Author photoAdrian Gubčo 01.12.2022 15:31

Kľúčový bratislavský projekt je dokončený. SNG otvára po 21 rokoch zrekonštruovaný areál

Jeden z najdôležitejších súčasných projektov v Bratislave je konečne dokončený. Rekonštrukcia Slovenskej národnej galérie (SNG), jednej z kotevných kultúrnych inštitúcií v krajine, radikálnym spôsobom posúva jej úroveň a s ňou aj kvalitu celého mesta i štátu. Zároveň prináša obnovu architektúry, ktorá si bez akýchkoľvek debát zaslúži prívlastok ikonická.

Autor: Dominik Jursa / YIM.BA

Autor: Dominik Jursa / YIM.BA

SNG vznikla v roku 1948 a v roku 1951 jej boli pridelené barokové Vodné kasárne na nábreží Dunaja. V tom čase už boli tvorené len tromi krídlami, keďže predná časť objektu bola zbúraná v rámci rozširovania nábrežnej cesty na začiatku 40-tych rokov. Galéria sa do priestorov nasťahovala a pre verejnosť sa otvorila v roku 1955. Už krátko po otvorení sa však konštatovalo, že priestory sú nedostatočné.

Už v roku 1963 sa začala riešiť otázka rozšírenia galérie. Na základe študijnej úlohy pre popredných slovenských architektov bol vybraný koncept Vladimíra Dedečka, ktorý sa najlepšie vyrovnal s požiadavkou na rozšírenie priestorov. Súčasťou nového areálu boli expozície, administratívna budova, amfiteáter a knižnica. Najvýraznejšou súčasťou bola expozičná časť – Premostenie, ktorého idea je založená na vyzdvihnutí objektu, aby bol zachovaný priehľad na historickú architektúru.

Rozšírený areál bol po ôsmich rokoch výstavby otvorený v roku 1977. Radikálne gesto, akým Premostenie bolo, nebolo širokou verejnosťou nikdy úplne prijaté. Realizácia bola poznačená zlacňovaním či nedostupnosťou niektorých materiálov. Faktom však je, že ide o mimoriadny architektonický aj konštrukčný počin, ktorý zmenil pohľad na bratislavské nábrežie.

Nanešťastie, stavebné nedostatky sa podpísali na zhoršujúcom sa stave Premostenia, čo vyústilo až v jeho uzatvorenie v roku 2001. SNG tak dlhšiu dobu fungovala v provizóriu. Zmeniť to mala rekonštrukcia, ktorá sa riešila na úrovni súťaží už od roku 2003 a príprav na realizáciu ďalšie vyše desaťročie. Dlhoočakávaná obnova sa konečne spustila na prelome rokov 2015 a 2016.

Galéria

 • Autor: Dominik Jursa / YIM.BA
 • Autor: Dominik Jursa / YIM.BA
 • Autor: Dominik Jursa / YIM.BA
 • Autor: Dominik Jursa / YIM.BA
 • Autor: Dominik Jursa / YIM.BA
 • Autor: Dominik Jursa / YIM.BA
 • Autor: Dominik Jursa / YIM.BA
 • Autor: Dominik Jursa / YIM.BA
 • Autor: Dominik Jursa / YIM.BA
 • Autor: Dominik Jursa / YIM.BA
 • Autor: Dominik Jursa / YIM.BA
 • Autor: Dominik Jursa / YIM.BA
 • Autor: Dominik Jursa / YIM.BA
 • Autor: Dominik Jursa / YIM.BA
 • Autor: Dominik Jursa / YIM.BA
 • Autor: Dominik Jursa / YIM.BA

Mimoriadny koncept, ktorý posúva celé centrum

Na rekonštrukciu SNG sa realizovali až dve súťaže. V druhej z nich v roku 2005, podľa ktorej sa napokon postupovalo, sa presadila kancelária Architekti BKPŠ – Kusý, Paňák. Dvaja z našich najskúsenejších a najuznávanejších autorov pripravili víziu skutočne verejnej a otvorenej inštitúcie, ktorá aktivuje nielen jednu budovu či areál, ale aj celý mestský blok. Popritom plne rešpektujú pôvodnú architektúru Vladimíra Dedečka.

Novozrekonštruovaný areál SNG priniesol výrazné rozšírenie výstavnej plochy – až o 5-tisíc metrov štvorcových, zmodernizovanú kinosálu, multifunkčnú halu, modernú knižnicu, archív, úplne nový depozitár, reštaurátorské dielne a ateliéry, obnovenú administratívu, kaviareň, kníhkupectvo či upravené verejné priestory, vrátane nádvoria. Spoločne tvoria jedinečný a vzájomne previazaný areál, ktorý dobre reaguje na okolité mestské prostredie. Celkovo išlo o osem stavebných objektov (jeden z nich realizovalo mesto – protipovodňovú ochranu)

Ako zdôrazňujú architekti, ich víziou bolo ako verejné riešiť celé prízemie. V podstate bez lístka tak bude môcť návštevník prechádzať podstatnou časťou galérie a nechať sa vtiahnuť dovnútra diania. Súčasťou tejto koncepcie je vytvorenie nových priečnych prepojení zo všetkých svetových strán. V tomto momente ešte chýbajú prepojenia z Paulínyho a Námestia Ľ. Štúra, keďže SNG nemá právny nárok na pozemky v susedstve, do budúcna je však na takéto riešenie pripravená. Rozbehnúť chce rokovania s novým vedením Starého Mesta, ktoré môže zabezpečiť prepojenie s Paulínyho.

Z pohľadu verejnosti je najväčšou novinkou znovuotvorenie Premostenia. Unikátny výstavný priestor bol už pred rekonštrukciou oceňovaný pre svoju vzdušnosť aj systém presvetlenia – diela sú prirodzene osvetlované zo severu, nedochádza tak k ich poškodzovaniu. Po novom sa zážitok rozšíri o možnosť výhľadov na nábrežie Dunaja. Okrem expozičnej časti totiž pribudla aj relaxačná na južnej fasáde so sedením. Kontroverzným krokom (podľa niektorých architektov) sú okná na bokoch Premostenia, čím autori v podstate potvrdili, že už nikdy nerátajú s dostavbou SNG na úkor dvojice domov na nároží nábrežia a Lodnej ulice.

 

Nový výhľad na nábrežie Dunaja z priestorov Premostenia. Autor: Dominik Jursa / YIM.BA

 

K novým výstavným priestorom bude patriť multifunkčná sála na mieste niekdajšieho amfiteátra. Ten bol prestrešený, čím vznikol veľký, pôsobivý priestor, vhodný aj pre veľkoplošné diela alebo eventy. Smerom do Lodnej zas boli na dvoch podlažiach zriadené nové expozičné priestory.

Jadrom života však bude nádvorie, do ktorého sú orientované verejné prevádzky – kaviareň, kníhkupectvo aj budúca umenovedná knižnica. Jeho súčasťou sú zachované pôvodné stromy. Povrch je z priepustného materiálu na spôsob francúzskych parkov a záhrad. Ide o ideálne riešenie, keďže sa predpokladá, že sa tadiaľto budú presúvať väčšie skupiny ľudí a najmä v teplejších mesiacoch sa tu bude aj sedieť a oddychovať. Pre tento účel ide o vhodnejší povrch ako tráva, ktorá tu bola pred rekonštrukciou.

Z pohľadu prevádzky galérie je dôležitá kompletná modernizácia administratívy, ale predovšetkým vznik úplne nového depozitárneho domu so siedmimi podlažiami. Jeho súčasťou sú aj seminárne miestnosti a ateliéry, kde budú pôsobiť experti (reštaurátori, umenovedci, atď.). Ide v podstate o samostatný objekt, ktorý môže fungovať aj v čase, kedy je zvyšok galérie zatvorený. Na jeho prízemí sa nachádza kino, v rámci ktorého bude nateraz pôsobiť známe bratislavské kino Lumière. Inak však bude využiteľný na eventy či prenájom.

Súčasťou rekonštrukcie bola recyklácia viacerých pôvodných prvkov. Obnovené bolo mramorové schodisko v administratívnej budove, opätovne využité boli keramické tvárnice spod knižnice, ktoré sú dnes dekoratívnym plotom pri Paulínyho, a podlaha je z terazza, namletého z pôvodného travertínového obloženia. Travertín sa použil aj na výrobu lavičiek v novom parčíku na nároží Lodnej a Paulínyho. Podhľady a drevený obklad zo starej kinosály boli prenesené do novej. Fasáda depozitára zas využíva hliníkové profily z pôvodného Premostenia a Administratívy.

Areál je po novom plne bezbariérový. Dosiahnuť sa to podarilo aj napriek faktu, že Vodné kasárne sú chránené ako národná kultúrna pamiatka. Súčasťou galérie je aj moderný informačný a navigačný systém, ktorý odkazuje na architektúru areálu. 

Celkové náklady na rekonštrukciu dosiahli 75,5 milióna eur, čo zahŕňa všetky stavebné práce a objekty, vstavaný interiér, technológie (tie sú v galériách mimoriadne dôležité, aby nedošlo k poškodzovaniu či znehodnocovaniu diel) či autorský dozor. Necelých 3,5 milióna ešte bude stáť dozariadenie interiéru. SNG sa teraz otvorí totiž ešte v nekompletnom stave – mnohé miestnosti či funkcie tak budú nejakú dobu chýbať.

 

Hlavný vstup a informačný systém galérie. Autor: Dominik Jursa / YIM.BA

 

Veľký deň pre slovenskú kultúru

Otvorenie galérie – oficiálne plánované na 11. decembra 2022 – bude mimoriadnym dňom pre slovenskú kultúru. Verejnosť čakala na jej plné sprístupnenie vyše dve desaťročia. Celá generácia ľudí nemala dosiaľ možnosť navštíviť Premostenie alebo navštevovať komplexnejšie výstavy, rovnako ako vidieť diela z bohatých zbierok SNG. Takisto Bratislave chýbal kultúrny výstavný priestor, hodný jej veľkosti a významu.

Pomerne dlho trvala aj samotná rekonštrukcia – namiesto troch rokov viac ako šesť. „Rekonštrukcia národnej galérie bola s nami tak dlho, že je pre mňa zvláštne a nečakane ťažké uchopiť jej koniec,“ priznáva generálna riaditeľka SNG Alexandra Kusá. „Riskujúc veľké slová, naozaj si myslím, že toto je historická chvíľa, a to nielen pre galériu, ale aj pre našu krajinu. Je to najväčšia kultúrna stavba, ktorú sme začali a dokončili po revolúcii.“ Riaditeľka taktiež ocenila všetkých, ktorí sa o realizáciu zaslúžili.

Dokončenie pozitívne vníma aj ministerka kultúry SR Natália Milanová. „Prvé, čo mi pri otvorení SNG napadne je slovo – konečne. Úprimne, ide o unikátny počin, ktorý so sebou prináša obrovský prínos nielen pre umeleckú obec, ale aj pre všetkých návštevníkov/návštevníčky a priaznivcov vizuálneho umenia.“ Ministerka zas poďakovala riaditeľke SNG, ako aj tímom na Ministerstve kultúry SR a Ministerstve financií SR.

Architekti pripomenuli, že v areáli SNG sú skĺbené štyri storočia architektúry a nároky na modernú prevádzku či prezentáciu slovenskej výtvarnej kultúry. Príprave projektu venovali 17 rokov. „Či a ako sa nám to podarilo, povie história,“ rekapitulujú Martin Kusý a Pavol Paňák. Už dávnejšie zaznelo, že rekonštrukcia bola koncipovaná tak, aby sa zo SNG stala v dohľadnej dobe pamiatka. Nanešťastie, Vladimír Dedeček sa jej dokončenia nedožil. 

 

Nový multifunkčný výstavný priestor, ktorý vznikol prestrešením pôvodného amfiteátra. Autor: Dominik Jursa / YIM.BA

 

SNG pripomína, že sa rozhodla nečakať na kompletne vybavený interiér či stále expozície. Nový areál chce otvárať postupne. „Väčšina areálu SNG bola uzavretá 21 rokov, a keď sa nám hotová stavba dostala konečne do rúk, chceme sa o ňu podeliť aj s celou verejnosťou, ktorej galéria právom patrí, ešte pred Vianocami,“ vysvetľuje Kusá. Po otvorení bude SNG premiérovo otvorená do 21. decembra, po novom roku bude vstup regulovaný – ľudia sa budú na prehliadky či výstavy musieť prihlásiť.

5. decembra sa má pre verejnosť uzatvoriť Esterházyho palác, kde bol doteraz jediný výstavný priestor bratislavskej SNG. Otvorený bude potom až spoločne so zvyškom areálu. V priebehu roka 2023 by sa mali postupne sprístupňovať stále expozície, kinosála, knižnica, kaviareň alebo kníhkupectvo.

Prvé výstavy majú poodhaliť nové priestory aj variabilitu diel starého, moderného aj súčasného umenia, ktorou SNG disponuje. Takisto bude galéria odpovedať aj na základné otázky, spojené s umením, prostredníctvom výstavy Prečo (ume)nie? SNG onedlho predstaví aj sprievodcu areálom (nazvaný je Biela a červená) a v rámci otváracieho programu rekonštrukciu predstavia architekti Pavol Paňák a Martin Kusý.

 

Nádvorie bude srdcom areálu. Autor: Dominik Jursa / YIM.BA

 

Bude to precedens?

Autor tohto textu si mal možnosť galériu pozrieť pred, počas aj po rekonštrukcii. Dojem z vykonaného diela ja naozaj ohromujúci. Obnova SNG je monumentálnym dielom – na slovenské pomery veľkosťou, ale predovšetkým kvalitou. V Bratislave nebol minimálne v poslednom desaťročí zrealizovaný žiaden projekt, ktorý by prinášal vznik takého kultivovaného a zároveň verejného priestoru. Metropola konečne získala niečo, čo jej dlho chýbalo.

Je smutné, že bolo treba čakať vyše dve desaťročia, kým sa podarilo túto kapitolu (takmer) uzavrieť. Vedenie SNG dúfa, že sa vďaka obnove zaradí medzi významné inštitúcie svojho druhu minimálne v regióne strednej Európy – hoci z pohľadu architektúry patrí k celoeurópskym unikátom. V najbližších rokoch bude možné organizovať omnoho komplexnejšie a významnejšie podujatia ako doteraz. Bratislava sa opäť viac posunie do civilizovaného sveta a bude v intenzívnejšom kontakte s medzinárodným kultúrnym a umeleckým diskurzom.

Vďaka tomu sa môže pozdvihnúť celá slovenská spoločnosť. Tá vo všeobecnosti trpí nízkou kultúrnosťou a kultivovanosťou, keďže kultúra býva v poradí priorít na poslednom mieste. Dôsledkom je vulgarizácia politiky aj verejného prejavu, teda mimoriadne škodlivé trendy, ktoré majú potenciál ohrozovať samotné demokratické zriadenie. Otvorenie a nová prevádzka galérie azda pomôže aspoň trochu napraviť niektoré z najhorších neduhov.

Ak sa to podarí, jej efekt snáď bude pozitívnym signálom pre tých politikov, ktorí majú aspoň základnú predstavu o dôležitosti kultúry a civilizovanosti. Uvidia, že investovať do podobných projektov má zmysel a nesie to so sebou pozitívne dôsledky. SNG nie je jedinou inštitúciou, ktorá potrebovala takúto rejuvenáciu a investíciu. Slovenské národné divadlo alebo Slovenské národné múzeum sú ďalšími, zoznam je však omnoho dlhší.

Bratislave chýba aj komplexnejšia verejná galéria moderného umenia, galéria architektúry a dizajnu, filharmónia, kongresovo-kultúrne centrum, technické múzeum a mnoho ďalších. Na novú budúcnosť čakajú Hurbanove kasárne, kde už údajne existuje nejaká vízia, od realizácie má ale ďaleko. V prípade kongresového centra zase štát strčil hlavu do piesku, hoci je jednoznačná zhoda na tom, že metropole chýba a táto na to dopláca – ekonomicky aj reputačne. Napokon sú tu ešte veľké absentujúce investície do zdravotníctva a školstva.

Zrekonštruované SNG je tým najlepším zo slovenskej architektúry (schválne hádajme, koľko cien v budúcom roku získa) a pri pohľade na jeho nedávne aktivity aj tým najlepším zo slovenskej kultúry. Celej Bratislave dáva kultivovanejšiu a civilizovanejšiu tvár. Aby však nebola len ostrovčekom pozitívnej deviácie, potrebného je toho viac. Otvorenie galérie snáď bude začiatkom úspešnejšieho obdobia, ktoré posunie hlavné mesto aj celú krajinu do vyspelejšieho sveta.

 

Fotografie z 1.12.2022. Pozrite si viac vo fotoalbume

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube