Author photoMartina Gregová 18.04.2023 19:08

Dokonalá symbióza. Industriál a výškové budovy idú k sebe

Súčasná architektúra výškových budov na prvý pohľad narúša prostredie, ktorému dominujú historizujúce industriálne objekty. Nemusí to tak ale byť vždy. Projekt A Roof For Helsinki podporuje rozvoj mestskej štvrte Pasila aj zachovanie jej architektonického dedičstva. Jeho podoba vzišla z architektonickej súťaže, v priebehu ktorej sa k jednotlivým súťažným projektom vyjadrili aj obyvatelia mesta.

Zdroj: MASSLAB

Zdroj: MASSLAB

Krátko na to, ako sa spoločnosť The Train Factory Oy stala v roku 2018 vlastníkom historickej budovy montážnej haly a lakovne v Helsinkách, rozhodla sa, že ju prestavia na nové obchodné a kultúrne centrum oblasti Pasila. V spolupráci s mestom Helsinki a Fínskou asociáciou architektov (SAFA) sa tak noví majitelia pozemkov rozhodli vyhlásiť architektonickú súťaž, do ktorej bolo pozvaných celkovo päť autorských kolektívov.

Cieľom súťaže bolo nájdenie najvhodnejšieho architektonického a urbanistického riešenia danej lokality. Zapojené súťažné kolektívy pri svojich návrhoch museli prihliadať nielen na požadovanú funkčnú náplň nových budov, ale aj na to, akým spôsobom nová výstavba ovplyvní pešie a automobilové trasy. Medzi základné požiadavky tiež patrilo vytvorenie kvalitného verejného priestoru a dôraz na životné prostredie.  

Súťažné podmienky najlepšie splnila architektonická kancelária MASSLAB, ktorá spolupracovala so spoločnosťou AFRY Ark Studio. Vďaka ich návrhu mesto Helsinki v horizotne niekoľkých rokov získa novú výškovú dominantu. Víťazný návrh dostal príznačný názov A Roof For Helsinki (Strecha pre Helsinki). Celý komplex vo výsledku zaberie plochu 45-tisíc metrov štvorcových.  

Galéria

  • Zdroj: MASSLAB
  • Zdroj: MASSLAB
  • Zdroj: MASSLAB
  • Zdroj: MASSLAB
  • Zdroj: MASSLAB

Aj napriek tomu, že pôvodné znenie súťaže pripúšťalo aj úplne zbúranie historickej budovy montážnej haly, architekti z MASSLAB sa rozhodli toto architektonické dedičstvo mesta ponechať. Vo výslednej podobe sa tak návrh snaží byť katalyzátorom obnovy danej oblasti prostredníctvom komplexnej urbanistickej úpravy, v ktorej historická budova zohráva dôležitú rolu.  

Vo víťaznom návrhu bol zároveň kladený dôraz aj rozsiahly verejný priestor, ktorý je čiastočne vymedzený organicky tvarovaným objektom s pochôdznou zelenou strechou. V novonavrhnutej mestskej časti nebude chýbať ani premyslene navrhnutý systém peších chodníkov, parkov, námestí či iných otvorených priestorov, ktoré povzbudzujú obyvateľov mesta k tráveniu času v exteriéri. Okrem toho budú súčasťou nízkopodlažného objektu aj výstavné priestory, hotelové lobby či konferenčná sála.

Projekt ďalej zahŕňa aj výstavbu nového hotela, ktorý bude mať kapacitu 350 izieb a jeho celková podlažná plocha dosiahne výmeru 23-tisíc metrov štvorcových. Vďaka svojej výške tento objekt výrazným spôsobom zasiahne do panorámy fínskeho hlavného mesta a stane sa akýmsi majákom, ktorý má obyvateľov aj návštevníkov mesta prilákať do novonavrhnutej štvrte.

Za zmienku rozhodne stojí spätná väzba od obyvateľov mesta, ktorí k jednotlivým návrhom v priebehu súťaže napísali niekoľko tisíc pripomienok. Väčšina respondentov pritom kritizovala najmä navrhované výškové budovy. Aj samotní organizátori súťaže uznali danú problematiku. „Z pohľadu panorámy mesta je v tejto lokalite náročné stavať príliš vysoké budovy, no na druhej strane si lokalita vyžaduje niečo mimo dlhej a monotónne pôsobiacej kompozície pôvodných budov," uviedli.

Aj napriek tomu, že respondenti vo verejnej ankete väčšinovo hlasovali za iný súťažný návrh, porota napokon za víťazný označila práve ten od štúdia MASSLAB. Presvedčilo ich najmä riešenie verejného priestoru na povrchu aj nad úrovňou terénu a tiež nadväznosť novej zástavby na pôvodné historické objekty.

„Uvedomujeme si našu zodpovednosť za rozvoj tejto oblasti. Historické budovy sú ústrednou súčasťou priemyselnej histórie Helsínk a Fínska. Najstaršie objekty majú viac ako 100 rokov a sú v štádiu renovácie. Okrem toho majú byť tieto budovy centrom novej osi Teollisuuskatu, a to ako vizuálne, tak aj z hľadiska spoločenského a kultúrneho života,” povedal výkonný riaditeľ spoločnosti The Train Factory, Cameron Sawyer.  

Víťazný návrh sa bude v najbližších mesiacoch ďalej rozpracovávať a plánuje sa aj ďalšie zapojenie verejnosti v podobe nového dotazníka spokojnosti s návrhom a jeho jednotlivými časťami. Okrem problematiky výstavby novej výškovej dominanty mesta Helsinki totiž súťaž a jej výsledky poukazujú hneď na niekoľko dôležitých momentov.  

V prvom rade ide o príklad výbornej symbiózy historických tehlových budov s novými objektami a ich opätovné zapojenie do funkčného organizmu mestskej štvrte. Nový verejný priestor ďalej disponuje podrobne navrhnutou schémou chodníkov, odpočinkových priestorov a služieb, čo podporí jej ašpiráciu na nové kultúrno-spoločenské centrum mesta. V neposlednom rade je nutné spomenúť aj veľký záujem verejnosti, ktorá aktívne pripomienkovala súťažné návrhy a smerovala tak porotu k bodom, ktoré bude potrebné pri rozpracovaní projektu opätovne prehodnotiť. Výsledkom bude atraktívna štvrť, ktorá spojí staré a nové Helsinki. 

 

(SAFA, hel.fi, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube