Author photoAdrian Gubčo 28.04.2021 15:00

Trať na Americkom námestí je poškodená, premávka bude na mesiac vylúčená

V decembri bola po niekoľkomesačnej rekonštrukcii obnovená premávka električiek na Americkom námestí. Hlavné mesto a Dopravný podnik sa vtedy netajili spokojnosťou s výsledkom prác, ktoré nepriniesli len zlepšenie stavu koľají, ale aj zvýšenie kvality verejného priestoru. Po necelom polroku sa však trať na mesiac uzavrie. Dôvodom sú konštrukčné chyby trate.

Trať dostala v rámci komplexnej rekonštrukcie počas jesene 2020 kompletne nový povrch, kedy pôvodné betónové panely nahradila štiepaná žulová dlažba. Výzor trate aj zastávky sa tým zlepšil a lepšie odrážal jej polohu v Starom Meste, v susedstve historickej architektúry Univerzitnej nemocnice alebo parčíku na Americkom námestí. Koľaje boli opatrené riešením, ktoré mali brániť vibráciám a vydláždená bola aj zastávka. Daný úsek sa začal (aj mnou) okamžite považovať za etalón novej kvality električkových tratí.

Veľmi skoro po dokončení sa však začali objavovať prvé kazy. Dlažba sa začala uvoľňovať a vlniť, čo bolo týždňami čoraz viditeľnejšie. Ako píše Dopravný podniky Bratislavy, po traťovom telese prechádzajú okrem električiek aj desiatky áut s výnimkou na jazdu cez tento úsek. Kocky sa tak začali uvoľňovať práve pod váhou týchto áut. Na niektorých fórach sa však objavil názor, že je to spôsobené skôr faktom, že kocky neboli dostatočne vyšpárované. Narušenie tak spôsobovali skôr vibrácie z prechádzajúcich električiek v kombinácii s vymieľaním vo svahu umiestneného štrku medzi kockami. Zlý bol celý postup zhotovenia zvršku, čo by si bez väčšej opravy vyžadovalo neustálu údržbu.

DPB si je toho očividne vedomé, keďže ohlásilo až mesiac (medzi 1. až 30. májom) trvajúcu výluku. Vady boli nahlásené dodávateľovi stavby, spoločnosti TSS Grade, ktorý za tú dobu vykoná opravy a na vlastné náklady – trať je ešte v záručnej dobe. Pod kamennú dlažbu majú byť namontované betónové prepoje, ktoré vytvoria stabilnejší základ. Kocky majú byť takisto vyplnené prírodnou škárovacou hmotou. Avizovaná je aj oprava šachty odvodňovacieho systému alebo zálievky koľajníc. Dopravný podnik dodal, že pôvodné riešenie, navrhnuté dodávateľom, nebolo „úplne najšťastnejšie“.

Mestu síce z výluky a opravy nevyplynú žiadne priame náklady, výluka spôsobí určité komplikácie cestujúcim. Zastávka Blumentál napríklad nebude obsluhovaná linkou 3, ktorá bude presmerovaná na Vazovovu. Zastavovať tu bude aj linka 9. Podľa portálu iMHD pôjdu dojazdové spoje linky 4 z Dúbravky k Stanici Vinohrady taktiež obchádzkou cez Vazovovu. Predĺženie času, ktorý budú električky kvôli obchádzke potrebovať, určité finančné straty spôsobí.

Dopravný podnik otvorene priznáva, že sa stala chyba (na strane zhotoviteľa), čo mu slúži ku cti. Na druhej strane je otázka, prečo mesto takéto dielo prebralo, hoci expertovi na dopravné stavby mohli byť riziká zrejmé už skôr. Chyby sa prirodzene robia, je ale úlohou kontroly kvality, aby dohliadla na ich okamžitú opravu bez toho, aby bola narušená doprava alebo komfort cestujúcej verejnosti. V tomto smere má mesto ešte očividne rezervy.

Kritika sa totiž viaže aj ku zmodernizovanej, alebo, lepšie povedané, modernizovanej trati v Karlovej Vsi. Hoci tu premávka funguje už dlhšie, nie všetky súčasti stavby sú už sprevádzkované. Ešte stále nie je dokončená realizácia nadchodu na zastávke Botanická záhrada ani spustené výťahy, hoci práve debarierizácia zastávok mala byť jedným z najväčších prínosov modernizácie. Ďalším problémom je očividne nesprávny typ koľají, použitý v blízkosti oblúku v tomto úseku. To sa odráža na drsnom prechode električiek.

Bratislava robí v poslednom období mnoho pokrokov, čo sa týka prístupu k električkovej doprave, ale aj verejnej doprave vo všeobecnosti. Pri modernizáciách a rekonštrukciách sa kladie veľký dôraz na dizajnovú stránku, vďaka čomu vyzerajú trate moderne a esteticky. To je veľmi dôležité, keďže príjemné a priateľské prostredie posilňuje motiváciu cestujúcich verejnú dopravu využívať. Na druhej strane, nie všetky problémy sa dajú vyriešiť naraz. Prejavilo sa to v zrážke požiadavke po dobrom dizajne so schopnosťou zhotoviť, prebrať a spravovať kvalitné dielo.

Verejný sektor musí v tomto smere zabrať, inak sa môžu mnohé pozitívne iniciatívy a zásahy stretnúť namiesto pochvaly s kritikou. Zastávka a trať na Americkom námestí je dobrým príkladom. Tvrdenie o novej úrovni a kvalite priestoru sa môže razom zmeniť na lacné PR, aj keď sa objektívne úroveň priestoru zvýšila. Ešte horšia by bola strata dôvery v schopnosti mesta pripraviť dobrý projekt, zvlášť v období tesne pred spustením veľkých dopravných zámerov. Niektoré z nich (najmä dlhoočakávaná druhá etapa Petržalskej radiály) už totiž musia byť skutočne bez chýb.

 

Pozrite si rekonštrukciu trate na Americkom námestí vo fotoalbume.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Fotografia z 13.12.2020
  • Fotografia z 13.12.2020
  • Fotografia z 13.12.2020
  • Fotografia z 13.12.2020

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube