Author photoMartina Gregová 08.08.2022 18:34

Nájomné bývanie môže byť na úrovni. Praha ukazuje, ako vyzerá prvý developerský projekt mesta

Historicky prvá architektonická súťaž, vyhlásená Pražskou developerskou společností (PDS), pozná svojho víťaza. Mestský bytový dom, v ktorom má byť 56 nájomných bytov, je prvou lastovičkou na ceste za nájomným bývaním v Prahe. Spoločnosť plánuje v hlavnom meste postaviť viac ako 8.000 nájomných bytov. Všetky projekty sú zatiaľ v procese plánovania, avšak projekt bytového domu na ulici V Botanice už pozná svoju finálnu podobu.

Zdroj: Pražská developerská společnost

Zdroj: Pražská developerská společnost

Pražská developerská společnost je príspevkovou organizáciou hlavného mesta Praha, ktorá má na starosti zhodnotenie mestských pozemkov a následnú výstavbu (najmä) projektov dostupného nájomného bývania. Spoločnosť bola založená z iniciatívy námestíka primátora pre mestský rozvoj Petra Hlaváčka v polovici roku 2020. PDS v súčasnosti hospodári s viac ako 600.000 m2 , ktoré sú vo vlastníctve mesta Praha. Práve na týchto pozemkoch by malo v budúcnosti vyrásť niekoľko tisíc nájomných bytov.

Inšpiráciou pre založenie PDS boli obdobné mestské developerské spoločnosti, fungujúce v iných európskych metropolách. Ako na stránke spoločnosti opisuje Petr Hlaváček, „výstavba mestských bytov v Prahe od roku 1991 trvalo klesala a v roku 2008 se zastavila úplne. 99 % bytov, postavených od roku 1995, postavil súkromný sektor. Dnes panuje politická zhoda na tom, že je potrebné mestskú bytovú výstavbu v podobe mestského nájomného bývania oživiť a prispieť tak k uspokojeniu dopytu po dostupnom bývaní v českej metropole.“

PDS má preto v pláne zamerať sa práve na projekty nájomného bývania. Okrem bytového domu v Smíchove pripravuje ďalšie mestské projekty. Medzi nimi je napríklad bytový dom v blízkosti vršovického štadióna Ďolíček, bytový dom v Palmovke alebo niekoľko projektov v novej mestskej štvrti v okolí budúcej stanice metra D Nové Dvory. Na ich príprave bude spolupracovať s Institutem plánovaní a rozvoje hlavného mesta Prahy a príslušnými orgánmi mestskej správy a samosprávy. V rámci prípravy projektov sa PDS drží niekoľkých princípov, medzi ktorými je udržanie vysokej urbanistickej a architektonickej kvality, ľudská mierka projektov, súlad nových budov s lokalitou, hospodárnosť po celú dobu životnosti projektu a dôraz na šetrné vynakladanie verejných prostriedkov.

Galéria

  • Zdroj: Pražská developerská společnost
  • Zdroj: Pražská developerská společnost
  • Zdroj: Pražská developerská společnost
  • Zdroj: Pražská developerská společnost
  • Zdroj: Pražská developerská společnost

Aby naplnila tieto princípy, spoločnosť v marci tohto roku vyhlásila architektonickú súťaž na projekt domu na ulici V Botanice. Táto už pozná svojho víťaza - je ním Atelier bod architekti. Súťaž sa riadila zásadami zodpovedného verejného zadávania, ku ktorým patrí Politika architektúry a stavebnej kultúry ČR (MMR, 2015), Davoská deklarácia (2018) a Zadanie investora pre mestskú bytovú výstavbu (IPR + PDS, 2020). Súťaž bola organizovaná podľa zásad Českej komory architektov v spolupráci so spoločnosťou CBArchitektura.

Mestský pozemok, na ktorom má bytový dom stáť, sa nachádza v Smíchove medzi budovou Komerční banky a Portheimkou – medzi ulicami Štefánikova, V Botanice a Matoušova. Bytový dom bude obsahovať 56 nájomných bytov, ktoré budú určené pre tzv. preferované profesie a matky samoživiteľky, kým na prízemí vzniknú priestory pre obchod a služby. Odborná porota ocenila celkový návrh bytového domu, ktorý podľa nej spĺňa urbanistické požiadavky. Z urbanistického aj architektonického hľadiska bytový dom výborne zapadá do historizujúceho prostredia. Na existujúcu zástavbu nadväzuje nielen výškou, ale aj materiálovým riešením fasády a spoločných priestorov. Porota ďalej ocenila aj vytvorenie kľudného uzavretého dvora. Dômyselné je dispozičné riešenie bytov, zohľadňujúce vybavenie jednotlivých bytov mobiliárom a tiež celková efektivita plôch, ktorá sa pozitívne odrazí v ekonomike projektu.

Detailné práce na projektovej dokumentácii pre územné konanie budú zahájené po uzavretí zmluvy s víťazom súťaže. Začiatok výstavby bytového domu je predpokladaný na rok 2024. Boris Redčenkov, predseda odbornej poroty architektonickej súťaže, vysoko ocenil profesionalitu Pražskej developerskej společnosti pri jej organizácii. To je azda prísľubom, že rovnako odborne bude vedená aj príprava projektu ako takého. 

Založenie Pražskej developerskej společnosti je významným míľnikom v stavaní nájomných bytov (ale aj ďalších stavieb vo verejnom záujme) v Prahe. Vyhlasovanie architektonických súťaží, komunikácia a spolupráca s viacerými inštitútmi a profesiami – to všetko výrazným spôsobom mestu uľahčí výstavbu nájomných bytov a dodá mu inak neprenosné skúsenosti. Potom, ako spoločnosť pre dané územie vyberie vhodný návrh, bude konkrétne projekty schopné pripravovať samo, nielen v spolupráci so súkromných sektorom.

Okrem aktivity novej mestskej organizácie treba vysoko oceniť aj spôsob, akým sa na podobe domu odrazila existencia Pražských stavebných predpisov. Ich cieľom je prispôsobiť legislatívne podmienky pri výstavbe nárokom na vznik kompaktného blokového mesta, nadväzujúceho na pôvodnú zástavbu v centrálnej časti Prahy. Urbanisti a architekti tak môžu plánovať skutočné bloky a nemusia sa do takej miery zaťažovať prehnanými požiadavkami na preslnenie, počet parkovacích miest alebo rozsiahle zelené plochy na rastlom teréne. Výsledkom je vznik atraktívnejšieho prostredia, ktoré vhodne doplní vzácne pražské historické dedičstvo. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube