Author photoMartina Gregová 08.07.2024 20:41

Mesto ako najlepší developer. Trnava chce dokázať, že vie budovať špičkové bývanie

Výstavbu nových bytov na Slovensku zastrešujú z drvivej väčšiny súkromní investori. V mnohých mestách vznikajú aj nájomné bytovky, štandardne ide ale o projekty nízkeho štandardu a úrovne. Niektoré samosprávy chcú ale ukázať, že sa to dá aj inak a že aj mestá môžu byť špičkovými developermi. Jedným z nich je Trnava, ktorá predstavila výsledky ďalšej významnej súťaže. 

Zdroj: Mesto Trnava

Zdroj: Mesto Trnava

Koncom apríla ohlásilo mesto Trnava výsledky jednej z najvýznamnejších urbanistických súťaží od vzniku nezávislého Slovenska. Jej cieľom bolo získať urbanistický návrh pre rozľahlé nezastavané územie vo východnej časti mesta o veľkosti cca 135 hektárov. Riešená oblasť dostala názov Trnava - Štvrť.

Podľa mesta mali výsledky súťaže „nastaviť nový štandard prípravy územného plánu, ktorý určí ďalší vývoj rozsiahleho územia od zeleného pásu na sídlisku Družba až po východný obchvat.” Do súťaže sa zapojilo 39 autorských kolektívov z 13 krajín sveta. Víťazný návrh vypracovalo uznávané švédske štúdio Mandaworks AB s koncepciou, nazývanou Parklife. 

Pár mesiacov pred oznámením výsledkov tejto urbanistickej súťaže mesto vyhlásilo ďalšiu, tentokrát architektonicko-urbanistickú súťaž návrhov. Jej cieľom bolo získať najlepší návrh inovatívnej obytnej mestskej štvrte v lokalite Medziháj Trnava-HBV. Riešené územie sa nachádza neďaleko obce Ružindol, ktorá zažíva v dôsledku prílevu pracujúcich v neďalekých fabrikách veľký rozvoj. Nová štvrť by podľa zverejnených informácií mala zaberať plochu približne 3,5 hektára.

Galéria

  • Zdroj: Mesto Trnava
  • Zdroj: Mesto Trnava
  • Zdroj: Mesto Trnava
  • Zdroj: Mesto Trnava
  • Zdroj: Mesto Trnava

„Medziháj má strategickú polohu a potenciál ponúknuť bývanie, ktoré kombinuje mestské a vidiecke kvality. Cieľom súťaže bolo vybrať najlepší architektonický návrh, ktorý bude neskôr rozpracovaný do architektonickej štúdie a komplexnej projektovej dokumentácie na výstavbu mestských bytových domov,“ popisuje trnavská samospráva.

Bývanie by v tejto časti mesta malo nájsť zhruba 1,5-tisíc obyvateľov. Súčasťou štvrte bude popri klasických bytoch aj nájomné bývanie vyššieho štandardu. Okrem primárnej funkcie má byť súčasťou štvrte Medziháj tiež materská a základná škola či iná potrebná občianska vybavenosť. Súťažné projekty mali klásť dôraz aj na zeleno-modrú infraštruktúru, udržateľnosť celého návrhu či kvalitu verejného priestoru. Podľa primátora Petra Bročku chce Trnava na príklade tohto obytného súboru ukázať, že samospráva môže byť najlepší developer.

Do kompetície sa napokon zapojilo celkovo 20 autorských kolektívov. Podľa odbornej poroty sa požiadavky vyhlasovateľa podarilo najlepšie splniť kolektívu Cakov & Partners. „Víťazný návrh sa vyznačuje logickou rozvoľnenou štruktúrou, ktorá citlivo reaguje na plánovanú individuálnu bytovú výstavbu,“ konštatuje porota.

Odborníci na projekte ocenili fyzické a vizuálne prepojenie neďalekého lesoparku a verejného priestoru s rodinnými domami. „Návrh poskytuje bývanie pri lese s príjemnými priehľadmi a dostatočnými odstupmi so zachovaním primeranej miery súkromia a prirodzeného terénu,“ uvádza sa v hodnotení. Návrhu k víťazstvu pomohlo aj jednoduché vizuálne a materiálové riešenie jednotlivých objektov a ekonomické dispozičné riešenia bytov.

Nové, prevažne bytové domy boli víťazným tímom navrhnuté ako štvorpodlažné. Každý z objektov bude navyše disponovať prístupom do podzemného parkoviska. Vo verejnom priestore nebudú popri peších a cyklistických chodníkoch chýbať ani poloverejné priestory pre deti či zeleň. Odborná porota však autorom víťazného návrhu odporúča znížiť podiel spevnených plôch a preveriť veľkosť navrhovanej vodnej plochy.

 

Zdroj: Mesto Trnava

 

Druhé miesto so svojím návrhom obsadilo architektonické štúdio winwin. „Z hľadiska architektúry a výstavby je zaujímavá možnosť prefabrikácie, variabilita vďaka modularite, rovnako dobre zvolené materiálové a konštrukčné riešenie. Sympatická je práca s verejnými a spoločnými priestormi,“ popisuje hlavné plusy tohto návrhu odborná porota. Za negatívnu časť návrhu bola označená ostrá hrana medzi výstavbou a priľahlým lesoparkom, ktorú architekti podporili návrhom komunikácie. Porota kritizovala aj vyššiu hustotu zástavby a menšiu mieru súkromia.

Tretie miesto v rámci súťaže obsadil kolektív Bistan architekti. „Samotné urbanistické riešenie v schéme funguje, v detaile vidíme priestor na dopracovanie, napr. v rozvoľnení štruktúry či jej osadením hlbšie do pozemku,“ upozorňuje porota. 

Projekt novej obytnej zóny v lokalite Trnava Medziháj je súčasťou širšej stratégie trnavskej samosprávy, ktorá sa dlhodobo zameriava na poskytovanie kvalitného bývania pre súčasné aj budúce generácie. Rovnako je jedným z množstva projektov, ktoré v Trnave vznikli na základe urbanisticko-architektonickej súťaže vyhlásenej mestom. Podľa vyhlasovateľa súťaže všetky predložené návrhy prispejú k bohatšej diskusii o budúcom rozvoji tejto lokality a kvalitnejšom bývaní pre jej obyvateľov.

 

(Mesto Trnava, SITA, uvo.gov.sk, Trnavské rádio, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube