Author photoAdrian Gubčo 02.06.2021 17:24

Nové škôlky v Bratislave: Čo definuje dobrú škôlku?

Nový development v Bratislave prináša aj nutnosť zriadenia mimoriadne dôležitého typu občianskej vybavenosti: materských škôl, ktoré majú zásadnú rolu pri formovaní dieťaťa v kritickom ranom veku. Preto je enormne dôležitá aj ich úroveň. V meste v poslednej dobe pribudlo viacero predškolských zariadení, preto prinášam bližší pohľad na to, čo má táto funkcia obsahovať.

Materská škola LittleBig, marec 2021

Materská škola LittleBig, marec 2021

Najnovšou takouto materskou školou je konečne dokončená aj odovzdaná budova v rastúcej štvrti Bory, ktorý vybudovala spoločnosť Penta Real Estate. Súkromný investor vybudoval škôlku a následne ju previedol na mestskú časť Lamač, ktorá bude zriadovateľom. Malo by ísť o prvý takýto prípad v Bratislave. Výstavba sa rozbehla na jeseň roku 2019 (hoci základný kameň sa poklepával už rok predtým) a objekt bol skolaudovaný vo februári 2021. Otvorená bude od septembra tohto roka. Slúžiť bude 70 deťom, prevažne z Borov, investícia dosiahla 2,3 milióna eur. Autorom je DF CREATIVE GROUP s.r.o.

„Pri tvorbe všetkých našich projektov kladieme dôraz nielen na ich kvalitu a vysoký štandard, ale aj na miesta určené pre verejnosť a občiansku vybavenosť,“ hovorí Juraj Nevolník, výkonný riaditeľ Penta Real Estate Slovensko. „Aj preto sme sa v rámci projektu Bory Bývanie rozhodli postaviť verejnú materskú škôlku, ktorú bude prevádzkovať mestská časť Lamač a bude tak finančne dostupná pre široké spektrum obyvateľov tejto novovznikajúcej štvrte.“ Mestská časť tento krok ústami starostu ocenila a oznámila, že pripravuje aj ďalšie spoločné projekty.

Samotný objekt má podobu jednopodlažnej budovy, pozostávajúcej zo série pavilónov, v ktorých sú umiestnené dobre presvetlené triedy, spojené prepájacou chodbou. K materskej škole patrí aj moderná kuchyňa, jedáleň, sociálne zariadenia a samozrejme aj exteriérové detské ihrisko. Priestory zatiaľ nie sú zariadené, dá sa však predpokladať, že pôjde o jednu z najmodernejších materských škôl v Bratislave – a najmodernejšiu verejnú.

V metropole by malo v dohľadnej dobe pribudnúť niekoľko ďalších verejných materských škôl v rámci nových developmentov. Potvrdené bolo umiestnenie škôlky v Ovocných Sadoch od JTRE, ako aj vznik dvojtriednej škôlky pre 44 detí v projekte Rínok Rača od Bencontu. Mestské časti majú bohužiaľ rozpracované minimum projektov úplne nových škôlok, pracujú teda najmä na rekonštrukciách a skapacitňovaní existujúcich. Výnimku predstavuje opäť Rača. Tá plánuje vybudovanie materskej školy Tramín v spolupráci s architektonickou kanceláriou Pantograph, zámer sa ale musí ešte vyrovnať s odporom susedov.  

Vysoký dopyt po materských školách je spôsobený demografiou a životným štýlom, teda snahou rodičov zabezpečiť predškolskú výchovu (resp. predprimárne vzdelávanie) skôr a väčšiemu počtu detí. Navyše, od 1. septembra tohto roku sa predprimárne vzdelávanie stáva povinným pre všetky deti od piatich rokov. Starostovia sú tak konfrontovaní s nutnosťou vytvoriť potrebné kapacity. Ak tieto neexistujú, príp. nedostatočné rozpočty neumožňujú garantovať kvalitu zariadení, mnohí rodičia volia súkromné škôlky alebo denné centrá.

V tom môže byť problém. Dobrá úroveň predškolského vzdelávania sa výrazne podieľa na dobrých študijných výsledkoch v neskoršom veku. Ľudia sa potom lepšie uplatnia na trhu práce a prispievajú k rozvoju ekonomiky aj spoločnosti. To je dôležité aj pre mestá: ak disponujú kvalitnými škôlkami, vznikajú základy pre ich úspech a príťažlivosť v budúcnosti. Mnohí rodičia sú si významu dobrého predprimárneho vzdelávania vedomí a neváhajú do škôlky investovať nemalé peniaze. Nie každé súkromné zariadenie je však automaticky dobré a verejné zlé.

 

Materská škola v Boroch, január 2021

 

Čo je dobrá materská škola

V Bratislave v uplynulých rokoch vzniká veľký počet rozličných zariadení, ktoré lákajú na nové vybavenie, kvalifikovaných lektorov, výhodné ceny alebo vhodné umiestnenie. Len to však nestačí, aby bolo zariadenie skutočne kvalitné a poskytlo dieťaťu všetky potrebné podnety, ktoré potrebuje, aby mohlo zvýšiť svoje šance v ďalších stupňoch vzdelávania.

„Dobrá škôlka je taká, v ktorej je dieťa naozaj šťastné a cíti sa bezpečne. Dieťa by v nej malo mať naplnené potreby, ktoré vychádzajú aj z vekových špecifík. V dnešnej uponáhľanej dobe je skvelé viesť deti skúmať veci do hĺbky. Samé sú často prekvapené, aký fascinujúci svet objavia, keď spomalia. Je pre ne dôležité tráviť čas zmysluplne,“ uvádza svoj pohľad Ivana Kaliská Klapková, riaditeľka súkromnej škôlky LittleBig, ktorá bola otvorená v marci v obytnom súbore Krásna Hôrka na Kramároch. Určená je pre 70 detí, zameraná je na jazyky a ide o plnohodnotnú materskú školu.

Ivana Kaliská Klapková zdôrazňuje najmä potrebu dobrej komunikácie medzi škôlkou a rodičmi, vzťah pedagógov k deťom, stabilitu pedagogického kolektívu a ideálne aj jeho vyváženosť – teda prítomnosť ženských aj mužských lektorov. Pedagogický zbor je kameňom úrazu pri mnohých zariadeniach, ktoré oficiálne materskými školami nie sú – ľudia tu pracujúci totiž nemajú potrebné vzdelanie, ktoré je pre prácu s deťmi potrebné.

Okrem toho je samozrejme zásadné vybavenie. „Veľmi dôležité je aj prostredie, v ktorom sa deti pohybujú. Je veľmi prospešné, aby deti trávili vonku čo najviac času, mali pripravené adekvátne vonkajšie priestory (ihrisko), a často navštevovali aj prírodu, napríklad les či farmu. Zmysluplne strávený čas a kvalitná strava (najlepšie čerstvo navarená vo vlastnej kuchyni) sú pre deti i pre rodičov veľmi dôležitými aspektami pri výbere škôlky,“ vysvetľuje Kaliská Klapková. V prípade tejto materskej školy bola jeho podoba tvorená v spolupráci s kanceláriou A1 Architecture a obsahuje okrem vymenovaných prvkov aj priestory typu experimentáreň, terapeutickú miestnosť alebo auditórium s javiskom.

Vo výsledku tak fakt, že je zariadenie súkromné, nemusí nič znamenať. „Čo sa týka súkromných, niektoré sú skôr opatrovateľské centrá než škôlky, tzn. že nepripravia dieťa do života a na školu, a aj verejné (obecné, štátne) sa veľmi líšia - záleží od riaditeľky a učiteliek,“ konštatuje riaditeľka. „Máloktorí rodičia vedia, že je rozdiel, keď sa škôlka volá len škôlka, školička, atď. alebo môže používať názov súkromná materská škola (SMŠ). To znamená, že je oficiálne zaradená do siete škôl a školských zariadení. SMŠ musí spĺňať oproti ostatným zariadeniam veľmi prísne kritériá, čo sa týka vzdelania personálu, praxe, priestorov, má časté kontroly na rôznych úrovniach,“ upozorňuje.

Rodičom pri výbere zariadenia, kam umiestnia svoje deti, odporúča obozretnosť. „Rodičia by si mali zistiť o danom zariadení pred nástupom dieťaťa čo najviac, porozprávať sa s riaditeľkou, prípadne zriaďovateľom o tom, ako to v danom zariadení funguje.“ Na otázku, aké sú kvalitné materské školy v Bratislave (alebo aj mimo jej) dáva za príklad lesné škôlky alebo British International School v Dúbravke, kde vyzdvihuje prístup k deťom. Tie sú intenzívne pripravované na nástup do školy, čo ale nemusí vyhovovať každému. Okrem toho je skvelou a inšpiratívnou materskou školou škôlka Gulliver v Banskej Štiavnici.

Samozrejme, je tu aj otázka ceny. Nie je zriedkavé, že rodičia platia za škôlku aj 700 až 800 eur mesačne. Ako však dodáva Ivana Kaliská Klapková, vo výsledku to nemusí znamenať, že kvalita tejto cene zodpovedá a lepšia môže byť aj verejná materská škola.

 

Terapeutická miestnosť je pýchou materskej školy LittleBig

 

Od škôlky k lepšiemu mestu

Mnohí odborníci, vrátane I. Kaliskej Klapkovej, sú presvedčení, že obdobie človeka do šiestich rokov života je s prehľadom najdôležitejšie pre jeho ďalšie formovanie. Ďalší odborníci súhlasia s tým, že systém predškolského vzdelávania na Slovensku má v podstate zdravé základy. Z toho vychádza, že kľúčovou potrebou pre materské školy v štáte aj v metropole je zabezpečenie dostatku prostriedkov na to, aby dokázali dobre fungovať, zaplatiť kvalifikovaných zamestnancov a zvyšovať úroveň svojich budov.

To je dnes problém, čo potvrdí každý starosta. Mestá a v prípade Bratislavy mestské časti (materské školy sú zriaďované mestskými časťami) zápasia v takmer všetkých položkách s investičným dlhom, a preto je mnoho zastupiteľov konfrontovaných skôr s riešením havárií, ako s tvorbou plánov na nové projekty a zariadenia. Napriek tomu, ak prihliadneme na tvrdenia expertov, zabezpečenie špičkovej úrovne predprimárneho vzdelávania je jednou z najlepších vecí, ktoré možno urobiť – a čo má možno aj prioritu pred niektorými inými krokmi.

Príklady najlepších škôlok na svete, najmä svetoznámej škôlky Fuji neďaleko Tokia, naznačujú, čo možno dosiahnuť zlepšením kvality zariadení a investovaním do detí, ako aj ľudí, ktorí sa o ne starajú. Japonský architekt a profesor Takaharu Tezuka si uvedomil, že základom dobre fungujúcej spoločnosti (a mesta) je vzájomná závislosť jednotlivých zložiek ľudských komunít, ale aj prostredia. Deti sa potrebujú učiť na základe toho, čo vidia vo svojom okolí, či už je to blízkosť k prírode, spolužiakom, alebo k starším ľuďom.

Výstavba takéhoto zariadenia z verejných zdrojov je dnes v Bratislave na úrovni sci-fi. V budúcnosti by to však platiť nemuselo, ak sa dá úlohe materských škôl adekvátna vážnosť. Výsledkom budú deti, ktoré lepšie interagujú so svetom okolo: sú odolnejšie, vedia lepšie hodnotiť riziká, sú zvedavejšie a lepšie sa správajú v rámci komunity. Podľa profesora Tezuku dokonca odstránenie stien vnútri škôlok prispelo k tomu, že nedochádza k šikane – keďže steny sú zároveň aj psychologickými bariérami, prispievajú k hierarchizácii a šikanózne akty zakrývajú.

Ak by na takýchto princípoch bola vo väčšej miere založená aj celá spoločnosť, odrazilo by sa to na podobe mesta. Určite by bolo priateľskejšie ku svojim obyvateľom, umožňovalo by lepší život všetkým generáciám, bolo by tolerantnejšie, otvorenejšie vzdelaniu a inovatívnejšie. Ide o niektoré zo zásadných prísad, ktoré zas definoval expert na kreativitu Richard Florida ako základ pre úspešnú kreatívnu metropolu súčasnosti.

Cesta k lepšej Bratislave sa tak začína už v jej materských školách. Budúce miestne rozpočty, ako aj lobing vo vzťahu k príspevkom zo štátneho rozpočtu, by to mali vo väčšej miere reflektovať.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Materská škola LittleBig
  • Materská škola LittleBig
  • Materská škola LittleBig
  • Materská škola LittleBig
  • Materská škola LittleBig
  • Materská škola LittleBig
  • Materská škola LittleBig
  • Škôlka v Boroch. Zdroj: Penta Real Estate
  • Nová škôlka v Boroch. Zdroj: Penta Real Estate
  • Materská škola Tramín v Rači. Zdroj: Michal Drotován

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube