Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Ďalšie informácie  

YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 30.12.2019 16:42

Staromestské rekonštrukcie, november a december 2019: Mimo historického jadra

Záver roka 2019 sa v Bratislave nesie nielen v znamení dokončovania viacerých nových developmentov, ale aj rekonštrukcií historických pamiatok a starších domov a objektov. Počet týchto obnov je vysoký, a to až natoľko, že som update rozdelil na dva články – prvý sa venoval realizáciám v historickom jadre, v druhom sa pozrieme na novinky v iných častiach Starého Mesta.

Article Big

Tieto rekonštrukcie zahŕňajú viaceré časti centra Bratislavy, pričom opäť musím s potešením konštatovať fakt, že sa novej podoby dočkali alebo ju získavajú viaceré dlhodobo zanedbané domy, ktoré boli doteraz skôr hanbou mesta. Revitalizácia ich však zmení na okrasu ulíc, v ktorých sa nachádzajú.

Za ďalšie pozitívum považujem fakt, že postupne sa aktivizuje verejný sektor, hoci stále len pomaly. Verejné inštitúcie historicky vlastnia veľký počet nehnuteľností v starších častiach Bratislavy, ktoré pri všeobecnom nedostatku prostriedkov v rozpočtoch a potrebných kapacít chátrajú. Náznaky zmien prichádzajú len v poslednom období.

 

Bývalá Rakúsko-uhorská banka na Štúrovej 6

 

V tesnej blízkosti historického jadra sa nachádza jedna z najvýraznejších nových rekonštrukcií, ktorou je obnova budovy niekdajšej Rakúsko-uhorskej banky na Štúrovej č. 6. Budova pochádza z roku 1903 a jej autorom je jeden z najvýznamnejších uhorských dobových architektov Jozef Hubert. Keďže išlo o poprednú finančnú inštitúciu v krajine, jednotlivé pobočky banky sa vyznačovali mimoriadnou architektonickou úrovňou.

Vzhľadu budovy neublížila ani nadstavba v 20-tych rokoch 20. storočia. Negatívnejšie sa na nej podpísalo chátranie v poslednom období, čo však zmenila aktuálna rekonštrukcia, ktorá priniesla komplexnú obnovu fasád, výzdobných prvkov, okien, ale aj určité zmeny v interiéri. Štúrova ulica, jedna z najmestskejších a najreprezentatívnejších ulíc mesta, tak opäť získala na príťažlivosti.

Ďalšou očakávanou rekonštrukciou na tejto ulici je obnova budovy na Štúrovej 9, kde dnes sídlia katedry Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.

 

Dunajská 7

 

Mimoriadnu pozornosť pútajú zásahy na Dunajskej ulici, konkrétne obnova Dunajskej 7 a dokončovanie budovy v dotyku s domom na Dunajskej 3. V prípade prvého menovaného domu ide o súčasť pôvodnej zástavby ulice, v prípade druhého o nikdy nedokončenú novostavbu, ktorá mala doplniť narušené domoradie na severnej strane Dunajskej. K deštrukcii pôvodnej zástavby došlo v dôsledku výstavby komplexu obchodného domu Prior.

Existencia Prioru, resp. zámerov na jeho mieste, bola dlhodobo dôvodom, prečo oba objekty chátrali, keďže ich majiteľom bola spoločnosť Lordship, ktorá ich plánovala zasanovať, aby uvoľnili miesto novému rozsiahlemu developmentu na mieste neskoromodernistického súboru. Z týchto plánov však vzišlo, keďže Lordshipu sa nepodarilo dohodnúť s Tescom, ktoré svoje objekty odpredalo novému vlastníkovi. Z týchto dôvodov Lordship predal dvojicu domov spoločnosti R&S Capital s.r.o. a družstvu Dunajská 7, ktoré sú personálne prepojené.

Nový vlastník spustil rekonštrukciu, resp. dokončovacie práce na objektoch a byty v nich predáva. Do budúcna ide o zlý krok. Jednou z najväčších chýb komplexu Prioru je nedopovedanie pôvodného konceptu, ku ktorému patrilo aj vyčistenie bloku od pôvodnej zástavby. Kým v prípade Rajskej je ponechanie pôvodnej zástavby akceptovateľné, niektoré osamelo stojace domy od Dunajskej by bolo vhodné zbúrať. Po odpredaní bytov individuálnym vlastníkom však táto možnosť prakticky zaniká, keďže spätný výkup už bude zbytočne drahý a náročný.

Prior na Kamennom námestí tak už navždy ostane obklopený reliktami pôvodnej štruktúry a nikdy nevyznie tak dominantne, ako to architekt Jozef Matušík, jedna z legiend slovenskej architektúry, zamýšľal. Ide o ďalší príklad v Bratislave už tradičného postupu, kedy ambiciózna vízia narazila na lokálnu realitu.

 

Obytný dom W. Hellera na Lermontovovej 11 od Weinwurma & Vécseia

 

Viacero mimoriadne potešiteľných rekonštrukcií sa viaže na Štefánikovu ulicu a jej bezprostredné okolie. Priamo na Štefánikovej bola dokončená obnova vily na Štefánikovej 10, ktorá patrí k sérii príťažlivých vilových objektov pozdĺž východnej strany tejto mestskej triedy. Budova v novobarokovom štýe vznikla približne do roku 1894, od roku 1963 je vedená ako Národná kultúrna pamiatka. Po obnove sa zmenila jej typická ružová farba.

Postup je už konečne viditeľný na obnove Obytného domu W. Hellera na Lermontovovej 11, ktorý bol zanedbaný a opustený už od konca minulého storočia. Dnes tu majú vzniknúť nové byty, s ohľadom na charakter lokality, ktorá patrí k prestížnym bratislavským štvrtiam, pravdepodobne vyššieho štandardu. Každopádne, jedna z najvýraznejších jaziev v oblasti sa čoskoro odstráni a je celkom možné, že sa dom z roku 1924 od známych architektov Weinwurma a Vécseia stane okrasou okolia.

Posledné práce prebiehajú aj na rekonštrukcii fasády Prezidentského (Grassalkovichovho) paláca, kde sa dokončuje obnova balkónu pred centrálnym rizalitom tejto reprezentatívnej stavby. O rekonštrukcii paláca som viac písal aj predtým.

 

Mariánsky dvor na nároží Mariánskej a Heydukovej. Snáď sa obnoví aj pôvodné označenie súboru

 

Okrem domu na Lermontovovej má novú podobu ďalší známy funkcionalistický obytný súbor, Mariánsky dvor na nároží Mariánskej a Heydukovej z roku 1934 od Josefa Nowotného. Kedysi a dnes opäť elegantný komplex objektov bol z exteriéru už v zúfalom stave. Problémom ostáva situácia v lokalite, kedy sú domy devastované nelegálnymi graffiti – to je aj prípad Mariánskeho dvora, ktorý bol poškodený ešte v čase, keď sa na dome pracovalo. Dokončiť ostáva oblúkovú nárožnú časť, kde je vybavenosť.

K rekonštrukciám, za ktorými stojí verejný sektor, patrí najmä obnova strechy Justičného paláca, kde dnes sídli Okresný súd Bratislava I, a obnova strechy na budove na Šoltésovej 4, kde zas sídli Pedagogická fakulta Univerzity Komenského.

Obnova krytiny Justičného paláca nadväzuje na komplexnú modernizáciu väzenského areálu, ktorá bola dokončená v roku 2018. Či sa bude v dohľadnej dobe pokračovať aj fasádami paláca, nie je známe. Okresný súd Bratislava I sa však potýka s priestorovými problémami, čo má byť riešené presťahovaním časti súdu do zrekonštruovanej a nadstavanej budovy na nároží Lazaretskej a Cukrovej ulice. Práce na tomto objekte sa však nespustili a tento patrí k výrazne zanedbaných budovám v centre Bratislavy.

Čo sa týka budovy na Šoltésovej 4, tu prebieha rekonštrukcia a nadstavba strechy, ktorá zlepší predtým kritický stav strešných konštrukcií. Okrem toho však s ohľadom na nedostatok finančných prostriedkov už ďalšie práce napríklad na fasáde budovy neprebehnú. Objekt by mal pochádzať z 20-tych rokov 20. storočia, o čom svedčia rondokubistické prvky na fasáde.

Obnova fasády bola zrealizovaná aj na bytovom dome na Šoltésovej 20. Dá sa predpokladať, že niečo podobné sa v dohľadnej dobe udeje na susednej Šoltésovej 22, keďže ide v princípe o ten istý dom, len o ďalší vchod. Nenápadná, no príjemná ulica tak bude opäť o niečo krajšia, čomu napomáhajú nedávne rekonštrukcie. Posledný takýto zásah sa týkal napríklad domu na Šoltésovej 18.

 

Justičný palác získal novú strechu

 

Niekoľko zmien nastalo aj v inak pomerne prehliadanej štvrti medzi Šancovou ulicou a železničnou traťou, kde sa nachádza stále relatívne zachovaná pôvodná zástavba, vrátane viacerých vinohradníckych domov a dvorov. Priamo do Šancovej však bola orientovaná zástavba mestskejšieho charakteru. Lokalita má inak vyšší podiel aj pomerne zanedbaných objektov, čo sa pomaly mení.

Jednou z najznámejších takto zdevastovaných budov je dom na nároží Beskydskej a Ľadovej, známy dosť nebezpečne pôsobiacim balkónom, ktorý ohrozoval chodcov na ulici. Dnes je tento zlý stav minulosťou a dom v historizujúcom štýle je naopak okrášlením územia. Dom nie je vedený ako Národná kultúrna pamiatka, po nedávnych zásahoch sa to však možno skôr či neskôr zmení.

Ďalšia rekonštrukcia prebieha na Karpatskej 9, kde vzniká polyfunkčný objekt, obnovuje sa aj malý domček na Palárikovej 22, ktorý bol najprv zasanovaný. V jeho susedstve sa dokončuje budova Domova opatrovateľskej služby v réžii mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Zaujímavým vstupom do územia, hoci nie rekonštrukciou, je nová budova na Dobšinského 14, ktorá efektívne využila zložitý pozemok a vniesla sem architektúru citlivú k pôvodnej zástavbe. Sídli tu IT spoločnosť Libellus.

 

Dom na nároží Beskydskej a Ľadovej ulice

 

Nakoniec, novej podoby sa dočkal aj objekt, ktorý je je príkladom zvyšku pôvodnej zástavby v dotyku s tou najnovšou – objekt Tatra banky na Továrenskej 10, ktorý bol pôvodne postavený pre účely Klingerovej továrne približne v 70-tych rokoch 19. storočia. Ide tak o jednu z najstarších budov v pôvodnom priemyselnom srdci Bratislavy, a zároveň jednou z mála, ktorá sa dožila súčasnosti.

Historizujúci objekt je však od roku 2011 Národnou kultúrnou pamiatkou a čoskoro bude prakticky súčasťou komplexu Sky Park, masívneho polyfunkčného developmentu s bývaním, kanceláriami, obchodmi a verejne prístupným parkom v jadre nového centra Bratislavy. Spoločne s blízkou Jurkovičovou teplárňou ostáva táto budova ojedinelou pamiatkou na industriálnu minulosť Hlavného mesta.

 

Budova Tatra banky na Továrenskej ulici tvorí zaujímavý kontrast voči Sky Parku v pozadí

 

Kontrast medzi budovou banky na Továrenskej a Sky Parkom je do istej miery typickým pre Bratislavu ako celok. Toto predovšetkým moderné mesto – modernistická zástavba doplnená súčasnými developmentami tvorí podstatnú časť stavebnej hmoty Bratislavy – disponuje atraktívnym pôvodným centrom, ktoré je v čoraz lepšom stave. Jednotlivé pamiatky a budovy sa opravujú a postupne sa zmenšuje počet naozaj zanedbaných alebo zruinovaných objektov. Tento trend je zrejmý už niekoľko rokov a v roku 2019 vrcholil.

Nateraz sa zdá, že nové atraktívne rekonštrukcie možno očakávať aj v najbližšom období. Hlavné mesto oznámilo zámer zrekonštruovať Michalskú bránu, Dom u dobrého pastiera a kúpele Grössling, hovorí sa aj o rekonštrukcii viacerých domov pre potreby nájomného bývania. Štát plánuje investovať prostriedky do obnovy Dómu sv. Martina. Už dlhšie je známy plán rekonštrukcie domu Kotva na Vajanského nábreží a pripravuje sa aj obnova veľkého rondokubistického bloku domov medzi Medenou a Kúpeľnou ulicou alebo blokov domov južne od Šancovej. V priebehu roka 2020 by sa snáď mala naplno rozbehnúť aj revitalizácia a dostavba Esterházyho paláca na Kapitulskej ulici.

Výsledkom zásahov je čoraz krajšie mesto, v ktorom už je možné otvorene povedať, že problémom nie je ani tak architektúra a stav budov, ale úroveň verejného priestoru. Miera jeho devastácie rozličnými nevhodnými prvkami a zlou údržbou znižuje zážitok z mesta a zhoršuje jeho vnímanie. Obrovské rezervy v tomto smere sú navyše systémové.

Hoci v priebehu uplynulého roka nejaké radikálne fyzické zásahy neprebehli, pokrok vo vnímaní nastal, rovnako ako boli podniknuté prvé kroky smerujúce k tomu, aby situácia začala výraznejšie meniť. Konkrétne výsledky by sme mali vidieť v nadchádzajúcich rokoch. Do tretej dekády 21. storočia Bratislava vstúpi ako čoraz krajšie mesto s ambicióznymi plánmi na podzvihnutie svojej úrovne a príťažlivosti.

 

Pozrite si fotografie všetkých pamiatok vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

 • Štúrova 6
 • Dunajská 7
 • Dunajská 3
 • Lermontovova 11
 • Štefánikova 10
 • Prezidentský palác
 • Mariánsky dvor
 • Justičný palác
 • Šoltésovej 4
 • Šoltésovej 20
 • Ľadová 1
 • Karpatská 9
 • Palárikova 22
 • Dobšinského 14
 • Továrenská ul, Tatra banka

Súvisiace články

Karácsonyiho palác prejde rekonštrukciou

06.12.2021 13:55:11 Adrian Gubčo

Karácsonyiho palác na Štefánikovej ulici je jednou z najreprezentatívnejších budov na tejto významnej mestskej triede s množstvo príťažlivých pamiatok. Reprezentatívnou ho robí aj jeho funkcia – sídli tu Kancelária prezidenta SR alebo administratíva Úradu vlády SR. Inak je však v mimoriadne zlom technickom stave. Už onedlho by sa to ale malo zmeniť, pričom budova dostane čiastočne novú funkciu.

Čítať viac

Rekonštrukcia domu pri Katedrále sv. Martina je oficiálne ukončená

11.11.2021 11:16:11 Adrian Gubčo

Bratislavská arcidiecéza a Farnosť sv. Martina v Bratislave oficiálne dokončili komplexnú rekonštrukciu domu na Rudnayovom námestí v historickom jadre mesta. Dom, prepojený s Katedrálou sv. Martina, bol donedávna v ruinóznom stave. Po obnove tu vznikne zázemie pre chrám pri organizácii kultúrnych podujatí alebo významných návštev. Dom získal aj nové meno – Martineum.

Čítať viac

V centre Bratislavy pribudlo množstvo obnovených pamiatok

02.11.2021 17:20:19 Adrian Gubčo

Napriek pandémii koronavírusu COVID-19 boli tohtoročná jar a leto bohaté na rekonštrukcie a revitalizácie viacerých historických objektov v centrálnej časti Bratislavy. Novej podoby sa dočkali aj mnohé, dlhodobo zanedbané objekty. Vo veľkom prehľade prinášam výpis viacerých rekonštrukcií, ktoré prinášajú oživenie ulíc a celkové okrášlenie mesta.

Čítať viac

Lekáreň Salvátor sa obnoví s pôvodným interiérom

04.10.2021 13:10:54 Adrian Gubčo

Na jar minulého roka poslanci Mestského zastupiteľstva rozhodli o tom, že Bratislava dokúpi podiel v budove na Panskej ulici 35 – v dome, známom ako Salvátor. V minulosti tu sídlila slávna historická lekáreň. Bratislave sa takto otvorila možnosť rekonštrukcie objektu, vzácny interiér však chýbal. To sa má teraz zmeniť, jeho majiteľ potvrdil ochotu ho odpredať.

Čítať viac

Rekonštrukcia Michalskej veže napreduje, zreštaurovaná bude aj socha sv. Michala

21.09.2021 17:48:29 Adrian Gubčo

V priebehu júla sa po dlhom čakaní spustila generálna rekonštrukcia Michalskej veže, teda jednej z najvýznamnejších pamiatok Bratislavy. Hlavné mesto plánuje vežu obnoviť zvonka i zvnútra, pričom reštaurované budú aj jednotlivé výzdobné prvky a artefakty. K nim patrí aj socha sv. Michala Archanjela, ktorá bola včera z veže sňatá po 175 rokoch.

Čítať viac

Rekonštrukcia budovy Eskomptnej banky je dokončená, nová kaviareň nenadchne každého

30.08.2021 12:28:48 Adrian Gubčo

Po takmer troch rokoch od osudného požiaru bola dokončená rekonštrukcia budovy Paláca Uhorskej eskomptnej a zmenárenskej banky na Hlavnom námestí. Secesná stavba, ktorej súčasťou bola aj známa bratislavská kaviareň Roland, získala novú podobu. V kaviarni si vymenili prevádzkovatelia, ktorí jej interiér upravili a prispôsobili – čo nevyvoláva len pozitívne ohlasy.

Čítať viac

Domy na nároží Bielej a Františkánskeho námestia sú bližšie k rekonštrukcii

19.08.2021 18:04:00 Adrian Gubčo

Bratislava bola donedávna známa väčším množstvom schátraných historických budov, to však už postupne prestáva platiť. Rekonštrukcie sa navyše chystajú aj pri takých známych „ruinách“, ako je Esterházyho palác na Kapitulskej, Habermayerov palác na Panenskej alebo bývalá pôrodnica na Zochovej. Výnimkou ostával komplex stredovekých domov na nároží Františkánskeho námestia a Bielej ulice. Aj to sa však mení – obnovu totiž pripravuje firma Exis Invest.

Čítať viac

Obnova Novej tržnice pokračuje, objekt získa vlastnú vizuálnu identitu

11.08.2021 11:15:00 Adrian Gubčo

Nová tržnica na Trnavskom mýte z roku 1981 patrí k sérii výrazných a kontroverzných diel modernej architektúry, ktoré v Bratislave vznikli počas minulého režimu. Na rozdiel od iných objektov z tohto obdobia – napríklad susedného Istropolisu – jej však zánik podľa všetkého nehrozí. Práve naopak, Nová tržnica prechádza postupnou obnovou, a to zvonka aj zvnútra.

Čítať viac

Rekonštrukcia domu pod Katedrálou sv. Martina je pred dokončením

02.08.2021 12:50:45 Adrian Gubčo

Dom na Rudnayovom námestí 3, známy aj ako Waydanovský dom, bol dlhodobo charakteristický svojou zanedbanosťou. Hoci turistov priťahovala do námestia obrátená fasáda s oknami pomaľovanými na spôsob obrazov Van Gogha, vo všeobecnosti išlo o hanbu mesta. To sa však zmenilo – Bratislavská arcidiecéza a Farnosť sv. Martina finišuje s rekonštrukčnými prácami.

Čítať viac

Budova Magistrátu prejde rekonštrukciou, známa je jej podoba

28.06.2021 11:34:26 Adrian Gubčo

Hlavné mesto zorganizovalo ďalšiu architektonickú súťaž, hoci tentokrát v určitej tichosti. Novú podobu by mal získať interiér tzv. Novej radnice, jednej z dvoch hlavných budov Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy. Rekonštrukcia časti budovy by mala priniesť zlepšenie podmienok pre zamestnancov aj návštevníkov budovy a byť v súlade s jej pamiatkovým statusom.

Čítať viac

Habermayerov palác by mohol prejsť rekonštrukciou

07.06.2021 10:57:00 Adrian Gubčo

Habermayerov palác na Panenskej ulici patrí k najviac zanedbaným pamiatkam Bratislavy. Neskorobaroková budova, ktorá začala vznikať už na konci 17. storočia, sa mala dávnejšie zmeniť na hotel, z týchto plánov však nebolo nič. Teraz prichádza nový projekt, ktorý dostal aj posvätenie Magistrátu.

Čítať viac

Rekonštrukcia kaštieľa v Čunove začína

28.05.2021 12:01:00 Adrian Gubčo

Bratislavský samosprávny kraj v uplynulých dňoch oficiálne spustil rekonštrukciu kaštieľa v mestskej časti Čunovo. Cieľom projektu je vo viacerých fázach vybudovať ekocentrum, teda miesto so vzdelávaco-zážitkovou funkciou. Obnovou postupne prejde nielen samotný kaštieľ, ale aj blízke objekty a areál, čím dôjde k výraznému zveľadeniu mestskej časti.

Čítať viac

Ďalšie staromestské domy prejdú obnovou

26.05.2021 17:30:11 Adrian Gubčo

V centre Bratislavy sa pripravuje rekonštrukcia ďalších domov, ktoré už desaťročia dotvárajú podobu mestských ulíc. Krok po kroku sa takýmto spôsobom zlepšuje stav nehnuteľnosti v starších častiach metropoly. Bratislava tak pôsobí menej zanedbaným dojmom a pomaly sa tak stáva krajším a príťažlivejším mestom.

Čítať viac

Staromestské rekonštrukcie, január-február 2021

03.03.2021 17:22:00 Adrian Gubčo

V posledných mesiacoch sa v historickom centre mesta, aj napriek chladnému počasiu, pohli viaceré rekonštrukcie historických pamiatok a budov. Čo je dôležité, ďalšie by mali v blízkej dobe pribudnúť: novej lepšej podoby sa dočká niekoľko objektov, ktoré spolutvoria charakter staromestských ulíc. Zanedbanosť jednotlivých budov sa tak z centra krôčik po krôčiku vytráca.

Čítať viac

Rozbehne sa prestavba Panenskej 35?

16.02.2021 12:18:00 Adrian Gubčo

Na začiatku Panenskej ulice pri vstupe od Hodžovho námestia už dlhé roky „straší“ dom s popisným číslom 35. Už niekoľko rokov sa pripravovala rekonštrukcia a dostavba objektu, po ktorej sa mala budova premeniť na apartmánový dom. Teraz sa zdá, že by sa pozastavený projekt, za ktorým stojí známy architektonický ateliér, mohol pohnúť.

Čítať viac

Rekonštrukcie staromestských budov, november 2020

02.12.2020 13:10:40 Adrian Gubčo

V priebehu uplynulých týdňov boli dokončené, pokračovali alebo sa spustili viaceré rekonštrukcie, ktoré menia podobu niektorých dlhodobo schátraných alebo poškodených objektov v centrálnej časti Bratislavy. Pozitívom je informácia, že sa medzi nimi objavujú aj budovy vo verejnom vlastníctve a pamiatky, ktoré patria k dominantám mesta.

Čítať viac

Bratislavský samosprávny kraj pripravuje revitalizáciu Patrónky

24.11.2020 17:54:37 Adrian Gubčo

Uplynulé desaťročia priniesli zánik mnohých bratislavských historických priemyselných areálov. Až v poslednom období možno badať vzrastajúci záujem aj snahu o záchranu a opätovné využitie zostávajúcich budov. S vlastným projektom teraz prichádza verejný sektor – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) predstavil víziu premeny areálu Patrónky.

Čítať viac

Obnoví sa fasáda Hotela U uhorského kráľa?

23.11.2020 15:33:13 Adrian Gubčo

Hotel U uhorského kráľa na Mostovej ulici, s fasádou orientovanou do Námestia Ľudovíta Štúra, patril k luxusným zariadeniam uhorskej Bratislavy. Vyznačoval sa typickou historizujúcou fasádou, ktorá však bola za Prvej republiky purizovaná. Dnes tu sídli tanečné divadlo Ifjú Szivek a budova sa rekonštruuje. Je súčasťou renovácie aj obnova pôvodnej fasády?

Čítať viac

Spustila sa rekonštrukcia Laurinskej 14

29.10.2020 17:30:44 Adrian Gubčo

Do rekonštrukcie ide jedna z výrazných budov bratislavského historického jadra. Administratívno-obchodný objekt na Laurinskej 14 zo 70-tych rokov 20. storočia bol dlhé roky prázdny, výnimkou bolo len populárne bistro na prízemí. Po obnove by sa mala obnoviť administratívna funkcia, v minulosti sa v nej etablovali dizajnové podujatia.

Čítať viac

Chcú obnoviť vežu kostola na Kalvárii

27.10.2020 11:58:00 Adrian Gubčo

V meste sa objavila ďalšia iniciatíva s cieľom obnovy objektu, ktorý zanikol v nedávnej minulosti. Občianske združenie Obnovme vežu na Kalvárii chce opätovne vybudovať kostolnú vežu, zrovnanú so zemou v roku 1959, údajne kvôli tomu, že by svojou hmotou konkurovala vznikajúcemu pamätníku Slavín. Ide o vysoko kontroverzný zámer a jeho realizácia by bola chybou.

Čítať viac

Vyfarbia sa bratislavské pamiatky do biela?

15.10.2020 16:51:17 Adrian Gubčo

V poslednom období prešlo rekonštrukciami viacero vzácnych bratisavských historických pamiatok, pričom obnova priniesla aj zmenu ich vonkajšieho výzoru. Reštaurátori obnovili nielen výzdobu, štuky alebo omietky, ale zmenili aj celkový farebný výzor mnohých známych objektov. Reakcie nebývajú len pozitívne. Prečo k tomuto procesu dochádza?

Čítať viac

Rekonštrukcie staromestských budov, september 2020

07.10.2020 12:09:00 Adrian Gubčo

Hoci pandémia koronavírusu COVID-19 narušila niektoré plány, týkajúce sa obnovy viacerých budov a objektov v centre mesta, ďalšie rekonštrukcie sa rozbehli alebo dokončili. Niektoré zo vzácnych bratislavských pamiatok tak získali úplne novú podobu. Týka sa to aj charakteristických budov, ktoré verejnosť poznala s odlišným vizuálom.

Čítať viac

Divadlo Aréna prejde rekonštrukciou

20.07.2020 10:05:00 Adrian Gubčo

Divadlo Aréna, historický objekt na pravobrežnom nábreží Dunaja, čaká rekonštrukcia. Bratislavský samosprávny kraj, ktorý je jeho zriaďovateľom, získal stavebné povolenie na obnovu a začal hľadať zhotoviteľa prác. Po ukončení projektu by malo divadlo získať svoju pôvodnú podobu, premeniť sa na jeden z najmodernejších kultúrnych stánkov v metropole a priniesť revitalizáciu okolia.

Čítať viac

Dom Schön na Obchodnej ulici bude obnovený, vzniknú tu exkluzívne byty

15.06.2020 09:10:00 Adrian Gubčo

Polyfunkčný dom Schön v západnej časti Obchodnej ulice patrí k najmestskejšie pôsobiacim objektom na tejto azda jedinej skutočnej nákupnej triede v Bratislave. Vznikol ako kombinácia obchodného a obytného domu, dnes je však prázdny. Po rekonštrukcii tu vznikne nadštandardné bývanie, umiestnené prakticky v absolútnom centre metropoly.

Čítať viac

Ďalšie pamiatky v rekonštrukcii alebo pred rekonštrukciou

03.06.2020 17:40:58 Adrian Gubčo

Minulý týždeň prebehla Bratislavou vynikajúca správa, podľa ktorej Hlavné mesto získa polovičný vlastnícky podiel v Dome u Salvátora, čím sa stane jeho výlučným vlastníkom. To je zásadý predpoklad pre rekonštruckiu budovy. Ešte predtým sa však spustia alebo dokončia iné rekonštrukcie, ktoré zmenia niektoré dlhodobo zanedbané budovy.

Čítať viac

Hlavné mesto získalo podiel v Dome u Salvátora, do Bratislavy sa môže vrátiť legendárna lekáreň

28.05.2020 17:06:58 Adrian Gubčo

Bratislava by mohla čoskoro získať ďalšiu obnovenú pozoruhodnú pamiatku: Poslanci Mestského zastupiteľstva na dnešnom rokovaní rozhodli o získaní polovičného podielu v objekte na Panskej ulici 35, známom ako Salvátor. Kedysi tu sídlila vzácna historická lekáreň, dnes však budova chátra. Hlavné mesto plánuje jeho rekonštrukciu, vrátane interiéru lekárne.

Čítať viac

Staromestské rekonštrukcie, máj 2020

18.05.2020 09:36:00 Adrian Gubčo

Počas jarných mesiacov sa každoročne rozbehne väčší počet rekonštrukcií objektov v centrálnej časti mesta, vďaka čomu sa historická časť Bratislavy stáva čoraz príťažlivejšou. Tento rok situáciu narušila pandémia koronavírusu COVID-19, napriek tomu sa rozbehlo alebo dokončuje viacero opráv, ktoré sa opäť týkajú aj dlhšie zanedbaných či veľmi vzácnych objektov.

Čítať viac

Fasáda Paláca Kooperativy sa odhaľuje, po rekonštrukcii sa môže otvoriť aj nádvorie

12.05.2020 10:51:00 Adrian Gubčo

Keď na konci roku 2018 vyhorela spodná časť Paláca Kooperativy na Hlavnom námestí, pre mnohých obyvateľov to bola tragédia – poškodená totiž bola jedna z najkrajších budov Bratislavy, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou centrálneho námestia. Všetko zlé je však na niečo dobré, čo potvrdzuje aj aktuálna rekonštrukcia budovy, ktorá je komplexná a prinesie výrazné zlepšenie jej podoby.

Čítať viac

Metropolitný inštitút vyhlasuje medzinárodnú architektonickú súťaž na kúpele Grössling

19.03.2020 11:58:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto a jeho Metropolitný inštitút štartujú ďalšiu architektonickú súťaž. Novej podoby a využitia by sa už čoskoro mali dočkať kúpele Grössling, významná súčasť bratislavskej identity a histórie. Súbor budov v historickom centre mesta v dotyku s nábrežím už dlhšie chátra, po novom by sa tu okrem kúpeľníctva mali rozvíjať aj ďalšie kultúrno-komunitné aktivity.

Čítať viac

Aké rekonštrukcie možno čakať v Starom Meste v roku 2020?

09.03.2020 15:57:07 Adrian Gubčo

V poslednom období možno pozorovať čoraz väčší počet rekonštrukcií historických pamiatok a domov v centre mesta, čo výrazným spôsobom prispieva k postupnému zveľaďovaniu Bratislavy. Aj počas roku 2020 by mal pribudnúť väčší počet objektov, ktoré sa dočkajú obnovy. Viaceré z nich sa nachádzajú v exponovaných častiach centra, čo ešte viac zvyšuje ich význam.

Čítať viac

Rekonštrukcia kaštieľa v Rusovciach sa blíži, obnovený bude aj kaštieľ v Čunove

17.01.2020 17:06:29 Adrian Gubčo

Projekt rekonštrukcie kaštieľa v Rusovciach, spojený s mimoriadnymi kontroverziami, sa posúva. Úrad vlády SR vypísal tesne pred Vianocami súťaž na zhotoviteľa rekonštrukcie, napriek kritike architektov, že na projekt sa nekonala riadna architektonická súťaž. Medzičasom, Bratislavský samosprávny kraj oznámil, že v dohľadnej dobe zrekonštruuje zanedbaný kaštieľ v Čunove.

Čítať viac

Staromestské rekonštrukcie, november 2019: Historické jadro

10.12.2019 16:00:00 Adrian Gubčo

S blížiacim sa koncom roka a nadchádzajúcim zimným obdobím dochádza k dokončovaniu rekonštrukcií rozbehnutých počas teplejších mesiacov. Od posledného updatu v septembri bolo takto ukončených viacero obnov, ktorých je toľko, že som sa ich rozhodol rozdeliť. V prvom update sa pozrieme na historické jadro, teda pôvodný prvý bratislavský obvod.

Čítať viac

Obnova fasády Prezidentského paláca je pred dokončením, palác dostal aj novú ilumináciu

02.12.2019 10:55:00 Adrian Gubčo

Pred niekoľkými týždňami sa odhalila nová podoba fasády Grassalkovichovho, resp. Prezidentského paláca, vzácnej historickej pamiatky v centre Bratislavy, zo záhradnej strany. Práce pokročili aj na hlavnej fasáde orientovanej do rušného Hodžovho námestia, vďaka čomu bolo možné spustiť skúšky osvetlenia. Nezaobišlo sa to bez reakcie verejnosti.

Čítať viac

Palác Rakúsko-uhorskej banky sa odhaľuje

29.10.2019 14:00:00 Adrian Gubčo

V centre mesta na Štúrovej ulici sa odhaľuje finálna podoba jednej z najpríťažlivejších a historicky najvýznamnejších budov na tejto výstavnej ulici – Palác filiálky Rakúsko-uhorskej banky, dielo popredného uhorského architekta Jozefa Huberta.

Čítať viac

Prezidentský palác s novou podobou

01.10.2019 09:35:00 Adrian Gubčo

Jedna z najvýraznejších pamiatok Bratislavy a zároveň kľúčová reprezentačná budova Slovenskej republiky dostáva novú podobu. Grassalkovichov palác, známejší ako Prezidentský palác, získava novú fasádu. Oficiálne sídlo Prezidenta (Prezidentky) republiky tak bude vyzerať lepšie, stále otvorená však ostáva otázka prezidentskej rezidencie.

Čítať viac

Staromestské rekonštrukcie, september 2019

17.09.2019 13:50:00 Adrian Gubčo

Rok 2019 bude z hľadiska obnov historických pamiatok nepochybne vnímaný ako úspešný. Okrem rekonštrukcií viacerých industriálnych objektov získava novú podobu aj niekoľko domov v historickom jadre mesta. Veľmi potešiteľnou správou je, že sa v týchto dňoch spúšťa rekonštrukcia ďalších častí Katedrály sv. Martina, vrátane budovy v jeho susedstve.

Čítať viac

Poisťovňa Kotva na Vajanského nábreží pôjde do rekonštrukcie

04.09.2019 10:00:00 Adrian Gubčo

Na nábreží Dunaja v centre Bratislavy čoskoro dôjde k ďalšej výraznej rekonštrukcii. Obnovou by mal prejsť objekt niekdajšej poisťovne Kotva, dnes bytový dom, na Vajanského nábreží. Zámer rekonštrukcie je momentálne v procese stavebného konania.

Čítať viac

Objekt Propeleru je zrekonštruovaný a opäť slúži verejnosti

26.08.2019 11:25:00 Adrian Gubčo

Propeler je názov, ktorý už neodmysliteľne patrí k identite Bratislavy. Pôvodne išlo o loď, ktorá kyvadlovo premávala medzi jednotlivými brehmi Dunaja a slúžila ako obľúbená kratochvíľa obyvateľov mesta. Dnes, po zrušení prevádzky, sú však pod týmto názvom známe skôr objekty jeho staníc. Budova na staromestskej strane teraz bola zrekonštruovaná a opäť slúži ako kaviareň.

Čítať viac

Staromestské rekonštrukcie, leto 2019

09.08.2019 15:48:00 Adrian Gubčo

Od posledného updatu, mapujúceho rekonštrukcie v historickom centre mesta, prešli takmer tri mesiace. Odvtedy bol značný počet objektov zrekonštruovaný a ďalšie sa začali rekonštruovať, vrátane niekoľkých dlhšie zanedbaných objektov. Centrálna Bratislava tak bude opäť o čosi príťažlivejšia.

Čítať viac

Staromestské rekonštrukcie, máj 2019

27.05.2019 11:15:00 Adrian Gubčo

Okrem masívnej výstavby novostavieb dochádza v Bratislave aj k veľkému počtu rekonštrukcií staršieho domového fondu. V centre mesta tak novú podobu získavajú mnohé pamiatky a vzácne budovy, ktoré takto prispievajú k okrášľovaniu mesta. Ani v máji tohto roku ich nebolo málo.

Čítať viac

Dom na nároží Jesenského a Palackého ulice sa dočká rekonštrukcie a nadstavby

21.03.2019 12:30:00 Adrian Gubčo

Na nároží Jesenského a Palackého ulice v historickom centre mesta už dlhšiu dobu chátra trojpodlažný historický objekt, ktorý podľa všetkého nedisponuje nijakým využitím. Už v blízkej budúcnosti by sa to však mohlo zmeniť, keďže spoločnosť Equis Invest Consulting, s.r.o., získala kladné záväzné stanovisko k jeho rekonštrukcii a nadstavbe.

Čítať viac

Staromestské rekonštrukcie, február 2019

13.02.2019 09:30:00 Adrian Gubčo

Pozitívnym aspektom dobrej ekonomickej situácie je rastúci objem investícii do obnovy stavebného fondu v meste, vrátane historických pamiatok. Rekonštrukcie však nerealizujú len súkromní investori, ale konečne vo zvýšenej miere aj verejný sektor, vďaka čomu môžeme aktuálne pozorovať revitalizáciu budov aj vo verejnom vlastníctve.

Čítať viac

Staromestské rekonštrukcie, december 2018

13.12.2018 14:30:00 Adrian Gubčo

Hoci už prišli chladnejšie mesiace, v centre mesta napredujú viaceré rekonštrukcie historických objektov, kým ďalšie sa pripravujú. Viacero z nich sa nachádza v relatívnej blízkosti, čo prispeje k celkovému pozdvihnutiu vizuálnej úrovne tejto časti mesta.

Čítať viac

Dom na Kozej 16 čaká rekonštrukcia a dostavba

02.11.2018 13:00:00 Adrian Gubčo

Malý a nenápadný historizujúci objekt na Kozej ulici č. 16 čaká rekonštrukcia, dostavba a nadstavba. Projekt aktuálne získal kladné záväzné stanovisko od Hlavného mesta a môže pokračovať v povoľovacom procese.

Čítať viac

Staromestské rekonštrukcie, október 2018

08.10.2018 09:00:00 Adrian Gubčo

S príchodom konca roka sa ukončujú aj viaceré rekonštrukcie pamiatok, ktoré sa realizovali v priebehu teplejších mesiacov. Ďalšie sa však práve teraz zároveň spúšťajú.

Čítať viac

Z rekonštrukcií v Starom Meste

13.09.2018 17:00:00 Adrian Gubčo

Centrum mesta opeknelo, dokončené alebo tesne pred dokončením sú dve rekonštrukcie historických pamiatok - bytového domu na Štúrovej ulici a bytového domu na Dobrovičovej. Z nich predovšetkým prvý menovaný sa nepochybne stane veľmi fotografovanou okrasou Bratislavy.

Čítať viac

Nové rekonštrukcie v Starom Meste

04.09.2018 13:30:00 Adrian Gubčo

V mestskej časti Bratislava - Staré Mesto sa nachádza mnoho budov, ktoré sú síce funkčné, ale roky bez údržby sa podpísali na ich vonkajšom stave. Mnohé z nich zároveň patria k vzácnym funkcionalistickým pamiatkam. Zdá sa, že pre dve z nich svitá na lepšie časy, keďže mestská časť udelila stavebné povolenia pre ich rekonštrukcie.

Čítať viac

Staromestské rekonštrukcie, júl 2018

10.07.2018 09:00:00 Adrian Gubčo

Teplejšie mesiace tradične patria v staromestských uliciach (nielen však tých) rekonštrukciám, ktoré prinavracajú zašlú krásu mnohým zanedbaným budovám, nezriedka aj s vysokou historickou hodnotou. Vďaka obnove viacerých z nich sa centrum Bratislavy stáva živším a atraktívnejším miestom.

Čítať viac

Waydanovský dom ide do rekonštrukcie

16.05.2018 12:30:00 Adrian Gubčo

Dom na Rudnayovom námestí č. 3, oficiálne známy ako Waydanovský dom, by sa mal čoskoro rekonštruovať. Táto dlhodobo zanedbaná budova sa konečne dočká obnovy, investorom je Rímskokatolícka cirkev, resp. Bratislavská arcidiecéza.

Čítať viac

Staromestské rekonštrukcie, marec 2018

29.03.2018 09:30:00 Adrian Gubčo

Aj tento rok možno nájsť v centre mesta mnoho lešení, signalizujúcich obnovu starších objektov. Počet (navonok) zanedbaných budov každým rokom klesá, Bratislava tak opeknieva nielen čo sa týka moderného developmentu, ale aj historickej architektúry.

Čítať viac

Rekonštrukcie na Palisádoch

13.03.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

V okolí ulice Palisády pribúdajú aj kvalitné rekonštrukcie. Jedna z najkrajších ulíc v Bratislave je tak ešte krajšia - ešte aby domom sekundoval aj verejný priestor, aby ulica dostala reprezentatívnejší ráz.

Čítať viac

Secesný dom na Štúrovej sa odhaľuje

30.01.2018 09:00:00 Adrian Gubčo

Nádherný secesný dom na Štúrovej ulici sa začína odhaľovať spolu s tým, ako postupuje jeho rekonštrukcia. Prvá obnovená časť fasády sa nachádza na krídle orientovanom do Tallerovej ulice, aktuálne prebieha obnova fasády od Štúrovej.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube