Author photoAdrian Gubčo 02.08.2019 09:30

Polyfunkčný súbor Seberíniho je skolaudovaný

V centrálnej časti sídliska Ružinov bol v týchto dňoch skolaudovaný polyfunkčný súbor Seberíniho, projekt, ktorý vyplnil dlhodobo nezastavaný pozemok prevažne rezidenčnými objektami, ktoré boli výsledkom architektonickej súťaže. Development dlho meškal kvôli odporu miestnych, dnes je jednou z najpríťažlivejších realizácií v mestskej časti.

Developer Bumaco s.r.o., blízky stavebnej firme Hornex, začal development na nezastavanej ploche (s výnimkou staršieho rodinného domu) medzi Seberíniho a Petzvalovou, v dotyku s novostavbami zo začiatku 21. storočia, pripravovať už v roku 2005. Na projekt zorganizoval architektonickú súťaž, v ktorej zvíťazila kancelária uznávaného architekta Petra Moravčíka.

Zámer bol predložený v roku 2009, územné rozhodnutie získal v roku 2011 a stavebné povolenie v roku 2015, po dvojročnom stavebnom konaní. Odpor susedov sa vyskytol už počas územného konania, kedy boli namietané všetky podstatné aspekty projektu: súlad s Územným plánom, výška, miera zastavanosti, funkcie či odstupy, no samozrejme aj parkovanie a doprava. Pripomienkované bolo aj stavebné povolenie, voči ktorému sa účastníci konania odvolali. Nakoniec, kritizovaný bol aj postup Stavebného úradu, ktorý vydal viaceré oznámenia počas Vianoc, čiže mnohí obyvatelia ich nezaregistrovali.

Konečne v roku 2017 Okresný úrad zamietol odvolanie susedov a potvrdil súlad zámeru s verejným záujmom. Dvanásť rokov od architektonickej súťaže mohol developer začať stavať projekt, ktorý v procese povoľovanie ešte zmenšil, aby vyhovel námietkam z okolia.

 

 

Vo finále tak má Seberíniho podobu komplexu pozostávajúceho z trojice objektov – 14-podlažnej veže na južnej strane pozemku, 7-podlažného doskového domu a 8-podlažnej budovy orientovanej do Seberíniho, obsahujúcej občiansku vybavenosť. Projekt má západo-východnú orientáciu, čím sa maximalizuje presvetlenie, ako aj rámcuje dvor vytvorený starším developmentom zo západnej strany a pešia komunikácia z východnej.

Bytov a apartmánov sa tu postavilo 114 a ako sa zdá, kým niektorí majú k projektu odpor, u iných vyvolal nadšenie – vypredaný bol veľmi rýchlo, ešte pred dosiahnutím hrubej stavby. Princípom úspechu bola nielen obľúbená lokalita a vcelku priaznivé ceny, ale aj uspokojivý štandard (v ponuke bol aj nadštandard) a vysoká kvalita architektonického návrhu – Peter Moravčík je považovaný za experta najmä v prípade obytných budov.

Vyyšia úroveň architektúry a vnútornej organizácie sa prenáša do exteriéru, ktorého výrazu dominujú balkóny s elegantnými paravánmi, čoraz populárnejší prvok na bratislavských novostavbách (a s ohľadom na klimatické zmeny aj potrebnejší). Inak je projekt založený na kontraste vertikál a horizontál, ktoré spolu vytvárajú harmonický obytný celok. Bezprostredné okolie domov bolo upravené, vo dvore vzniklo detské ihrisko.

Na Seberíniho tak vznikol hodnotný development, ktorý absolútne vhodným a nerušiacim spôsobom dotvoril danú lokalitu. Predtým prázdny pozemok bol aj tak nevyužitý a predstava, že by na ňom mohol vzniknúť park, je v zelenom Ružinove s obrovským objemom zelene naivná. Doplnenie obytnej zástavby s určitým objemom vybavenosti je tým najlepším riešením pre túto časť sídliska Pošeň.

Na druhej strane, nie všetko vyšlo dokonale – dvor, ktorý vznikol medzi projektom Seberíniho a novostavbou na Ulici Svätého Vincenta, by mohol byť prepojený a celkovo zveľadený, keďže tu potenciál pre menší parčík existuje. Vhodnejšiu úpravu spojenú s rekonštrukciou chodníka mohla získať aj plocha medzi developmentom a staršími panelákmi. Odpor susedov by tak mohol byť menší. 

Každopádne však platí, že snaha zabrániť výstavbe a maľovanie strašiaka zo zahusťovania sa ukázali opäť ako nezmysené. V Ružinove takto došlo k zániku ďalšieho ťažko spravovateľného pozemku, zefektívnilo sa využitie územia, na trh sa dostali ďalšie byty, pribudne občianska vybavenosť a zvýši sa dopyt po verejnej doprave a službách. Okrem toho pribudla príťažlivá realizácia a dotvorilo sa územie, a to bez toho, aby došlo k trvalému znehodnotenia života či majetku (práve naopak). Ide tak o príklad pozitívneho developmentu.

 

 

Nanešťastie, aj napriek tomu, že v mestskej časti sa nachádza len minimum príkladov negatívneho zahusťovania, ktoré by kvality bývania ostatným znížilo, mestská časť vyniká prebytkom ľudí, vrátane zastupiteľov, ktorí tvrdia opak. Väčšina zámerov je tu podrobovaná tvrdej kritike, pričom viacerí politici zneužívajú aktuálnu situáciu, aby blokovali projekty, ktoré v skutočnosti nijako nenarúšajú Územný plán ani verejný záujem.

Príkladom je nedávne odmietnutie udelenia záväzného stanoviska projektu na Konopnej ulici v Prievoze, opreté o svojvoľný výklad Územného plánu, po ktorom si lokálni aktivisti spojení s dnes najvplyvnejšou politickou skupinou v Bratislave gratulovali k dobrej práci. V radoch mnohých ľudí to môže vyvolať otázky o tom, či nedochádza k politickému ovplyvňovaniu odborných rozhdnutí. Ak by to tak bolo, išlo by o vážny problém.

Ide zároveň o schizofréniu týchto aktivisto-politikov, ktorí sa zaviazali k dodržiavaniu princípov, spísaných v publikácii Plán Bratislava – Návod na lepšie mesto, kde sa jasne uvádza, že mesto sa musí rozvíjať dovnútra zahusťovaním. Zdá sa, že záväzky dané voličom sa menia na trhací papier, keď príde na reálny výkon a rozhodovanie, ktoré sa v jeden moment ukazuje ako nepopulárne.

Aj z týchto dôvodov je dobré, že sa pripravuje nový Stavebný zákon, o ktorom som písal nedávno. Presne podobným prípadom – zdvojovaniu konaní, politickým zásahom, odvolaniam a účelovému zdržiavaniu – by mal zabrániť. Význam NIMBYs a s nimi spojených populistických politikov sa totiž stáva jedným z najväčších problémov rozvoja Bratislavy a významným faktorom, ovplyvňujúcim klesajúcu dostupnosť bývania.

 

Fotografie z 28.7.2019. Viac nájdete vo fotogalérii

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Bumaco s.r.o.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube