Author photoAndrej Sárközi 18.11.2022 11:07

Záhradkársku osadu nahradí bývanie. Devínska Nová Ves získa nové polyfunkčné domy

Devínska Nová Ves je pomerne odľahlá, na novú výstavbu však živá štvrť. Relatívna dostupnosť bývania, hoci ide stále o súčasť Bratislavy, láka investorov aj ich klientov, pre ktorých tu vznikajú nové obytné súbory. Novovznikajúce developmenty prinášajú mestskej časti mohutný rast a postupné približovanie sa k zvyšku mesta.

 Zdroj: BS Real Estate

Zdroj: BS Real Estate

Jeden z nových projektov vznikne na juhovýchodnom okraji zástavby mestskej časti. Development pracuje s oficiálnym názvom „2 polyfunkčné bytové domy D+K - ul. Vukovarská”, ide však o projekt Altum, o ktorom sme už informovali v minulosti. Ten vznikne na voľných nevyužívaných pozemkoch na Vukovarskej ulici. Lokalita je vymedzená zo západnej strany areálom predajne Lidl a plánovaným bytovým domom Stockerka, z východnej strany bývalými záhradkami a z južnej strany vyvýšeným terénnym útvarom Glavica. Zo severnej strany je to spomenutá účelová komunikácia Vukovarská, za ktorou je parkovisko a areál hypermarketu Tesco s pripojením na Eisnerovu ulicu cez okružnú križovatku. Na území sa v súčasnosti nachádzajú len zbytkové porasty bývalej záhradkárskej osady. 

Mestská časť Devínska Nová Ves len nedávno vydala rozhodnutie o umiestnení stavby (teda územné rozhodnutie). Hlavné mesto vydalo záväzné stanovisko k investičnej činnosti ešte v januári roku 2021. Navrhovateľom je spoločnosť Forespo Reality 18 a.s., podľa všetkého blízka realitnému fondu 365. banky. Projektom sa však prezentuje spoločnosť BS Real Estate, ktorá ho bude pravdepodobne developovať. Projektovú dokumentáciu pre vydanie rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby vypracovala Architektonická kancelária Ľubomír Závodný, s.r.o. 

Galéria

  •  Zdroj: BS Real Estate
  •  Zdroj: BS Real Estate
  •  Zdroj: BS Real Estate
  •  Zdroj: BS Real Estate
  • Zdroj: BS Real Estate
  • Zdroj: BS Real Estate

Polyfunkčný súbor rieši trvalé a prechodné bývanie s občianskou vybavenosťou. Konkrétne sú navrhované dva bytové pavlačové domy s jedným podzemným a piatimi nadzemnými podlažiami, pričom 5. podlažie je ustúpené. Prvý dom K ponúkne parter s občianskou vybavenosťou či nebytovými priestormi, ktoré sa nachádzajú v prvom podzemnom podlaží – vznikne tu kaviareň, ktorá bude v priamom kontakte s Vukovarskou ulicou a objektom Tesco. Na prvom nadzemnom podlaží sa budú nachádzať štyri nebytové priestory a na druhom až piatom podlaží bude situovaných 15 bytových jednotiek.

Druhý bytový objekt D má mať rovnako jedno podzemné a päť nadzemných podlaží. Rozdiel spočíva v type vybavenosti v prvom podzemnom podlaží. V budove vznikne materská škola a dvojica nebytových priestorov. Na druhom nadzemnom podlaží sa budú nachádzať dve nebytové jednotky, ale aj tri byty. Tretie až piate nadzemné podlažie ponúkne desať bytových jednotiek. 

Celkovo tak bude nový development obsahovať 28 bytov a 13 nebytových priestorov, vrátane materskej školy. K nej bude vytvorený vonkajší dvor o ploche 216 metrov štvorcových. Najvyššie ustúpené podlažia budú tvoriť mezonety s terasami. V časti medzi oboma objektami bude vytvorená komunitná záhrada, na východnej strane budú disponovať jednotlivé byty predzáhradkami. O štandarde jednotlivých bytov je zatiaľ predčasné hovoriť, predaj (alebo predpredaj) sa však spustí podľa všetkého už čoskoro.

 

Zdroj: BS Real Estate

Čo sa týka statickej dopravy, na vonkajších spevnených plochách bude umiestnených celkom 55 parkovacích miest. Súčasťou developmentu budú aj sadové úpravy, stromová vegetácia je navrhnutá formou stromoradia v pásoch medzi každými troma parkovacími státiami. V rámci záhradnej výsadby sa vysadí sedem kusov listnatých drevín. Z dokumentácie taktiež vyplýva, že objekty budú disponovať vegetačnými strechami s extenzívnou zeleňou na ustúpených podlažiach a vegetačnými fasádami na vnútorných štítových stenách. 

Celková výška objektu z najnižšej polohy pri Vukovarskej ulici je 19 metrov. Stavby tak svojimi funkciami, podlažnosťami, maximálnymi výškami, zastavanými plochami a spôsobom zástavby nenarúšajú charakteristický obraz a proporcie konkrétneho územia. Dva polyfunkčné bytové domy územie doplnia bezkonfliktne. Zaplnia voľné parcely, vhodne zhustia miestnu zástavbu a zlepšia stále nedostatočnú ponuku bývania v Bratislave. Niekdajšia záhradkárska osada tak zanikne a nahradená bude funkciami, ktoré rozvíjajúca sa lokalita nutne potrebuje. 

Za architektúrou stojí architekt Ľubomír Závodný, ktorý patrí k renomovaným autorom. Z projektu sa tak môže stať - v kontexte lokality - celkom kvalitný development. Naznačujú to aj doteraz prezentované vizualizácie. Dátum výstavby stále nie je známy, teoreticky by sa však realizácia mohla spustiť už v priebehu budúceho roka. V takom prípade bude Altum dokončené v priebehu roka 2025.

Navrhované riešenie je v súlade s okolitými jestvujúcimi a navrhovanými stavbami, najmä so zmieňovaným súborom stavieb Stockerka, na ktoré koncept Altum-u priamo nadväzuje. Ako sme nedávno informovali, polyfunkčný projekt s prevažne rezidenčnou funkciou od developera Proxenta sa posúva v povoľovaní. Zámer už získal územné rozhodnutie, tvorený bude štvoricou rezidenčných objektov a jedným objektom občianskej vybavenosti (taktiež škôlkou) a vzniknúť by tu malo až 271 rezidencií. 

Altum môže potenciálnych záujemcov nalákať na benefity – lokalitu v blízkosti lesa, verejný priestor, vznik materskej školy a v dobrej dostupnosti autom je aj nákupné centrum Bory či takmer dokončená nová koncová nemocnica siete Svet zdravia. V blízkosti sa taktiež pripravujú prvé z veľkých projektov budúcnosti. Rakyta od Lucronu či Slnečný vrch od rovnomennej firmy, blízkej spoločnosti JUNIS Development. 

V Devínskej Novej Vsi môžu v horizonte najbližších dekád pribudnúť desaťtisíce obyvateľov. Výzva je to aj pre miestnu samosprávu, keďže spoločne s Hlavným mestom bude musieť zabezpečiť dopravnú i technickú infrašktruktúru. Vo vzdialenejšej budúcnosti sa uvažuje aj nad električkovou traťou, ktorá bude viesť po predĺženej Eisnerovej až do Borov. Tá by výrazne uľahčila miestnym obyvateľom konektivitu v rámci záhorskej časti Bratislavy. Na dopravu do centra však bude pravdepodobne najlepší vlak, ktorý sa má v dohľadnej dobe lepšie zapojiť do obsluhy regiónu. 

Riešenie stratégie rozvoja tejto časti metropoly sa stáva zásadnou úlohou na najbližšie obdobie. Na rysovacích doskách sú totiž oveľa väčšie zámery, ako dva relatívne jednoduché domy, ktoré len doplnia existujúcu štruktúru.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube