Author photoAdrian Gubčo 17.09.2019 13:50

Staromestské rekonštrukcie, september 2019

Rok 2019 bude z hľadiska obnov historických pamiatok nepochybne vnímaný ako úspešný. Okrem rekonštrukcií viacerých industriálnych objektov získava novú podobu aj niekoľko domov v historickom jadre mesta. Veľmi potešiteľnou správou je, že sa v týchto dňoch spúšťa rekonštrukcia ďalších častí Katedrály sv. Martina, vrátane budovy v jeho susedstve.

Pokračuje tak postupná obnova jednej z najvýznamnejších pamiatok Bratislavy, kde sa už zrealizovalo reštaurovanie veže, hlavnej chrámovej lode alebo kaplnky sv. Jána Almužníka. Práce sa teraz po určitej odmlke presúvajú na presbytérium, ktoré vzniklo v rokoch 1476-1497 a bolo súčasťou gotickej prestavby kostola z tohto obdobia.

Reštaurovania sa podľa všetkého v tejto fáze dočkajú aj vitráže, keďže časť okien bola zbavená presklenia. Keďže je však presbytérium pomerne mohutné, jeho obnova istú dobu pravdepodobne potrvá. V prípade pamiatky významu Katedrály sv. Martina je to však akceptovateľné. Korunovačný chrám viacerých uhorských kráľov a kráľovien bude po zreštaurovaní presbytéria navonok úplne obnovený a bude mať veľmi dôstojnú podobu.

Azda aj preto, že sa práce na katedrále môžu čoskoro skončiť, sa Bratislavská arcidiecéza konečne odhodlala aj k rekonštrukcii ďalšieho objektu v jej majetku, ktorý s katedrálou bezprostredne súvisí – domu na Rudnayovom námestí 3, známom aj ako Waydanovský dom. O jeho možnej rekonštrukcii som písal už dávnejšie, teraz sa však konečne spúšťa.

Neskorobarokový dom vznikol na línii niekdajšieho mestského opevnenia, pričom hradobný múr tvorí základ západnej fasády a doteraz je v reliktoch zachovaný. V rámci rekonštrukcie by sa mal odhaliť, nad ním bude obnovená pôvodná podoba domu. Cirkev by sem rada presunula časť zázemia Katedrály sv. Martina v podobe predajne suvenírov alebo časti muzeálnej expozície.

Dokončenie obnovy sa predpokladá v auguste 2021. Po rekonštrukcii tak zanikne jedna z najvýraznejších budov v ruinóznom stave v centre Bratislavy. Nanešťastie, viacero z nich ešte ostáva.

 

Collegium Emericanum

 

Niektoré z najzanedbanejších objektov sa nachádzajú napríklad na Kapitulskej ulici, pričom len postupne dochádza ku komplexnejším opravám. Jedna z nich práve prebieha na budove Collegia Emericana na Kapitulskej 20. Ranobaroková budova z roku 1641 bola známa svojou červenou farbou, v duchu iných rekonštrukcií v meste sa však vracia k historickejšej bielej.  

K ostatným budovám, ktoré získavajú novú podobu, patrí dom na nároží Bezručovej a Dostojevského radu, ktorý už odhalil fasádu do Bezručovej. Dom disponuje mohutným kamenným soklom a rondokubistickými prvkami, vznikol tak začiatkom 20-tych rokov 20. storočia v rámci výstavby novej úradníckej štvrte v priestore niekdajšieho Mesta Františka Jozefa. Bezručova bude opäť o čosi výstavnejšia, čomu dosť napomáha končiaca sa realizácia projektu Bezručova Residence.

 

Bezručova ulica

 

Posledná obnova v rámci tohto updatu patrí domu na Obchodnej 13, sedempodlažnému funkcionalistickému objektu, ktorý vznikol ako súčasť zamýšľanej prvorepublikovej prestavby Obchodnej na širšiu veľkomestskú ulicu. Prirodzene, k plnej realizácii vízie nikdy nedošlo, výsledkom je však prítomnosť niekoľkých domov vybočujúcich zo stavebnej čiary.

Samotná Obchodná 13 prechádza zateplením, ktoré je podľa všetkého pomerne citlivé – na centrálnom rizalite boli okolo okien zachované šambrány. Dom tak bude vyzerať dobre a bude v súlade s pôvodnou architektonickou koncepciou.

 

Obchodná 13

 

Každopádne, v tomto prípade to azda nie je ani také dôležité, ako to, ako bude vyzerať prvé podlažie budovy. Obchodná ulica je asi jediným akým-takým náznakom nákupnej ulice v Bratislave, táto funkcia však čelí úpadku v dôsledku zanedbanosti verejného priestoru, kriminality, existencie nákupných centier, ale aj pretlaku reklamy a vizuálneho smogu. V prípade toho posledného zároveň netreba veľa, aby došlo k radikálnej zmene celej ulice.

Ako ukazuje nedávna rekonštrukcia domu na Obchodnej 48 (pozrite tu), kde vznikol mimoriadne príťažlivý parter, aj táto ulica by mohla byť výrazne atraktívnejšia, ak by sa skvalitnil spôsob označovania prevádzok. Netreba pre to veľa – len sa držať Manuálu Novej Obchodnej, resp. manuálu reklamy, za ktorou stojí  združenie Obchodná ulica a okolie, o.z., spoločne s partnermi.

Keby tomu tak bolo, ulica by nepochybne pôsobila oveľa lepšie, čo koniec-koncov dokazujú aj tie asi štyri domy, ktoré manuál aktuálne dodržiavajú. Nejde však o výzvu len pre Obchodnú, ale pre celé mesto.

Výzor obchodných prevádzok veľmi ubližuje jeho podobe, pričom zmena by nemusela byť vôbec taká náročná. Výsledok by však bol ohromujúci a dal Bratislave úplne inú kvalitu, na ktorú by už takmer v treťom desaťročí 21. storočia mohla pomýšľať.

 

Fotografie z 15.9.2019. 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Waydanovský dom
  • Waydanovský dom
  • Waydanovský dom
  • Zdroj: G-ateliér
  • Katedrála sv. Martina
  • Collegium Eemricanum
  • Collegium Eemricanum
  • Bezručova 9
  • Bezručova 9
  • Obchodná 13

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube