YIMBA

Author photoAndrej Sárközi 21.09.2022 14:32

Najvyššie budovy Dúbravky opäť bližšie k výstavbe: Čerešne Plaza sa posúva v povoľovaní

Veľký projekt Čerešne Plaza, oficiálne známy ako Polyfunkčný komplex Čerešne 5, už čoskoro rozšíri ponuku priestorov pre bývanie vo štvrtom bratislavskom okrese. Piata etapa realizácie mohutného súboru prinesie jeho výškové dominanty - tri rezidenčné výškové budovy, doplnené o vybavenosť a verejné priestory. Zámer je opäť o čosi ďalej v povoľovaní, spustilo sa totiž posudzovanie EIA.

Zdroj: ITB Development

Zdroj: ITB Development

Prvýkrát boli plány na výrazné rozšírenie Čerešní, zatiaľ stredne veľkého obytného súboru od spoločnosti ITB Development, odhalené na začiatku roka 2021. Developer predstavil ambicióznu víziu, z ktorej bolo zrejmé, že vybudovaním troch nových etáp, vrátane piatej s trojicou výškových objektov, sa vytvorí úplne nová mestská štruktúra. Vedľa Harmincovej ulice v Dúbravke tak vznikne mestotvorné prostredie, nadväzujúce na existujúcu zástavbu domov a prinášajúce do lokality aktívny parter (prízemie domov s obchodmi) či verejné priestory s parkovou úpravou.

Projekt piatej etapy tak bude tvorený trojicou veží, medzi ktorými je situovaný park s ústredným priestorom, tvoriac námestie s prírodným amfiteátrom. Výškové stavby developer označuje ako bloky T, U a V. Veža T je zložená z 15 nadzemných podlaží a dvoch podzemných. Netradičným prvkom sú najvyššie štyri podlažia, vystúpené z hmoty veže. Polyfunkčný dom U je veža obdĺžnikového pôdorysu, zložená z 19 nadzemných podlaží a 2 podzemných, pričom z hmoty je vystúpených najvyšších šesť podlaží. Blok V obsahuje rovnako 19 nadzemných podlaží, pričom z hmoty vystupujú posledné štyri. Spoločnú podzemnú garáž obsahujú bloky T a U, blok V má len jedno podzemné podlažie, ktoré je dilatačne oddelené od garáží v ostatných blokoch. Dva vyššie vežiaky dosiahnu výšku maximálne 58,7 metrov.

Súčasťou Čerešne Plaza bude 416 bytových jednotiek a jeden apartmán. Konkrétne sa jedná o 291 jednoizbových a dvojizbových bytov, ktoré budú mať rozlohu do 60 metrov štvorcových. V projekte vzniknú aj trojizbové byty do 90 metrov štvorcových, ktorých bude 69. Komplex taktiež ponúkne trojizbové byty nad 90 metrov štvorcových spoločne so štvorizbovými, ktorých bude 56. Súčasťou polyfunkčného komplexu Čerešne 5 je i jeden apartmán.

Parkovanie v areáli bude zabezpečené v celkovom počte 610 parkovacích miest, pričom 519 ich bude situovaných v podzemných garážach a 82 sa bude nachádzať na streche podzemnej garáže. Len 9 parkovacích miest sa bude nachádzať na teréne pre návštevníkov komplexu.

Z urbanistického hľadiska sa developer pokúša vytvoriť lokálne mestské centrum a vniesť prírodné prvky do priestoru v kontakte s parterom. Funkciu centra chce podporiť zriadením plochy, ktorá nebude upriamená len na oddych a relax, ale aj na vonkajšie podujatia či prevádzkovanie príležitostného trhoviska. Priestory, orientované do námestia, budú obsahovať občiansku vybavenosť, prítomný však bude aj poloverejný dvor s ihriskami. Ďalšie priestory budú mať súkromný charakter – k prízemným bytom prislúchajú predzáhradky.

Súčasťou návrhu je taktiež realizácia vegetačných a terénnych úprav, ktoré budú vytvárať pre obyvateľov i návštevníkov komplexu nové parkové prostredie. Počas celého roka budú vytvárať zelenú hmotu dreviny, zastúpené stálozelenými druhmi. Dlhodobé kvitnutie budú poskytovať aj trvalkové záhony. 

S budúcim rozšírením Čerešní budú odstránené objekty, ktoré sa ich mieste nachádzajú v súčasnosti – oplotený areál s trojpodlažnou budovou, prístavbami a priľahlými spevnenými plochami. Prístavby sa aktuálne využívajú ako kancelárske a skladové priestory, ale aj ako tanečná sála. Miestnosti v hlavnej trojpodlažnej budove sú zase využívané pre technologické a skladové účely. V susedstve navrhovaných polyfunkčných domov sa však nachádzajú aj objekty Strednej odbornej školy gastronómie a hotelových služieb, ktoré zostanú zachované.

Zo severnej strany je projekt ohraničený Harmincovou ulicou a zo západnej strany ulicou Pri Suchej Vydrici. Rozostavané objekty polyfunkčného komplexu Čerešne 2 sa nachádzajú z južnej časti riešeného územia. Východná strana je zase charakteristická obchodným domom Kaufland. Ide tak o lokalitu so zmiešaným charakterom, ktorej dominuje staršia a neveľmi kvalitná zástavba, retailové krabice a dopravná infraštruktúra. V širšom vnímaní lokality je však možné vnímať aj scenériu dominantných Malých Karpát.

K Čerešne Plaza v minulosti vydalo Hlavné mesto kladné záväzné stanovisko, čím potvrdilo jeho súlad s Územným plánom. Mesto malo len štandardné pripomienky, piata etapa developmentu tak dostala zelenú pre pokračovanie do územného a stavebného konania. Teraz je v posudzovaní vplyvov na životné prostredie, pričom je predkladaná variantne. Odporúčaný variant obsahuje väčšiu výmeru zelene a „navrhuje vhodnejšie riešenie tepelno-technických vlastností obvodového plášťa stavby". 

Developer určil predpokladaný začiatok výstavby na rok 2024 s ukončením realizácie o dva roky neskôr. Projekt počíta s celkovými nákladmi vo výške 30 miliónov eur.

Galéria

  • Zdroj: ITB Development
  • Zdroj: ITB Development
  • Zdroj: ITB Development
  • Zdroj: ITB Development
  • Zdroj: ITB Development
  • Štvrtá etapa Čerešní - Čerešne Residence. Zdroj: ITB Development
  • Tretia etapa Čerešní - Čerešne Inn. Zdroj: ITB Development
  • Čerešne Lake. Zdroj: ITB Development

Výstavbu v danej oblasti rozbehol developer ITB Development už v roku 2016, kedy začal stavať prvý blok domov, dnes známych ako Čerešne Jednotka. Jednotlivé objekty sú tu zoskupené okolo centrálneho nádvoria, čím vzniklo miesto pre intenzívnu socializáciu a rozvoj komunitných vzťahov. Dvor označuje developer za kľúčovú kvalitu projektu.

Druhá etapa, Čerešne Lake, preto tento koncept rozvíja. Názov Lake je odvodený aj od vybudovania jazierka či lagúny na jednom z nádvorí. Projekt je inak tvorený sériou bytoviek v riadkovej zástavbe, ktoré sú charakteristické „hravým“ štýlom, čo možno považovať za rukopis architektonickej kancelárie Architekti Šebo Lichý, prepojenej s ITB Development.

V tretej etape plánuje spoločnosť vybudovať hotel – Čerešne Inn, umiestnený na juhovýchodnom okraji zóny a najbližšie k blízkej teplárni. Dnes sa na tomto mieste nachádza parkovisko. Štvrtá etapa sa nazýva Čerešne Residence, pozostáva z trojice bytových domov južne od druhej etapy, pričom dva nové dvory nadviažu na už predtým vybudované plochy. ITB Development sa taktiež spolupodieľala na rozšírení Harmincovej ulice, ktorá je už blízko k tomu, aby sa stala štvorprúdovou komunikáciou.

Doterajšie referencie spoločnosti nedávajú príležitosť pochybovať o sľuboch developera o vytvorení kvalitného prostredia pre život. Už prvá etapa Čerešní priniesla solídnu kvalitu verejných priestorov a pre obyvateľov dobré miesto pre bývanie. Development rastie, vďaka čomu sa azda podarí naplniť ponúkané komerčné priestory a postupne narušiť trochu sídliskový charakter prvých častí projektu. Možno očakávať, vzhľadom na zameranie objektu pre rodiny a vybudovanie viac ako tisícky bytov, že celý projekt dosiahne až tri tisícky obyvateľov - a to len pri vybudovaní dnes známych etáp. 

Zástavba nového komplexu Čerešní jednoznačne zmení charakter územia. To sa stane udržiavanejším, bezpečnejším a atraktívnejším. Vybudovanie novej zástavby spolu s terénnymi a sadovými úpravami prispeje aj lepšiemu prepojeniu zóny s okolím a jej integrovaním do prostredia Dúbravky. Na mieste, kde donedávna nebolo prakticky nič okrem zanedbaných záhrad a nevyužívanej zelene, tak vznikne nový a príjemný kus mesta. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Súvisiace články

Nové byty v Dúbravke. Čerešne City spúšťajú ďalšiu etapu

28.12.2022 18:07:30 Adrian Gubčo

Developer ITB Development len nedávno dokončil druhú etapu svojho vlajkového projektu Čerešne City, nazvanú Čerešne Lake. Už čoskoro by ju ale mali doplniť ďalšie. Kľúčovou je v tejto chvíli najmä časť Čerešne Residence, ktorá prinesie ďalšie stovky bytov. Ide o ďalší krok v postupnej premene súčasného sídliska na samostatnú mestskú mikroštvrť.

Čítať viac

Moderný kus mesta namiesto čiernej diery: Čerešne Lake sú dokončené

28.11.2022 18:19:15 Adrian Gubčo

Keď bola v roku 2015 odhalená prvá etapa projektu Čerešne od spoločnosti ITB Development, zdalo sa, že uprostred ničoho vznikne typicky mestský development. Dnes sa situácia zmenila – na okraji Dúbravky rastie mestská štvrť. Dokončenie ďalšej etapy obytného súboru zvyšuje status tejto donedávna čiernej diery Bratislavy.

Čítať viac

Čerešne Lake získavajú definitívnu podobu

16.02.2022 17:46:42 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Druhá etapa rezidenčného projektu Čerešne, nazvaná Čerešne Lake, sa blíži k dokončeniu. Zo šiestich objektov, ktoré aktuálne vznikajú, sa už trojica kolauduje. O niečo neskôr bude dokončená zvyšná trojica objektov, vrátane polyfunkčného bytového domu N – výškovej dominanty komplexu. Developer ITB Development zároveň pripomína, že práce napredujú aj na vybavenosti pre rezidentov, ktorou má byť obytný súbor vybavený.

Čítať viac

Výškové budovy v Čerešne City dostali zelenú od mesta

28.01.2022 16:20:30 Adrian Gubčo

Takmer na deň presne pred rokom odhalil developer ITB Development svoje plány na ďalší rozvoj projektu Čerešne. Rezidenčný projekt dosiahol, resp. v budúcnosti dosiahne taký rozsah, že ho firma premenovala na Čerešne City. Ich súčasťou má byť aj trojica výškových budov, doplnená o vybavenosť a verejné priestory, vrátane prvého skutočného námestia v Dúbravke. Zámer teraz získal dôležité povolenie.

Čítať viac

Druhá etapa Čerešní postupuje, projekt odhaľuje ďalšie novinky

19.05.2021 10:58:14 Adrian Gubčo

Druhá časť dúbravského projektu Čerešne City, nazvaná Čerešne Lake, už získava definitívne kontúry. Hrubú stavbu dosiahlo päť zo šestice rozostavaných objektov. Developer ITB Development tak postupne realizuje víziu obytnej komunity, ktorá nemá byť len obyčajným sídliskom, ale živou mestskou štvrťou. Opierať sa pri tom bude o sériu upravených dvorov aj o silnú orientáciu na rodiny.

Čítať viac

ITB Development odhaľuje ďalšie etapy Čerešní

29.01.2021 10:26:15 Adrian Gubčo

Spoločnosť ITB Development v priebehu včerajšej tlačovej konferencie odhalila plány rozvoja svojho najväčšieho projektu Čerešne. V území na juhovýchodnom okraji Dúbravky by mali pribudnúť minimálne tri ďalšie etapy, ktoré budú obsahovať nielen bývanie, ale aj občiansku vybavenosť a veľkorysé verejné priestory. Koncept má spoločný názov Čerešne City.

Čítať viac

Pokračovanie projektu Čerešne Living napreduje, rastie aj výšková budova

18.01.2021 16:40:00 Adrian Gubčo

Druhá etapa obytného súboru Čerešne Living v Dúbravke od developera ITB Development začína postupne získavať svoju finálnu podobu. Prvé dva z rozostavanej šestice domov už majú dokončené fasády, jeden ju práve získava, na dvoch ďalších sú dokončené hrubé stavby. Podlažia postupne pribúdajú aj na výškovej dominante developmentu, založeného na aktivácii dvorov medzi budovami.

Čítať viac

Čerešne Living v Dúbravke rastú, ďalšie etapy sú už v príprave

18.08.2020 16:00:06 Adrian Gubčo

Výstavba druhej etapy dúbravského projektu Čerešne Living sa spustila len pred približne rokom, napriek tomu sú už veľmi zreteľné budúce kontúry rozšírenia obytného súboru. Developer ITB Development, ktorý projekt realizuje, popri tom nezaháľa a pracuje na povoľovaní ďalších etáp. Vznik Čerešní zmení túto časť Dúbravky a prinesie aj riešenie jedného z dlho odkladaných problémov.

Čítať viac

Výstavba Čerešní Living postupuje, projekt dostal zelenú aj od bánk

21.04.2020 12:00:00 Adrian Gubčo

Developer ITB Development má aktuálne rozpracovanú výstavbu dvojice projektov: Kolísky v Záhorskej Bystrici a najmä svoj najväčší development, Čerešne Living v Dúbravke. Realizácia druhej etapy pokračuje aj napriek pandémii a teraz navyše získala dôležitú podporu - developerovi sa podarilo získať úver na jej financovanie.

Čítať viac

Čerešne Living rozbiehajú výstavbu druhej etapy a odhaľujú nové vizualizácie

12.11.2019 17:10:00 Adrian Gubčo

Developer ITB Development naplno rozbehol výstavbu druhej časti svojho najväčšieho projektu Čerešne Living, nachádzajúceho sa v transformačnej oblasti Polianky v Dúbravke. Výrazne sa tým posilní komunitný koncept projektu, čo naznačujú aj nové zverejnené vizualizácie.

Čítať viac

Čerešne Living štartujú druhú etapu

26.09.2019 08:50:00 Adrian Gubčo

Dúbravský projekt Čerešne Living od spoločnosti ITB Development sa rozrastie. Developer obdržal stavebné povolenie pre druhú etapu, ktorá rozvinie koncept, naznačený už v prvej – teda bývanie komunitného charakteru, kde sa spoločenský život rozvíja v sérii dvorov medzi jednotlivými domami. Výstavba by sa mala spustiť už v najbližšej dobe.

Čítať viac

Prvá etapa Čerešne Living je dokončená

11.02.2019 15:45:00 Adrian Gubčo

Prvá časť projektu Čerešne Living od developera ITB Development konečne získala definitívu podobu a blíži sa k ukončeniu výstavby. Po dokončení prvej etapy sa v priebehu tohto roka očakáva spustenie aj druhej etapy, ktorá prinesie ďalšie byty v troch sekciách.

Čítať viac

Prvá etapa projektu Čerešne Living pred dokončením

06.11.2018 08:00:00 Adrian Gubčo

V týchto dňoch sa dokončujú prvé časti prvej etapy rezidenčného projektu Čerešne Living a byty sa začínajú odovzdávať klientom. Developer ITB Development týmto projektom spúšťa transformáciu územia na juhovýchodnom okraji mestskej časti Dúbravka, v lokalite Polianky.

Čítať viac

Dúbravské Čerešne dozreli: Začína sa kolaudovať!

02.11.2018 12:59:00 PR

Čerešne living, moderné rodinné bývanie v bratislavskej Dúbravke, naberá čoraz jasnejšie kontúry. Tvorcovia projektu pozývajú budúcich obyvateľov na Čerešňové slávnosti.

Čítať viac

Construction update: Čerešne & Mamapapa, 05.07.2018

13.07.2018 09:20:00 Adrian Gubčo

Developer ITB Development nepatrí k najväčším bratislavským developerom, napriek tomu má rozbehnutých viacero rezidenčných projektov. Dva z nich sa nachádzajú aj v mestskej časti Dúbravka a po určitých prieťahoch sa momentálne dostávajú do finálneho štádia výstavby.

Čítať viac

Čerešne odhaľujú druhú etapu

24.11.2017 09:00:00 Adrian Gubčo

Developer ITB Development, ktorý aktuálne dokončuje prvú etapu rezidenčného projektu Čerešne, odhalil detaily k už dlhšie známemu zámeru rozšíriť obytný súbor o ďalšie domy. Celý projekt zároveň nesie aj nové meno, Čerešne Living.

Čítať viac

Mapa projektu

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube