Author photoMartina Gregová 27.05.2024 18:05

Centrum mesta na úrovni. Trenčín rozbieha revitalizáciu pešej zóny, projekt vybralo v súťaži

Malebný Trenčín má príťažlivé historické jadro, ktorého srdcom je kvalitne zrekonštruované Mierové námestie. Teraz sa územie špičkovo zrevitalizovaného verejného priestoru rozšíri, keďže sa začína obnova ďalších rozsiahlych plôch. Konečne sa tak začína realizácia projektu, ktorého podoba bola predstavená už v roku 2019 po architektonickej súťaži. Krajaské mesto sa takto pripravuje na organizáciu Európskeho hlavného mesta kultúry v roku 2026.

Zdroj: Ateliér Art

Zdroj: Ateliér Art

V júni 2019 vyhlásilo mesto Trenčín dvojkolovú urbanisticko-architektonicko-krajinársku súťaž návrhov, ktorej cieľom bolo získanie novej podoby časti miestnej pešej zóny. Riešené územie bolo vymedzené ulicami Hviezdoslavova, Jaselská, Vajanského a Sládkovičová. „Od súťažných návrhov očakávame výrazný a kreatívny urbanistický a architektonický vstup do daného územia, primeraný jednotlivým častiam pešej zóny, ktoré majú rôzne charaktery a atmosféru,” uvádzalo sa v podmienkach súťaže.  

Spomedzi ôsmich prihlásených návrhov odborná porota do druhého kola posunula štyri. Za najlepší bol napokon označený koncept od štúdia Ateliér Art, blízkeho úspešnej kancelárii Between. Na čele autorského kolektívu stál Tomáš Hanáček, ktorý pochádza priamo z Trenčína a lokálnu expertízu patrične využil. 

Odborná porota v návrhu vyzdvihla kvalitnú analýzu zadania a následne aj riešeného územia, navrhovanú polyfunkčnosť nových priestorov a diverzifikáciu jednotlivých celkov. „Porota oceňuje zrozumiteľnú artikuláciu veľkej plochy na jednotlivé mikropriestory, ktoré majú silné vlastné charaktery, architektonický prejav je veľmi kultivovaný, návrh vynikajúco pracuje s primerane malou mierkou vhodnou do jednotlivých prostredí územia a perfektne vytvára vhodnú atmosféru v každej časti,” konštatujú hodnotitelia.  

Galéria

  • Zdroj: Ateliér Art
  • Zdroj: Ateliér Art
  • Zdroj: Ateliér Art
  • Zdroj: Ateliér Art
  • Zdroj: Ateliér Art
  • Zdroj: Ateliér Art
  • Zdroj: Ateliér Art
  • Zdroj: Ateliér Art
  • Zdroj: mesto Trenčín
  • Zdroj: mesto Trenčín

Začatie prác, súvisiacich s projektom revitalizácie pešej zóny, oznámilo mesto len pred niekoľkými dňami. Na realizáciu projektu sa mu podarilo získať nenávratný finančný príspevok vo výške 7,8 milióna eur z Programu Slovensko. Zhotoviteľom revitalizácie je firma Strabag, ktorá vzišla z verejného obstarávania. V Trenčíne v minulosti postavila napríklad nový cestný most.  

Realizácia celého projektu by podľa mesta nemala trvať viac ako 22 mesiacov. Počas tejto doby dôjde predovšetkým k rekonštrukcii povrchov, osadeniu nového mobiliáru, výsadbe zelene a vegetačných ostrovov, inštalovaniu nového ihriska, modernizácii všetkých potrebných sietí, vybudovaniu novej fontány či k rekonštrukcii predpriestoru divadla ODA (Okruhového domu armády). Mesto avizuje, že prístup do prevádzok, rovnako ako pohyb chodcov po pešej zóne, bude možný počas celého trvania realizácie, aj keď s určitými obmedzeniami. 

Podľa verejne dostupného harmonogramu sú plánované práce rozdelené do troch etáp. V prvej fáze sa začne s prípravou staveniska v okolí Okresného a mestského úradu. Nasledovať bude realizácia spevnených plôch, schodísk a rámp. Súčasťou prvej fázy projektu budú tiež terénne a sadové úpravy vrátane umelých závlah. V tejto časti pešej zóny sa zároveň zrealizujú potrebné inžinierske siete a dôjde k výstavbe novej fontány či objektov drobnej architektúry. 

Vznikne tak dvojica mikropriestorov so špecifickým charakterom. „Priestor je navrhnutý ako kombinácia spevnených plôch zabezpečujúcich prístup do budov štátnej a komunálnej správy a zelených plôch s lavičkami a vlajkoslávou. Druhým mikropriestorom pešej zóny je priestor detského ihriska, ktorý ponúka v tieni vzrastlých stromov aktivity pre rodiny s deťmi,” približujú autori víťazného projektu. 

Druhá etapa bude zahŕňať predovšetkým osadenie novej MHD zastávky, viacerých vegetačných ostrovov a tiež objektov drobnej architektúry vrátane atypických prvkov. V tejto fáze projektu sa bude riešiť predovšetkým Hviezdoslavova ulica. Pribudnú tiež nové spevnené plochy, inžinierske siete a umelé závlahy. „Úpravou situovania zastávky sa návrh snaží eliminovať konfliktné situácie medzi chodcami, cyklistami a automobilovou dopravou v jej predpriestore. Navrhovaná dispozícia zastávky zároveň poskytuje vyšší štandard čakajúcim na MHD,” popisujú architekti.  

V poslednej etape sa bude riešiť predovšetkým časť pešej zóny pred Divadlom ODA. Podľa víťazného návrhu by tu mal vzniknúť multifunkčný priestor, ktorý bude možné využiť ako dejisko výstav, trhov či rôznych koncertov a podujatí. „V polohe divadla ODA sa pešia zóna rozširuje západným smerom až ku Vajanského ulici. Návrh toto územie rozdeľuje do dvoch rôzne využívaných funkčných priestorov - relaxačno-oddychového v podobe parku a kultúrno-spoločenského v podobe predpolia divadla,” konkretizujú autori. 

Celkovo má byť na pešej zóne vysadených vyše 50 stromov a veľké množstvo trvaliek a cibuľovín. Súčasťou novej zelene pešej zóny bude okrem parčíkov aj stromoradie pozdĺž Hviezdoslavovej ulice.  

 

Kultivovanejšiu podobu získa aj priestor v susedstve neveľmi obľúbenej budovy ODA. Zdroj: Ateliér Art

 

Budúcnosť pešej zóny, vymedzenej ulicami Hviezdoslavova, Jaselská, Vajanského a Sládkovičova, je založená na aktivácii jednotlivých mikropriestorov a na ich plynulej kontinuite a prehľadnosti. „Víťaznému tímu patrí obrovská vďaka, podľa mňa perfektne pochopili zadanie,“ skonštatoval v čase vyhodnotenia súťaže hlavný architekt mesta Trenčín Martin Beďatš. Od realizácie si mesto sľubuje ďalšie oživenie centra, rovnako ako jeho okrášlenie. 

Obyvatelia a návštevníci Trenčína získajú priamo v centre mesta moderný verejný priestor, bohatší o zeleň, funkčné prvky aj jedinečné architektonické riešenia. Ide o výbornú správu v kontexte pripravovaného Európskeho hlavného mesta kultúry 2026. To prinesie na Považie množstvo kultúrnych aktivít, podujatí aj záujem medzinárodnej verejnosti. V mnohých mestách sú obdobné akcie spojené s intenzívnou stavebnou aktivitou a budovaním nových kultúrnych zariadení a verejných priestorov. 

Slovenské mesto sa nechce nechať zahanbiť. Okrem skvalitnenia pešej zóny sa dokončila obnova Kultúrno-kreatívneho centra Hviezda a pripravuje sa realizácia Kultúrneho strediska Dlhé Hony. Obnoviť sa má aj starý železničný most, mestský park alebo autobusová stanica. Ak sa všetky tieto projekty načas dokončia, Trenčín vstúpi do roku 2026 ako omnoho príťažlivejšie a príjemnejšie mesto. Pred najväčšou výzvou, ktorou je bližšie spojenie centra s Váhom, však stojí aj naďalej. 

 

(Mesto Trenčín, Ateliér Art, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube