Author photoAdrian Gubčo 27.05.2019 11:15

Staromestské rekonštrukcie, máj 2019

Okrem masívnej výstavby novostavieb dochádza v Bratislave aj k veľkému počtu rekonštrukcií staršieho domového fondu. V centre mesta tak novú podobu získavajú mnohé pamiatky a vzácne budovy, ktoré takto prispievajú k okrášľovaniu mesta. Ani v máji tohto roku ich nebolo málo.

Hlavné námestie

Hlavné námestie

Ako aj v predošlých prípadoch, obnovy sú rozložené v rámci viacerých štvrtí v historickej časti Bratislavy. Najviditeľnejšie sú opravy priamo v stredovekom jadre metropoly, k zásahom však dochádza aj v ďalších, najmä najprestížnejších zónach, napríklad v Dunajskej štvrti alebo v okolí Palisád.

Vysoko pravdepodobne najvýznamnejšou rekonštrukciou v týchto týždňoch je obnova budovy Paláca Uhorskej eskontnej a zmenárenskej banky na Hlavnom námestí. Budova v secesnom štýle, dokončená v roku 1911, bola sídlom známej kaviarne Roland, no na konci roka 2018 bola poškodená požiarom. Dnes je už fasáda objektu do veľkej miery obnovená a priestory po kaviarni by mal prebrať nový nájomník - podľa všetkého tu bude bistro Mondieu. Banka bola vyhlásená za Národnú kultúrnu pamiatku v roku 1996.

Priamo pred bankou dochádza k obnove renesančnej Maximilánovej fontány, dokončenej v roku 1572. V priebehu rokov fontána prišla o sochy cikajúcich chlapcov, ktoré sa dnes nachádzajú na nádvorí Útvaru hlavnej architektky, v nedávnej dobe (2007) pribudol ahistorický bazén. V rámci rekonštrukcie sa tento bazén odstráni a na fontánu sa prinavrátia aj cikajúci chlapci. Vzácna pamiatka, ktorá je v režime NKP od roku 1963, tak získa pôvodnú podobu.

Začiatkom tohto roka prešiel obnovou fasády aj stredoveký meštianský dom na Zámočníckej č. 11, kde donedávna sídlila populárna reštaurácia Prašná bašta, pomenovaná po zachovanom objekte bašty, orientovanej do priekopy mestského opevnenia. Resančný dom pochádza z roku 1466, k úpravám došlo v 17. a 19. storočí. NKP je od roku 1963.

 

Meštiansky dom, kde sa nachádzala reštaurácia Prašná bašta

 

Z územia mimo najužšieho historického jadra, ale z exponovanej polohy na nároží Dunajskej ulice a Námestia SNP, pochádza rekonštrukcia multifunkčného funkcionalistického domu s popisným číslom Dunajská 11, ktorý unikol plošnej asanácii v území. Architektom je Endre Steiner. Po dokončení inak vkusnej obnovy bude v parteri sídliť Fio banka.

Viacero rekonštrukcií sa aktuálne realizuje v tzv. Dunajskej štvrti, alebo historickom treťom brratislavskom obvode – Meste Františka Jozefa. K menším úpravám dochádza na dome na nároží Grösslingovej a Klemensovej z roku 1900, ktorý patrí vďaka faktu, že je celý obrastený brečtanom, k najpopulárnejším v Bratislave. Podľa všetkého by však nemalo dojsť k radikálnym zásahom. Dom je v prevažujúcom secesnom štýle, za NKP bol vyhlásený v roku 1989.

Výraznejšia zmena nastáva až v prípade bytového domu s rondokubistickými prvkami južnejšie na Klemensovej, kde sa realizuje ďalšia fáza obnovy fasády. Dom nie je v režime Národnej kultúrnej pamiatky, našťastie je jeho revitalizácia umiernená.

 

Dom na Klemensovej 13 prispieva v obnovenej podobe k veľmi príjemnému vyzneniu tejto ulice

 

Podobné očakávania sú kladené aj na úpravy fasády Budovy riaditeľstva železníc, teda centrály Železníc Slovenskej republiky. Mohutný a výrazný funkcionalistický objekt od architekta Jirího Grossmana sa stal pamiatkou už v roku 1985, 60 rokov po svojom vzniku, čo dokazuje jeho vynikajúce architektonické kvality. Nanešťastie, daná miera vkusu už nie je pre súčasné ŽSR charakteristická, preto je obnova sledovaná s miernou obavou. Status NKP by mal však zabrániť najvážnejším prehreškom.

Finálnu podobu medzičasom získal funkcionalistický dom na Bezručovej ulici 8, ktorý predtým pôsobil mimoriadne zanedbane. Súčasná tvár domu dobre korešponduje so súborom Okresnej a sociálnej poisťovne, aktuálne rekonštruovanej na projekt Bezručova Residence.

Súčasťou Mesta Františka Jozefa je aj budova na Štúrovej č. 6, teda bývalej Uhorskej banky v roku 1902 v eklektickom štýle. Veľmi reprezentatívny objekt je dnes celý prekrytý lešením, hoci pomaly sú už viditeľné zmeny. Čo je však zaujímavé, je fakt, že na rekonštrukcii participovalo občianske združenie Amres, ktoré si kladie za cieľ pomáhať pri podobných rekonštrukciách v rámci mesta historickým, pamiatkovým a stavebným poradenstvom. Daný prístup by mohol prispieť k zvýšeniu kvality rekonštrukcií a lepšiemu zachovaniu pamiatkových hodnôt naprieč mestom.

 

Občianske združenie Amres sa snaží prispieť k vyššej kvalite rekonštrukcií pamiatok

 

Jednou z najkrajších, no napriek tomu prehliadaných ulíc Hlavného mesta je Heydukova s veľkým počtom pekných domov z prvej polovice 20. storočia. Jedným z nich je aj vysoký úzky objekt na Heydukovej 21, ktorý síce nie je NKP, napriek tomu prešiel jednoduchou a vkusnou obnovou.

Najvýraznejšou zmenou na tejto ulici, resp. na jej nároží s Maránskou, je však konečne spustená obnova Mariánskeho dvora, funkcionalistického domu pochádzajúceho z rokov 1932-1934, ktorého autorom je architekt Josef Nowotny. Dom bol už zvonka vo veľmi zlom stave. Po dokončení obnovy sa snáď prinavráti jeho zašlá elegancia, vrátane nápisu Mariánsky dvor – Marienhof na nároží Mariánskej a Heydukovej.

 

Mariánsky dvor sa konečne obnovuje

 

Posledná séria rekonštrukcií sa nachádza v štvrti kedysi známej ako Nové mesto, alebo v bývalom piatom bratislavskom obvode, ktorý bol aj najrozsiahlejší. Sem patrí napríklad rekonštrukcia domu na nároží Sasinkovej ulice a Odborárskeho námestia. Hoci nejde o mimoriadne vzácnu pamiatku, objekt patrí ku koloritu okolia. Obnova fasády je už prakticky dokončená, na svoje miesto sa musí ešte vrátiť štuková výzdoba.

Vzácnejšími sú domy v okolí Štefánikovej ulice a Palisád, napríklad novobarokový dom na Štefánikovej 10 spred roku 1893, ktorý je NKP od roku 1963. Lešením sa zahalil už dávnejšie, zatiaľ je však vidno len minimálny postup. To isté možno povedať o dome na Lermontovovej 11, kde sa zvonku toho tiež veľa od posledného update vo februári nezmenilo – akurát sa odstránili pôvodné okná.

Omnoho lepšie to je ale v prípade novoklasicistického bytového domu na Ulici Matej Bela č. 8, ktorý vznikol v roku 1908. Za NKP bol dom vyhlásený v roku 1980 a je teraz ozdobou okolia. To isté bude platiť aj o eklektickom nájomnom dome z roku 1903 na Tolstého ulici 5, s charakteristickým arkierom. Dom bol taktiež v roku 1980 vyhlásený za NKP.

 

Jeden z reprezentatívnych objektov na Ulici Mateja Bela 8

 

Okolitá časť mesta pozostávajúca z asi šiestich ulíc je najucelenejšou štvrťou v štýle európskych veľkomiest zo začiatku 20. storočia v Bratislave a podobné zásahy jej dodávajú veľmi reprezentatívny charakter. To je aj dôvod, prečo v okolí sídli viacero zastupiteľstiev či verejných inštitúcií.

V podobnom štýle snáď dopadnú všetky tu zmienené rekonštrukcie, hoci doterajšie skúsenosti sú dobrým predpokladom k tomu, aby to tak bolo. Bratislava bola kedysi opisovaná ako šedivé mesto so zanedbanými budovami a bez veľkého pôvabu. Dnes sa stále viac ukazuje, že to nie je pravda, a každým novým zásahom daného typu sa potvrdzuje.

Aj v tomto prípade ale platí, že aj najvkalitnejšia historická či súčasná architektúra môže trpieť na nízku kvalitu verejného priestoru, a ten je v Bratislave, bohužiaľ, na mimoriadne mizernej úrovni. Náznaky zlepšenia prichádzajú len pomaly, hoci sľubne sa črtajú aktivity Metropolitného inštitútu Bratislavy, ktorý má údajne ešte v priebehu tohto roka spustiť práce na príprave Manuálu tvorby verejných priestranstiev.

Manuál však bude sám osebe zbytočný, ak sa po jeho dokončení a prípadnom prijatí nezačne aj implementovať, resp. sa nezačnú rozsiahlejšie rekonštrukcie ulíc. Hlavné mesto aj mestské časti majú v tomto ohľade veľký investičný dlh. Úpravy uličného priestoru v podobe vymedzenia miesta parkujúcim autám, zlepšenia retencie vody formou dlažby či určenia priestoru pre novú uličnú zeleň by mali byť prioritou všetkých zložiek samosprávy.

 

Fotografie z 19.5.2019. 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

 • Palác Uhorskej a eskontnej a zmenárenskej banky a Maximiliánova fontána
 • Meštiansky dom na Zámočníckej ulici
 • Dunajská 11
 • Dunajská 11
 • Dom na nároží Grösslingovej a Klemensovej
 • Klemensova 13
 • Klemensova 13
 • Riaditeľstvo železníc
 • Riaditeľstvo železníc
 • Bezručova 8
 • Štúrova 6 - Palác Uhorskej banky
 • Občianske združenie Amres pomáhalo pri skvalitnení projektu rekonštrukcie
 • Heydukova 21
 • Mariánsky dvor
 • Dom na nároží Sasinkovej a Odborárskeho námestia
 • Dom na nároží Sasinkovej a Odborárskeho námestia
 • Štefánikova 10
 • Lermontovova 11
 • Ulica Mateja Bela 8
 • Ulica Mateja Bela 8
 • Tolstého 5
 • Tolstého 5

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube