Author photoAdrian Gubčo 28.07.2021 16:47

Rača štartuje rekonštrukciu školy na Plickovej, pri škôlke Tramín narazila

Mestská časť Rača aktívne rozvíja nové investičné projekty. K najvýznamnejším zámerom patrí rekonštrukcia staršej zanedbanej školy na Plickovej ulici, ktorá prejde komplexnou rekonštrukciou. Rača v tomto prípade zaznamenala významný postup a čoskoro rozbehne stavebné práce. Naopak, problémy sa vyskytli v prípade výstavby novej materskej školy Tramín, ktorá bojuje s odporom časti miestnych.

Škola na Plickovej. Zdroj: Michal Drotován / Pantograph

Škola na Plickovej. Zdroj: Michal Drotován / Pantograph

Ako aktuálne oznámil na sociálnej sieti starosta Rače Michal Drotován, mestská časť podpísala zmluvu na rekonštrukciu základnej školy na Plickovej so spoločnosťou Kami Profit s.r.o. Ide o víťaza verejného obstarávania na zhotoviteľa, pričom firma školu opraví za vyše 5,65 milióna eur. Oproti pôvodným predpokladom ide o úsporu vo výške 22,39%. Starosta dodáva, že ide o najnáročnejšiu investičnú akciu mestskej časti za posledných 30 rokov.

Cieľom Rače je opätovne oživiť klasickú typovú budovu, ktorá bola do roku 2007 súčasťou siete škôl, no pre zhoršujúci sa stav bola vyradená a v roku 2008 uzatvorená. V nasledujúcich rokoch sa vyskytlo niekoľko zámerov, čo s prázdnou budovou. Mala tu byť súkromná škola, vysoká škola či depozitár Galérie mesta Bratislava, žiaden z plánov sa však nezrealizoval. Budova je v podstate v havarijnom stave. To všetko v čase, kedy sa zvyšuje tlak na existujúce zariadenia, čo sa nepodarilo vyriešiť ani skapacitňovaním existujúcich škôl.

Mestská časť sa preto rozhodla pre komplexnú rekonštrukciu prázdneho objektu na rozhraní sídliska Barónka a pôvodnej obce. Budovu si nechala zveriť do správy a u architektonickej kancelárie Pantograph dala vypracovať projektovú dokumentáciu. Zámer sa týka 25 bežných a 10 odborných tried pre 600 žiakov, ako aj telocvične, kuchyne a jedálne. V pláne je aj druhá fáza obnovy, ktorá ráta s vybudovaním vonkajšieho športového a oddychového areálu. Naostatok, rekonštrukcia má zvýšiť udržateľnosť budovy či podporovať zadržiavanie vody.

Rekonštrukcia školy na Plickovej je jedným z najväčších projektov rozvoja infraštruktúry základného školstva v Bratislave v poslednom období. Takéto komplexné obnovy sú výnimočné – hoci treba pripustiť, že len málo budov je alebo bolo natoľko zdevastovaných, ako práve Plickova. Podľa doterajších informácií by mala znovuobnovená škola rátať už s novými trendami vo výučbe. Pôjde tak zároveň o ojedinelý príklad moderného zariadenia, ktoré bude žiakov pripravovať na ďalšie vzdelávanie nielen vo forme metód, ale aj prostredím.

Mestská časť očakáva dokončenie (prvej etapy) rekonštrukcie a otvorenie školy v septembri 2023, aj keď sa v minulosti hovorilo o roku 2025. V tejto chvíli požiadala o udelenie nenávratného finančného príspevku zo strany EÚ. Zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že projekt bude patriť k úspešným príbehom zveľadenia verejného majetku.

 

Škola na Plickovej, 7.3.2021

 

Nanešťastie, v tejto chvíli nemožno to isté povedať o pripravovanom projekte materskej školy Tramín. Ešte v roku 2018 mestská časť odkúpila budovu bývalej vinárne Tramín na Kadnárovej ulici, v roku 2019 došlo aj k vysporiadaniu pozemku. Rača si dala vypracovať overovaciu analýzu stavby pre umiestnenie materskej školy, architekti – opäť z Pantographu – však dospeli k záveru, že vhodnejšie by bolo objekt zbúrať a nahradiť novostavbou.

Nová budova by mala byť flexibilná a slúžiť ako materská škola so štyrmi triedami pre približne 80 detí. Flexibilitou je myslená možnosť jej rýchlej transformácie na iný účel – napríklad v prospech sociálnych služieb, pokiaľ si to vyžiada potreba. Architekti sa usilovali predovšetkým o dobré presvetlenie, v dôsledku čoho zvolili kruhový tvar budovy. Táto by mohla byť dokonca riešená ako drevostavba.

Je zrejmé, že tak ako iné mestské časti, aj Rača má veľký problém s umiestňovaním detí do materských škôl. Rodičia sú v mnohých prípadoch nútení umiestňovať deti do súkromných zariadení, pokiaľ sa zaplnia kapacity vo verejných. Úroveň takýchto škôlok je pritom rôznorodá – niektoré možno sotva vôbec nazvať materskými školami. Situácia sa sťaží v blízkej dobe, kedy sa stane predškolské vzdelávanie povinné. Niektoré samosprávy jednoducho nebudú mať kapacity a možnosti pre dodržanie zákona.

Snaha Rače o vybudovanie nového zariadenia je tak pochopiteľná. Čo je pochopiteľné menej, je radikálny odpor časti miestnej verejnosti voči projektu. Ako vysvetľuje starosta Drotován, voči zámeru prišlo ešte v marci tohto roka množstvo pripomienok, z ktorých bola podstatná časť zapracovaná. Týkali sa predovšetkým (neprekvapivo) zlepšenia možností parkovania. Na základe pripomienok bola do projektu zapracovaná aj príjazdová cesta pre záchranné zložky.

Teraz však starosta oznámil, že účastníci konania žiadajú v mnohých ohľadoch presný opak: postavili sa voči príjazdovej ceste pre záchranné zložky, namietajú, že kvôli príjazdu hasičov bude menej parkovacích miest, a nakoniec rozporujú aj zámer výstavby škôlky. Starostu to vedie k presvedčeniu, že cieľom odporcov je jednoducho zablokovať výstavbu, hoci na konci dňa len odsunú jej realizáciu. Protestujúci dali aj podnet na prokuratúru, vedenie mestskej časti sa však neobáva, že by to znamenalo stopku pre zámer. Všetkými kladnými stanoviskami totiž disponuje.

Mestská časť tak bude pokračovať v zámere, hoci starosta pripustil, že sa samospráva pozerá aj na iné alternatívy. Vedenie smutne konštatuje, že takýto odpor voči materskej škole neočakávalo a upozorňuje, že kvôli odporcom budú mať mnohí rodičia problémy o rok dlhšie.

 

Materská škola Tramín. Zdroj: Michal Drotován

 

Opäť sa tak ukazuje, aký zhubný vplyv na mesto a kvalitu života v ňom môže mať NIMBYizmus – teda prehnaný odpor voči rozvoju v okolí bydliska. Súčasná slovenská legislatíva umožňuje účastníkom konaní vstupovať do povoľovaní na viacerých úrovniach a efektívne tak spôsobovať problémy stavebníkom. Pripomienkovať aj odvolávať sa dá pri územnom aj stavebnom konaní, pripomienkovaní EIA aj pri kolaudácii. Výsledkom sú neúmerne dlhé povoľovacie procesy.

Hoci existujú viacerí skutoční aktivisti, ktorým záleží na ochrane verejného záujmu, zdá sa, že v čoraz väčšej miere sú povoľovacie procesy nástrojom na robenie problémov pre politických aktivistov, špekulantov aj pomýlených nahnevaných občanov. Dôsledky cítia nielen stavebníci, ale aj klienti. Posun projektu o niekoľko mesiacov v dôsledku zbytočných pripomienok môže znamenať predraženie bytu o tisíce eur kvôli rastúcej cene pre developera, ako aj vývoju trhu. Pripomienky Združenia domových samospráv, za ktorým stojí kontroverzný Marcel Slávik, spomalili realizáciu zámerov na celom Slovensku. Napokon, v Rači spôsobia „aktivisti“ odsun dokončenia škôlky.

Je preto úplne správne, spravodlivé a dôležité, aby boli možnosti vstupu do konaní obmedzené. Verejnosť by mala mať právo sa k výstavbe v okolí vyjadriť – ale v menšej miere ako dnes. V minulosti sa v rámci návrhu nového Stavebného zákona hovorilo o zásade „jedno konanie – jedno vyjadrenie“. Ide o vhodnú ideu aj v súčasnosti. Pomalosť povoľovacích konaní je vážnou prekážkou ekonomického rozvoja mesta aj krajiny a nijaký úžitok neprináša.

Kým sa tak stane, budú starostovia či primátori konfrontovaní s NIMBYizmom, narúšajúcim ich stavebné zámery. V niektorých prípadoch to možno aspoň nejaký benefit prinesie – veď mnoho zastupiteľov sa dostalo do svojich pozícií práve podporovaním podobných aktivít. Ide o bolestné vytriezvenie. Viezť sa na populizme sa neoplatí, lebo sa to vždy nejakým spôsobom obráti. Nanešťastie, kým sa tak stane, zažije si príslušná samospráva – a v tomto prípade aj Bratislava, dlhodobo stíhaná absenciou podmienok a podpory rozvoja – ešte dlhé roky odsúvania problémov namiesto ich riešenia.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Škola na Plickovej. Zdroj: Michal Drotován / Pantograph
  • Škola na Plickovej. Zdroj: Michal Drotován / Pantograph

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube