dunaj, druhá najdlhší veľtok v Európe. Priamemu prístupu k vode v oblasti centra mesta však mnohokrát bránia ulice, infraštruktúra verejnej dopravy či prístavy trajektov. Kontakt s vodným elementom je práve z týchto dôvodov často krát nemožný.

Nárast významu voľného času, verejného zdravia a cestovného ruchu však vytvára príležitosť prehodnotiť aj oblasti dosiaľ podrozvinutých alebo neaktívnych nábreží. Návrh novej mestskej štvrte South Gate v južnej časti maďarskej metropoly, za ktorým stojí svetoznáme architektonické štúdio Snøhetta, sa zameriava na zámerné využívanie tohto dôležitého prvku, vďaka čomu sa Dunaj stáva definíciou lokality. 

Rovnako ako v prípade návrhu na novú podobu prístavu Darling v Sydney, aj v tomto prípade sa architekti rozhodli naplno využiť jedinečný charakter mestského nábrežia. Práve vďaka tomuto princípu štúdio vyhralo medzinárodnú súťaž, v rámci ktorej sa odborná porota na margo víťazov vyjadrila nasledovne: „Návrh odvážne prijíma výzvu rozvoja novej štvrte v Budapešti, ktorá ešte neexistuje. Zachytáva možnosti tejto oblasti, ponúkané vodou, zelenými pásmi a vlastnosťami ostrova.” 

Nová štvrť South Gate vznikne len niekoľko kilometrov od centra mesta. Rozprestierať sa bude na ploche približne 135 hektárov a svojou štruktúrou bude evokovať charakter polostrova uprostred vodného toku. Na tejto ploche, ktorá je v súčasnosti brownfieldom, sa development vybuduje v rámci plánu Budapešť 2030 – plánovacej stratégie, ktorá stanovuje ciele mesta byť udržateľnejším, energeticky efektívnejším a sociálne zmýšľajúcim. 

Galéria

  • Zdroj: Snøhetta
  • Zdroj: Snøhetta
  • Zdroj: Snøhetta
  • Zdroj: Snøhetta
  • Zdroj: Snøhetta
  • Zdroj: Snøhetta
  • Zdroj: Snøhetta

Hlavný koncept, na ktorom stavia nórske architektonické štúdio, zahŕňa vodu ako prvok, ktorý výrazným spôsobom formuje mesto a ktorý je schopný vytvárať živé verejné priestory. Okrem toho návrh obsahuje prepracovaný systém modro-zelenej infraštruktúry. Vzniknú tu nielen rekreačné priestory v priamej nadväznosti na vodný prvok, ale aj retenčné a odvodňovacie plochy, ktoré budú spracovávať dažďovú a povrchovú vodu. Tá bude následne odvádzaná do prítoku Dunaja a navrátená do prirodzeného obehu. Zelené strechy a odtokové kanály spolu s dažďovými záhradami a systémami čistenia pomocou rastlín sú súčasťou spomínanej modrozelenej infraštruktúry. Tá zabezpečuje príjemnú mikroklímu, zabraňuje tvorbe tepelných ostrovov a zvyšuje biodiverzitu v meste. 

Vo svojej finálnej podobe vytvorí husto zastavaná štvrť nielen priestory na bývanie pre zhruba 16.000 ľudí, z toho väčšina budú študenti, ale aj pracovné miesta pre ďalších 15.000 ľudí. Okrem tohto, architekti navrhli prostredie, ktorá svojím obyvateľom a návštevníkom ponúkne množstvo verejných priestorov v podobe námestí či promenád. V štvrti tiež nebude chýbať ani bohatá občianska vybavenosť. Na južnom cípe polostrova sa má nachádzať kultúrna budova s kapacitou vyše 15.000 divákov. Naproti nej, na severnom cípe poloostrova, vznikne rozľahlý park, mnohé športové zariadenia a tiež hodnotné verejné priestory v blízkosti vody. Zachovaná bude aj unikátna bývalá tržnica.

Pri výstavbe a prevádzke nových budov sa bude venovať mimoriadna pozornosť ekologickým konceptom a znižovaniu energie, obsiahnutej v použitých materiáloch. V rámci mobility sa návrh zameriava predovšetkým na dostupnú verejnú dopravu, cyklistov a chodcov. Štvrť bude vo svojej finálnej podobe napojená na železničnú stanicu Danubias. 

Územný plán lokality South Gate je založený na inovatívnych prístupoch k trvalo udržateľnému rozvoju miest a reinterpretuje dobre známe princípy z iných európskych metropol. Vychádza zo silnej koncepcie so zameraním na budúcich používateľov a súčasné výzvy, napríklad následky zmeny klímy.

Viaceré mestá naprieč celým svetom začali, po čiastočnom úpadku lodnej dopravy koncom 20.storočia, znovu objavovať zabudnutý potenciál, ktorý im nábrežia ponúkajú. Vďaka tomu teraz oblasti, ktoré boli donedávna schátrané a opustené, prechádzajú výraznými premenami. Ostáva len dúfať, že po vzore (nielen) našich južných susedov sa podobné projekty čoskoro objavia aj v Bratislave. Slovenské hlavné mesto taktiež transformuje svoje nábrežia, čo je dnes jednou z jeho kľúčových rozvojových úloh. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube