Author photoAndrej Sárközi 29.03.2023 16:30

Hanba mesta zanikne. Obnova podmostia Mosta SNP získala zelenú k realizácii

Most SNP čelí v posledných rokoch viacerým problémom. Mimoriadna prehliadka ikony Bratislavy len nedávno odhalila porušené zvary nosníkov. Kontroverzie v roku 2018 vyvolala aj výrazná a nelegálna premena podmostia na petržalskom nábreží Dunaja. Ako sa najnovšie zdá, Most SNP sa konečne dočká novej podoby nástupného priestoru na petržalskej strane – tentokrát už definitívne.

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

V roku 2018 šokovala verejnosť výrazná premena podmostia Mosta SNP na petržalskom nábreží Dunaja. Spoločnosť Zemegula, s.r.o., ktorá prevádzkuje vyhliadkovú plošinu a reštauráciu na Moste SNP, naplánovala rekonštrukciu tohto priestoru. To, čo začalo vznikať, však bolo v rozpore s povoleniami. Spoločnosti chýbalo stavebné povolenie aj povolenie od pamiatkarov, ktoré je nanajvýš dôležité – Most SNP bol totiž v tom čase vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku.

Zemegula s.r.o. svoj zámer odkomunikovala len s Hlavným mestom a mestským zastupiteľstvom. To s jeho prípravou súhlasilo pod podmienkou, že projekt bude rešpektovať pripomienky Hlavnej architektky mesta Bratislava. Ani to sa však nepodarilo a pôvodné prvky boli nakoniec úplne odstránené. Firma skúšala argumentovať havarijným stavom priestoru, ktorého súčasťou bolo schodisko z mostovky a nástupná plošina pred vstupom do jedného z pilierov mosta – k výťahu do reštaurácie a k vyhliadkovej plošine. 

Začala tu vznikať mohutná konštrukcia, ktorej dominantou sa stal zaoblený objekt z dreva, očividne určený pre novú komerčnú prevádzku. V žiadnom prípade nespĺňal požiadavku Hlavnej architektky na „minimalistické dotvorenie architektúry Mosta SNP“ a „nadčasové riešenie, ktoré musí kompozične a tvarovo rešpektovať Most SNP“. Nastala skutočne zúrivá kritika verejnosti a rozostavaná konštrukcia ostala opustená. 

Galéria

  • Zdroj: Bratislava – Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Bratislava – Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Bratislava – Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Bratislava – Hlavné mesto SR
  • Čierna stavba pod Mostom SNP. Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA

V roku 2019 nariadil stavebný úrad v mestskej časti Petržalka jej odstránenie. Stavebník sa odvolal, medzičasom však do kauzy vstúpilo Hlavné mesto, a to už pod novým vedením. V priebehu roka 2020 oznámilo, že podporuje snahu Petržalky o odstránenie objektu – a zároveň sa s investorom dohodol na novom postupe. V pláne bolo vyhlásenie menšej architektonickej súťaže, vo februári 2022 však primátor Matúš Vallo predstavil budúcu a pravdepodobne aj definitívnu podobu podmostia Mostu SNP. 

Dané riešenie úzko nadväzuje na pôvodnú podobu podmostia a prinavracia hodnotné prvky pôvodnej architektúry. Je taktiež minimalistické a priehľadné, čím lepšie zachováva výhľady na staromestskú panorámu, kým návštevníci sa jednoduchšie dostanú do výťahu do výhliadkovej reštaurácie. S týmto riešením sa má obnoviť aj priľahlý verejný priestor, čo je s ohľadom na význam mosta pre Bratislavu skutočne dôležité. Realizáciu projektu má hradiť súkromná spoločnosť a následne ho odovzdá bezodplatne mestu, keďže Most SNP je mestským majetkom. 

Projekt sa ku koncu februára 2022 dostal do štádia dodatočného povolenia stavby, v rámci ktorého bol predložený aktualizovaný návrh. Hlavné mesto a Krajský pamiatkový úrad v tom čase už predloženú koncepciu odsúhlasili, súhlasiť však ešte musel špeciálny stavebný úrad na Hlavnom meste. A práve na základe rozhodnutia tohto orgánu sa dnes potvrdzuje, že rekonštrukcia priestoru pod Mostom SNP sa po rokoch konečne uskutoční. Špeciálny stavebný úrad totiž vydal na stavbu dodatočné stavebné povolenie.

 

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR


To sa sústreďuje na dve časti – búracie práce a rekonštrukciu. V prvom menovanom sa odstránia zvyšky oceľových konštrukcií, ktoré neboli pôvodnou súčasťou konštrukcie mosta a ktoré sú zvyškami odstránenej stavby. V prípade rekonštrukcie pôjde o obnovu dvojice priamočiarych schodísk, spájajúcich terasu s terénom – upravenej betónovej plochy medzi pylónmi. Návrh obnovy taktiež kopíruje pôvodné konštrukcie materiálovo aj tvarovo, zmeny sa týkajú len skladby podlahy terasy. Tá je riešená ako dlažba na terčoch, pod ktorými je sadovaná vodoizolačná fólia. Táto rekonštrukcia bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie od architektov Pavla Paulíniho, Lukáša Kramarčíka, Andreja Krišku a Mareka Gešnábela. 

K stavbe bolo vydaných niekoľko podmienok. Krajský pamiatkový úrad ešte v lete minulého roka uviedol, že farebnosť doplnených častí má byť zhodná s existujúcou farebnosťou konštrukcie Mosta SNP. Vkladané objekty pod terasu majú byť riešené ako samostatné konštrukcie, ktoré zase musia byť farebne odlíšené od konštrukcie Mosta SNP. Hlavné mesto minulý rok doplnilo, že stavebné práce na nástupnom priestore musia byť realizované podľa dostupného Manuálov verejného priestoru, Princípov a štandardov povrchov a Princípov a štandardov stĺpikov. 

Budúcnosť podmostia Mosta SNP na Slovensku v kategórii mostných stavieb sa tak konečne blíži k vyriešeniu. To však neuberá na fakte, že stavbe, ktorá bola vyhlásená za Stavbu 20. storočia v kategórii mostné stavby, by mala byť venovaná omnoho väčšia pozornosť.

Ku koncu januára tohto roka odhalila mimoriadna prehliadka mosta porušené pozdĺžne zvary nosníkov a mesto tak znížilo najvyššiu povolenú rýchlosť o desať kilometrov za hodinu. Magistrát ubezbečil, že most je bezpečný a potvrdil, že rekonštrukcia je zaradená do plánov na tento rok. Potrebné je však najskôr vybrať technologický postup pre opravu zvarov, čo sa doteraz nestalo. Dôvod Hlavné mesto neuviedlo. 

Stav najelegantnejšieho bratislavského mosta cez Dunaj ako celku je žalostný. Zlepší sa nástupný priestor do reštaurácie UFO, na čo sa čakalo dlhé roky. Premenou prejde aj priľahlé okolie. Petržalská strana mostu tak konečne nebude pre návštevníkov ikony mesta hanbou a schátraným miestom. Most SNP by si však zaslúžil oveľa viac.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube