Author photoAdrian Gubčo 11.06.2018 09:30

Dokončený projekt: Zuckermandel

V podstate definitívne dokončený je jeden z väčších bratislavských projektov, ktorý je tvorený súborom budov, tvoriacich mestskú mikroštvrť: Zuckermandel od developera J&T Real Estate (JTRE).

Polyfunkčný development sa dokončoval a otváral už od jari minulého roka, v posledných týždňoch a mesiacoch finišoval kolaudáciou a sprístupnením posledného bloku tvoreného administratívnym blokom CX a rezidenčným CY, ako aj verejných priestranstiev v ich blízkosti.

Vzniklo tu vyše 6-tisíc štvorcových metrov kancelárskych priestorov s kľúčovými nájomníkmi ako Novartis, Concept Clinic či Relevans, a 32 bytov v bytovom dome. V parteri vzniknú obchodné prevádzky v podobe reštaurácie, neskôr pravdepodobne aj kaviarne. Architektom tejto časti projektu boli A.M Architects. Popri daných budovách bol v plnej dĺžke sprístupnený náučný chodník popri opornom múre svahu v plnej dĺžke, doplnené boli informačné tabule.

Zuckermandel je tak v podstate úplne dokončený. Nie je potrebné sa opäť vracať k jeho detailnému hodnoteniu, v skratke len možno povedať, že hoci architektúra (s výnimkou bloku CA) je moderná, súčasná a príjemná, nie je to žiadna špička. Veľmi dobrý štandard však majú verejné priestranstvá, ktoré pri celkom hodnotení Zuckermandlu mimoriadne zavážia a dodávajú mu oveľa vyššiu úroveň. Akousi "korunou" je v tomto smere mimoriadne krásny parčík v dotyku s tzv. "Skalným nosom", ktorý je v predĺžení hlavného priestoru v podobe Messerschmidtovho námestia.

Štvrť ešte stále nežije naplno v súlade so svojim potenciálom. Ten sa naplní, až vznikne ďalší podobný projekt v podobe štvrte Vydrica, ktorá predĺži pešiu zónu historického jadra mesta západným smerom až k Zuckermandlu. Bezpečný a príjemný prechod zo stredovekého centra až k modernému nábrežiu bude patriť k príjemným bratislavským prechádzkam a je nepochybné, že z toho bude profitovať, nielen Zuckermandel, ale aj Bratislava ako celok.

Fotografie z 4.6.2018. 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

 • Meserchmidtovo námestie je príjemné, no stále postráda aktívnejší život.
 • Priestor disponuje dostatkom zelene a obsahuje odkazy na históriu územia.
 • Developer doplnil základné informácie k expozícii kópií búst od Franza Xavera Messerschmidta, hoci ich je azda stále poskromne.
 • Na fasádach obytných blokov začali pribúdať satelity, ktoré znižujú ich estetické vyznenie.
 • Popri chodníku na opornom múre svahu Hradného kopca a pri Skalnom nose pribudli informačné tabule.
 • Messerschmidtovo námestie z parčíku pri Skalnom nose s atraktívnym pohľadom na lesy na pravom brehu Dunaja.
 • Žižkova ulica.
 • Blok CX.
 • Na nádvorí blokov CX a CY: bytový blok CY.
 • Blok CX.
 • Blok CX.
 • Blok CY.
 • Vyústenie náučného chodníka popri niekdajšej trafostanici. Podľa dostupných informácii, tento objekt by mal skôr či neskôr zaniknúť a byť nahradený polyfunkčnou budovou.
 • Blok CY.
 • Fasáda CX od Žižkovej.
 • Priehľad na Bratislavský hrad od nábrežia. Zuckermandel premenil zanedbané prázdne územie na polyfunčkú mestskú štvrť a prispel k postupnému skompaktneniu centrálnej mestskej zóny.
 • Bloky CX a CY. Zdroj: J&T Real Estate
 • Zdroj: J&T Real Estate

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube