YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 22.12.2020 10:40

Začína sa územné konanie na tretiu etapu Pri Mýte

Po mnohých úpravách, novom vydávaní stanovísk, opätovných posudzovaniach a neúmerne dlhom čakaní sa konečne pohla príprava tretej etapy projektu Pri Mýte. Stavebný úrad mestskej časti Nové Mesto oznámil, že sa spúšťa konanie o zmene územného rozhodnutia. Developer Penta Real Estate tak bude mať azda šancu dokončiť svoj projekt aj daný úsek zástavby Račianskej ulice.

Zdroj: Penta Real Estate / EIA

Zdroj: Penta Real Estate / EIA

Projekt Pri Mýte patril svojho času k najdiskutovanejším bratislavským projektom, ktorý do opustenej lokality po zániku pôvodnej priemyselnej zástavby priniesol sériu nových bytových domov v riadkovej zástavbe. Developer na projekt vypísal architektonickú súťaž, v ktorej sa presadil slovinský ateliér Arhitektura Krušec. Okrem štruktúry, ktorá nadviazala na tradíciu riadkovej zástavby v okolí, príjemnej mierky či dobrej úrovne spoločných priestorov návrh zaujal aj zemitou farebnosťou.

Tá sa nakoniec preniesla aj do realizačného projektu, pričom zhotoviteľovi trvalo dlhšie, kým zrealizoval ten správny odtieň. U verejnosti si projekt vyslúžil rozličné výsmešné označenia, odborná verejnosť ho však prijala pozitívne. Pri Mýte sa stalo kvalitným doplnkom územia. Problémom ostával jedine osud uvažovanej etapy, tvorenej zástavbou priestoru medzi novým súborom a Račianskou ulicou.

Advertising

Developer tu totiž spočiatku plánoval umiestniť masívny parkovací dom, ktorý by zohľadňoval vtedajšie požiadavky po zabezpečení dostatku parkovacích miest. Medzičasom sa však parkovacia norma čiastočne zjemnila, zvlášť pre vnútromestské lokality v dotyku s linkami verejnej dopravy. Penta preto pripravila v spolupráci s lokálnym partnerom slovinského štúdia – bratislavskou kanceláriou Vallo Sadovsky Architects (dnes už len Sadovsky&Architects) – alternatívny návrh nového polyfunkčného bytového domu s aktívnym parterom.

Tento plán získal odobrenie Magistrátu aj Ministerstva životného prostredia, narazil však na mestskú časť a miestny Stavebný úrad. Miestna samospráva usporiadala verejné prerokovanie a prezentáciu zámeru, na ktorom sa zhromaždila predovšetkým hŕstka odporcov, doprevádzaná niekoľkými lokálnymi politikmi. Projekt s rozličnými námietkami odsúdili, na čo starosta reagoval, že rešpektuje „vôľu občanov“. Takýmto spôsobom síce do prípravy projektu vstúpiť nemohol a pokiaľ Magistrát overil súlad zámeru s Územným plánom, nemalo by stavebnému úradu stáť pri konaní nič v ceste, v tomto je však Nové Mesto špecifické.

Podobne sa vyvíjala situácia aj pri druhej verzii polyfunkčného domu, ktorú developer predstavil. V tomto prípade už mali k funkcii bývania a občianskej vybavenosti pribudnúť v menšej miere aj kancelárie. Architektúra bola prepracovaná a dnes viac zodpovedá charakteru Račianskej ulice, v tomto úseku sa meniacej na plnohodnotnú obojstrannú mestskú triedu. S tým sa aj tentokrát stotožnilo MŽP aj Magistrát, no projekt opäť narazil na miestny stavebný úrad.

Až teraz sa konečne úrad rozhýbal a spúšťa konanie, ktorého cieľom je definitívne odmietnutie výstavby parkovacieho domu a jeho nahradenie osempodlažným domom s vlastným podzemným parkovaním na dvoch podlažiach. Nová budova bude mierkou nadväzovať na okolitú zástavbu a od Račianskej dotvorí uvažovanú uličnú čiaru, kým od vnútrobloku bude mať mierne ustupujúcu fasádu a dotvorí parkovo upravenú líniu, ktorá sa bude tiahnuť až k vnútrobloku susedného Urban Residence.

Projekt bude obsahovať aktívny parter s retailom v podobe štvorice prevádzok, na druhom nadzemnom podlaží budú umiestnené kancelárske priestory. Na ostatných podlažiach bude celkovo 98 bytov, veľká časť z nich prevetrávaných, teda orientovaných do ulice aj do vnútrobloku. Do ulice budú orientované predovšetkým menšie byty. Pre potreby novostavby bude slúžiť 179 parkovacích miest. Developer plánuje vybudovať aj pokračovanie obojsmernej segregovanej cyklotrasy pozdĺž Račianskej ulice.

Architektúra projektu je z doteraz zverejnených materiálov triezva a mestotvorná. Dané prostredie bude dotvárať veľmi dobre a posilní mestský charakter ulice, ale prispeje aj k ukľudneniu vnútrobloku a dvorov medzi jednotlivými objektami v Pri Mýte. Obytný súbor sa tak „uzavrie“ a bude pôsobiť pokojnejším dojmom.

Ak bude teraz úrad konať už bez ďalších zbytočných prieťahov, územné rozhodnutie aj stavebné povolenie by mohlo byť do roka vydané. Teoreticky by sa tak výstavba poslednej časti Pri Mýte mohla rozbehnúť ešte pred koncom roka 2021. Dokončená by tak bola na začiatku roka 2024.

 

Zdroj: Penta Real Estate / EIA

 

Rozbeh prípravy projektu v zmysle novej verzie je dobrou správou nielen pre developera a jeho potenciálnych klientov, ale aj pre mesto, jeho obyvateľov a obyvateľov okolia. Namiesto dnešného stavu – teda prázdneho pozemku s vykopanou jamou, ktorý zhoršuje kvalitu prostredia – alebo pôvodne uvažovaného parkovacieho domu, ktorý by sa do mestskej triedy obracal fasádami z ťahokovu a prispieval k ešte väčšej dopravnej záťaži, ide o výrazné zlepšenie. V dome nevznikne len potrebné bývanie, ale aj pracoviská a služby, a to v dobrej dostupnosti verejnej dopravy.

Nemálo dôležitým faktorom je aj rozvoj verejného priestoru. Okrem uličného, ktorý sa obohatí o ďalší úsek aktívneho parteru, a segregovanej cyklotrasy, je to aj pokračovanie líniového parku, ktorý by sa mal raz tiahnuť od projektu Kominarca (proti ktorému teraz, paradoxne, protestujú obyvatelia Pri Mýte), cez Pri Mýte až po Urban Residence – a v prípade ďalšieho developmentu snáď raz aj ďalej. Ide o akýsi kontrapunkt k rušnej Račianskej ulici, ktorý prehlbuje kvalitu bývania v nových developmentoch.

Advertising

V princípe tak ide o absolútne vhodnú, možno až ideálnu formu zástavby pozemku s ohľadom na miestne podmienky. Odpor mestskej časti (pri verejnosti sa dá očakávať asi vždy) je tak nelogický a veľmi znižuje jej kredibilitu. Je na diskusiu, či štatutár stavebného úradu (starosta) aj tu príliš neintervenoval, ako to bolo v prípade trojice iných projektov, čo viedlo až k jeho škandalóznemu zatknutiu pred niekoľkými týždňami. Starostovia nemajú čo vstupovať do odborných procesov, prebiehajúcich na stavebných úradoch (ide o prenesený výkon štátnej správy), hoci sa to nanešťastie bežne deje.

Ide o jeden z mnohých problémov výstavby v Bratislave, kde okrem rigídneho a neaktuálneho Územného plánu, dlhých povoľovacích konaní, zle pripravených úradníkov, rozličných dvojitých poplatkov, prežitých stavebných noriem, nedostatočných stavebných kapacít alebo búriacich sa občanov vstupujú do procesu aj politici. Existujú krajiny (napríklad Kanada), kde je vplyv politikov na rozvoj či výstavbu úplne oklieštený a minimálny. V tomto sa treba inšpirovať a nahradiť zastupiteľov, či už starostov alebo poslancov, skôr prísnejšou, no jasnou reguláciou s vysokou mierou funkčnej variability.

V opačnom prípade bude Bratislava trpieť na neustále sa zhoršujúcu dostupnosť bývania, zlú dopravnú situáciu, nedostatok prostriedkov pre rozvoj verejných priestorov a v konečnom dôsledku aj na klesajúcu kvalitu života. Príbeh projektu Pri Mýte totiž nie je v Bratislave vôbec výnimočný.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Penta Real Estate / EIA
  • Zdroj: Penta Real Estate / EIA
  • Zdroj: Penta Real Estate / EIA
  • Situácia. Zdroj: Penta Real Estate / EIA

Súvisiace články

Z cesty do fabriky mestský bulvár. Pri Mýte je v polovici výšky

01.02.2023 17:52:17 Adrian Gubčo

Račianska ulica prešla od svojho vzniku mnohými zmenami. Spočiatku išlo o cestu, smerujúcu do vinohradov, neskôr o prístupovú cestu do fabrík, v povojnovom období tu pribudli sídliská a na začiatku 21. storočia ustúpil priemysel. Dnes sa opäť mení – na mestskú triedu. V čoraz silnejšej miere k tomu dopomáha aj tretia etapa projektu Pri Mýte.

Čítať viac

Kompletnejšia Račianska. Pri Mýte pridáva podlažia a dotvára rušnú ulicu

16.12.2022 11:28:51 Andrej Sárközi

Posledná etapa Pri Mýte prinesie už onedhlo do rušnej lokality v susedstve Račianskej ulice nový polyfunkčný objekt. Pôvodne pritom malo ísť o parkovací dom. Namiesto toho vzniká budova, ktorá s pribúdajúcimi nadzemnými podlažiami výrazne mení vizuál frekventovanej ulice k lepšiemu.

Čítať viac

Račianska bude čoskoro mestskejšia. Ďalšia etapa Pri Mýte je takmer na úrovni terénu

19.09.2022 18:45:44 Andrej Sárközi

Dlhoočakávaná posledná etapa projektu Pri Mýte získava podzemné podlažia a onedlho dosiahne úroveň terénu. Polyfunkčný dom s bývaním, kanceláriami a obchodmi doplní obytný súbor na Račianskej ulici, čím developer Penta Real Estate dokončí svojho času jeden z najdiskutovanejších, ale aj najlepšie hodnotených bratislavských projektov.

Čítať viac

Výstavba záverečnej etapy Pri Mýte začína

27.01.2022 10:04:28 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate po rokoch príprav a odkladov rozbieha výstavbu tretej a záverečnej etapy projektu Pri Mýte na Račianskej ulici v Novom Meste. Polyfunkčný dom s bývaním, kanceláriami a obchodmi doplní oceňovaný obytný súbor, ktorý zužitkoval vybúranú plochu po bývalej zástavbe. Predaj bytov sa má spustiť o niekoľko mesiacov.

Čítať viac

Tretia etapa Pri Mýte má prvé povolenia, jej budúcnosť je však stále neistá

04.03.2020 10:03:00 Adrian Gubčo

Račianska ulica sa postupne mení a najmä jej časť najbližšie k centru mesta už pripomína klasickú mestskú ulicu s polyfunkčnou zástavbou po oboch stranách uličného priestoru. Jedinú výnimku predstavuje prázdny priestor pri projekte Pri Mýte, kde by mala vzniknúť jeho tretia etapa. Projekt teraz získal prvé povolenia, kedy sa však začne výstavba, nie je stále jasné.

Čítať viac

Posledná etapa Urban Residence rýchlo rastie a hlási úspešný predaj, príprava Pri Mýte zatiaľ stojí

04.02.2020 16:19:00 Adrian Gubčo

Projekt Urban Residence, naviazaný na Račiansku ulicu v Novom Meste, bude čoskoro dokončený. Posledná z troch etáp rastie a už v dohľadnej dobe dosiahne štádium hrubej stavby. Developerovi Lucron sa okrem toho darí vypredávať všetky jednotky. Na druhej strane, tretia etapa Pri Mýte od Penta Real Estate na kľúčové povolenia stále čaká.

Čítať viac

Tretia etapa Pri Mýte sa opäť mení, nový dom môže mať ešte mestskejší charakter

17.10.2019 07:20:00 Adrian Gubčo

Projekt Pri Mýte pri Račianskej ulici v Novom Meste patrí k najzaujímavejším novým developmentom v Bratislave. Prvé dve etapy obytného súboru sú chválené aj zaznávané, pričom na kritiku vplýva fakt, že projekt nie je ešte úplne dobudovaný. Na problémy s povoľovaním developer Penta Real Estate reaguje predložením už tretej verzie tretej etapy v podobe posledného domu orientovaného na Račiansku.

Čítať viac

Aký je stav prípravy tretej etapy Pri Mýte?

13.08.2019 09:50:00 Adrian Gubčo

Na Račianskej ulici v dotyku s projektom Pri Mýte aktuálne prebiehajú stavebné úpravy. Viacerí sa nazdávali, že ide o spustenie výstavby tretej etapy tohto rezidenčného developmentu, označenie stavby však hovorí o parkovacom dome v zmysle pôvodného zámeru. Ako to je naozaj?

Čítať viac

Výhľady z Rezidencií Pri Mýte

17.04.2018 11:00:00 Adrian Gubčo

Veľmi príťažlivý a kvalitný rezidenčný komplex Pri Mýte od developera Penta Real Estate a slovinského ateliéru Arhitektura Krušec disponuje v prípade najvyššej 12-podlažnej budovy peknými výhľadmi. Jasne sú viditeľné zmeny, ktorými Bratislava aktuálne prechádza.

Čítať viac

Na návšteve v Pri Mýte, 03.04.2018

11.04.2018 10:00:00 Adrian Gubčo

Tesne pred dokončením je druhá fáza relatívne veľkého rezidenčného projektu Pri Mýte od developera Penta Real Estate. Prvá fáza dopadla na výbornú, rovnaké očakávania tak platili aj o druhej.

Čítať viac

Penta odhaľuje 3. etapu Pri Mýte

20.07.2017 08:30:00 Adrian Gubčo

Veľmi príjemný rezidenčný projekt Pri Mýte napreduje. Po dokončenej prvej fáze a dokončovanej druhej zostáva na pozemku developera Penta Investments ešte široký priestor pozdĺž Račianskej ulice, kde developer pôvodne plánoval vybudovať garážový dom. Teraz však potvrdil, že plány zmenil a namiesto toho by mali byť dve obytné fázy doplnené treťou. 

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube