Author photoAdrian Gubčo 17.05.2022 12:08

Sídlo Innovatrics ide konečne do stavebného konania

Spoločnosť Innovatrics patrí k najvýznamnejším slovenským technologickým firmám, ktorá je úspešná doma aj v zahraničí. Úspechy sa podpísali na veľkom raste počtu zamestnancov. Innovatrics preto už niekoľko rokov pripravuje výstavbu svojej centrály v Novom Meste. Investor sa zrazil s lokálnou realitou, kedy sa po dvoch rokoch od podania prvej žiadosti rozbieha stavebné konanie.

Zdroj: A.M. Architects

Zdroj: A.M. Architects

Innovatrics bol založený ešte v roku 2003 a postupne sa prepracoval na popredného dodávateľa biometrických technológií. Svoje produkty dodáva nielen pre slovenský trh, ale aj do 80 ďalších krajín. Okrem centrály v Bratislave má vedecko-výskumné kapacity v Česku a kancelárie v USA, Brazílii, na Taiwane a v Singapure. Počet zamestnancov už presahuje 150 a rastie. Postupný rozvoj vedie firmu už dlhodobo k úvahám o presunutí sa zo súčasného sídla – banálnej a trochu zastaralej kancelárskej budovy Jarošova Office Centre – do úplne novej a vlastnej budovy. Tá by bola vo vynikajúcom štandarde a umožňovala Innovatricsu ďalšiu expanziu.

Pre tento účel si investor vytypoval voľný pozemok severne od Železničnej stanice Vinohrady, v priestore, ktorý katastrálne spadá ešte pod mestskú časť Nové Mesto (v dotyku s pozemkom už začína Rača). V danom priestore bola výstavba plánovaná už v minulosti. Vzniknúť tu mal „Polyfunkčný súbor Tatra Residence, obchodné centrum a objekt služieb“. Išlo by o kombináciu dvojpodlažnej budovy Tatra Billing, dvojice bytoviek so šiestimi a siedmimi podlažiami a osempodlažného obchodného centra. Zámer získal v roku 2012 územné rozhodnutie.

Oproti tomuto projektu prišiel Innovatrics s radikálnou zmenou konceptu. Vo východnej časti pozemku, smerom k električkovej trati, navrhuje umiestniť administratívnu budovu s jedným podzemným a štyrmi nadzemnými podlažiami, doplnenými o ustúpené technické podlažie. Nadzemná časť má približný tvar písmena U so zaoblenými okrajmi a ramenami smerujúcimi na západ. Na južnom krídle podlažia ustupujú, čím vznikajú priestory pre exteriérové terasy. Interiér je vyplnený administratívou, prístupnou z centrálneho átria cez celú výšku objektu.

Autorom architektonického konceptu je kancelária A.M. Architects, ktorá objektu dodala atraktívny súčasný výraz, kombinovaný s využitím high-tech technológií. Zamestnanci majú mať k dispozícii moderné a presvetlené priestory, parkovanie na 109 miestach (58 v podzemnej garáži), upravenú parkovú zeleň v susedstve objektu a uvažuje sa aj nad vznikom objektu vybavenosti – kaviarne – na námestí pred vstupom do budovy. Dané riešenie je navyše pripravené na možnú expanziu v budúcnosti. Umožňuje totiž výstavbu podobného objektu s rovnakým pôdorysom, čím by vzniklo pootvorené nádvorie a v podstate menší kampus.

V každom prípade ide o omnoho menší objem, než nad akým sa tu uvažovalo v minulosti. Vhodnejšia je aj funkcia, keďže centrála sa nachádza mimo hlavným koncentrácií kancelárskych plôch v meste, umožňuje rozloženie dopravnej záťaže a je v priamom dotyku s dôležitými linkami verejnej dopravy. Zamestnanci môžu využívať vlaky, električky, automobily a výhľadovo aj bicykle. Architektúra je príťažlivá a vznik centrály Innovatricsu bude do istej miery aj prestížnym javom.

Napriek tomu investor už dlho bojuje s povoľovaním stavby. Už v apríli 2020 požiadal o začatie stavebného konania, napriek tomu mu nebolo vyhovené – zaslané podklady nemali byť kompletné. Až po poslednom dodaní dokladov vo februári tohto roka stavebný úrad v Novom Meste konečne rozbehol stavebné konanie. Za štandardných pomerov malo byť stavebné povolenie vydané ešte v roku 2020, stavebník si však bude musieť počkať. Odhadovať termíny v podmienkach rozkladajúceho sa stavebného úradu v Novom Meste je predčasné.

V každom prípade snáď Innovatrics pomaličky speje k tomu, aby mohol spustiť výstavbu svojho nového sídla. Projekt prinesie kultiváciu prostredia v okolí Železničnej stanice Vinohrady a prinesie aj nárast významu lokality. Tá môže mať pred sebou veľkú budúcnosť a premeniť sa na menšie lokálne centrum vo väzbe na významný dopravný uzol. Azda v polovici tohto desaťročia sa centrála Innovatrics stane realitou.

 

Projekt by sa mohol výhľadovo rozšíriť. Zdroj: A.M. Architects

 

Kľúčovými časťami tohto potenciálneho lokálneho centra sú, okrem železničnej stanice, kultúrne centrum Nová Cvernovka a výhľadovo aj developerom Corwin transformovaná Palma. Ich charakter by mal do istej miery zodpovedať typu a funkčnému riešeniu zástavby, aký sa predpokladá v miestnom jadre. Zásadným predpokladom je ale skutočná realizácia Palmy v plnom rozsahu. Na to je totiž potrebná zmena Územného plánu. Súčasná regulácia zatiaľ potenciál lokality nijako špeciálne nezohľadňuje.

Teoretické možnosti sú pritom mimoriadne. Železničná stanica Vinohrady by mohla na seba naviazať rozsiahly stavebný rozvoj, ktorý by sa stal základom pre vznik „transit-orient developmentu“. To v preklade znamená, že by sa v úzkom kontakte s významným bodom verejnej dopravy zvýšila hustota zástavby a koncentrovali väčšie počty obyvateľov aj pracujúcich. Doterajšie projekty prinesú viaceré potrebné funkcie a zmenia imidž lokality. Nasledovať by mal vznik ďalších schém, ktoré budú k dopravnému uzlu a aktuálnym vstupom prirodzene gravitovať.

To je však nereálne, pokiaľ chýba ucelená koncepcia rozvoja areálu Istrochemu a Žabieho majeru (spojená s odstránením ekologických záťaží), ako aj samotnej Železničnej stanice Vinohrady. Dnes je v katastrofálnom stave a nedávna „rekonštrukcia“ z roku 2019 priniesla len minimálne zmeny. Stanica je bariérová, neumožňuje optimálny prestup na električky, nástupištia sú maximálne zanedbané a chýbajú aj dobré pešie väzby na okolie. Pritom práve stanica by mohla byť srdcom celej zóny a prepájať Račiansku s bývalými priemyselnými zónami v okolí.

Ako sa však zdá, o takýto prístup nie je veľký záujem. Rozhodne nie na úrovni mestskej časti alebo časti miestnych zastupiteľov, kde sú aj doterajšie aktivity, oproti prestavbe Istrochemu drobné, prijímané s podozrením. Na druhej strane, Hlavné mesto naznačuje, že v budúcnosti by sa mohla situácia meniť a v rámci Urbanistickej štúdie Brownfieldy na území hlavného mesta Bratislavy navrhuje, aby sa štúdia spracovala aj pre Istrochem. Podľa mesta ide o 138 hektárov plôch – to je priestor pre desiatky tisíc obyvateľov (pri hustote zaľudnenia pražských Dejvíc by to bolo takmer 34-tisíc obyvateľov), aj pokiaľ je dostatok priestoru venovaného verejným priestranstvám.

Využitím týchto lokalít by tak Bratislava dokázala čiastočne riešiť svoje problémy s nedostatkom bývania, suburbanizáciou a priestorovou neefektivitou. Istrochem je prakticky obklopený traťami, či už železničnými alebo električkovými, a jeho transformáciou by nevyhnutne došlo aj k vyčisteniu výraznej záťaže. Pre mesto by tak bola urbanizácia výhodná. Do budúcna ide o strategickú otázku. 

Zmeny ale predpokladajú určitú mieru vlastných mestských investícií, pomoc zo strany štátu a lokálnych aktérov, ochotu a minimálne obštrukcie. Všetko z toho je v Bratislave nanešťastie pomerne zriedkavé. Dôkazom je, koniec-koncov, aj projekt centrály Innovatrics. Pokiaľ je problémom relatívne malý a všestranne prospešný investičný zámer s existujúcim územným rozhodnutím, kvalitnou architektúrou, na voľnom pozemku a bez toho, aby kohokoľvek rušil, aká je vôbec šanca, že sa Bratislava odhodlá na hĺbkovú transformáciu komplikovaného územia? Nanešťastie, dnes len úplne minimálna.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: A.M. Architects
  • Zdroj: A.M. Architects
  • Zdroj: A.M. Architects
  • Zdroj: A.M. Architects

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube