Author photoAndrej Sárközi 21.09.2022 14:32

Najvyššie budovy Dúbravky opäť bližšie k výstavbe: Čerešne Plaza sa posúva v povoľovaní

Veľký projekt Čerešne Plaza, oficiálne známy ako Polyfunkčný komplex Čerešne 5, už čoskoro rozšíri ponuku priestorov pre bývanie vo štvrtom bratislavskom okrese. Piata etapa realizácie mohutného súboru prinesie jeho výškové dominanty - tri rezidenčné výškové budovy, doplnené o vybavenosť a verejné priestory. Zámer je opäť o čosi ďalej v povoľovaní, spustilo sa totiž posudzovanie EIA.

Zdroj: ITB Development

Zdroj: ITB Development

Prvýkrát boli plány na výrazné rozšírenie Čerešní, zatiaľ stredne veľkého obytného súboru od spoločnosti ITB Development, odhalené na začiatku roka 2021. Developer predstavil ambicióznu víziu, z ktorej bolo zrejmé, že vybudovaním troch nových etáp, vrátane piatej s trojicou výškových objektov, sa vytvorí úplne nová mestská štruktúra. Vedľa Harmincovej ulice v Dúbravke tak vznikne mestotvorné prostredie, nadväzujúce na existujúcu zástavbu domov a prinášajúce do lokality aktívny parter (prízemie domov s obchodmi) či verejné priestory s parkovou úpravou.

Projekt piatej etapy tak bude tvorený trojicou veží, medzi ktorými je situovaný park s ústredným priestorom, tvoriac námestie s prírodným amfiteátrom. Výškové stavby developer označuje ako bloky T, U a V. Veža T je zložená z 15 nadzemných podlaží a dvoch podzemných. Netradičným prvkom sú najvyššie štyri podlažia, vystúpené z hmoty veže. Polyfunkčný dom U je veža obdĺžnikového pôdorysu, zložená z 19 nadzemných podlaží a 2 podzemných, pričom z hmoty je vystúpených najvyšších šesť podlaží. Blok V obsahuje rovnako 19 nadzemných podlaží, pričom z hmoty vystupujú posledné štyri. Spoločnú podzemnú garáž obsahujú bloky T a U, blok V má len jedno podzemné podlažie, ktoré je dilatačne oddelené od garáží v ostatných blokoch. Dva vyššie vežiaky dosiahnu výšku maximálne 58,7 metrov.

Súčasťou Čerešne Plaza bude 416 bytových jednotiek a jeden apartmán. Konkrétne sa jedná o 291 jednoizbových a dvojizbových bytov, ktoré budú mať rozlohu do 60 metrov štvorcových. V projekte vzniknú aj trojizbové byty do 90 metrov štvorcových, ktorých bude 69. Komplex taktiež ponúkne trojizbové byty nad 90 metrov štvorcových spoločne so štvorizbovými, ktorých bude 56. Súčasťou polyfunkčného komplexu Čerešne 5 je i jeden apartmán.

Parkovanie v areáli bude zabezpečené v celkovom počte 610 parkovacích miest, pričom 519 ich bude situovaných v podzemných garážach a 82 sa bude nachádzať na streche podzemnej garáže. Len 9 parkovacích miest sa bude nachádzať na teréne pre návštevníkov komplexu.

Z urbanistického hľadiska sa developer pokúša vytvoriť lokálne mestské centrum a vniesť prírodné prvky do priestoru v kontakte s parterom. Funkciu centra chce podporiť zriadením plochy, ktorá nebude upriamená len na oddych a relax, ale aj na vonkajšie podujatia či prevádzkovanie príležitostného trhoviska. Priestory, orientované do námestia, budú obsahovať občiansku vybavenosť, prítomný však bude aj poloverejný dvor s ihriskami. Ďalšie priestory budú mať súkromný charakter – k prízemným bytom prislúchajú predzáhradky.

Súčasťou návrhu je taktiež realizácia vegetačných a terénnych úprav, ktoré budú vytvárať pre obyvateľov i návštevníkov komplexu nové parkové prostredie. Počas celého roka budú vytvárať zelenú hmotu dreviny, zastúpené stálozelenými druhmi. Dlhodobé kvitnutie budú poskytovať aj trvalkové záhony. 

S budúcim rozšírením Čerešní budú odstránené objekty, ktoré sa ich mieste nachádzajú v súčasnosti – oplotený areál s trojpodlažnou budovou, prístavbami a priľahlými spevnenými plochami. Prístavby sa aktuálne využívajú ako kancelárske a skladové priestory, ale aj ako tanečná sála. Miestnosti v hlavnej trojpodlažnej budove sú zase využívané pre technologické a skladové účely. V susedstve navrhovaných polyfunkčných domov sa však nachádzajú aj objekty Strednej odbornej školy gastronómie a hotelových služieb, ktoré zostanú zachované.

Zo severnej strany je projekt ohraničený Harmincovou ulicou a zo západnej strany ulicou Pri Suchej Vydrici. Rozostavané objekty polyfunkčného komplexu Čerešne 2 sa nachádzajú z južnej časti riešeného územia. Východná strana je zase charakteristická obchodným domom Kaufland. Ide tak o lokalitu so zmiešaným charakterom, ktorej dominuje staršia a neveľmi kvalitná zástavba, retailové krabice a dopravná infraštruktúra. V širšom vnímaní lokality je však možné vnímať aj scenériu dominantných Malých Karpát.

K Čerešne Plaza v minulosti vydalo Hlavné mesto kladné záväzné stanovisko, čím potvrdilo jeho súlad s Územným plánom. Mesto malo len štandardné pripomienky, piata etapa developmentu tak dostala zelenú pre pokračovanie do územného a stavebného konania. Teraz je v posudzovaní vplyvov na životné prostredie, pričom je predkladaná variantne. Odporúčaný variant obsahuje väčšiu výmeru zelene a „navrhuje vhodnejšie riešenie tepelno-technických vlastností obvodového plášťa stavby". 

Developer určil predpokladaný začiatok výstavby na rok 2024 s ukončením realizácie o dva roky neskôr. Projekt počíta s celkovými nákladmi vo výške 30 miliónov eur.

Galéria

  • Zdroj: ITB Development
  • Zdroj: ITB Development
  • Zdroj: ITB Development
  • Zdroj: ITB Development
  • Zdroj: ITB Development
  • Štvrtá etapa Čerešní - Čerešne Residence. Zdroj: ITB Development
  • Tretia etapa Čerešní - Čerešne Inn. Zdroj: ITB Development
  • Čerešne Lake. Zdroj: ITB Development

Výstavbu v danej oblasti rozbehol developer ITB Development už v roku 2016, kedy začal stavať prvý blok domov, dnes známych ako Čerešne Jednotka. Jednotlivé objekty sú tu zoskupené okolo centrálneho nádvoria, čím vzniklo miesto pre intenzívnu socializáciu a rozvoj komunitných vzťahov. Dvor označuje developer za kľúčovú kvalitu projektu.

Druhá etapa, Čerešne Lake, preto tento koncept rozvíja. Názov Lake je odvodený aj od vybudovania jazierka či lagúny na jednom z nádvorí. Projekt je inak tvorený sériou bytoviek v riadkovej zástavbe, ktoré sú charakteristické „hravým“ štýlom, čo možno považovať za rukopis architektonickej kancelárie Architekti Šebo Lichý, prepojenej s ITB Development.

V tretej etape plánuje spoločnosť vybudovať hotel – Čerešne Inn, umiestnený na juhovýchodnom okraji zóny a najbližšie k blízkej teplárni. Dnes sa na tomto mieste nachádza parkovisko. Štvrtá etapa sa nazýva Čerešne Residence, pozostáva z trojice bytových domov južne od druhej etapy, pričom dva nové dvory nadviažu na už predtým vybudované plochy. ITB Development sa taktiež spolupodieľala na rozšírení Harmincovej ulice, ktorá je už blízko k tomu, aby sa stala štvorprúdovou komunikáciou.

Doterajšie referencie spoločnosti nedávajú príležitosť pochybovať o sľuboch developera o vytvorení kvalitného prostredia pre život. Už prvá etapa Čerešní priniesla solídnu kvalitu verejných priestorov a pre obyvateľov dobré miesto pre bývanie. Development rastie, vďaka čomu sa azda podarí naplniť ponúkané komerčné priestory a postupne narušiť trochu sídliskový charakter prvých častí projektu. Možno očakávať, vzhľadom na zameranie objektu pre rodiny a vybudovanie viac ako tisícky bytov, že celý projekt dosiahne až tri tisícky obyvateľov - a to len pri vybudovaní dnes známych etáp. 

Zástavba nového komplexu Čerešní jednoznačne zmení charakter územia. To sa stane udržiavanejším, bezpečnejším a atraktívnejším. Vybudovanie novej zástavby spolu s terénnymi a sadovými úpravami prispeje aj lepšiemu prepojeniu zóny s okolím a jej integrovaním do prostredia Dúbravky. Na mieste, kde donedávna nebolo prakticky nič okrem zanedbaných záhrad a nevyužívanej zelene, tak vznikne nový a príjemný kus mesta. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube