YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 11.06.2018 09:30

Dokončený projekt: Zuckermandel

V podstate definitívne dokončený je jeden z väčších bratislavských projektov, ktorý je tvorený súborom budov, tvoriacich mestskú mikroštvrť: Zuckermandel od developera J&T Real Estate (JTRE).

Polyfunkčný development sa dokončoval a otváral už od jari minulého roka, v posledných týždňoch a mesiacoch finišoval kolaudáciou a sprístupnením posledného bloku tvoreného administratívnym blokom CX a rezidenčným CY, ako aj verejných priestranstiev v ich blízkosti.

Vzniklo tu vyše 6-tisíc štvorcových metrov kancelárskych priestorov s kľúčovými nájomníkmi ako Novartis, Concept Clinic či Relevans, a 32 bytov v bytovom dome. V parteri vzniknú obchodné prevádzky v podobe reštaurácie, neskôr pravdepodobne aj kaviarne. Architektom tejto časti projektu boli A.M Architects. Popri daných budovách bol v plnej dĺžke sprístupnený náučný chodník popri opornom múre svahu v plnej dĺžke, doplnené boli informačné tabule.

Zuckermandel je tak v podstate úplne dokončený. Nie je potrebné sa opäť vracať k jeho detailnému hodnoteniu, v skratke len možno povedať, že hoci architektúra (s výnimkou bloku CA) je moderná, súčasná a príjemná, nie je to žiadna špička. Veľmi dobrý štandard však majú verejné priestranstvá, ktoré pri celkom hodnotení Zuckermandlu mimoriadne zavážia a dodávajú mu oveľa vyššiu úroveň. Akousi "korunou" je v tomto smere mimoriadne krásny parčík v dotyku s tzv. "Skalným nosom", ktorý je v predĺžení hlavného priestoru v podobe Messerschmidtovho námestia.

Štvrť ešte stále nežije naplno v súlade so svojim potenciálom. Ten sa naplní, až vznikne ďalší podobný projekt v podobe štvrte Vydrica, ktorá predĺži pešiu zónu historického jadra mesta západným smerom až k Zuckermandlu. Bezpečný a príjemný prechod zo stredovekého centra až k modernému nábrežiu bude patriť k príjemným bratislavským prechádzkam a je nepochybné, že z toho bude profitovať, nielen Zuckermandel, ale aj Bratislava ako celok.

Fotografie z 4.6.2018. 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

 • Meserchmidtovo námestie je príjemné, no stále postráda aktívnejší život.
 • Priestor disponuje dostatkom zelene a obsahuje odkazy na históriu územia.
 • Developer doplnil základné informácie k expozícii kópií búst od Franza Xavera Messerschmidta, hoci ich je azda stále poskromne.
 • Na fasádach obytných blokov začali pribúdať satelity, ktoré znižujú ich estetické vyznenie.
 • Popri chodníku na opornom múre svahu Hradného kopca a pri Skalnom nose pribudli informačné tabule.
 • Messerschmidtovo námestie z parčíku pri Skalnom nose s atraktívnym pohľadom na lesy na pravom brehu Dunaja.
 • Žižkova ulica.
 • Blok CX.
 • Na nádvorí blokov CX a CY: bytový blok CY.
 • Blok CX.
 • Blok CX.
 • Blok CY.
 • Vyústenie náučného chodníka popri niekdajšej trafostanici. Podľa dostupných informácii, tento objekt by mal skôr či neskôr zaniknúť a byť nahradený polyfunkčnou budovou.
 • Blok CY.
 • Fasáda CX od Žižkovej.
 • Priehľad na Bratislavský hrad od nábrežia. Zuckermandel premenil zanedbané prázdne územie na polyfunčkú mestskú štvrť a prispel k postupnému skompaktneniu centrálnej mestskej zóny.
 • Bloky CX a CY. Zdroj: J&T Real Estate
 • Zdroj: J&T Real Estate

Súvisiace články

Prestížny Zuckermandel sa rozšíri. Začali už stavebné práce?

08.12.2022 17:02:23 Adrian Gubčo

Veľký polyfunkčný projekt Zuckermandel od spoločnosti JTRE je vo svojom súčasnom rozsahu dokončený už od roku 2018. Na miesto pôvodnej rovnomennej štvrte priniesol bývanie, kancelárie i verejné priestory. Zóna je prestížnou adresou, čo vytvára predpoklady pre ďalšiu výstavbu bytov. Problémom je však minimum miesta, kde sa dá umiestniť.

Čítať viac

Vydricou to nekončí. Čo ešte vznikne v Podhradí?

05.09.2022 13:25:00 Adrian Gubčo

Aktuálne rozostavaná Vydrica od Vydrica Development si za cieľ kladie prepojiť rozdelené časti Podhradia a do istej miery ukončiť jeho vývoj. Podľa urbanistov, zodpovedných za jej návrh, je obnova pôvodnej podhradskej osady posledným dielikom skladačky. Aj napriek tomu tu však aj po jej celkovom dokončení ostane niekoľko voľných plôch, ktoré by mohli byť časom vyplnené.

Čítať viac

Vznikne na lávke v Zuckermandli bar?

21.10.2021 14:00:00 Adrian Gubčo

Projekt Zuckermandel od developera J&T Real Estate nie je všetkými vnímaný pozitívne, treba však pripustiť, že verejným priestranstvám tu je venovaná veľká starostlivosť. Kľúčovým miestom je Messerschmidtovo námestie, ktoré vďaka lávke ponad nábrežnú komunikáciu vybieha až nad Dunaj. Súčasťou pôvodného projektu je aj zriadenie prevádzky – pravdepodobne baru – na lávke. Vznikne tu naozaj?

Čítať viac

Zuckermandel pred dokončením

12.11.2017 14:00:00 Adrian Gubčo

Jeden z najvýznamnejších aktuálnych projektov v Bratislave, Zuckermandel, je pred celkovým dokončením, keď sa finišuje s prácami na poslednej dvojici budov CX a CY. Zavŕšil sa tak ďalší krok k postupnému oživovaniu bratislavských nábreží.

Čítať viac

Zuckermandel: Verejné priestory

05.09.2017 11:00:00 Adrian Gubčo

Prednedávnom som zhodnotil dokončenú prvú časť jedného z najvýznamnejších aktuálnych projektov v Bratislave - Zuckermandlu. Význam tohto developmentu od J&T Real Estate spočíva v zastavaní a skompaktnení významnej časti centra mesta, ktoré bolo brutálnymi zásahmi v minulosti narušené. Ambíciou tak bolo rozšíriť centrum do tohto priestoru. Pri akomkoľvek podobnom cieli sa ako kľúčová ukazuje kvalita verejných priestranstiev, na ktoré sme sa pozreli bližšie.

Čítať viac

Prvá etapa Zuckermandlu dokončená

20.08.2017 14:00:00 Adrian Gubčo

Prakticky dokončená je prvá etapa jedného z najvýznamnejších projektov v Bratislave, Zuckermandel, ktorý vyrástol na mieste rovnomennej štvrte v bratislavskom Podhradí, ktorá zanikla v minulom storočí. Developer J&T Real Estate prišiel s ambíciou prepojenia nábrežia a historického centra, v ktorom má nová zóna hrať kľúčovú úlohu. V tejto chvíli je už možné hodnotiť, do akej miery sa tento cieľ darí naplniť. 

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube