Author photoAdrian Gubčo 09.06.2020 16:35

Rekonštrukcia električkovej trate v Rači sa začne na budúci týždeň

Po určitých odkladoch sa v priebehu budúceho pondelka konečne spustí rekonštrukcia trate v Záhumeniciach v mestskej časti Rača. Ide o reakciu na havarijný stav, ktorý už vážne narúšal prevádzkyschopnosť trate aj kvalitu bývania v jej blízkosti. Počas rekonštrukcie bude zmenená organizácia verejnej dopravy.

Zdroj: Google Maps

Zdroj: Google Maps

Ako uvádza Dopravný podnik Bratislava, ktorý je investorom rekonštrukcie, v prípade ďalšieho odkladu hrozilo kvôli technickému stavu trate úplné prerušenie premávky električiek v úseku Vozovňa Krasňany – Komisárky. Tým by sa vážne narušila mobilita v časti Bratislavy extrémne zaťaženej automobilovou dopravou z predmestí. Spustenie obnovy tak bolo nevyhnutné.

Od budúceho týždňa bude pozmenená organizácia verejnej dopravy v oblasti. V prípade električkovej dopravy bude linka 3 bude skrátená po zastávku Cintorín Rača, kde bude možný prestup na autobusové linky 52, 56 a 65, ktoré obslúžia zvyšnú časť trasy električiek v oblasti zastávok Záhumenice, Drevona; Závadská; Púchovská; Tbiliská a Komisárky.

V rámci zmien bude interval linky 3 posilnený v rannej špičke na každé 4 minúty, čím sa zlepší aj dopravná obslužnosť Petržalky. Po zvyšok dňa bude linka 3 premávať v intervale 5 minút a vo večerných hodinách a cez víkendy v 7,5-minútovom intervale. Všetky poradia linky budú obsluhované nízkopodlažnými obojsmernými električkami, pretože obidve konečné zastávky (dočasná Cintorín Rača aj Jungmannova v Petržalke) nie sú vybavené obratiskami. Posilová linka 7 premávajúca v časoch dopravných špičiek bude z Hlavnej stanice skrátená po ŽST Vinohrady.

DPB zdôrazňuje odporúčanie pre cestujúcich spojmi Slovak Lines, aby k prestupu na električky využili práve zastávku ŽST Vinohrady, na ktorej je potrebný peší presun len niekoľko metrov, a na ktorej budú začínať prázdne električky linky 7.

Dopravný podnik zatiaľ nešpecifikoval, ako dlho budú rekonštrukčné práce trvať, hoci podľa starších informácií by to mali byť maximálne štyri mesiace. V zmysle Zmluvy o dielo je najneskorší možný termín ukončenia rekonštrukcie je 30. november 2020. Za každý deň omeškania hrozí zhotoviteľovi, ktorým je spoločnosť TSS Grade, sankcia 500 eur.

 

Organizácia verejnej dopravy v oblasti počas rekonštrukcie. Zdroj: Dopravný podnik Bratislava

 

Predmetom projektu je rekonštrukcia trate v dĺžke 430 metrov medzi Detvianskou ulicou a a Záhumenicami, ktorej súčasťou je aj oblúk východne od Detvianskej ulice. V rámci rekonštrukcie príde aj k oprave zastávkového prístrešku Záhumenice, Drevona a cestných prejazdov cez električkovú trať.

Súčasťou projektu je zmena konštrukcie električkovej trate, kde budú pôvodné panely nahradené monolitickou betónovou doskou, bude vybudovaný nový kryt a predĺžené nástupištia. Koľajový zvršok bude v celom úseku izolovaný antivibračnou rohožou. Väčšia časť krytu bude pevná, na asi stometrovom úseku budú zrealizované sadovnícke úpravy z rozchodníkov rodu Sedum (ktoré sú aj v Karlovej Vsi). Povrch priecestia na Detvianskej bude z cementobetónu.

Čo sa týka zastávok, nástupištia budú mať dĺžku 66 metrov, obrubníky budú zo žuly a povrch z betónovej dlažby. Farba povrchu bude grafitová a vodiace pásy sivé, čo znamená, že farby budú inverzné oproti tomu, čo sa zrealizovalo v Karlovej Vsi a Dúbravke. Na zastávke v smere do centra mesta bude zachovaný a obnovený súčasný prístrešok, inštalovaná elektronická odchodová tabuľa a zachovaný automat na lístky. Prí zastávke smer obratisko sa takéto prvky nenavrhujú, keďže ide o výstupnú zastávku. Obe zastávky získajú zábradlie rovnakého typu, ako je na Šafárikovom námestí alebo Špitálskej ulici. Oproti zastávke bude vysadený živý plot.

TSS Grade, ktorý okrem iného realizuje aj modernizáciu trate v Karlovej Vsi a Dúbravke, má projekt vyhotoviť za 2,31 miliónov eur.

 

Zásahy Hlavnej architektky sa podpísali na vyššej dizajnovej úrovni zastávok na Karloveskej radiále a ovplyvnia aj podobu budúcich tratí

 

Popri trati v Rači sa pripravuje ešte rekonštrukcia trate na Americkom námestí v centre mesta, v tomto smere však Dopravný podnik nešpecifikoval dátum realizácie s prísľubom, že v dohľadnej dobe podá presné informácie. Faktom ostáva, že aj pri tejto trati je už vysúťažený dodávateľ, ktorým je opäť TSS Grade. Úprava koľají na Americkom a Floriánskom námestí spoločne s priľahlými zastávkami a čiastočne aj chodníkmi vyjde na 2,845 miliónov eur.

Trať je dnes v podobnom stave ako v prípade obnovovaného úseku v Rači, teda v havarijnom. Po jej rekonštrukcii by mala v Bratislave takáto trať ostať podľa všetkého len jediná – na Tomášikovej ulici v mestskej časti Nové Mesto, túto však očakáva v dohľadnej dobe modernizácia v rámci väčšieho projektu modernizácie Vajnorskej radiály. V rovnakom čase by sa mala realizovať aj modernizácia Ružinovskej radiály. Zatiaľ neznámy je dátum modernizácie Račianskej radiály, táto však nemá k dispozícii ani základné rámce, nehovoriac o náčrte projektu.

Hlavné mesto každopádne už niekoľko rokov robí významné kroky v zlepšovaní kvality električkovej dopravy, ktorá má byť nosným systémom MHD spoločne s vlakmi, integrovanými do mestského dopravného systému. Súčasná realita tomu celkom nezodpovedá, problémom je totiž stav tratí, komfort dopravy aj slabá obsluha a pokrytie, keďže sa v uplynulých desaťročiach zanedbala výstavba nových tratí.

Po novom však mesto rieši zastávky ako dôležitý verejný priestor (Kancelária Hlavnej architektky napríklad rieši dizajn jednotlivých zastávok, vďaka čomu pôsobí zmodernizovaná trať v Karlovej Vsi moderne a na dobrej úrovni), mení linkové vedenia, aby zabezpečilo hustejšie intervaly, alebo skvalitňuje informovanie – čoskoro napríklad pribudne 120 nových elektronických odchodových tabúľ.

Dobrá úroveň električkovej dopravy je zásadnou súčasťou snáh o vysokú kvalitu života a zvýšenie úrovne mestského priestoru. Trate a zastávky treba vnímať nielen ako dopravný, ale aj spoločenský či kultúrny priestor. Ide o prirodzené ohniská aktivít bežných ľudí, drobných podnikateľov, ale v neposlednom rade aj investorov. Práve okolo zastávok nosných systémov verejnej dopravy treba zakladať miesta s vyššou koncentráciou zástavby a funkcií.

Aktuálne rekonštrukcie tak robia z Bratislavy nielen funkčnejšie, ale aj perspektívnejšie mesto. Tento potenciál je však potrebné vedieť využiť.

 

Pozrite si stavebné práce na električkových tratiach vo fotoalbume

Sledujte YIM.BA na Instagrame

Sledujte YIM.BA na YouTube

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Organizácia verejnej dopravy v oblasti počas rekonštrukcie. Zdroj: Dopravný podnik Bratislava

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube