Author photoAdrian Gubčo 26.09.2022 16:37

Doprava v Bratislave bude ekologickejšia. Príprava nových trolejbusových tratí napreduje

Slovenská metropola sa v poslednom období vo zvýšenej miere snaží o ekologizáciu dopravy, vrátane verejnej dopravy. Okrem regulácie parkovania, nákupu nových prostriedkov alebo výstavby a rekonštrukcií električkových tratí pristúpila aj ku skvalitneniu trolejbusovej siete. Okrem modernizácie existujúcich úsekov to znamená aj výstavbu úplne nových.

Ilustračný záber

Ilustračný záber

Plány na rozvoj siete trolejbusov boli bližšie predstavené už na začiatku roka 2021. Hlavné mesto, resp. Dopravný podnik Bratislavy (DPB), vtedy oznámilo, že chce rozšíriť trolejbusovú dopravu prostredníctvom výstavby štyroch nových trolejbusových tratí. Nešlo o úplne nové plány – tieto úseky sa v dopravných kruhoch spomínali už roky. Až teraz sa však reálne pristúpilo k projektovej a realizačnej príprave.

K ohlásenej štvorici úsekov patrí spojenie Trenčianskej cez Hraničnú s Grófskou nivou, prepojenie Stanice Nivy s Novým SND, predĺženie trate z Bulharskej na Galvaniho a predovšetkým mimoriadne významné prepojenie Hlavnej stanice cez Kramáre a Mlynskú dolinu s Riviérou. Medzi Riviérou a Dlhými Dielmi už prebieha prevádzka trolejbusov, ide však o tzv. ostrovnú prevádzku – oddelenú od zvyšku siete. To sa má čoskoro zmeniť.

Práve táto trať bola totiž teraz predložená na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). V zmysle predloženého zámeru sa vybuduje spojnica centra mesta s jedným z bratislavských sídlisk, pričom nové napojenie získa aj Mlynská dolina. Pozostávať bude z trojice častí. Prvý úsek bude tvorený traťou medzi Mostom Lanfranconi a Riviérou, druhý úsek bude medzi Mostom Lanfranconi a ZOO a tretí medzi ZOO a Mlynskou dolinou, kde sa spojí s existujúcimi traťami na Patrónke, Kramároch a smerujúcich na Hlavnú stanicu.

Nepôjde o technicky celkom jednoduchý projekt. Keďže ľavé odbočenie v križovatke Mlynská dolina – Valašská je pre dopravnú políciu neprijateľné, trolejbusy budú premávať po ulici Pri Habánskom mlyne. Ďalšou komplikáciou je mimoúrovňové križovanie s diaľnicou D2 v Mlynskej doline, kde si tu existujúci cestný podjazd bude vyžadovať špeciálne nároky na uchytenie trolejov. Riešenie tak muselo byť kladne prerokované s Národnou diaľničnou spoločnosťou. Určité úpravy budú musieť nastať aj na Námestí Franza Liszta, aby mohli trolejbusy vchádzať až do predstaničného priestoru.

Celková dĺžka trolejbusovej stopy je 6.550 metrov, vzdialenosť medzi Patrónkou a Riviérou je 3,05 kilometrov a medzi Riviérou a Patrónkou 3,33 kilometrov. Predpokladá sa, že trolejbus využije existujúce zastávky MHD, tieto však bude potrebné doplniť o vybavenie pre cestujúcich a prípadne aj prebudovať. Rozšírené tak má byť nástupisko pre cestujúcich na zastávke ZOO smer Patrónka a  zabudovaný bude prístrešok a zriadená bude nika pre zastavovanie na úkor jazdných pruhov. Na zastávkach ZOO a Habánsky mlyn sa objavia elektronické odchodové tabule. Pribudnúť má aj kamerový dohľad alebo nové svetelné signalizácie.

Mesto predpokladá, že výstavbou novej trate dosiahne zníženie environmentálnych dopadov dopravy v predmetnom území. Takisto sa ale má zefektívniť prevádzka MHD a zlepší sa dostupnosť daných lokalít. Ďalším kľúčovým benefitom je zvýšená spoľahlivosť trate na Dlhé Diely, ktorá sa takto jednoducho napojí na zvyšok siete. Dôležité to je najmä v prípade nehôd. Cestujúca verejnosť z tejto lokality získa aj prístup k novým trolejbusom. Časť autobusov nimi bude nahradená.

Bratislava aktuálne odhaduje výšku investície na necelých 13,3 miliónov eur bez DPH. Zdrojom majú byť predovšetkým eurofondy. Realizácia sa v zmysle predloženej dokumentácie predpokladá medzi marcom a septembrom 2023. Preberacie konanie by sa mohlo spustiť v novembri 2023. V každom prípade, trať má byť k dispozícii do konca budúceho roka.

 

Plánovaný rozvoj trolejbusovej dopravy. Aktuálne pripravované trate sú zaznačené žltou. Zdroj: Daniel Chovanec / iMHD.sk

 

Trať medzi Patrónkou a Riviérou je poslednou zo štvorice nových tratí, ktoré boli predložené na posudzovanie EIA. Úsek medzi Bulharskou a Galvaniho sa začal posudzovať na začiatku leta, predĺženie k Novému SND v júli a prepojenie Trenčianskej a Hraničnej v auguste. Aj v tomto prípade ide o eurofondové projekty. Sú výrazne lacnejšie ako úsek na Riviéru (spolu vyjdú na 15,2 milióna eur bez DPH), čo je dôkazom jej vyššej náročnosti. V každom prípade ale zlepšia spojenie hneď niekoľkých lokalít.

Do budúcna existujú úvahy o ďalšom veľkorysom rozvoji trolejbusovej siete. Nové trate by mohli vzniknúť v kopcovitých častiach Bratislavy – zatrolejovať by sa mohla Drotárska cesta, okolie Slavína a Ulica Prokopa Veľkého, Slávičie údolie, Staré Grunty, prepojiť by sa mohla Koliba s Kramármi a nové trate by sa mohli vybudovať smerom do Lamača, pričom by po ceste prepojili Tesco Lamač alebo plánovanú nemocnicu Rázsochy. Uvažuje sa aj o veľkej tangenciálnej trati po Tomášikovej ulici, ktorá by ďalej pokračovala cez Slovnaft do Podunajských Biskupíc (čo je menej náročná alternatíva električkovej trate s tou istou trasou). Na trolejbusy by sa mohli napojiť aj Zlaté Piesky.

Najvýznamnejšie sú ale pravdepodobne úvahy o prevádzke trolejbusov v Petržalke, do ktorej by sa trolejbusy dostali po Moste Apollo. V prvej fáze by bolo obslúžené Ovsište, neskôr však aj zvyšné časti Petržalky. Ak by naozaj došlo na realizáciu tejto vízie, v kombinácii s električkami by sa mohli výrazne zredukovať autobusy na petržalských linkách, čo by prispelo k ochrane ovzdušia.

Ide o značne rozsiahle plány, ktorých prípadná realizácia bude trvať dlhé roky. Ide však o podnetné myšlienky. Trolejbusy patria k najekologickejším dopravným prostriedkom a ich intenzívnejším využívaním by Bratislava mohla dosiahnuť mimoriadny podiel v zastúpení elektromobility na celkovej deľbe prepravnej práce. To je smer, ktorým sa uberajú mnohé vyspelé mestá. Slovenská metropola si v tomto smere nevedie až tak zle.

Výstavbou avizovanej štvorice tratí a modernizáciou viacerých existujúcich sa tak pravdepodobne rozvoj trolejbusovej siete v hlavnom meste tak skoro nekončí. Doba si bude vyžadovať aktívnejší príklon k alternatívnym formám zabezpečovania dopravy. Trolejbusy, ktorých historická tradícia sa v Bratislave našťastie zachovala, budú pri tom hrať významnú úlohu.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube