Author photoSimona Schreinerová 05.12.2023 15:47

Nové byty napriek kríze. Penta Real Estate postupuje v príprave nových etáp Borov

Bory od Penta Real Estate sú jedným z najrozsiahlejších bratislavských developmentov, ktoré budú vznikať ešte niekoľko rokov, ak nie desaťročí. Štvrť sa aktuálne zapĺňa najmä rezidenčnými stavbami. Okrem dokončovaných etáp sa pripravujú aj ďalšie, ktoré napredujú v povoľovacích procesoch.

Zdroj: Penta Real Estate

Zdroj: Penta Real Estate

Bory sú situované medzi mestskými časťami Lamač a Devínska Nová Ves na severozápade Bratislavy. Developer sa začal venovať transformácii tohto územia už pred dvadsiatimi rokmi, v poslednom desaťročí začal realizovať prvé nadzemné stavby. Krok po kroku smeruje k vytvoreniu významnej štvrte, ktorá má vyplniť kľúčový priestor pri vstupe do Lamačskej brány.

Penta Real Estate má ambíciu vytvoriť komplexnú mestskú štvrť, čo začína byť miestami už zreteľné. Hoci výstavba novej zóny potrvá ešte mnoho rokov, už dnes je v Boroch dostupná rozsiahla obchodná a občianska vybavenosť, medzi ktorými dominuje nákupné centrum Bory Mall a moderná nemocnica Svet zdravia Bory, doplnená o početné retailové objekty a hobbymarkety. Od roku 2016 sa tu postupne rozvíjajú aj jednotlivé rezidenčné fázy.

Minulý rok bola predstavená etapa s poradovým číslom 5 (hoci v skutočnosti nejde o piatu etapu), ktorá zaplní priestor medzi etapou Bory Promenáda a predajňou Möbelix. Umiestnená je v časti Bory Centrum. Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) trval približne 1,5 roka. Vzhľadom na svoj rozsah projekt prešiel tzv. veľkou EIA, developer teda predkladal okrem zámeru aj správu o hodnotení. Dnes už disponuje právoplatným rozhodnutím a môže čoskoro vstúpiť do územného konania.  

Galéria

  • Zdroj: Penta Real Estate / EIA
  • Zdroj: Penta Real Estate / EIA
  • Situácia. Zdroj: Penta Real Estate / EIA
  • Plánovaná 6. etapa. Zdroj: Penta Real Estate
  • Plánovaná 6. etapa. Zdroj: Penta Real Estate
  • Posledná známa koncepcia štvrte. Zdroj: Penta Real Estate

Nový rezidenčný komplex so šiestimi bytovými domami bude vytvárať polouzavreté vnútrobloky s prislúchajúcim zázemím. Súčasťou projektu sú tiež prvky dopravnej a technickej infraštruktúry a plochy zelene. Navrhnuté objekty sú navrhnuté na spoločnom suteréne, ktorý bude mať dve podzemné podlažia. Stavby majú mať pravouhlú dispozíciu, päť z nich bude mať tvar „L“ a jeden bude obdĺžnikový.

Ich rozložením vznikne séria štyroch dvorov. Vnútrobloky budú využité pre pobytové aktivity obyvateľov. Každý z objektov bude tvorený viacerými sekciami, ktoré sa budú líšiť podlažnosťou medzi štyrmi až ôsmimi nadzemnými podlažiami. Cieľom bolo dosiahnuť vyššiu priestorovú dynamiku.

V projekte bude celkovo 368 bytov, z toho 202 jednoizbových a dvojizbových s rozlohou do 60 m2, 108 bude trojizbových (60-90 m2) a 58 štvorizbových. Rozloženie bytov napovedá, že piata etapa Bory Bývania kladie dôraz nielen na rodiny, ale tiež na mladšie páry a teoreticky seniorov či jednotlivcov. Mala by tak osloviť pomerne širokú skupinu potenciálnych klientov.

Vzhľadom na počet a rozlohu bytov je navrhovaných 604 parkovacích stojísk, pričom norma požaduje 537. Väčšina parkovacích miest (596) bude v podzemnej garáži, na teréne vznikne len osem stojísk. Súčasťou projektu bude občianska vybavenosť vo výmere 100 m2, čo je pomerne málo. Plochu môžu využiť snáď dve menšie prevádzky.

Architektúra by mala byť na slušnej úrovni. Naznačujú to prvé dostupné vizualizácie, ktoré zobrazujú riešenie od renomovaného Studio Perspektiv, víťaza internej súťaže. Rezidencie budú minimalistické a kompaktné, pričom dobrým krokom je i kombinácia rozličných objemov. Na južnej a severnej strane budú priebežné balkóny, špeciálne zdôraznené majú byť vstupy, zapustené do objemu domov.

Realizácia sa podľa EIA predpokladala v období medzi rokmi 2024 a 2025, teda zrejme počas dvoch rokov - od začiatku 2024 do konca 2025. Tento termín už nie je aktuálny a bude sa posúvať. Začiatok výstavby bude závisieť od rýchlosti vydania ďalších povolení - územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Odhadovaná výška investície predstavuje 25 miliónov eur.

 

Kvalita nových etáp sa priebežne zvyšuje. Zdroj: Penta Real Estate

 

Štvrtá etapa Bory bývanie sa čoskoro zaľudní, plánuje sa aj šiesta

Bory Na Hrádzi, označované aj ako štvrtá etapa, ležia západne od kanála Dúbravčického potoka a pozdĺž Ulice Antona Moyša. Nedávno sme informovali o tom, že vstúpili do kolaudačného konania a odovzdávanie rezidencií je naplánované na prvý polrok budúceho roka.  

Táto etapa pozostáva zo šiestich bytových domov s označením A1, A2, A3, A4, B1 a B2, ktoré spolu obsahujú 306 bytov. Medzi nimi sa nachádza dvojica päť- až šesťpodlažných doskových domov a štyri bodové šesťpodlažné budovy. Štvrtá etapa ešte disponuje pomerne veľkým množstvom povrchových státí.

K dispozícii bude 421 parkovacích miest, pričom až 197 z nich bude umiestnených na vonkajších plochách a ďalších 224 v podzemných garážach. Podľa developera však ide o poslednú etapu, v ktorej bude taký výrazný podiel parkovacích miest na povrchu, čo potvrdila piata, ale aj nedávno predstavená šiesta etapa.

Do lokality prinesie transformáciu súčasných parkovacích plôch medzi nákupným centrom Bory Mall a etapou Bory Promenáda. Vzniknúť má 324 bytov, od 1,5-izbových až po štvorizbové. V prípade záujmu si klienti budú môcť vybrať možnosť spojiť byty až do päťizbových. Do ponuky sa dostanú aj penthousy. V rámci novej rezidenčnej etapy vznikne 491 parkovacích miest umiestnených v podzemí.

Na povrchu tak vznikne priestor pre zeleň a kvalitný verejný a poloverejný priestor. Napojená by mala byť na uvažovanú mestskú triedu medzi bytovkami a Bory Mall, ktorá bude v budúcnosti pokračovať celou novovzniknutou štvrťou. V jej strede bude električková trať. Vytvorí tak komunikačnú kostru celého územia. Aj šiesta etapa sa dostala do rúk architektov zo Studio Perspektiv.

Ešte donedávna pôsobili obytné etapy do istej miery náhodilo, be ujasneného konceptu celkového rozvoja. Aktuálne ohlasované plány však už začínajú miestami pripomínať kompaktnú blokovú štruktúru. Veľmi opatrene sa začína objavovať i vybavenosť v parteri domov. Developer tak zvyšuje celkovú kvalitu budúcej štvrte a dodáva jej mestskejší ráz.

S ohľadom na fakt, že Bory majú patriť k dostupnejším projektom - minimálne na bratislavské pomery - je to mimoriadne dôležité. Vysoká kvalita urbanizmu, dobrá dostupnosť vybavenosti, jasne vymedzené ulice a mestské bloky alebo kvalitný a udržiavaný verejný priestor by nemali byť len doménou nadštandardných developmentov. Malo by ísť o absolútny základ. 

 

Pozrite si výstavbu Borov vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube