Author photoAdrian Gubčo 05.11.2021 17:24

Projekt Pri Mlynoch čaká na prvé povolenia

V polovici roka 2019 boli odhalené výsledky architektonickej súťaže na nový development v priestore zóny Mlynské Nivy - Západ, Pri Mlynoch. Developer IURIS chce v transformačnej zóne vybudovať polyfunkčný súbor s bývaním a občianskou vybavenosťou, ktorého dominantou bude 22-podlažná výšková budova. Zámer si však musí počkať na zelené svetlo od Magistrátu.

Zdroj: AT26 Architects

Zdroj: AT26 Architects

Projekt bol prvýkrát bližšie predstavený v polovici roka 2019, kedy boli zverejnené výsledky internej architektonickej súťaže na riešenie pozemku v srdci zóny Mlynské Nivy – Západ. V priestore, kde sa dnes nachádza objekt niekdajšej administratívy kovoštrotu, naplánovali architekti z kancelárie AT26 Architects umiestnenie polyfunkčného komplexu, tvoreného nižším šesťpodlažným doskovým domom a vyšším 22-podažným bodovým s výškou 67,7 metrov. Spoločne vytvárajú nádvorie, vymedzené kolonádou, do ktorej je vložená občianska vybavenosť a prístupy na strechu kolonády, riešenej ako záhrada.

Príprava zámeru napredovala očividne pomerne rýchlo. Ešte pred koncom roka 2019 požiadal developer o asanačné povolenie na pôvodnú stavbu. Okrem kancelárií obsahovala aj sklad, dielňu a garáž. Ide o jednoduchú budovu bez veľkej architektonickej alebo historickej hodnoty, dnes nevyužívanú a zarastenú náletovou zeleňou. V jej susedstve boli dokončené projekty CityPark Ružinov od Metrostavu a Jarabinky od Sibarealu, pre stovky nových obyvateľov tak ide skôr o záťaž, vhodnú na asanáciu.

Napriek tomu stavba ešte stále stojí. Až v poslednej dobe možno v okolí badať aktivitu, naznačujúcu, že sa konečne začne s búraním. Developer potvrdzuje, že to tak skutočne je. „Búracie práce sú naplánované na koniec novembra a predpokladáme, že by mohli byť dokončené na jar budúceho roku,“ hovorí Viola Trávničková z IURIS Group. Plocha tak bude vyčistená a pripravená na výstavbu nového projektu. Ten si však ešte bude musieť nejakú dobu počkať.

Ako totiž konštatuje developer, v tejto chvíli ešte nemá od Magistrátu potrebné stanoviská, aby mohol začať s územným a stavebným konaním. „Spustenie výstavby závisí od povoľovacích procesov. Momentálne čakáme na stanovisko magistrátu k investičného zámeru a súbežne pripravujeme projekty na územné rozhodnutie,“ špecifikuje aktuálny stav zámeru V. Trávničková. Stanovisko k investičnému zámeru je akýsi predstupeň k zisku záväzného stanoviska. Investori na jeho základe upravia projekt, aby ho zosúladili s Územným plánom. Až potom môžu záväzné stanovisko obdržať.

IURIS nešpecifikoval, ako dlho už na stanovisko čaká. S ohľadom na doterajšie skúsenosti však odhadujem, že pred samotnou výstavbou môžu byť ešte kľudne aj dva roky. Developer preto zatiaľ nechcel upresniť ani presné bilancie alebo dátumy spustenia prípadného predaja bytov. „K tejto otázke je príliš skoro sa vyjadrovať, keďže ešte nemáme stanovisko magistrátu,“ konštatuje zástupkyňa spoločnosti. Vo výsledku je tak o projekte okrem približnej architektúry toho známeho vlastne pomerne málo.

Dobrou správou však aspoň je, že sa developer koordinuje s mestom ohľadne spôsobu riešenia verejných priestranstiev. „K verejnému priestoru pristupujeme veľmi zodpovedne, riešime ho podľa manuálu a priebežne konzultujeme kroky z magistrátom,“ sľubuje Viola Trávničková. Zámer je síce „utopený“ medzi iným a čerstvo dokončenými developmentami, preto nemožno očakávať, že sa podľa manuálu teraz upraví celá zóna. Napriek tomu vznikne aspoň na začiatok ostrovček, od ktorého sa bude odvíjať ďalší rozvoj verejných priestranstiev.

S ohľadom na aktuálnu situáciu ohľadne povoľovania projektu sa dátumy výstavby odhadnúť presne nedajú. Realizácia sa však nezačne skôr ako v roku 2023, možno 2024.

 

Zdroj: AT26 Architects

 

Projekt vzniká v zóne, ktorá prechádza veľkou premenou a nejakú dobu sa meniť ešte bude. V oblasti v minulosti vznikali najmä kancelárske komplexy, dnes tu však pribúdajú aj polyfunkčné súbory s dominujúcou rezidenčnou funkciou. Zmieňované boli CityPark Ružinov a Jarabinky, onedlho bude dokončený projekt Discovery Residence od RMC Properties, do výstavby ide Prístavná 1 od Grafobal Group Development a obrovský development tu plánuje vybudovať YIT Slovakia. Očakávať však možno aj ďalšie novinky.

Jednou z nich je zámer výstavby dvojice veží Nivi, pričom vyššia z nich bude patriť k výškovým dominantám celej zóny. Podľa kuloárnych informácií zas spoločnosť Slovak Telekom uvažuje nad odpredajom staršej administratívnej budovy na Jarabinkovej ulici. Tá zaberá aj s priľahlými pozemkami pomerne veľkú plochu, ako stvorenú pre vznik ďalšieho výrazného projektu. Napokon, v rozvoji svojich kancelárskych schém pokračuje Immocap, ktorý aktuálne obdržal stavebné povolenie na projekt The Mill a pripravuje ďalšie zámery.

Celá zóna sa tak modernizuje a postupne sa zbavuje industriálnych nánosov aj genia-loci (v tomto prípade skôr v negatívnom zmysle). Nositeľom zanedbanosti je dnes najmä ulica Mlynské nivy. Dnes viac cesta ovenčená parkoviskami a neudržiavanou zeleňou ako normálna ulica by mohla byť skutočnou tepnou štvrte a príťažlivým priestorom s mestotvorným charakterom. Zároveň by mohlo ísť o najlepšie miesto pre demonštráciu nových zásad a prístupov v oblasti dopravného plánovania, tvorby verejných priestranstiev a štandardizácie jednotlivých prvkov mestského mobiliáru. Z Mlynských nív by mohla byť vzorová mestská trieda.

Základom je však vznik novej električkovej trate, alebo minimálne vybudovanie priestorovej rezervy. Hlavné mesto sľubovalo už dávnejšie, že zverejní výsledky analýzy, ktorá určí ideálnu formu vedenia trate, ktorá bude súčasťou budúcej Biskupicko- (alebo Vrakunsko-) Prievozskej radiály. Popri Mlynských nivách sa totiž zvažovala aj možnosť jej vedenia po Prístavnej. Z urbanistického hľadiska, a snáď aj s ohľadom na obsluhu okolia, sú preferované Mlynské nivy. Na výsledky prieskumu sa však aj naďalej čaká.

Ak by ale naozaj došlo ku prestavbe Mlynských nív, vybudovaniu električkovej trate, úprave priľahlých verejných priestranstiev a samozrejme aj ku vzniku všetkých plánovaných developmentov, Mlynské Nivy – Západ sa premenia na mimoriadne atraktívnu časť Bratislavy. Vznikne tak priame pokračovanie jej nového komerčného centra, downtownu. Dominovať mu budú polyfunkčné výškové budovy, súčasná architektúra a (snáď) živé ulice. Ak napokon dôjde aj k prestavbe Zimného prístavu, slovenská metropola získa veľkú štvrť, ktorá ju posunie medzi skutočné veľkomestá.

Ako však ukazuje aj prípad Pri Mlynoch, kľúčom k tomu sú dynamickejšie povoľovacie procesy a priaznivý Územný plán. A to je problém, ktorého riešenie dnes očividne neprichádza.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: AT26 Architects
  • Zdroj: AT26 Architects
  • Zdroj: AT26 Architects
  • Zdroj: AT26 Architects
  • Zdroj: AT26 Architects

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube