Author photoAndrej Sárközi 28.09.2022 11:50

Kontroverzný Slnečný vrch I postupuje, tlaku verejnosti nateraz odolal

Devínska Nová Ves prechádza výrazným rozvojom. Štvrtý bratislavský okres, rozprestierajúci sa na okraji Záhorskej nížiny a na úpätí Devínskej Kobyly, pravdepodobne doplní obytný súbor Slnečný vrch I. V minulosti zámer vyvolal odpor u časti verejnosti a bola voči nemu spísaná petícia.

Zdroj: Slnečný vrch, s.r.o.

Zdroj: Slnečný vrch, s.r.o.

Development je naplánovaný v časti Kolónia. Kritike čelil najmä kvôli plánom na výstavbu vyšších domov pri Ulici Jána Jonáša, napojeniu len cez jednu komunikáciu alebo nedostatočnej infraštruktúre, ktorej realizácia by mala predchádzať výstavbe v lokalite. Priestor pre pripomienky mala verejnosť i miestna samospráva v období, kedy musel investor požiadať o posúdenie zmeny navrhovanej činnosti na úrovni posudzovania vplyvov zámeru na životné prostredie.

Pripomienky vo svojom stanovisku predložila aj mestská časť. Podľa požiadaviek má byť projekt posudzovaný vo vzťahu na celý plánovaný rozvoj Devínskej Novej Vsi, aby vyšiel z dopravného hľadiska, taktiež sa žiadala aj výsadba minimálne 400 kusov vzrastlých stromov starých minimálne 15 rokov – čo je viac ako platany na Trnavskom mýte. Mestská časť tiež chcela, aby väčšinu zástavby tvorili nižšie budovy a rodinné domy.

Investor Slnečný vrch s.r.o. na reakcie verejnosti i mestskej časti reagoval a projekt upravil. Niektoré objekty popri ulici boli znížené, zrušila sa uvažovaná ubytovňa, spoločnosť prisľúbila vybudovanie materskej školy a potvrdila vznik námestia či parku. Ani týmito zmenami sa však developerovi nepodarilo verejnosť presvedčiť. Tá zdôraznila potrebu riešiť dopravu a zachovať charakter lokality. 

Dnes už môžeme povedať, že o podobe projektu je takmer rozhodnuté. Obytný súbor Slnečný vrch I úspešne prešiel posúdením vplyvov na životné prostredie. Ministerstvo živodného prostredia posúdilo, že projekt nemá na životné prostredie negatívny vplyv, odvolanie zamietlo a projekt získal právoplatné záverečné stanovisko k aktualizovanému zámeru. V súčasnosti investor projektu žiada o územné rozhodnutie. Projekt hýbe dopredu aj napriek tomu, že čelil odporu miestnych obyvateľov. Vydanie rozhodnutia sa však pravdepodobne bude ešte naťahovať, keďže časť verejnosti je stále proti. 

Galéria

  • Zdroj: Slnečný vrch, s.r.o.
  • Zdroj: Slnečný vrch, s.r.o.
  • Zdroj: Slnečný vrch, s.r.o.
  • Zdroj: Slnečný vrch, s.r.o.
  • Zdroj: Slnečný vrch, s.r.o.
  • Zastavovacia situácia. Zdroj: Slnečný vrch, s.r.o.

Svoje plány tu mali od roku 2010 viacerí investori, v roku 2017 však pozemky s projektom prebral aktuálny majiteľ, spoločnosť Slnečný vrch s.r.o. S pôvodným riešením ale nebol spokojný. Predchádzajúca verzia projektu predpokladala vznik hustej polyfunkčnej zástavby. V severnej časti, smerom k ceste, boli uvažované mohutnejšie domy a v južnej časti developer naplánoval menšie objekty. Malo tu vzniknúť 466 bytov a 147 apartmánov, viac ako tritisíc metrov štvorcových obchodných priestorov a takmer 900 metrov štvorcových kancelárií. Počet parkovacích miest v projekte jemne prevyšoval číslo tisíc. 

Architekti z kancelárie R.A.U navrhli v aktuálnej verzii projektu viaceré zmeny – k lepšiemu. Pohrali sa s hmotami i orientáciou niektorých objektov, stratené kapacity vynahradili tými v novej sérii domov južne od avizovaného centrálneho parku a taktiež upravili funkcie. Súčasťou budú zároveň príjemné verejné priestranstvá a zeleň. Vyššie podlažia objektov, presahujúce ideálnu výšku piatich a šiestich podlaží, sú materiálovo odlišné. Zo žiadosti o územné rozhodnutie je zrejmé, že Slnečný vrch I bude rozdelený na sedem častí (A-F). Celkovo vznikne 30 bytových domov, z toho štyri bytové domy budú obsahovať občiansku vybavenosť. Súčasťou sú aj podzemné garáže a sadovnícke i parkové úpravy.

Faktom ostáva, že pôjde o výrazný zásah do územia. Umiestniť tu bývanie však má zmysel, keďže ide o spojnicu medzi železničnou stanicou a jedným z hlavných vstupov do areálu automobilky Volkswagen. Výstavbu v území podporuje aj aktuálne znenie Územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré tu predpokladá vznik bývania a občianskej vybavenosti. Tento zámer tak nebude v danej lokalite posledným. Pripravujú sa ďalšie projekty – Slnečný vrch 2, za ktorým stojí spoločnosť ITB Development a ktorý je v priamom dotyku s prvou časťou Slnečného vrchu. V neveľkej vzdialenosti je už známa príprava výstavby developmentu Rakyta.

Celé okolie Devínskej Novej Vsi prejde premenou, čo je dôsledkom vysokého dopytu po bývaní, relatívne finančnej dostupnosti a prítomnosti veľkých nezastavaných pozemkov s priaznivou územnou-plánovacou reguláciou. Najbližšie desaťročia tak budú poznačené ďalšou rozsiahlou výstavbou - a to aj napriek možnému odporu verejnosti. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube