Author photoAdrian Gubčo 21.10.2021 14:00

Vznikne na lávke v Zuckermandli bar?

Projekt Zuckermandel od developera J&T Real Estate nie je všetkými vnímaný pozitívne, treba však pripustiť, že verejným priestranstvám tu je venovaná veľká starostlivosť. Kľúčovým miestom je Messerschmidtovo námestie, ktoré vďaka lávke ponad nábrežnú komunikáciu vybieha až nad Dunaj. Súčasťou pôvodného projektu je aj zriadenie prevádzky – pravdepodobne baru – na lávke. Vznikne tu naozaj?

Koncepcia Zuckermandlu, vychádzajúca z Územného plánu zóny Podhradie, bola založená na vzniku zástavby pozdĺž hlavnej osi – Žižkovej ulice – na ktorú priečne nadviažu viaceré uličky či verejné priestory. Najväčším z nich je námestie, centrálny bod celej zóny, umiestnené medzi jednou z bytoviek a centrálou banky ČSOB. V snahe o zväčšenie priestranstva a lepšie spojenie s nábrežnou promenádou sa ho developer rozhodol predĺžiť vo forme lávky s výhľadom na rieku. Na promenádu sa dá dostať schodiskom alebo výťahom.

Prvotné vizualizácie ukazovali lávku, kde na jej konci, priamo nad promenádou, bol umiestnený menší objekt – akýsi bar. Oficiálne nazvaný „Objekt vybavenosti na premostení“, bar bol povolený spoločne so zvyškom polyfunkčného súboru. Reálne však vybudovaný dosiaľ nebol. Zuckermandlu a Messerschmidtovmu námestiu to výrazne pomohlo. Návštevníci teraz môžu voľné prechádzať až ku koncu premostenia a pokochať sa výhľadom na rieku a lesné porasty na pravom brehu bez toho, aby si priestor „privatizovala“ akási prevádzka.

Pred niekoľkými dňami sa však na úradnej tabuli Stavebného úradu v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto objavila správa o predĺžení platnosti stavebného povolenia pre daný objekt. Developer si toto povolenie už predtým raz nechal predĺžiť. V máji tohto roku dostal Stavebný úrad oznámenie o začatí stavebných prác. Podľa úradu však mohlo ísť o krok potrebný k tomu, aby stavebné povolenie nestratilo platnosť. Hoci priamo na mieste neboli viditeľné žiadne zásahy, podľa stavebníka sa začalo s vytyčovaním stavby (elektrickej prípojky) a prípravnými prácami. Keďže riadny začiatok stavebných prác nie je definovaný, úrad nakoniec platnosť povolenia predĺžil.

Otázkou je, či je naozaj vybudovanie baru aktuálnou témou. „Na námestí F. X. Messerschmidta a v celej štvrti Zuckermandel funguje viacero gastro prevádzok, ktorých kapacita v súčasnosti napĺňa požiadavky návštevníkov,“ hovorí Daniel Suchý, hovorca a Senior PR Manager spoločnosti J&T Real Estate. „Preto nie je určený konkrétny termín realizácie gastro prevádzky. Závisí od dopytu návštevníkov, nájomcov a rezidentov.“ Developer si tak zabezpečil, aby mohol okamžite spustiť realizáciu, ak sa podmienky zmenia.

JTRE neposkytlo bližšiu vizualizáciu objektu, keďže predpokladá, že návrh ešte prejde úpravami. „Za návrhom objektu stojí štúdio Bouda Masár architekti, ktoré navrhlo koncepčne celý Zuckermandel a architektonicky viaceré objekty vrátane samotnej lávky. Predpokladáme, že jeho definitívna podoba sa upraví podľa požiadaviek konkrétneho prevádzkovateľa zariadenia,“ vysvetľuje D. Suchý. V tejto chvíli sa tak nedá presne odhadnúť, ako objekt zasiahne do verejného (resp. verejne prístupného) priestoru na lávke.

Ak by napokon skutočne došlo k jej obsadeniu gastronomickým zariadením, bola by to škoda. Verejnosť by tým prišla o unikátne miesto, odkiaľ môže pozorovať rieku, a to v prepojení s príjemným a upraveným prostredím Zuckermandlu.

 

 

Potenciál zvýšenia návštevnosti projektu predstavuje najmä zlepšenie jeho prepojenia so zvyškom mesta. Zuckermandel je dnes do istej miery odtrhnutý od okolia. Hoci sa dá do zóny dostať svetelnými križovatkami, široká nábrežná komunikácia je predovšetkým mentálnou bariérou. Prechod cez lávku nie je ideálnym spôsobom zasadenia takejto výraznej zástavby do okolia. Navyše, od najbližšej električkovej zastávky (Chatam Sofer) kvalitné napojenie chýba, lebo je narušené parkoviskom.

Situácia sa zmení po dobudovaní dvojice plánovaných developmentov. Jedným z nich bude River Park 2, resp. River Part (časť od JTRE) a The Waterside (časť od Cresco Real Estate), ktorý prinesie ďalší život na nábrežie a zvýši na ňom pohyb. To by mohlo pomôcť aj Zuckermandlu. Ešte dôležitejšou je však Vydrica, zásadný a dnes už rozostavaný development od developera Lucron. Jej ambíciou je predĺžiť korzo bratislavského historického jadra, pričom Zuckermandel je jeho priamym pokračovaním.

Ak budú tieto developmenty úspešné, Zuckermandel sa môže stať súčasťou významnej pešej trasy, tvoriacej určitú alternatívu voči promenáde. Kým táto je však určená predovšetkým na prechádzky či športovanie, ulice v nových súboroch sú doplnené aj o obchody a služby. Predpokladom je teda zvýšenie návštevnosti zóny a možno aj konkrétneho priestoru na premostení.

Pre developera to môže znamenať zvýšenie potenciálu pre vybudovanie baru, resp. gastronomického zariadenia. Ak sa tak stane, bude to škoda. Mám za to, že priestranstvo by malo odstať dlhodobo otvorené a bez takéhoto „doplnku“. Na druhej strane, malo by mať aj intenzívnejšie využitie – a to vo forme určitého programu. Ideálnymi by mohli byť menšie podujatia, vystúpenia pouličných umelcov, program pre deti, výstava umeleckých diel a podobne. Panoráma Dunaja s lesmi na pravom brehu by bola vynikajúcim pozadím.

Priestranstvo však nie je naozaj verejné – teda vo vlastníctve či správe verejného sektora. Ide o privátny, hoci verejnosti prístupný priestor. Majiteľ má v každom ohľade právo rozhodnúť o spôsobe jeho využitia. Odovzdať priestranstvo do správy mesta alebo mestskej časti motivovaný nie je – okrem narušenia jeho investičného potenciálu by tým totiž riskoval aj zhoršenie jeho stavu s ohľadom na nízku úroveň údržby, realizovanej zo strany verejného sektoru.

Ostáva tak len veriť, že sa developer rozhodne ponechať súčasné riešenie a nevypĺňať priestor službami, ktorých potrebnosť a vhodnosť je otázna. Pre kvalitu bratislavského nábrežia, Zuckermandlu, aj okolia, kde je možností pre posedenie pri jedle alebo nápojoch dostatok, by to bola dobrá správa. V konečnom dôsledku by to mohlo byť pozitívne aj pre developera. Úrovni verejného priestoru v lokalite venoval pomerne dosť pozornosti, všetko by to však mohlo byť razom zabudnuté. Priestranstvo by malo byť otvorené všetkým, nie len pár jedincom, sediacim v bare alebo kaviarni.

 

Pozrite si fotoalbum z dokončeného Zuckermandlu

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: J&T Real Estate

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube