Author photoMartina Gregová 29.06.2023 18:10

Výstavba namiesto plánov. Rozvoj nájomného bývania je v Česku na vzostupe

Významné české mestá pripravujú masívnu výstavbu nájomných bytov. V Prahe boli vyhlásené už dve architektonické súťaže, kým v Brne nedávno dokončili realizáciu domu, ktorý priniesol ďalšie jednotky do bohatého bytového fondu. Moravská metropola ukazuje, ako sa posunúť od smelých plánov k reálnemu zlepšeniu dostupnosti bývania.

Zdroj: CL3 architekti

Zdroj: CL3 architekti

Výstavba nájomného a dostupného bývania je jednou z tém, ktoré v oblasti rozvoja miest v súčasnosti najviac rezonujú. Zatiaľ čo u v Bratislave sa v tomto smere dejú pokroky najmä na úrovni plánovania a nastavovania podmienok, v susednom Česku to funguje o niečo lepšie. Pražská developerská spoločnosť, ktorá v hlavnom meste plánuje postaviť viac ako 8-tisíc nájomných bytov, už vyhlásila výsledky dvoch architektonických súťaží.

Historicky prvá súťaž tohto typu si kládla za cieľ nájsť najlepšie riešenie bytového domu, ktorý sa má v budúcnosti nachádzať v Smíchove, medzi budovou Komerční banky a Portheimkou. Obyvateľom mesta projekt prinesie celkom 56 nájomných bytov, ktoré budú určené najmä pre tzv. potrebné profesie a matky samoživiteľky. Za víťazným návrhom stojí Atelier bod architekti.  

Druhá súťaž rieši okrem nájomného bývania aj rozvoj celej lokality. Za víťazným návrhom Bytového domu Vršovická, ktorý má vzniknúť v mestskej časti Praha 10, stojí brnenská architektonická kancelária Kuba & Pilař architekti.   

Galéria

  • Zdroj: CL3 architekti
  • Zdroj: CL3 architekti
  • Zdroj: CL3 architekti
  • Zdroj: CL3 architekti
  • Zdroj: CL3 architekti

Vyhlásenie oboch súťaží súvisí so snahou vedenia Hl. m. Prahy v rokoch 2019 – 2022 prispieť k riešeniu bytovej krízy rozšírením mestského bytového fondu, okrem iného profesionálnou prípravou mestského bytového developmentu. V súčasnosti PDS hospodári s viac ako 600-tisíc m2 pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve Prahy. Práve na týchto pozemkoch by malo v budúcnosti vyrásť niekoľko tisíc nájomných bytov.   

Pokroky v tejto oblasti však zaznamenávajú aj iné české mestá. Príkladom je Brno, kde bola v minulom roku dokončená realizácia Bytového domu Bratislavská 51. Zadávateľom bolo mesto Brno. Cieľom projektu bolo získanie objektu, ktorý do oblasti prinesie nové nájomné byty a ktorý bude reflektovať požiadavky na súčasné potreby obyvateľov.  

Keďže ide o bytový dom, ktorý by mal slúžiť predovšetkým znevýhodneným skupinám obyvateľstva, pri jeho výstavbe sa muselo špeciálne prihliadať na ekonomickú stránku celého projektu. „Použitím lacných materiálov, absenciou detailov a efektívnym priestorovým riešením sme sa pokúsili dokázať, že úspornosť a kvalita obytného prostredia nemusí byť vzájomne v rozpore,” opisujú projekt jeho autori z CL3 architekti.

Konštrukčný systém objektu je navrhnutý prevažne ako železobetónový monolitický. Vnútorné priečky sú z keramických tvárnic, inštalačné predsteny a prímurovky sú riešené ako pórobetónové, prípadne zo sádrokartónu.  

Novostavba sa nachádza neďaleko radnice Brno-Sever a svojou polohou v rámci ulice uzatvára nedokončený mestský blok, ktorý tvoria prevažne bytové domy z predvojnového obdobia. Celková zastavaná plocha v tomto prípade dosahuje 600 metrov štvorcových, úžitková plocha bytového domu je 1.780 metrov štvorcových. Súčasťou domu sú prevažne jedno a dvojizbové bytové jednotky. Niekoľko z nich je prispôsobených pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

Na prízemí objektu sa nachádza technické zázemie, priestory pre personál aj nebytové priestory, prislúchajúce k jednotlivým bytovým jednotkám. Objekt má aj podzemné podlažie, v ktorom vznikli parkovacie miesta slúžiace obyvateľom domu.  

Strecha objektu je plochá jednoplášťová, vegetačná a prístup na ňu je umožnený všetkým obyvateľom. Súčasťou projektu je aj zber dažďovej vody, ktorá odteká do akumulačnej nádrže. Touto vodou sa následne v suchších obdobiach polieva strešná vegetácia.

Architektúra objektu je striedma. Jednoduchý tvar v podobe kvádra architekti odľahčili sériou okenných otvorov a menších loggií. „Striedajúce sa okná a loggie prinášajú výraznú geometrickú plasticitu do inak čistej kubickej hmoty,” tvrdia autori projektu.  

Postupný rozvoj nájomného bývania v Českej republike môže byť príkladom aj pre Bratislavu. Projekt Bratislavská 51 ukazuje, že v rámci tohto druhu výstavby nemusí ísť vždy len o komplexné projekty, ktoré okrem samotného bytového domu riešia aj celú priľahlú lokalitu. Môže ísť aj o celkom jednoduché dotvorenie existujúceho urbánneho prostredia. Zároveň projekt dokazuje, že aj pri nižších nákladoch môže vzniknúť príjemná architektúra, ktorá splní svoj sociálny účel a navyše aj vhodne zapadne do lokality, v ktorej je vybudovaná.  

Bratislava najnovšie získala možnosti pre ďalšiu výstavbu nájomných bytov a pripravuje súťaže na rozvoj viacerých lokalít. Čoskoro sa ale musí z plánovacej fázy posunúť do realizačnej. Zabezpečenie vyššej dostupnosti bývania je strategickou úlohou, ktorá zásadne ovplyvní potenciál mesta pre úspešný a kvalitný život v nasledujúcich desaťročiach. 

 

(CL3, Archiweb, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube