Author photoAndrej Sárközi 27.10.2022 16:19

Lepšia Rača: Z ohavných miest sa stanú príjemné verejné priestory

Bohatá história, vlastná identita a takmer dvadsaťšesťtisíc obyvateľov. To sú špecifiká mestskej časti Rača, ktorá bola do roku 1946 samostatnou obcou. Územie na juhovýchodných úpätiach Malých Karpát s intenzívnymi vinohradnickými tradíciami sa však v poslednom období mení k lepšiemu.

Zdroj: Michal Drotován / Lucia Marušicová

Zdroj: Michal Drotován / Lucia Marušicová

Ešte v priebehu tohto roka Rača informovala o projekte revitalizácie centrálnej časti Rendezu - námestíčka na Dopravnej v časti Východné. Námestie mohli donedávna miestni obyvatelia nazývať aj „drevená dedina“ kvôli nevľúdnym dreveným búdam. Pre mestskú časť v treťom bratislavskom okrese tak bol príznačný aj miestami nie príliš prívetivý verejný priestor. Samospráva však tvrdí, že chce tento dlh voči svojim obyvateľom postupne dobiehať. 

Vo februári tohto roku sa Rači podarilo odstrániť tu stojaci objekt a priestor sa tak značne vyčistil. Počas jari a leta mestská časť pracovala na príprave projektovej dokumentácie, v rámci ktorej zapracovali viaceré podnety poslancov za Rendez a okolitých obyvateľov. „Máme hotový projekt pre stavebné povolenie, množstvo vyjadrení od dotknutých orgánov, vytýčenie sietí a aktuálne čakáme na posledné vyjadrenie odboru životného prostredia Okresného úradu Bratislava,” uviedla samospráva. 

Rača tiež informovala, že vstúpila do rokovaní s Magistrátom a Dopravným podnikom s jasným cieľom: „…otočenia zastávky MHD tak, aby bola súbežne s komunikáciou, pričom bude vymenený aj súčasný betónový prístrešok za nový.” Rekonštrukcia prinesie výmenu tmavého asfaltu, ktorý z veľkej časti nahradí svetlá betónová dlažba. Mestská časť si od tohto zásahu sľubuje optické zväčšenie priestoru a menšie prehrievanie. Okolité stavby aktuálne ohrozujú náletové dreviny, ktoré budú počas rekonštrukcie odstránené. Priamo na ploche pre chodcov však Rača sľubuje 5 nových stromov s novými pražskými lavičkami. 

 

Aktuálny stav námestia na Dopravnej v časti Východné. Zdroj: Google StreetView

 

„Pre bezpečný pohyb chodcov dostanú autá svoj vyhradený priestor. Priestor pre chodcov bude vyvýšený a neprístupný pre autá. Pribudnú tiež bezbariérové vstupy zo strany chodníka od Domu služieb a pri bytovom dome,” ozrejmila detaily rekonštrukcie samospráva. Podľa nej bude po revitalizácii aj lepšie usporiadaný verejný priestor. Vyhradené územie budú mať chodci, šoféri aj parkujúce autá. „Po obvode námestia vznikne dvojpruhová obojsmerná cesta so vstupom pri súčasných kontajneroch na textil poza priestor pre chodcov až k Uninove a bytovým domom,” píše Rača v popise zámeru. Táto cesta tak bude lemovaná parkovacími státiami – konkrétne pôjde o 13 miest pre autá, jedno pre bicykle a kolobežky. 

Námestie po kolaudácii bude podľa mestskej časti oficiálne premenované na Námestie Eduarda Wenzla podľa miestneho rodáka. Oproti námestíčku pred Potravinami Terno bude zároveň vynovená komunikácia. Opravená bude cesta v rozsahu až po zákrutu za garážami. „Súčasťou rekonštrukcie povrchu bude aj vyspádovanie do zelene a do dažďových trativodov a s úpravou bezbariérového nájazdu na chodník pri budove bývalej vinárne Veritas,” uzavrela samospráva. 

Odvodnená vydláždená plocha, výsadba, nový mobiliár, vznik nových parkovacích miest či obnovená zastávka prinesú lokalite na Východnom prospešné zmeny. Zo zanedbanej rozvojovej zóny sa stane dôstojnejšia súčasť bratislavskej metropoly. To však nie sú jediné novinky, ktoré Raču v najbližšom čase čakajú. 

 

Štúdia parku na Strelkovej ulici. Zdroj: Michal Drotován / Lucia Marušicová

 

Zlepšením a citeľným zvýšením úrovne prejde ďalší verejný priestor. Mestská časť chcela ešte v minulosti zveľadiť parčík na Strelkovej ulici. Projekt na úpravu územia o výmere 2.650 metrov štvorcových sa teraz definitívne priblížil realizácii – získal dotáciu z fondov Európskej únie. O pridelení sumy rozhodlo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, konkrétne ide o sumu 426.587,76 eur. 

„Na toto rozhodnutie MIRRI SR sme čakali od podania žiadosti v apríli a veľmi sa teším, že náš projekt bol vyhodnotený ako veľmi kvalitný a v tvrdej konkurencii získal viac ako 400.000 €,” povedal Michal Drotován, starosta mestskej časti Bratislava-Rača. Ako uvádza samospráva, aktuálne sa na mieste riešili technické detaily ohľadom prác na novom parku. Projekt bude zahŕňať aj búranie súčasného objektu, ktorý je dlhodobo nevyužívaný a stavebne aj technicky nevyužiteľný. 

Zámer úpravy územia ráta s rozšírením súčasnej zelenej plochy. Zo zverejnenej architektonickej situácie je zrejmé, že vznikne hlavný prístupový chodník od vstupu zo Strelkovej. Ten bude viesť smerom k centrálnej ploche s prístreškom s verejnými toaletami (aj pre zdravotne znevýhodnených ľudí) a hernou zostavou pre menšie deti. Naplánované sú aj fitness prvky vo východnej časti parku, pobytová lúčka popri Strelkovej alebo prírodný amfiteáter v severnej časti parku.

Vzhľadom na dodáciu z eurofondov, bude park disponovať vysokou ekologickou úrovňou. Celý priestor bude atraktívny predovšetkým pre rodiny s deťmi. Tie budú mať k dispozícii, okrem niekoľkých herných zostáv, aj amfiteáter, kde sa predpokladá organizácia detského divadla. Architektonickú štúdiu vypracovala architektka Lucia Marušicová. 

Samospráva taktiež informovala, že v novembri tohto roka plánuje verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Predpokladaná realizácia parku je na jar 2023. „Ak všetko dobre pôjde, už v lete 2023 tu bude nový verejný priestor pre všetkých,” uzavrela mestská časť. V tesnom susedstve parčíka na Strelkovej sa nachádza obytný súbor Rínok Rača, ktorý je na lokálne pomery veľkým developmentom. Tento projekt však prinesie aj vznik nových zelených plôch, ktoré tak v spojení so spomenutým parkom vytvoria plnohodnotnú mestskú lokalitu. 

Ak si Rača udrží tempo súčasných revitalizácií a rozvoja verejných priestranstiev, može sa stať neporovnateľne lepším miestom s priestranstvami prístupnejšími pre ľudí. Rovnako môže ísť o inšpiráciu aj pre ostatné mestské časti, ktoré spája fakt, že všetky zápasia s obmedzeným rozpočtom. Zlepšiť život svojim obyvateľom je však možné aj finančne menej náročnými zásahmi, za ktorými stojí nezriedka externé financovanie. Príkladmi sú parčík na Strelkovej ulici a námestie na Východnom. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Aktuálny stav námestia na Dopravnej v časti Východné. Zdroj: Google StreetView
  • Situácia úpravy verejného priestoru. Zdroj: Michal Drotován - starosta mestskej časti Bratislava-Rača
  • Štúdia parku na Strelkovej ulici. Zdroj: Michal Drotován / Lucia Marušicová
  • Štúdia parku na Strelkovej ulici. Zdroj: Michal Drotován / Lucia Marušicová
  • Štúdia parku na Strelkovej ulici. Zdroj: Michal Drotován / Lucia Marušicová
  • Štúdia parku na Strelkovej ulici. Zdroj: Michal Drotován / Lucia Marušicová

Mapa projektu

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube