Author photoAdrian Gubčo 10.04.2024 15:22

Lesk a bieda STU. Technická univerzita zlepšuje prostredie pre študentov, od kľúčového projektu ustupuje

Slovenská technická univerzita (STU) je najvýznamnejšou technickou školou na Slovensku, musí však bojovať s konkurenciou iných univerzít v zahraničí. Cesta k tomu vedie aj cez skvalitňovanie podmienok pre študentov a študentky, napríklad vo forme modernizácie priestorov. Nie všetky zámery sa však prenesú do reality.

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Viditeľné zlepšenia zvonka aj zvnútra

STU je najväčšou a najkomplexnejšou technickou univerzitou na Slovensku. Venuje sa vzdelávaniu a výskumu v mnohých oblastiach, pričom svoje aktivity koncentruje v Bratislave (pracoviská má totiž aj v Trnave) v dvojici kampusov. Kľúčovým je kampus v centre mesta, v bloku vymedzenom Kollárovym námestím, Námestím slobody, Ulicou Imricha Karvaša a Radlinského. Sídli tu až trojica fakúlt, v blízkosti je navyše štvrtá v samostatnej budove.

Jednotlivé objekty vznikali postupne v povojnovom období medzi rokmi 1947 až 1974. Prezentujú sa vysokou dobovou úrovňou architektúry a na ich realizácii sa podieľali poprední autori. Súčasťou kampusu sú výučbové a výskumné priestory, laboratóriá, administratíva aj spoločenské časti. Spoločne vytvárajú pomerne veľký areál, ktorý každodenne navštevujú tisíce študentov a vedeckých pracovníkov.

Hoci v danom čase išlo o špičkovú architektúru, dnes sú už zreteľné príznaky zastaranosti. Keďže STU čelí konkurencii iných technických škôl v regióne, najmä v Česku, nútené je postupne modernizovať svoje priestory a zvyšovať ich úroveň aj atraktivitu. Týka sa to aj Stavebnej fakulty STU, sídliacej v troch objektoch popri Ulici Imricha Karvaša.

Galéria

  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Škola tak postupne modernizuje jednotlivé bloky (označené ako A, B a C). Navonok sú zrekonštruované bloky B - budova pri Ulici I. Karvaša a C – výšková budova. Fasáda veže sa opravila už dávnejšie, blok B získal novú fasádu, tvorenú hliníkovým kompozitným obkladom, pred niekoľkými rokmi, čo vyvolalo určitú kritiku zo strany architektov.

V priebehu minulého roka sa napokon zrealizovala aj rekonštrukcia bloku A, obráteného do Námestia slobody. V tomto prípade ale nešlo len o obnovu fasády, ale aj interiérov. Na prvom až treťom podlaží budovy totiž boli umiestnené priestory študentskej zóny pre kampus STU Centrum a Univerzitný technologický inkubátor STU. Čo sa týka exteriéru, pôvodné architektonické riešenie bolo rešpektované.

Modernizácia bola hradená z prostriedkov projektu ACCORD (Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and Innovation), teda z externých európskych zdrojov, zameraných na zvýšenie kompetencie a konkurencieschopnosti STU a Univerzity Komenského. Celkové náklady dosiahli výšku 5,8 miliónov eur.

Stavebná fakulta STU využila dostupnosť európskych prostriedkov aj na ďalšie zlepšenia. Najvýraznejším z nich je komplexná modernizácia Auly akademika Bellu, jednej z najväčší ául na celej STU. Fakulta si už bola vedomá nedostačujúceho stavu prednáškovej miestnosti, na ktorú sa sťažovali zamestnanci aj študenti. V priebehu minulého roka tak opravila nielen hlavnú miestnosť, ale aj zázemie a technologické priestory.

Aula akademika Bellu je dnes reprezentatívnym priestorom, ideálnym nielen pre prednášky, ale aj slávnostné podujatia, napríklad promócie. V kultivovaných priestoroch na vysokej súčasnej úrovni sa môže usadiť 690 poslucháčov, ktorí sa môžu tešiť na omnoho vyšší klimatický a zvukový komfort. Nielen Stavebná fakulta STU, ale aj celá univerzita získala špičkovú aulu, ktorá v ničom nezaostáva za poprednými medzinárodnými inštitúciami.

 

Zmodernizovaná Aula akademika Bellu. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Príjemnejšie priestory pre študentov

Hoci modernizácie posledných rokov priniesli obnovu fasád, zateplenie a vo viacerých prípadoch aj zvýšenie vizuálnej úrovne, mnohé interiéry si zachovávali rovnaký charakter ako v predošlých desaťročiach, nanajvýš doplnené lacným súčasným nábytkom. S takýmto prostredím by sa STU mohla len sotva tváriť ako moderná škola, kde sa chcú študenti nielen vzdelávať, ale aj tráviť voľný čas a socializovať sa.

Najnovší dokončený zásah v rámci Stavebnej fakulty STU je preto pomerne výnimočný. V priamom susedstve Auly akademika Bellu bola pred niekoľkými týždňami dokončená a otvorená Študentská zóna Dynamik. Ide o priestory určené pre štúdium aj relax študentov, využiteľné najmä počas obdobia medzi prednáškami. Zóna vznikla úpravou a reorganizáciou už predtým existujúceho foyer v susedstve auly.

Po novom tu študenti nájdu miesta na sedenie i prácu. „Na to, aby sa priestor zo 70. rokov minulého storočia posunul do súčasnosti, bolo potrebné upraviť rozvody elektriny a osvetlenia, opraviť stropy, repasovať sociálne zariadenia, vymeniť staré obklady a dlažby, ale aj preleštiť pôvodné kvalitné mramorové obklady stĺpov,“ približuje samotná fakulta. Výrazným prvkom sú originálne sedacie zostavy zo stavbárskych komponentov. „Nový moderný kuchynský kútik je už len pomyselnou čerešničkou celej modernizácie,“ dodáva fakulta.

Silnou stránkou projektu je fakt, že Stavebnú fakultu STU veľa nestál – na jeho realizácii sa vo výraznej miere podieľali partneri. Kľúčovým bola v tomto prípade spoločnosť Dynamik Holding, po ktorej je zóna pomenovaná. „Podmienky na štúdium a život študentov sú kľúčovými faktormi, ktoré ovplyvňujú ich rozhodnutie o zotrvaní na Slovensku alebo o ich odchode do zahraničia. Sme hrdí, že sme mohli byť súčasťou tohto projektu a spolu s našimi partnermi sme vytvorili prostredie, ktoré podporuje rast a úspech našich budúcich odborníkov,“ konštatuje Vladimír Vikor ml., generálny riaditeľ Dynamik Holding.

S významom atraktívnych priestorov pre lákanie a udržanie talentu súhlasí aj prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD., dekan Stavebnej fakulty STU. „Slávnostné otvorenie nových priestorov je ďalším míľnikom v našej snahe o poskytnutie čo najlepších podmienok pre štúdium a rozvoj našich študentov. Veríme, že tieto nové priestory budú mať schopnosť upútať naše najlepšie talenty, ktoré sú nevyhnutné pre rozvoj slovenského stavebníctva."

Z pohľadu mnohých študentov sa tak v priebehu relatívne krátkej doby radikálne zvýšila kvalita priestorov, v ktorých trávia množstvo času. Tak Aula akademika Bellu, ako aj nová študentská zóna sú na dobrej úrovni, architektonicky a farebne zladené a pôsobia súčasným dojmom. Samé osebe asi na prilákanie nových talentov stačiť nebudú, spoluvytvárajú však pozitívnejší obraz fakulty aj celej školy.

 

Študenti majú k dispozícii novú príjemnú oddychovú zónu. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Najväčší projekt asi ostane len snom

Jednotlivé fakulty STU tak realizujú čiastkové projekty, ktoré majú spríjemniť prostredie pre študentov a prispieť k pocitu vyššej kvality štúdia, resp. študentského života. Zároveň ale treba pripomenúť, že malo ísť iba o drobnosti oproti veľkorysému zámeru tzv. Univerzitného centra STU. Toto sa malo stať jadrom celej univerzity, resp. jej kampusu v centre Bratislavy.

Univerzitné centrum STU bolo naplánované vo vnútrobloku kampusu, ktorý je dnes tvorený technickým zázemím STU, ťažkými laboratóriami Strojníckej fakulty, budovou vydavateľstva STU a centrom nákupu výpočtovej techniky. Okrem toho sa tu nachádzajú viaceré vonkajšie plochy, spravidla tvorené spevnenými povrchmi alebo ostrovčekmi zelene.

Nový projekt rátal s asanáciou objektu ťažkých laboratórií. Namiesto toho sa mali presunúť do prvého podzemného podlažia a byť doplnené o parkovacie miesta. Na prvom nadzemnom podlaží mal vzniknúť spoločenský zhromažďovací priestor vo väzbe na služby pre študentov (copycentrum) a jedáleň. Na druhom mali byť hlavné časti projektu: nové kongresové centrum umožňujúce variabilnú prevádzku, knižnica a študovne.

Cena ambiciózneho projektu sa pôvodne odhadovala na 16,6 milióna eur a spracovaním jeho štúdie bol poverený architekt Ľubomír Závodný. Výstavba mala prebehnúť v rokoch 2018-2019. V skutočnosti sa však k nej nikdy nepristúpilo.

Dôvod je podľa vedenia STU jednoduchý – objekty ťažkých laboratórií sú aj naďalej v prevádzke a Strojnícka fakulta sa ich nechce zbaviť. Univerzita taktiež necíti problém s parkovacími kapacitami, preto necíti tlak na riešenie tejto otázky. Naostatok, škola podľa všetkého nemá dosť financií na to, aby dokázala v tejto chvíli takýto zámer, ktorý už bude určite drahší, zrealizovať.

Nateraz sa tak zdá, že Univerzitné centrum STU ostane len snom. Pôvodne sa naznačovalo, že pôjde o ikonickú budovu, ktorá bude srdcom celej univerzity. Okrem nej sa mal zároveň upraviť exteriérový priestor v rámci vnútrobloku tak, aby bol estetický a získal pobytový charakter. Niektorí experti pripomínajú, že STU stále nemá definitívne vyriešenú budovu rektorátu, ktorý sa dnes nachádza mimo oboch kampusov v budove na Vazovovej. Vhodné miesto by pritom mohlo byť práve vo vnútrobloku.

Vznik týchto funkcií však ostáva nateraz len hypotetický. STU momentálne dokončila niekoľko projektov v rámci iniciatívy ACCORD, ktoré priniesli zvýšenie kvality priestorov Stavebnej fakulty, Fakulty elektrotechniky a informatiky či staršej budovy Fakulty chemickej a potravinárskej technológie, ako aj určité opravy fasády Strojníckej fakulty. Vyššiu kvalitu získala aj pätica laboratórií, zásadných pre vedeckú činnosť STU. Z pohľadu univerzity ide o zásadné pokroky.

V kontexte významných medzinárodných inštitúcií však nejde o také obrovské investície. Napokon, iné sú aj rozpočty – kým STU narábala v roku 2022 s približne 117 miliónmi eur, VUT v Brne so 188 miliónmi, ČVUT v Prahe s 288 miliónmi a jedna z popredných svetových technických škôl ETH Zürich s 1,869 miliardami eur.

Práve v tomto leží problém zaostávania slovenských univerzít a výskumných inštitúcií – pokiaľ nebudú dostatočne podporované, talent bude z krajiny aj naďalej unikať. Rozličné projekty z eurofondov môžu pomôcť, oveľa významnejším podporovateľom ale musí byť štát.

 

Fotografie z 13.3.2024. Pozrite si modernizáciu STU v fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube