YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 07.05.2020 11:20

Druhá etapa Zwirnu odhaľuje detaily

Projekt Zwirn patrí síce k najočakávanejším developmentom v Bratislave, jeho príprava sa však nezaobišla bez komplikácií. Tou najzásadnejšou bol Územný plán, ktorý sťažoval realizáciu polyfunkčného súboru v navrhovanej podobe. Aj preto sa v prípade Zwirnu vyskytla anomália – v projekte, pozostávajúcom z troch etáp, sa len teraz začala posudzovať druhá, kým tretia už získala záverečné stanovisko EIA.

Zdroj: YIT Slovakia

Zdroj: YIT Slovakia

Etapizácia Zwirnu je založená na jeho urbanistickej koncepcii, ktorá je výsledkom architektonickej súťaže. Developer YIT Slovakia po zisku areálu bývalej Cvernovky prizval do súťaže popredné česko-slovenské tímy, medzi ktorými sa presadila bratislavská kancelária Compass. Tá navrhla súbor, ktorý sa inšpiruje tradičnou blokovou štruktúrou kompaktných miest a do územia vložila trojicu blokov, ktoré vymedzujú nové námestie v zázemí historickej Pradiarne 1900 a budovy Silocentrály.  

Prvý z blokov – prvá etapa najbližšie k Dulovmu námestiu – by mal ísť čoskoro do realizácie, po ktorom nebude nasledovať druhý blok osadený medzi Košickou a námestím, ale až tretí na nároží Košickej a Svätoplukovej ulice. Tento postup je daný existujúcimi regulatívmi Územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy.

Nido

Územný plán, ktorý špecifikuje funkciu pre každý pozemok v meste, definuje celý urbanistický blok ako zmiešaný – jeho južná časť, kam spadá tretia etapa, je určená ako občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu, kým zvyšok priestoru je zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti. To znamená, že z celkovej funkčnej plochy môže byť 70% určených pre bývanie a zvyšok pre vybavenosť.

Trvalo však až viac ako rok, kým sa podarilo konečne overiť súlad s plánom – druhá etapa Zwirnu, alebo oficiálne BCT (Bratislavská cvernová továreň) vyhovuje z hľadiska funkcie, hrubej podlažnej plochy, zastavanej plochy aj rozsahu zelene. Až teraz sa tak môže definitívne spustiť proces posudzovania vplyvov na životné prostredie, nasledovaný územným a stavebným konaním.

V zmysle dokumentácie bude druhá etapa projektu pozostávať z dvoch podzemných objektov – garáží s celkovou kapacitou 625 parkovacích miest – a štvorice bytových domov (resp. jedného domu zloženého zo štyroch sekcií), ktoré spolu vymedzia pravouhlý blok. Zo severozápadu bude druhú etapu lemovať nové námestie, zo severovýchodu ulička v predĺžení Oravskej, z juhozápadu ďalšia nová ulička, a z juhovýchodu Košická ulica. Parter domov bude od Košickej zasunutý, aby bolo možné rozšíriť chodník a umiestniť na ulicu potrebné dopravné vybavenie – teda električkovú trať.

Jednotlivé domy budú mať 6 až 11 nadzemných podlaží – výška bude gradovať smerom do námestia, kým od Košickej budú domy nižšie, aby nenarušili svetelné podmienky v rámci existujúcej zástavby na druhej strane ulice. Druhé až piate, resp. desiate nadzemné podlažie bude štandardné, vyššie sa budú nachádzať exkluzívnejšie byty s terasami. Druhá etapa by mala obsahovať najviac bytov z celého Zwirnu – 311, k čomu treba ešte prirátať 103 apartmánov.

Architektúra bude nadväzovať na okolie, dominantným výrazom prostriedkom budú tehlové fasády, čo celému projektu dodá „industriálny“ charakter. Pozitívom ostáva, že parter bude plne aktívny a vznikne tu až 23 obchodných priestorov, čo doplní vybavenosť v ostatných etapách Zwirnu či v Pradiarni 1900. Vnútroblok bude zazelenený a parkovo upravený, časť prevádzok by mala byť otvorená aj sem, čiže nebude úplne uzatvorený. Estetike napomôže aj fakt, že tak ako pri iných nových projektoch, aj tu sa automaticky ráta s polopodzemnými kontajnermi.

Developer v dokumentácii nešpecifikoval, kedy by chcel výstavbu spustiť, podľa všetkého ju však možno očakávať niekedy medzi rokmi 2022-2025. Výška investície bude asi 70 miliónov eur.

 

Veža v III. etape. Zdroj: YIT Slovakia

 

Druhá etapa zavŕši transformáciu celého územia, ktorá už prebieha. Ako bolo povedané, prvá etapa je tesne pred spustením výstavby, pričom YIT odštartovalo predaj bytov, ktoré šokovali cenami – ide o jeden z najexkluzívnejších projektov v Bratislave, napriek tomu na 268 jednotiek pripadá niekoľko tisíc záujemcov. Prvá rezidenčná časť projektu by mohla byť realitou v priebehu roka 2023.

Medzičasom postupuje v príprave tretia časť developmentu, kde budú okrem bytov aj kancelárske kapacity. Developer má k dispozícii právoplatné záverečné stanovisko EIA, takže môže pokračovať v povoľovaní. Pri rýchlosti úradov v Bratislave to bude ešte vysoko pravdepodobne otázka minimálne roka, výstavba by sa tak mohla rozbehnúť pravdepodobne v druhej polovici roka 2022.

V tretej etape vznikne 230 bytov a apartmánov v šiestich sekciách, ktoré budú mať šesť až osem nadzemných podlaží. Bytovky vymedzia južnú hranu námestia, sekcia s fasádou do Svätoplukovej ulice bude zároveň susediť s existujúcim objektom Stredného odborného učilišťa. Súčasťou tretej etapy je aj vznik výškovej dominanty celého Zwirnu – 14-podlažnej administratívnej budovy, kde bude 11-tisíc metrov štvorcových kancelárskych priestorov.

Táto časť projektu ho vhodne dotvorí a vytvorí prepojenie s výškovou zástavbou nového centra Bratislavy. Práve križovatka Košickej, Svätoplukovej a Mlynských nív bude miesto vyššej koncentrácie výškových budov – okrem dnes najvyššej budovy Slovenska, Nivy Tower, sa tu bude týčiť aj veža v rámci projektu Mlynské Nivy Košická, vcelku pravdepodobné je osadenie ďalšej výškovej budovy v tretej etape Klingerky.

 

Pradiareň 1900 a námestie. Zdroj: YIT Slovakia

 

Najatraktívnejšou časťou celého developmentu však bude nepochybne Pradiareň 1900 spoločne so Silocentrálou a priľahlým námestím, ktoré budú zároveň prvou dokončenou súčasťou Zwirnu (ak nerátam rekonštrukciu bývalého internátu na bytový dom Pari). Rekonštrukcia Národnej kultúrnej pamiatky postupuje, pričom hotová už je podstatná časť fasády, práce sa tak sústredia najmä na interiéry a prípravu priestorov pre klientov.

Pradiareň 1900 bude obsahovať 14.870 metrov štvorcových prenajímateľných plôch, z toho na kancelárie pripadá 11.760 metrov štvorcových. K potvrdeným nájomníkom patrí Medusa a samotné YIT, autentické industriálne prostredie, v Bratislave už takmer neexistujúce, však nepochybne nálaka viac firiem. Silocentrála, ktorá pamiatkou nie je, by mala obsahovať eventový priestor. Autormi rekonštrukcie sú experti na pamiatky z kancelárie Bouda Masár Architekti.

Nakoniec, v realizácii je už aj nový verejný priestor námestia, pod ktorým vzniká podzemná garáž s 224 parkovacími miestami. Po dokončení bude priestranstvo doplnené zeleňou a umeleckým dielom, na ktoré plánuje developer v dohľadnej dobe vyhlásiť súťaž.

Pradiareň 1900 spoločne s námestím sa do života lokality naplno zapoja v priebehu budúceho roka. Atraktívny verejný priestor spoločne s jednou z najpríťažlivejších budov v Bratislave – čo sa ukazuje až teraz, po rekonštrukcii – sa nepochybne stane aktívnym miestom, príťažlivým nielen pre ľudí z okolitých štvrtí, ale aj pre širšiu bratislavskú komunitu.

Do toho dobre zapadnú aj tri etapy Zwirnu, ktoré sú príkladom mestotvorného prístupu a návrhu. Princípy projektu by bolo vhodné kopírovať naprieč celým mestom (alebo minimálne vnútorným mestom). K týmto princípom patrí kompaktnosť, citlivá práca s mierkou, polyfunkčnosť, orientácia na peší či cyklistický pohyb, veľký význam verejných priestranstiev, parter či architektúra vhodne dotvárajúca charakter lokality.

Architekt Juraj Benetin, jeden z lídrov kancelárie Compass, sa raz vyjadril, že v Zwirne chceli vytvoriť bratislavskú verziu pražských Vinohradov – krásnej veľkomestskej štvrte, ktorá je dodnes príkladom špičkového urbanizmu. Kiežby sa vzorovou pražskou štvrťou inšpirovali nielen architekti, ale aj úradníci a obyvatelia, ktorí majú záujem na tom, aby sa z Bratislavy stalo lepšie a krajšie miesto pre život.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: YIT Slovakia
  • Zdroj: YIT Slovakia
  • Zdroj: YIT Slovakia
  • Zdroj: YIT Slovakia
  • Zdroj: YIT Slovakia
  • Zdroj: YIT Slovakia

Súvisiace články

Kúsok lepšej Bratislavy. Prvá etapa Zwirnu ide do finišu, využíva Bratislavskú dlažbu

13.03.2023 13:30:00 Adrian Gubčo

Zwirn od developera YIT Slovakia patrí k významným projektom na okraji nového centra Bratislavy. Vo viacerých smeroch je však netypický – spôsobom, akým bol obstaraný architektonický a urbanistický koncept, mierkou a do veľkej miery aj kvalitou. Dnes, keď ide do finále realizácia prvej etapy, možno celkom otvorene konštatovať, že Zwirn je príkladom, ako by mohla vyzerať podstatná časť Bratislavy.

Čítať viac

Druhá etapa Zwirnu konečne postupuje: Projekt získal dôležité rozhodnutie

21.12.2022 13:32:56 Andrej Sárközi

Územie medzi Svätoplukovou, Páričkovou, Košickou a ulicou Mlynské nivy napreduje v písaní nového príbehu premeny na novú štvrť. Postupne tu totiž rastie projekt Zwirn od developera YIT Slovakia. Len nedávno sa kompletne odhalila fasáda domov v prvej etape, vo výstavbe je tretia a bližšie k realizácii je aj druhá - hoci je paradoxne posledná.

Čítať viac

Jedinečná fasáda je kompletne odhalená. Zwirn sa blíži k dokončeniu

13.12.2022 19:15:14 Andrej Sárközi

Zwirn od developera YIT Slovakia postupne mení rozvíjajúci sa okraj bratislavského downtownu. Ožíva Pradiareň 1900, sprístupnené je námestie a definitívnu podobu začína získavať aj prvá etapa developmentu. Komplex začína potvrdzovať tvrdenia o vzorovom projekte.

Čítať viac

Najväčšia tehlová fasáda na Slovensku. Zwirn odhaľuje svoju tvár

17.10.2022 15:58:41 Adrian Gubčo

Prvá etapa polyfunkčného projektu Zwirn v novom centre mesta začína získavať definitívnu podobu. Postupne sa odhaľuje tehlová fasáda prvého z trojice blokov, ktoré budú po dokončení tvoriť celý development. V krátkom slede by mala nasledovať aj tretia etapa, ktorá je už vo výstavbe. Komplex od developera YIT Slovakia má asociovať industriálnu minulosť lokality.

Čítať viac

Dokončenie Zwirnu je bližšie, postupuje aj posledná etapa

16.06.2022 10:06:01 RED

Atraktívny projekt Zwirn od developera YIT Slovakia postupne rastie. Ožíva Pradiareň 1900, sprístupnené je námestie, dokončená je hrubá stavba prvej rezidenčnej etapy a vo výstavbe je aj tretia etapa s rezidenciami a kancelárskou vežou. Definitívu tak nemá už len druhá etapa, aj tu však nastal postup - projekt je v územnom konaní.

Čítať viac

Stavebné povolenie pre Zwirn 3 je právoplatné, projekt ide do výstavby

28.04.2022 11:42:25 Adrian Gubčo

Už onedlho sa v downtowne rozbehnú ďalšie stavebné práce. Právoplatné stavebné povolenie získala tretia etapa Zwirnu, polyfunkčného súboru, ktorý okrem bytov obsahuje aj kancelársku časť. Čoskoro tak začne pribúdať nový blok, doplnený o administratívnu výškovú dominantu celého projektu. Developerom Zwirnu aj Zwirn Offices je YIT Slovakia.

Čítať viac

Tretia etapa Zwirnu má stavebné povolenie

10.03.2022 13:44:29 Adrian Gubčo

V novom centre Bratislavy sa čoskoro rozbehne ďalšia výstavba. Stavebné povolenie získala tretia etapa projektu Zwirn od YIT Slovakia. Najnovšia časť projektu vznikne na nároží Svätoplukovej, Mlynských nív a Košickej a okrem dvojice bytových domov prinesie aj dominantu v podobe administratívneho objektu. Medzičasom, prvá etapa sa blíži k dosiahnutiu plnej výšky.

Čítať viac

Ďalšia etapa Zwirnu sa blíži k výstavbe

14.01.2022 14:24:29 Adrian Gubčo

Výstavba polyfunkčného komplexu Zwirn od YIT Slovakia rýchlo napreduje. Do areálu pôvodnej Bratislavskej cvernovej továrne sa tak postupne vracia mestská štruktúra. V dohľadnej dobe by sa mohla pridať aj ďalšia etapa – developer spustil kampaň k predaju kancelárií v objekte Zwirn Offices a pripravuje územie pre výstavbu rezidenčných objektov. Výstavba by sa mohla začať už na jar.

Čítať viac

Námestie pri Pradiarni 1900 sa otvára

10.09.2021 14:58:00 Adrian Gubčo

Bratislava získa v týchto dňoch nové námestie. Dobudovaný bol verejný priestor severovýchodne od budovy Pradiarne 1900, ktorý bude hlavným exteriérovým priestranstvom v rámci developmentu Zwirn od spoločnosti YIT Slovakia. Po jeho konečnom dobudovaní pôjde o príťažlivé miesto so zeleňou, umením, obchodmi a reštauráciami a výhľadom na industriálnu kultúrnu pamiatku.

Čítať viac

Výstavba Zwirnu postupuje, podobu získava aj námestie pred Pradiarňou

14.06.2021 14:00:00 Adrian Gubčo

Prvá etapa projektu Zwirn od developera YIT Slovakia napreduje v realizácii podzemných podlaží. Postupne sa tak realitou stáva prvá časť projektu, ktorý v blízkej budúcnosti prinesie prepojenie staršej časti štvrte Nivy a nového centra mesta – downtownu. Súčasťou projektu bude aj námestie, ktoré sa už začína formovať v susedstve industriálnej pamiatky Pradiareň 1900.

Čítať viac

Zwirn odštartoval oficiálny predaj bytov, podoba umeleckého diela na námestí zatiaľ nie je známa

11.02.2021 12:38:05 Adrian Gubčo

Developer YIT Slovakia pred niekoľkými dňami oficiálne odštartoval predaj bytov v rozostavanej prvej etape projektu Zwirn, významného developmentu, ktorý mení bývalý brownfield na atraktívnu súčasť nového centra mesta. Ide o ďalšiu novinku po udelení územného rozhodnutia pre tretiu etapu, ako aj ukončení súťaže na sochárske dielo, ktoré má dotvoriť budúce námestie medzi Zwirnom a Pradiarňou 1900.

Čítať viac

Tretia etapa Zwirnu má územné rozhodnutie

26.01.2021 18:06:31 Adrian Gubčo

Developer YIT Slovakia opäť pokročil v príprave realizácie ďalších častí projektu Zwirn. Po dokončení rekonštrukcie Pradiarne 1900 a spustení výstavby prvej rezidenčnej etapy získal územné rozhodnutie pre tretiu etapu, zahŕňajúcu bývanie aj kancelársku vežu. Druhá etapa je v príprave taktiež, dobudovaná však bude ako posledná.

Čítať viac

Rekonštrukcia Pradiarne 1900 je dokončená, pozrite sa dovnútra

28.10.2020 13:38:00 Adrian Gubčo

Po dlhých rokoch príprav a náročnej realizácii je konečne dokončená rekonštrukcia najikonickejšej časti vznikajúceho developmentu Zwirn – Pradiarne 1900 a Silocentrály, posledných zvyškov bývalej Cvernovky. Budova je už skolaudovaná, priestory sa pripravujú pre klientov a upravujú sa okolité priestranstvá. Developerom je YIT Slovakia.

Čítať viac

Zwirn ide do výstavby

22.09.2020 11:13:00 Adrian Gubčo

Po piatich rokoch od akvizície areálu sa konečne spúšťa výstavba projektu Zwirn, dôležitého polyfunkčného developmentu, ktorý prepojí nové centrum mesta so staršou štvrťou Nivy. Developer YIT Slovakia získal stavebné povolenie pre prvú trojicu bytoviek, ktorých realizácia sa rozbehne na začiatku októbra.

Čítať viac

Silocentrála v Pradiarni 1900 získava finálnu podobu, Zwirn žiada o stavebné povolenie

17.07.2020 18:00:00 Adrian Gubčo

Projekt Zwirn na okraji bratislavského downtownu je opäť o čosi bližšie realite. Kým jeho prvá časť – rekonštrukcia historického objektu pradiarne a susednej silocentrály na kancelársky projekt Pradiareň 1900 – ide do finále, prvá rezidenčná etapa žiada o stavebné povolenie. Developer YIT Slovakia napreduje aj v asanácii administratívnej budovy, ktorá je jedným z posledných zvyškov pôvodnej Cvernovky.  

Čítať viac

Ceny bytov v Zwirne sú známe, patrí k najdrahším bratislavským projektom

21.04.2020 17:14:00 Adrian Gubčo

Developer YIT Slovakia spustil predpredaj bytov vo svojom vlajkovom projekte Zwirn už pred niekoľkými týždňami, no detaily k jednotlivým bytom, vrátane cien, odhalené neboli. Medzičasom však tieto informácie na verejnosť predsa len prenikli a ukazujú, že Zwirn patrí k najdrahším aktuálnym projektom v Bratislave. Výstavba sa má spustiť čoskoro, vznikať už začalo budúce námestie.

Čítať viac

Predaj bytov v Zwirne sa spúšťa, koronavírus ho neovplyvní

20.03.2020 15:23:00 Adrian Gubčo

Developer YIT Slovakia po dlhej príprave spustil predaj bytov v prvej etape projektu Ziwrn, veľkého developmentu, ktorý premení celý mestský blok na aktívnu súčasť nového centra Bratislavy. Spustenie predaja bolo naplánované v rovnakej dobe, ako prepukla pandémia koronavíru, developer však napriek tomu v procese pokračuje.

Čítať viac

Výstavba Zwirnu sa blíži, Pradiareň 1900 odhaľuje ďalšie časti obnovenej fasády

21.11.2019 10:40:00 Adrian Gubčo

Komplexná premena celej veľkej zóny na okraji nového centra mesta naberá na obrátkach. Prvý z obytných blokov Zwirnu definitívne získal územné rozhodnutie, pričom bolo prehodnotené riešenie dopravy v oblasti, reagujúc na odpor časti miestnych obyvateľov. Medzičasom, najvýraznejší symbol územia – historický objekt Pradiarne 1900 – postupne odhaľuje svoju novú podobu.

Čítať viac

Pradiareň 1900 začína odhaľovať fasádu, postupuje aj príprava Zwirnu

16.09.2019 10:40:00 Adrian Gubčo

Premena veľkého mestského bloku medzi novým downtownom a ružinovskou štvrťou Nivy, kde sa kedysi nachádzala Bratislavská cvernová továreň, naberá čoraz konkrétnejšie obrysy. Asi najvýraznejší prvok v lokalite – budova niekdajšej Pradiarne – už získava novú fasádu, kým pripravované tri etapy s bývaním a kanceláriami postupujú v povoľovaní. Developerom projektu Zwirn je YIT Slovakia.

Čítať viac

Zwirn sa posúva v povoľovaní, dopravné riešenie vyvoláva odpor

06.05.2019 09:55:00 Adrian Gubčo

Multifunkčný projekt Zwirn je čoraz bližšie k výstavbe. Už nejakú dobu prebieha rekonštrukcia objektu Pradiarne 1900, ešte tento rok by sa mala spustiť realizácia prvého z obytných blokov. Prvé povolenia už získala aj tretia etapa developmentu. Popri prípravách sa však začínajú ozývať kritici, útočiaci na dopravné riešenie.

Čítať viac

Prvá etapa Zwirnu je v územnom konaní

17.04.2019 14:30:00 Adrian Gubčo

Veľký multifunkčný projekt Zwirn od developera YIT Slovakia sa približuje k realizácii. Predpokladom pre to je však získanie všetkých potrebných povolení, predovšetkým územného rozhodnutia. Územné konanie pre prvú etapu projektu spoločne s priľahlou dopravnou a technickou infraštruktúrou sa spúšťa práve v týchto dňoch.

Čítať viac

Rekonštrukcia Pradiarne 1900 sa oficiálne spúšťa

18.10.2018 14:00:00 Adrian Gubčo

Dnešným dňom spoločnosť YIT Slovakia za účasti zástupcov samosprávy oficiálne spustila rekonštrukciu Národnej kultúrnej pamiatky Pradiareň 1900 spoločne s priľahlým objektom Silocentrály. Budova bude transformovaná na administratívne centrum s multifunkčným eventovým priestorom.

Čítať viac

YIT Slovakia odhaľuje tretiu etapu Zwirnu

09.10.2018 14:30:00 Adrian Gubčo

Developer YIT Slovakia v týchto dňoch podáva na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) projekt tretej etapy rozsiahleho developmentu Zwirn, ktorý premení blok po niekdajšom priemyselnom podniku na polyfunkčnú zónu s bývaním, kanceláriami, obchodmi a verejnými priestranstvami. Popri tom sa odhaľujú aj oficiálne vizualizácie.

Čítať viac

Príprava výstavby Zwirnu a rekonštrukcie Pradiarne 1900 napreduje

05.09.2018 12:00:00 Adrian Gubčo

AKTUALIZOVANÉ Už čoskoro sa spustí rekonštrukcia budovy pradiarne v areáli niekdajšej Cvernovky v lokalite Nivy. Budova bude niesť názov Pradiareň 1900 a premení sa na administratívny komplex, ktorý sa stane súčasťou rozsiahleho projektu Zwirn, ktorý vyplní celý blok kvalitnou mestskou zástavbou. Developerom je spoločnosť YIT Slovakia.

Čítať viac

YIT Slovakia oficiálne potvrdzuje začiatok obnovy Pradiarne

21.08.2018 11:00:00 Adrian Gubčo

Developer YIT Slovakia oficiálne oznámil, že spúšťa rekonštrukciu pradiarne v areáli niekdajšej Cvernovky pod názvom Pradiareň 1900. Na YIMBYm som o tom informoval už v čase vydania stavebného povolenia, teraz toto povolenie nadobudlo právoplatnosť. Pôjde o prvú súčasť projektu Zwirn.

Čítať viac

Stavebné povolenie pre Pradiareň 1900 udelené

13.07.2018 13:00:00 Adrian Gubčo

Projekt transformácie areálu niekdajšej Bratislavskej cvernovej továrne - Cvernovky, resp. projektu Zwirn - sa dostáva do ďalšej fázy. Mestská časť Ružinov udelila developerovi, spoločnosti YIT Slovakia, stavebné povolenie pre rekonštrukciu historickej budovy Pradiarne, Silocentrály a súvisiacich objektov.

Čítať viac

Príprava Zwirnu napreduje

01.02.2018 09:30:00 Adrian Gubčo

Developer YIT Slovakia pokračuje v príprave realizácie projektu Zwirn. Po rekonštrukcii pamiatkovo chránenej Pradiarne a nového námestia, ktoré v rámci projektu vznikne, predložil na posudzovanie EIA aj prvú trojicu bytových domov, ktoré vytvoria prvý z troch blokov, ktoré budú Zwirn po dokončení tvoriť.

Čítať viac

Administratívna budova Bratislavskej cvernovej továrne je minulosťou

16.11.2017 08:30:00 Adrian Gubčo

Hoci nedávno jedna hanba v Bratislave pribudla (viď príspevok z pondelka), ďalšia definitívne zanikla. Developer YIT Slovakia dokončuje asanáciu niekdajšej administratívnej budovy v rámci prípravy na projekt Zwirn.

Čítať viac

Cvernovka sa mení na Zwirn a odhaľuje nové vizalizácie

02.10.2017 11:00:00 Adrian Gubčo

Developer YIT Slovakia napreduje v príprave projektu transformácie areálu niekdajšej Bratislavskej cvernovej továrne (Cvernovky), na ktorý v minulom roku usporiadal medzinárodnú architektonickú súťaž.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube