Author photoAdrian Gubčo 30.12.2019 16:42

Staromestské rekonštrukcie, november a december 2019: Mimo historického jadra

Záver roka 2019 sa v Bratislave nesie nielen v znamení dokončovania viacerých nových developmentov, ale aj rekonštrukcií historických pamiatok a starších domov a objektov. Počet týchto obnov je vysoký, a to až natoľko, že som update rozdelil na dva články – prvý sa venoval realizáciám v historickom jadre, v druhom sa pozrieme na novinky v iných častiach Starého Mesta.

Tieto rekonštrukcie zahŕňajú viaceré časti centra Bratislavy, pričom opäť musím s potešením konštatovať fakt, že sa novej podoby dočkali alebo ju získavajú viaceré dlhodobo zanedbané domy, ktoré boli doteraz skôr hanbou mesta. Revitalizácia ich však zmení na okrasu ulíc, v ktorých sa nachádzajú.

Za ďalšie pozitívum považujem fakt, že postupne sa aktivizuje verejný sektor, hoci stále len pomaly. Verejné inštitúcie historicky vlastnia veľký počet nehnuteľností v starších častiach Bratislavy, ktoré pri všeobecnom nedostatku prostriedkov v rozpočtoch a potrebných kapacít chátrajú. Náznaky zmien prichádzajú len v poslednom období.

 

Bývalá Rakúsko-uhorská banka na Štúrovej 6

 

V tesnej blízkosti historického jadra sa nachádza jedna z najvýraznejších nových rekonštrukcií, ktorou je obnova budovy niekdajšej Rakúsko-uhorskej banky na Štúrovej č. 6. Budova pochádza z roku 1903 a jej autorom je jeden z najvýznamnejších uhorských dobových architektov Jozef Hubert. Keďže išlo o poprednú finančnú inštitúciu v krajine, jednotlivé pobočky banky sa vyznačovali mimoriadnou architektonickou úrovňou.

Vzhľadu budovy neublížila ani nadstavba v 20-tych rokoch 20. storočia. Negatívnejšie sa na nej podpísalo chátranie v poslednom období, čo však zmenila aktuálna rekonštrukcia, ktorá priniesla komplexnú obnovu fasád, výzdobných prvkov, okien, ale aj určité zmeny v interiéri. Štúrova ulica, jedna z najmestskejších a najreprezentatívnejších ulíc mesta, tak opäť získala na príťažlivosti.

Ďalšou očakávanou rekonštrukciou na tejto ulici je obnova budovy na Štúrovej 9, kde dnes sídlia katedry Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.

 

Dunajská 7

 

Mimoriadnu pozornosť pútajú zásahy na Dunajskej ulici, konkrétne obnova Dunajskej 7 a dokončovanie budovy v dotyku s domom na Dunajskej 3. V prípade prvého menovaného domu ide o súčasť pôvodnej zástavby ulice, v prípade druhého o nikdy nedokončenú novostavbu, ktorá mala doplniť narušené domoradie na severnej strane Dunajskej. K deštrukcii pôvodnej zástavby došlo v dôsledku výstavby komplexu obchodného domu Prior.

Existencia Prioru, resp. zámerov na jeho mieste, bola dlhodobo dôvodom, prečo oba objekty chátrali, keďže ich majiteľom bola spoločnosť Lordship, ktorá ich plánovala zasanovať, aby uvoľnili miesto novému rozsiahlemu developmentu na mieste neskoromodernistického súboru. Z týchto plánov však vzišlo, keďže Lordshipu sa nepodarilo dohodnúť s Tescom, ktoré svoje objekty odpredalo novému vlastníkovi. Z týchto dôvodov Lordship predal dvojicu domov spoločnosti R&S Capital s.r.o. a družstvu Dunajská 7, ktoré sú personálne prepojené.

Nový vlastník spustil rekonštrukciu, resp. dokončovacie práce na objektoch a byty v nich predáva. Do budúcna ide o zlý krok. Jednou z najväčších chýb komplexu Prioru je nedopovedanie pôvodného konceptu, ku ktorému patrilo aj vyčistenie bloku od pôvodnej zástavby. Kým v prípade Rajskej je ponechanie pôvodnej zástavby akceptovateľné, niektoré osamelo stojace domy od Dunajskej by bolo vhodné zbúrať. Po odpredaní bytov individuálnym vlastníkom však táto možnosť prakticky zaniká, keďže spätný výkup už bude zbytočne drahý a náročný.

Prior na Kamennom námestí tak už navždy ostane obklopený reliktami pôvodnej štruktúry a nikdy nevyznie tak dominantne, ako to architekt Jozef Matušík, jedna z legiend slovenskej architektúry, zamýšľal. Ide o ďalší príklad v Bratislave už tradičného postupu, kedy ambiciózna vízia narazila na lokálnu realitu.

 

Obytný dom W. Hellera na Lermontovovej 11 od Weinwurma & Vécseia

 

Viacero mimoriadne potešiteľných rekonštrukcií sa viaže na Štefánikovu ulicu a jej bezprostredné okolie. Priamo na Štefánikovej bola dokončená obnova vily na Štefánikovej 10, ktorá patrí k sérii príťažlivých vilových objektov pozdĺž východnej strany tejto mestskej triedy. Budova v novobarokovom štýe vznikla približne do roku 1894, od roku 1963 je vedená ako Národná kultúrna pamiatka. Po obnove sa zmenila jej typická ružová farba.

Postup je už konečne viditeľný na obnove Obytného domu W. Hellera na Lermontovovej 11, ktorý bol zanedbaný a opustený už od konca minulého storočia. Dnes tu majú vzniknúť nové byty, s ohľadom na charakter lokality, ktorá patrí k prestížnym bratislavským štvrtiam, pravdepodobne vyššieho štandardu. Každopádne, jedna z najvýraznejších jaziev v oblasti sa čoskoro odstráni a je celkom možné, že sa dom z roku 1924 od známych architektov Weinwurma a Vécseia stane okrasou okolia.

Posledné práce prebiehajú aj na rekonštrukcii fasády Prezidentského (Grassalkovichovho) paláca, kde sa dokončuje obnova balkónu pred centrálnym rizalitom tejto reprezentatívnej stavby. O rekonštrukcii paláca som viac písal aj predtým.

 

Mariánsky dvor na nároží Mariánskej a Heydukovej. Snáď sa obnoví aj pôvodné označenie súboru

 

Okrem domu na Lermontovovej má novú podobu ďalší známy funkcionalistický obytný súbor, Mariánsky dvor na nároží Mariánskej a Heydukovej z roku 1934 od Josefa Nowotného. Kedysi a dnes opäť elegantný komplex objektov bol z exteriéru už v zúfalom stave. Problémom ostáva situácia v lokalite, kedy sú domy devastované nelegálnymi graffiti – to je aj prípad Mariánskeho dvora, ktorý bol poškodený ešte v čase, keď sa na dome pracovalo. Dokončiť ostáva oblúkovú nárožnú časť, kde je vybavenosť.

K rekonštrukciám, za ktorými stojí verejný sektor, patrí najmä obnova strechy Justičného paláca, kde dnes sídli Okresný súd Bratislava I, a obnova strechy na budove na Šoltésovej 4, kde zas sídli Pedagogická fakulta Univerzity Komenského.

Obnova krytiny Justičného paláca nadväzuje na komplexnú modernizáciu väzenského areálu, ktorá bola dokončená v roku 2018. Či sa bude v dohľadnej dobe pokračovať aj fasádami paláca, nie je známe. Okresný súd Bratislava I sa však potýka s priestorovými problémami, čo má byť riešené presťahovaním časti súdu do zrekonštruovanej a nadstavanej budovy na nároží Lazaretskej a Cukrovej ulice. Práce na tomto objekte sa však nespustili a tento patrí k výrazne zanedbaných budovám v centre Bratislavy.

Čo sa týka budovy na Šoltésovej 4, tu prebieha rekonštrukcia a nadstavba strechy, ktorá zlepší predtým kritický stav strešných konštrukcií. Okrem toho však s ohľadom na nedostatok finančných prostriedkov už ďalšie práce napríklad na fasáde budovy neprebehnú. Objekt by mal pochádzať z 20-tych rokov 20. storočia, o čom svedčia rondokubistické prvky na fasáde.

Obnova fasády bola zrealizovaná aj na bytovom dome na Šoltésovej 20. Dá sa predpokladať, že niečo podobné sa v dohľadnej dobe udeje na susednej Šoltésovej 22, keďže ide v princípe o ten istý dom, len o ďalší vchod. Nenápadná, no príjemná ulica tak bude opäť o niečo krajšia, čomu napomáhajú nedávne rekonštrukcie. Posledný takýto zásah sa týkal napríklad domu na Šoltésovej 18.

 

Justičný palác získal novú strechu

 

Niekoľko zmien nastalo aj v inak pomerne prehliadanej štvrti medzi Šancovou ulicou a železničnou traťou, kde sa nachádza stále relatívne zachovaná pôvodná zástavba, vrátane viacerých vinohradníckych domov a dvorov. Priamo do Šancovej však bola orientovaná zástavba mestskejšieho charakteru. Lokalita má inak vyšší podiel aj pomerne zanedbaných objektov, čo sa pomaly mení.

Jednou z najznámejších takto zdevastovaných budov je dom na nároží Beskydskej a Ľadovej, známy dosť nebezpečne pôsobiacim balkónom, ktorý ohrozoval chodcov na ulici. Dnes je tento zlý stav minulosťou a dom v historizujúcom štýle je naopak okrášlením územia. Dom nie je vedený ako Národná kultúrna pamiatka, po nedávnych zásahoch sa to však možno skôr či neskôr zmení.

Ďalšia rekonštrukcia prebieha na Karpatskej 9, kde vzniká polyfunkčný objekt, obnovuje sa aj malý domček na Palárikovej 22, ktorý bol najprv zasanovaný. V jeho susedstve sa dokončuje budova Domova opatrovateľskej služby v réžii mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Zaujímavým vstupom do územia, hoci nie rekonštrukciou, je nová budova na Dobšinského 14, ktorá efektívne využila zložitý pozemok a vniesla sem architektúru citlivú k pôvodnej zástavbe. Sídli tu IT spoločnosť Libellus.

 

Dom na nároží Beskydskej a Ľadovej ulice

 

Nakoniec, novej podoby sa dočkal aj objekt, ktorý je je príkladom zvyšku pôvodnej zástavby v dotyku s tou najnovšou – objekt Tatra banky na Továrenskej 10, ktorý bol pôvodne postavený pre účely Klingerovej továrne približne v 70-tych rokoch 19. storočia. Ide tak o jednu z najstarších budov v pôvodnom priemyselnom srdci Bratislavy, a zároveň jednou z mála, ktorá sa dožila súčasnosti.

Historizujúci objekt je však od roku 2011 Národnou kultúrnou pamiatkou a čoskoro bude prakticky súčasťou komplexu Sky Park, masívneho polyfunkčného developmentu s bývaním, kanceláriami, obchodmi a verejne prístupným parkom v jadre nového centra Bratislavy. Spoločne s blízkou Jurkovičovou teplárňou ostáva táto budova ojedinelou pamiatkou na industriálnu minulosť Hlavného mesta.

 

Budova Tatra banky na Továrenskej ulici tvorí zaujímavý kontrast voči Sky Parku v pozadí

 

Kontrast medzi budovou banky na Továrenskej a Sky Parkom je do istej miery typickým pre Bratislavu ako celok. Toto predovšetkým moderné mesto – modernistická zástavba doplnená súčasnými developmentami tvorí podstatnú časť stavebnej hmoty Bratislavy – disponuje atraktívnym pôvodným centrom, ktoré je v čoraz lepšom stave. Jednotlivé pamiatky a budovy sa opravujú a postupne sa zmenšuje počet naozaj zanedbaných alebo zruinovaných objektov. Tento trend je zrejmý už niekoľko rokov a v roku 2019 vrcholil.

Nateraz sa zdá, že nové atraktívne rekonštrukcie možno očakávať aj v najbližšom období. Hlavné mesto oznámilo zámer zrekonštruovať Michalskú bránu, Dom u dobrého pastiera a kúpele Grössling, hovorí sa aj o rekonštrukcii viacerých domov pre potreby nájomného bývania. Štát plánuje investovať prostriedky do obnovy Dómu sv. Martina. Už dlhšie je známy plán rekonštrukcie domu Kotva na Vajanského nábreží a pripravuje sa aj obnova veľkého rondokubistického bloku domov medzi Medenou a Kúpeľnou ulicou alebo blokov domov južne od Šancovej. V priebehu roka 2020 by sa snáď mala naplno rozbehnúť aj revitalizácia a dostavba Esterházyho paláca na Kapitulskej ulici.

Výsledkom zásahov je čoraz krajšie mesto, v ktorom už je možné otvorene povedať, že problémom nie je ani tak architektúra a stav budov, ale úroveň verejného priestoru. Miera jeho devastácie rozličnými nevhodnými prvkami a zlou údržbou znižuje zážitok z mesta a zhoršuje jeho vnímanie. Obrovské rezervy v tomto smere sú navyše systémové.

Hoci v priebehu uplynulého roka nejaké radikálne fyzické zásahy neprebehli, pokrok vo vnímaní nastal, rovnako ako boli podniknuté prvé kroky smerujúce k tomu, aby situácia začala výraznejšie meniť. Konkrétne výsledky by sme mali vidieť v nadchádzajúcich rokoch. Do tretej dekády 21. storočia Bratislava vstúpi ako čoraz krajšie mesto s ambicióznymi plánmi na podzvihnutie svojej úrovne a príťažlivosti.

 

Pozrite si fotografie všetkých pamiatok vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

 • Štúrova 6
 • Dunajská 7
 • Dunajská 3
 • Lermontovova 11
 • Štefánikova 10
 • Prezidentský palác
 • Mariánsky dvor
 • Justičný palác
 • Šoltésovej 4
 • Šoltésovej 20
 • Ľadová 1
 • Karpatská 9
 • Palárikova 22
 • Dobšinského 14
 • Továrenská ul, Tatra banka

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube