Author photoSimona Schreinerová 15.02.2024 12:06

Zabudnutú lokalitu mení výstavba. VI Group odhaľuje nový projekt v susedstve známej ruiny

Rezidenčný projekt RNDZ v Rači od VI Group je dokončený. Aktivity developera v mestskej časti však ani zďaleka nekončia. Priamo v susedstve totiž pripravuje projekt RNDZ II, ktorý prispeje k postupnej revitalizácii prehliadanej štvrte Východné.

Zdroj: VI Group

Zdroj: VI Group

Obytná zóna sa bude rozširovať

Bytový dom RNDZ II vyrastie na pozemku v blízkosti križovatky ulíc Pri Šajbách, Sklabinská a Dopravná. Z južnej strany bude susediť s opusteným objektom bývalej vojenskej ubytovne a parkoviskom Dopravná, zo severu, resp. severovýchodu, s dokončeným RNDZ.    

Projekt má vydané stavebné povolenie na hlavný stavebný objekt aj spevnené plochy a komunikácie. V súčasnosti povolenia čakajú na nadobudnutie právoplatnosti. Podľa dokumentácie bude bytový dom členený na dva bloky s označením A a B. Blok A bude mať päť nadzemných podlaží (NP), blok B bude o tri NP vyšší.

V bytovom dome bude celkovo 69 bytov a štyri nebytové priestory – apartmány.  V bloku A vznikne 16 bytov a spomínané apartmány, v bloku B 53 bytov. Všetky apartmány budú jednoizbové, bytu sú navrhované ako jedno– až trojizbové. Celkovo vznikne 16 jednoizbových, 32 dvojizbových a 20 trojizbových bytov. Štvorizbový bude iba jeden, a to v bloku B na ôsmom podlaží.

 

Zdroj: VI Group

 

Bytová časť v bloku A je navrhovaná od prvého po piate NP. Osadená bude ako samostatná budova v severozápadnej časti pozemku. Fungovať bude ako samostatný celok s vlastným komunikačným jadrom, ktoré prepája budovu od podzemného podlažia až po posledné nadzemné. Vstup do bytového domu bude umožnený od Ulice Pri Šajbách.

V bloku A budú na každom z piatich podlaží tri byty – jednoizbový, dvojizbový a trojizbový. Výnimkou je iba prvé podlažie, na ktorom budú celkovo štyri byty, z toho dva jednoizbové. Parkovanie pre obyvateľov bude vyhradené v časti podzemnej garáže alebo v podlubí na prvom NP.

V bloku B bude bytová časť riešená na druhom až ôsmom NP. Havný vstup bude umiestnený v podlubí budovy od Ulice Pri Šajbách, zadný vchod bude v severnej časti objektu. Dom bude mať samostatný výťah, ktorý prepojí budovu od podzemného podlažia až po posledné NP.

Na druhom až šiestom podlaží bloku B sa navrhujú dva jednoizbové, štyri dvojizbové a dva trojizbové byty. Na siedmom NP vzniknú štyri dvojizbové a tri trojizbové rezidencie. Najvyššie ôsme podlažie bude disponovať okrem spomínaného štvorizbového bytu aj troma dvojizbovými a dvoma trojizbovými jednotkami. Na prvom NP bude samostatné komunikačné jadro, kotolňa a technická miestnosť.

Parkovanie pre obyvateľov bude rovnako ako v bloku A vyhradené v časti podzemnej garáže alebo v podlubí na prvom NP. Pre oba bloky sa počíta so 61 parkovacími miestami v podzemnej garáži a s 37 stojiskami na teréne. 

Architektúra bude pomerne jednoduchá, v kontexte lokality však bude akceptovateľná. Autorom je kancelária Morocz_Tacovsky, developer prebral už takmer kompletnú dokumentáciu. Podľa Ivana Nemetha, projektového manažéra VI Group, by sa mali predaj bytov aj výstavba spustiť počas tohto roka. Dokončenie tak možno očakávať približne v roku 2026. 

 

Zdroj: VI Group

 

Optimistická budúcnosť prehliadanej štvrte

Východné (alebo Rendez) v Rači prechádza dôležitými zmenami. Od zvyšku Rače je lokalita oddelená fyzickou i mentálnou bariérou vo forme železnice či úsekom Trávnej ulice a Pri Šajbách, ktorý je príznačný nehostinným prostredím. Napriek tomu sa začína táto štvrť rozvíjať. Okrem RNDZ a RNDZ II od VI Group by tu mohol vzniknúť aj Obytný súbor nad Šúrom developera Nad Šúrom Development.

Potenciál pre ďalší rozvoj je veľký. Na využitie čakajú napríklad pozemky, susediace s RNDZ II, kde sa nachádza zmieňovaná opustená budova vojenskej ubytovne. Objekt bol zo strany Ministerstva obrany SR predaný vcelku nedávno, dnes je vo vlastníctve spoločnosti Factor Asset Management Group.

Z pohľadu hodnoty územia nie je budova práve najpríjemnejším susedom. Nemalo by ale byť stavebne nemožné, aby sa zrekonštruovala na ďalší polyfunkčný alebo bytový dom, ideálne aj s aktívnym parterom. VI Group podľa vlastných slov objekt neplánuje kúpiť. Keď sa ale status a kvalita územia zvýši, z pohľadu iného developera by mohlo ísť o atraktívnejšiu investíciu. Zveľadeniu tejto časti Rače by to dramaticky prospelo. 

Medzičasom sa musí miestna komunita vo Východnom uspokojiť s aktivitami samosprávy. Aktuálne prechádza zlepšením tamojšie námestíčko na Dopravnej. Rača pripravila jeho kompletnú revitalizáciu, ktorá sa realizuje aj kvôli potrebe odvodnenia priestoru. Práce začali v októbri minulého roka a pôvodne mali trvať do januára.

Ako informuje starosta Rače Michal Drotován, práce museli byť prerušené z dôvodu nepriaznivého počasia, navyše sa pridal aj zle zhutnený pôvodný podklad (starý asi 50 rokov), do ktorého sa musel dopĺňať recyklát. Z týchto príčin sa predpokladá dokončenie prác v polovici apríla 2024.

Projekt má priniesť odvodnenú vydláždenú plochu, výsadbu, nový mobiliár, vznik 13 parkovacích miest, parkovanie pre bicykle aj obnovenú zastávku. Mestská časť si od tohto zásahu sľubuje optické zväčšenie priestranstva a menšie prehrievanie. Do budúcna plánuje do Východného nasmerovať ďalšie investície. 

Záujem developerov aj mestskej časti o prehliadanú štvrť sa zvyšuje. Prospieva jej skolaudovaný polyfunkčný RNZD a do budúcna aj zrevitalizované námestie. Zo zanedbanej a mierne izolovanej lokality sa tak i vďaka ďalším plánovaným developmentom stane dôstojnejšia súčasť metropoly. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube