Author photoMartina Gregová 13.10.2022 20:13

Ako má vyzerať dobré mesto: Zbúranisko nahradí mestská štruktúra bez áut

Mestská štvrť bez automobilov, kvalitný verejný priestor, rôzne typy mestského bývania a detailne prepracovaný systém zelenej i modrej infraštruktúry. To všetko a ešte čosi viac ponúka víťazný návrh na novú podobu v súčasnosti zanedbaného Papierového námestia v českom Liberci.

1. miesto. Zdroj: re:architekti / Archinfo.sk

1. miesto. Zdroj: re:architekti / Archinfo.sk

Začiatkom roku 2022 mesto Liberec vyhlásilo súťaž o návrh urbanistického a funkčného riešenia oblasti Papierového námestia, ktoré sa nachádza na periférii historického jadra severočeského krajského mesta. Vo všeobecnosti je lokalita považovaná za jednu z najcennejších v Liberci. Aj napriek tomu, že mesto už nemá štvrť s podobnou urbanisticky rastlou štruktúrou, v súčasnosti je územie v nevhodnom stave a dominuje mu veľké parkovisko. Cieľom architektonickej súťaže bolo vytvorenie návrhu celkovej predstavy rozvoja územia v podobe masterplanu, na základe ktorého vznikne podrobná územná štúdia celej štvrte.

So svojím návrhom vyhral ateliér re:architekti, ktorý okrem spomínanej súťaže získal už viaceré prvenstvá v iných architektonických kompetíciách. Ich návrhy určia napríklad budúcu podobu Cukrovaru v Šlapaniciach, novú podobu Základnej školy pre Uhříněves či Velkého Kina v Zlíne. V tomto prípade odborná porota usúdila, že návrh od ateliéru „kvalitne reflektuje širšie nadväznosti a vzťahy v území a prináša detailne premyslené princípy utvárania a fungovania novej štvrte. Zároveň prichádza s odvážnym názorom na súčasnejší charakter novej zástavby, ktorá je oslobodená o sentiment, pričom rešpektuje historické súvislosti.” 

Galéria

  • 1. miesto. Zdroj: re:architekti / Archinfo.sk
  • 1. miesto. Zdroj: re:architekti / Archinfo.sk
  • 1. miesto. Zdroj: re:architekti / Archinfo.sk
  • 1. miesto. Zdroj: re:architekti / Archinfo.sk
  • 1. miesto. Zdroj: re:architekti / Archinfo.sk
  • 1. miesto. Zdroj: re:architekti / Archinfo.sk
  • 2. miesto. Zdroj: Rehwaldt Landscape Architects / Archinfo.sk
  • 2. miesto. Zdroj: Rehwaldt Landscape Architects / Archinfo.sk
  • 3. miesto. Zdroj: Between / Archinfo.sk
  • 3. miesto. Zdroj: Between / Archinfo.sk

Víťazný návrh nesie názov Papírová čtvrť - město bez aut, čo veľa napovedá o jednom zo základných princípov, ktoré architekti vo svojom návrhu využili. Ako je opísané na súťažnom paneli, drvivá väčšina riešeného územia bude v budúcnosti obytnou zónou bez áut, čo umožňuje voľnejšie riešenie verejného priestoru. Ten má byť po novom pre ľudí, bez prispôsobovania sa dopravnej infraštruktúre. Vzhľadom na to, architekti navrhujú menšiu mierku zástavby a tradičné členenie blokov. „Predložený koncept udržateľnej mobility upokojuje dopravu v rezidenčnej oblasti a preferuje koncept pešieho mesta krátkych vzdialeností," dopĺňa hodnotenie poroty Zuzana Koňasová z Kancelárie architektúry mesta Liberc.

V rámci navrhovanej výstavby nevznikne len kvalitný verejný priestor, ale aj mestské bytové domy. Tie majú mať aktívny parter, vyhradený pre obchodné prevádzky, spoločenské priestory či dielne. Zároveň vo vyšších poschodiach prenechajú svoje priestory bytom rôznych veľkostí. Jednotlivé domy disponujú aj záhradkami vo vnútroblokoch.

Vo svojom návrhu architekti nezanedbali ani prírodné danosti miesta a v urbanistických schémach sa venujú obnove mlynského náhonu či hospodáreniu s dažďovou vodou. Okrem toho je súčasťou návrhu aj takzvaná Cesta v svahoch, vďaka ktorej vznikne neformálny verejný priestor s celou radou funkcií. „Návrh rozvíja kontinuitu svahu a ukazuje spôsob ako chrániť a zároveň využívať priestor rozhrania,” popisuje odborná porota. Cesta svahmi prepája v súčasnosti neprístupné zadné trakty budov a zaisťuje sprístupnenie viacerých vyhliadkových miest. Cesta má jasne daný profil v podobe betónovej stienky, záhrada je naopak podriadená svojmu účelu a rôzne charaktery svahu tak vytvárajú sústavu rozmanitých priestorov s jasne definovanou typológiou. 

Súčasťou urbanistickej štúdie je tiež riešenie dopravnej infraštruktúry. Keďže je väčšina riešeného územia navrhovaná v režime pešej zóny, návrh obsahuje niekoľko parkovacích domov na okraji štvrte.

 

1. miesto. Zdroj: re:architekti / Archinfo.sk

 

Na druhom mieste sa umiestnil návrh od ateliéru Rehwaldt Landscape Architects. Medzi základné princípy, ktoré architekti v štúdii predstavili, patrí čo najväčšia miera zachovania hodnoty miesta, nadviazanie na poetiku miesta a jeho prepojenie so širším okolím. Urbanistická koncepcia sa odvíja od pôvodnej mestskej štruktúry, ktorá je charakteristická vytvorením malých ulíc, s cieľom čo najviac reagovať na historický charakter lokality. Nová urbánna štruktúra by podľa návrhu mala štyri hlavné centrá - samotné Papierové námestie, mestské terasy, námestie kreatívneho centra Linserka a nábrežie rieky Nisa.  

Aj v tomto prípade je detailne riešené hospodárenie s dažďovou vodou, ktorá má byť priamo odvádzaná k novovysadeným stromom. Zeleň je navrhovaná čiastočne v uliciach a čiastočne aj vo vnútroblokoch. Okrem toho architekti vo svojom návrhu priniesli aj zaujímavý princíp mestských záhrad. Tie sprístupňujú jednotlivé úrovne svahu a zároveň v spodnej rovine prechádzajú do aktívnych zón, slúžiacich ako ihriská alebo priestory na rôzne predstavenia či na oddych.  

 

2. miesto. Zdroj: Rehwaldt Landscape Architects / Archinfo

 

Na treťom mieste sa umiestil návrh od slovenského architektonického ateliéru Between, ktorý stavil na inovácie a kreativitu. Tie sú podľa slov autorov základnými motormi ekonomického rozvoja miest. V návrhu je ťažiskovým bodom kreatívný hub Linserka, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou riešeného územia. Cieľom architektov bolo vytvorenie multifunkčnej štvrte, ktorá bude podporovať vzdelanosť, kreativitu, komunitu a využívanie verejných priestorov. Architekti v návrhu podporili princíp mesta krátkych vzdialeností, verejnú dopravu, vytváranie inkluzívnych verejných priestorov a kontinuitu mestských terás.

 

3. miesto. Zdroj: Between / Archinfo

 

Ocenené návrhy, ktoré vzišli zo súťaže na novú podobu Papierového námestia v Liberci, prinášajú hneď niekoľko zaujímavých urbanistických konceptov. Víťazný návrh prichádza s riešením, ktorého cieľom je vytvorenie štvrte bez automobilov, podporenie zelenej a modrej infraštruktúry a vytvorenie kvalitných verejných priestorov. Navrhovaná cesta v svahoch vytvára nové jedinečné mestské priestory a sprístupňuje doteraz neprístupné zadné trakty. Vítaným prístupom je aj návrh mestského bývania pre rôzne skupiny obyvateľov a vytváranie záhrad v jeho blízkosti. Víťazný návrh, rovnako ako aj ostatné ocenené návrhy, pracujú s ľudskou mierkou, čo je prístup, ktorý sa v rámci urbanistických riešení teší čoraz väčšej obľube. Zanedbaná lokalita takzvaného Papierového námestia je vďaka vyššie spomínaným princípom o krok bližšie k zmene na kreatívnu, obytnú a zelenšiu štvrť. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube