Author photoMartina Gregová 13.05.2024 18:27

Dostupné a dizajnové. Nájomné bývanie nemusí pôsobiť lacno, odkazuje malé české mesto

Dostupnosť bývania je jednou z najvážnejších urbánnych otázok súčasnosti. Takmer všetky významné a rozvíjajúce sa mestá majú s dostupnosťou problémy, Bratislavu nevynímajúc. V slovenskej metropole sa pokroky dejú najmä na úrovni plánovania a nastavovania podmienok. V blízkom zahraničí sa realizujú konkrétne projekty, a to na mimoriadnej architektonickej úrovni. 

Zdroj: Atelier bod architekti, Malý Chmel

Zdroj: Atelier bod architekti, Malý Chmel

Mnohé väčšie aj menšie české mestá sa už nejaký čas pripravujú na masívnu výstavbu mestských nájomných bytov. Pražská developerská spoločnosť plánuje v hlavnom meste postaviť viac ako 8-tisíc jednotiek. S týmto zámerom bolo vyhlásených už niekoľko kvalitných architektonických súťaží. 

Historicky prvá súťaž tohto typu si kládla za cieľ nájsť najlepšie riešenie bytového domu, ktorý sa má v budúcnosti nachádzať v Smíchove, medzi známou budovou Komerční banky a Portheimkou. Druhá súťaž rieši okrem nájomného bývania aj rozvoj celej lokality. Za víťazným návrhom Bytového domu Vršovická, ktorý má vzniknúť v mestskej časti Praha 10, stojí brnenská architektonická kancelária Kuba & Pilař architekti.   

Pokroky v tejto oblasti má na konte aj druhé najväčšie české mesto. V minulom roku bol v Brne dokončený napríklad projekt Bratislavská 51. Keďže ide o bytový dom, ktorý by mal slúžiť predovšetkým znevýhodneným skupinám obyvateľstva, pri jeho výstavbe sa muselo špeciálne prihliadať na ekonomickú stránku celého projektu.

Galéria

  • Zdroj: Atelier bod architekti
  • Zdroj: Atelier bod architekti
  • Zdroj: Atelier bod architekti
  • Zdroj: Malý Chmel
  • Zdroj: Malý Chmel

Popri veľkých mestách však pri výstavbe bytových komplexov, určených na nájomné bývanie, nezaostávajú ani o niečo menšie mestá. Koncom minulého roka bola vyhlásená architektonická súťaž, ktorej predmetom bol návrh primárne nájomného rezidenčného komplexu Nové Mlýny. Nachádzať sa má v jedinečnom historickom meste Kutná Hora.

Vzácne prostredie sa odrazilo na prísnych súťažných podmienkach. „Dôraz sa bude klásť na vysokú úroveň súčasnej architektúry zasadenej v zeleni na nábreží riečky Vrchlice," zdôrazňoval vyhlasovateľ súťaže, teda rovnomenná investorská spoločnosť. „Moderné dispozičné riešenie bytov bude využívať atraktívne výhľady a umožní príjemné a komfortné bývanie. Projekt by mal priniesť komplexný enviromentálny koncept, zahŕňajúci hospodárenie s energiami, odpadovými vodami a využitím intenzívnej vegetácie. Dôležitým aspektom projektu bude dôraz na vhodné spoluvytváranie mestského prostredia a verejného priestoru." V rámci súťaže bolo odovzdaných celkovo šesť návrhov (vrátane slovenskej kancelárie GutGut).

Odborná porota ocenila tri z nich. Prvé miesto obsadili rovno dva autorské kolektívy - Atelier bod architekti a Malý Chmel. Návrh od prvého spomenutého štúdia podľa odbornej poroty najlepšie reagoval na kontext miesta svojou mierkou, formálnym tvarovaním a rozmiestnením hmôt. Porota ocenila aj zapojenie neďalekého vodného prvku a otvorenosť nových objektov voči okolitej krajine. Súčasťou konceptu je v tomto prípade päť objektov, z ktorých má každý svoju vlastnú identitu. Na históriu lokality nové objekty nadväzujú materiálovým riešením a tvaroslovím.

 

Zdroj: Atelier bod architekti


Pri druhom návrhu, ktorému bola rovnako udelená prvá cena, odborná porota ocenila najmä riešenie vnútorného nádvoria a ostatných vnútroblokových priestorov. Aj napriek tomu, že architektúra má v tomto prípade súčasé tvaroslovie, je urbanistické a hmotové riešenie navrhnuté s citom k lokalite a jej histórii.

V rámci daného konceptu architekti navrhli štyri bytové domy. Každý z nich je tvarovaný odlišne, s ohľadom na terén, tvar pozemku a umiestnenie. Dôležitým prvkom návrhu sú aj pomerne rozsiahlé loggie a šikovne vymyslená flexibilná dispozícia samotných bytových jednotiek.

 

Zdroj: Malý Chmel

 

Na druhom, resp. treťom mieste sa umiestnil návrh od NEUHĀUSL HUNAL. „Porota oceňuje celkové spracovanie návrhu vo všetkých jeho ohľadoch, z hľadiska urbanizmu, dispozičného riešenia atď.," uvádza sa v hodnotení. Za problematické však bolo vnímané prezentované materiálové riešenie, ktoré nereflektuje okolitú architektúru ani genius loci miesta.

Súčasťou oboch návrhov, ktoré sa umiestnili na prvom mieste, je podzemné parkovisko určené obyvateľom bytových domov. Na prízemí viacerých objektov bola navrhnutá aj potrebná občianska vybavenosť a služby. Obe z ocenených návrhov sa vyznačujú vysokou architektonickou a urbanistickou kvalitou. Aj napriek úplne odlišnej forme a zvolenej palete materiálov obe vhodne reagujú na jedinečný historický charakter okolitej zástavby aj neďalekú prírodnú krajinu. Vo výsledku tak možno hovoriť o naozaj úspešnej architektonickej súťaži, ktorá je vzhľadom veľkosť mesta Kutná Hora naozaj jedinečná.

Ide pritom o nájomné bývanie, ktoré chce realizovať privátna spoločnosť. V tomto smere má Slovensko (a Bratislava) medzery, keďže donedávna nebolo komerčné nájomné bývanie vnímané ako investične zaujímavé. Postupne sa tento pohľad mení, vhodné je ale prostrediu pomôcť. Výsledkom môžu byť projekty, ktoré budú nielen relatívne dostupnejšie, ale aj architektonicky na vysokej úrovni. 

 

(ČKA, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube