YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 26.05.2022 11:57

Nová Matadorka má stavebné povolenie

Už čoskoro by sa mohla spustiť výstavba ďalšieho atraktívneho bratislavského projektu. Po niekoľkoročnej príprave získal stavebné povolenie zámer Nová Matadorka, teda prestavba dostavba areálu niekdajšej petržalskej smaltovne. Príťažlivý industriálny objekt nebol chránený ako pamiatka, napriek tomu sa ho developer Oxio, blízky architektonickej kancelárií Compass, rozhodol z podstatnej časti zachrániť a dotvoriť novou súčasnou vrstvou.

Zdroj: OXIO

Zdroj: OXIO

Nová Matadorka je súčasťou postupnej transformácie areálu bývalého Matadoru na polyfunkčnú mestskú štvrť. Pôvodná fabrika bola významným zamestnávateľom s približne dvetisíc pracovníkmi. Po jej odchode si priestory, nezriedka ešte v historických objektoch zo začiatku 20. storočia, prenajali rozličné menšie firmy. To bol aj prípad Smaltovne, ktorá bola údajne najväčšou železobetónovou halou na území Rakúsko-Uhorska, ako aj susedných tehlových objektov s charakteristickými tzv. shedovými a dvojoblúkovými strechami.

Hoci ide o príťažlivú industriálnu architektúru, jednotlivé objekty nie sú pamiatkovo chránené. Preto sa prirodzene vyskytli obavy, keď sa začali v lokalite čoraz intenzívnejšie hýbať developeri. Donedávna išlo o prehliadanú časť mesta. Dnes sa však ukazuje, že má obrovský potenciál – nachádza sa relatívne blízko centra Bratislavy, má dobré spojenie do Viedne či na obľúbené cyklotrasy, a priestory pre výstavbu sú pomerne rozsiahle. V kontexte celkovej devastácie priemyselného dedičstva v metropole sa zdalo, že skôr či neskôr zanikne aj smaltovňa s okolím.

V roku 2018 sa začal celkom konkrétne črtať investičný zámer na jej mieste. Spojený však bol s pozitívnym prekvapením – developer Matador Development, blízky spoločnosti Oxio, ktorá je zas osobou majiteľa prepojená na architektonickú kanceláriu Compass, neplánoval pôvodné stavby plošne asanovať. Namiesto toho bol predstavený koncept, v rámci ktorého sa mali nové budovy vstavať do dvojhalia smaltovne. Zachovať a využiť sa mali aj haly na morenie so shedovými strechami. Projekt bude prevažne rezidenčný, v starších častiach sú naplánované komerčné priestory.

Nová Matadorka sa postupne posúvala v povoľovaní. V roku 2020 získala kladné záväzné stanovisko Hlavného mesta, v septembri 2021 bol ohlásený zisk územného rozhodnutia. Dnes má projekt, teda obnova haly, väčšina bytoviek a podzemná garáž, stavebné povolenie. Definitívnu zelenú zatiaľ nemá výškový objekt pri hale na morenie, ktorý je predmetom samostatného procesu.

V každom prípade, už čoskoro by mohla ísť do výstavby pätica nových bytových domov, z ktorých tri budú mať desať nadzemných podlaží a dva deväť podlaží, z toho najvyššie bude ustúpené. V prípade prvej trojice budú byty od štvrtého podlažia, pod nimi budú na prízemí obchody a na druhom treťom podlaží administratíva a ateliéry. U nižších bytoviek budú rezidencie od tretieho podlažia, na prízemí budú obchody a služby, kým administratíva s ateliérmi sa umiestni na druhom a čiastočne na treťom podlaží. Predpokladá sa, že tu bude okolo 203 bytov a 25 apartmánov. Bytovky budú šachovnicovo usporiadané, medzi nimi vo výrezoch do dvojhalia vzniknú átriá – alebo piazzety.

Dvojhalie by si malo zachovať industriálny ráz. Architekti – teda prirodzene Compass Architekti v spolupráci so Superatelierom – sa spojili s aktivistami a ochrancami industriálneho dedičstva z organizácií Čierne Diery a Klub ochrany technických pamiatok, aby zachránili podstatné prvky pôvodných objektov. Vzniknúť by tak mohla na bratislavské pomery nebývalá syntéza starého s novým a ideálne kompromisné riešenie. Developer naň pristúpil aj napriek tomu, že sa tým výstavba výrazne skomplikuje, aj s ohľadom na výstavbu podzemných garáží.

Investor si teraz bude musieť počkať ešte na správoplatnenie stavebného povolenia. Výstavba sa ale môže každopádne rozbehnúť už v priebehu tohto roka. Ak sa tak stane, dokončená bude azda na prelome rokov 2024 a 2025. Spolu so správoplatnením stavebného povolenia očakávam aj naštartovanie predaja bytov či ateliérov.

 

Zdroj: OXIO

 

Nová Matadorka je dobre prepracovaným projektom, ktorý pôsobí aspoň z vizualizácií a dosiaľ známych informácií ako jeden z najpríťažlivejších aktuálnych developerských zámerov v meste. Developer nebol nútený zachovať z originálnych štruktúr vôbec nič. Namiesto ochrany mohol pokrytecky obložiť parter tehličkami, čím by „odkázal“ na priemyselnú históriu lokality. To sa však našťastie nestane. Významný prvok histórie Bratislavy a Petržalky ostane zachovaný, oživený a prenesený do 21. storočia, a to za pomoci prístupu, aký sa aplikuje aj vo vyspelých štátoch Európy.

Tento development tak môže byť spoločenským srdcom celej širšej lokality. V bezprostrednom okolí Novej Matadorky totiž vznikli, vznikajú alebo majú vzniknúť ďalšie projekty. Veľmi výraznou realizáciou je Matadorka od VI Group, ktorá priniesla výstavbu jednej z najvyšších budov na pravom brehu Dunaja (v Bratislave). Juhovýchodne od Smaltovne sa aktuálne buduje aj Kopčianka od Metrostavu a architektov Pantograph. A napokon opäť VI Group pripravuje prestavbu areálu Acord, pričom spolupracuje s Compassom, aby zámer štýlovo nadviazal na Novú Matadorku.

Existujú náznaky, že týmto sa vývoj nekončí. Koniec-koncov, majiteľ pozemkov pod Novou Matadorkou, firma P.G.A., s.r.o., vlastní aj rozsiahle plochy juhozápadne od nej. Donedávna sa tu nachádzali veľké priemyselné haly a budovy, priestor sa však postupne čistí od akejkoľvek zástavby. To otvára priestor pre zástavbu novú. V tejto chvíli ešte nie je známe, aké sú plány s týmto územím.

V každom prípade, bývalý Matador a okolie Kopčianskej ulice sa mení na jednu z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich častí Petržalky – a do budúcna možno aj najkrajších. Niektoré miesta v dotyku s Novou Matadorkou sú dnes do istej miery fascinujúcim obrázkom úpadku a zanedbania. O niekoľko rokov to bude úplne inak. Ide však o správny vývoj, lebo tak zdevastované lokality nemajú v širšom centre mesta, ktorým Matadorka čoskoro bude, čo hľadať.

Okrem premeny bývalého priemyselného areálu totiž skôr či neskôr dôjde aj na prestavbu Kapitulského dvora, Kapitulských polí a prihraničných lúk, kde sa spustila výstavba v budúcnosti mimoriadne rozsiahleho developmentu Nesto. Petržalka sa zahustí aj realizáciou Petržalka City v dotyku s Chorvátskym ramenom alebo Nového Lida. To všetko zmení dynamiku života v mestskej časti a prispeje k jej premene zo sídliska na plnohodnotnú mestskú štvrť – alebo „mesto“, ktorého znakom je prítomnosť rozličných diferencovaných lokalít so svojimi jadrami.

Získa tým nielen Petržalka a jej obyvatelia, ale aj celá Bratislava. Aj podľa nového strategického plánu sa má stať „mestom viacerých centier“, čím sa aktivita rozprestrie naprieč metropolou a vzniknú štvrte s vlastnou identitou a príťažlivosťou. Všetko nasvedčuje tomu, že jedno z takýchto centier čoskoro začne vznikať vo forme Novej Matadorky, bývalom priemyselnom srdci najväčšej slovenskej obce a neskôr najväčšieho slovenského sídliska.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: OXIO
  • Zdroj: OXIO
  • Zdroj: OXIO
  • Zdroj: OXIO
  • Zdroj: OXIO
  • Zdroj: OXIO
  • Zdroj: OXIO

Súvisiace články

Na mieste Matadorky sa plánuje nové centrum Petržalky, môže byť vzorom pre Bratislavu

23.06.2022 13:32:17 Adrian Gubčo

Kopčany dnes nemajú v Bratislave dobrú povesť. Tradične ide o miesto, spájané so sociálnym vylúčením a priemyselnou výrobou, to všetko by sa však malo už čoskoro zmeniť. Developer OXIO, pripravujúci pozoruhodný projekt Nová Matadorka – Smaltovňa, teraz odhaľuje svoje ďalšie plány v lokalite. Celá Nová Matadorka sa môže zmeniť na nové centrum života na pravom brehu Dunaja.

Čítať viac

Premena areálu Matador sa posúva v povoľovaní

22.09.2021 14:38:21 Adrian Gubčo

Areál bývalej továrne Matador v Petržalke patrí k dôležitým rozvojovým lokalitám, ktoré sa začínajú postupne meniť na polyfunkčnú mestskú štvrť. Jeden za druhým tu pribúdajú nové projekty, vrátane výškových budov a bytoviek od významných architektov. Už čoskoro by k nim mohli pribudnúť aj atraktívne zámery, ktoré citlivo narábajú so zostávajúcim industriálnym dedičstvom územia.

Čítať viac

Nová Matadorka získala záväzné stanovisko, prestavba historickej smaltovne sa blíži

19.06.2020 16:33:08 Adrian Gubčo

Smaltovňa v areáli bývalého Matadoru v Petržalke patrí k najzaujímavejším industriálnym objektom v Bratislave, napriek tomu nie je pamiatkovo chránená. Vlastník stavby tu plánuje masívny development, namiesto búrania sa však rozhodol pre konverziu a prepojenie smaltovne s novostavbami. Hlavné mesto udelilo teraz tomuto zámeru zelenú.

Čítať viac

Nová Matadorka odhaľuje definitívnu podobu

24.07.2019 10:40:00 Adrian Gubčo

Jedným z najzaujímavejších projektov, pripravovaných v Bratislave, je plánovaná konverzia areálu Smaltovne v Petržalke na polyfunkčný projekt s bývaním, kanceláriami a obchodmi. Development od spoločnosti Nová Matadorka, a.s., teraz odhaľuje svoj finálny názov aj podobu, na základe ktorej možno konštatovať, že pôjde o vzorové splynutie starej a novej architektúry.

Čítať viac

Bratislavský industriál ožíva

25.06.2019 10:45:00 Adrian Gubčo

Hoci Bratislava v nedávnej minulosti prišla o mnohé vzácne areály industriálnej architektúry a viacero pamiatok bolo nenávratne zničených, v Hlavnom meste predsa len nemalé množstvo objektov aj prežilo. Našťastie, dnes sú si developeri (aj verejnosť) lepšie vedomí hodnoty takejto architektúry, vďaka čomu možno povedať, že bratislavský industriál sa dočká nového života.

Čítať viac

Smaltovňa v areáli Matadoru sa dočká novej podoby

07.12.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Areál spoločnosti Matador v Petržalke sa po utlmení výroby začína meniť. Staré priemyselné objekty zanikajú a sú nahrádzané novými funkciami. Súčasťou zóny sú však aj vzácne industriálne objekty, predovšetkým tzv. Smaltovňa, teda továreň na smaltovaný tovar. Teraz sa zdá, že budove svitlo na lepšie časy, keď bol na posudzovanie EIA predložený projekt jej rekonštrukcie a dostavby.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube