Author photoAdrian Gubčo 25.03.2020 16:12

V Devínskej Novej Vsi sa pripravuje projekt Altum

V mestskej časti Devínska Nová Ves sa pripravuje výstavba nového rezidenčného projektu. Obytný súbor Altum by mal vzniknúť na východnom okraji sídliska, v dotyku s novou zástavbou, ktorá tu v poslednom období vzniká. Zámer pripravuje spoločnosť BS Real Estate.

Zdroj: BS Real Estate

Zdroj: BS Real Estate

Dvojica bytových domov s piatimi nadzemnými podlažiami sa bude nachádzať v juhovýchodnej časti zástavby Devínskej Novej Vsi, naproti nákupnému centru Glavica. Ide o zónu, kde je prakticky celá zástavba tvorená novostavbami z posledných rokov. Jedinú výnimku tvoria chatky v záhradkárskej oblasti, ktorá sa tiahne až k vstupu do lesa niekoľko stoviek metrov od zámeru.

Územie je tak dnes nezastavané a pripravené na výstavbu. Developer predložil na miestny úrad štúdiu, ku ktorej chce získať záväzné stanovisko mestskej časti. V zmysle štúdie by malo v menšom dome K (krátky) vzniknúť 16 bytov, z toho 4 jednoizbové, 3 dvojizbové, 4 trojizbové, 4 štvorizbové a jeden päťizbový. V dome D (dlhý) bude 19 bytov, z toho 8 dvojizbových, 10 trojizbových a jeden štvorizbový. Celkovo tak ide o 35 bytov.

Hovoriť v tejto chvíli o štandarde je úplne predčasné, domy však budú špecifické viacerými prvkami. Prístup do bytov bude na vyšších podlažiach zabezpečený pavlačou, viacero bytov zas nebude obsahovať predsieň. Náhradou za to je však vytvorenie samostatných toaliet v takýchto bytoch, a to aj v dvojizbových. Byty na najvyšších podlažiach sú riešené ako mezonety, kým na prvom podlaží vzniknú rezidencie s prezáhradkami a každá bude mať samostatný vchod z exteriéru budovy. Pozitívne hodnotím, že podľa všetkého by mali byť byty svetlé vďaka veľkým oknám s francúzskymi balkónmi.

Napriek tomu však vysoko pravdepodobne pôjde o štartovacie byty a relatívne dostupné bývanie pre mladé rodiny, čo je v danej lokalite viac ako prirodzené. Domy budú mať k dispozícii 56 parkovacích miest, z toho 17 v podzemí. Podľa priloženej dokumentácie by tu mali vzniknúť aj dva prenajímateľné priestory.

Tak ako nie je zrejmý štandard, nemožno ešte hovoriť ani o architektúre. Za projektom každopádne stojí architekt Ľubomír Závodný, ktorý patrí k špičkovým autorom. V tomto prípade zejme nebude taký široký priestor pre invenciu, oslovenie dobrého architekta však môže viesť k úrovni, ktorá nebude žiadnou hanbou.

Termíny výstavby možno s ohľadom na aktuálnu situáciu len ťažko odhadovať, developer však pôvodne uvažoval so spustením prác na jeseň 2020. Ak by tomu tak bolo, dokončenie očakávam do konca roka 2022.

 

Hmotová štúdia projektu. Zdroj: BS Real Estate

 

V okolí Altumu donedávna prebiehala a aj v budúcnosti bude prebiehať čulá výstavba. Posledným dokončeným projektom je Devínka, bytový dom so špecifickým tvarom a architektúrou, ktorá nepôsobí veľmi dobre.

V tesnom susedstve Altumu zas developer Proxenta pripravuje obytný súbor Pod Srdcom, kde má vzniknúť štvorica bytových domov, reštaurácia (pôvodne sa hovorilo o remeselnom pivovare, to však Ministerstvo životného prostredia po pripomienkach zakázalo) a materská škola. Projekt má záverečné stanovisko v rámci procesu EIA.

Dá sa predpokladať, že ďalšie developmenty budú pribúdať aj v budúcnosti, zvlášť v priestore záhradkárskej kolónie, kde sú zatiaľ rozdrobené pozemky vlastnené súkromnými majiteľmi (čo je, mimochodom, aj prípad Altumu). Nová výstavba sa samozrejme neteší až takej popularite u obyvateľov, Devínska Nová Ves však ostáva atraktívnou, keďže predstavuje dostupnejšiu možnosť bývania v Bratislave.

V tomto smere treba povedať, že samotná mestská časť, napriek verbálnej podpore zasiahnutých občanov, má ambiciózne plány, ktorých súčasťou je predĺženie Eisnerovej ulice, a to výhľadovo až k diaľnici D2, ktorú preklenie a vytvorí spojenie so Záhorskou Bystricou. Aspoň čiastočne by jej súčasťou mala byť aj električková trať, pričom v jej okolí sa uvažuje s masívnou výstavbou.

Z dlhodobého hľadiska je zrejmé, že nezastavaný priestor medzi Devínskou Novou Vsou a Bormi, využívaný pre poľnohospodárske účely, čaká v určitej dobe zástavba, súvisiaca s postupnou expanziou Bratislavy do okolia. Túto mestskú časť môže čakať podobný scenár ako spomínanú Záhorskú Bystricu – teda že príde development, ktorý razom zdvojnásobí počet jej obyvateľov a bude významným krokom k fyzickému prepojeniu štvrte so zvyškom mesta.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Altum zaznačený aj s projektom Pod Srdcom. Zdroj: BS Real Estate
  • Zdroj: BS Real Estate
  • Zdroj: BS Real Estate
  • Pohľady. Zdroj: BS Real Estate
  • Rez. Zdroj: BS Real Estate

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube