YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 28.10.2020 13:38

Rekonštrukcia Pradiarne 1900 je dokončená, pozrite sa dovnútra

Po dlhých rokoch príprav a náročnej realizácii je konečne dokončená rekonštrukcia najikonickejšej časti vznikajúceho developmentu Zwirn – Pradiarne 1900 a Silocentrály, posledných zvyškov bývalej Cvernovky. Budova je už skolaudovaná, priestory sa pripravujú pre klientov a upravujú sa okolité priestranstvá. Developerom je YIT Slovakia.

Pradiareň 1900 dnes patrí k výnimočným bratislavským pamiatkam – spolu s Cvernovkou na Trnavskej ceste ide v podstate o jediný skutočný zachovaný „priemyselný palác“ v meste. Zámer výstavby cvernovej továrne vznikol v roku 1900, v roku 1905 bol dokončený a spustil prevádzku. Definitívnu podobu získal na začiatku 20-tych rokov 20. storočia, kedy dosiahol plnú výšku a pristavaná bola aj budova Silocentrály.

V najlepších časoch bola Bratislavská cvernová továreň najväčším priemyselným závodom v meste. Postupne boli pristavované ďalšie objekty, stavebný vývoj areálu sa ukončil v 80-tych rokoch. Po zmene režimov nastal útlm a nakoniec aj úplné pozastavenie výroby. Rozsiahle nevyužívané územie v blízkosti uvažovaného nového centra mesta sa stalo predmetom záujmu realitných investorov, priestory Pradiarne však ešte predtým, ako sa rozbehli konkrétne zámery, obsadili umelci a podnikatelia z kreatívnych odvetví. Aktivita kreatívcov dodala územiu novú energiu aj atraktivitu.

Nido

V roku 2015 sa majiteľom priemyselného areálu stala spoločnosť YIT Slovakia, ktorá usporiadala medzinárodnú (česko-slovenskú) architektonicko-urbanistickú súťaž. Jednou z podmienok bolo plné zachovanie Pradiarne (ide, koniec-koncov, o NKP), a eventuálne zachovanie Silocentrály (ktorá pamiatkou nie je). Víťazný tím, kancelária Compass, túto budovu v návrhu ponechala a urobila z industriálnych objektov symbol novej mestskej zástavby, ktorá tu má v najbližších rokoch vzniknúť.

Po vyhlásení výsledkov súťaže sa spustil náročný proces projektovej prípravy komplexnej rekonštrukcie Pradiarne, ktorá bola narušená postupnými nánosmi v priebehu desaťročí. Umelci sa museli z budovy vysťahovať (čo je škoda, na druhej strane však vzniklo výnimočné centrum Nová Cvernovka), kým developer Pradiareň očistil od nepôvodných objektov. Následne, po dôsledných pamiatkových prieskumoch, vznikol projekt rekonštrukcie, za ktorým stojí skúsená kancelária Bouda Masár Architekti.

V rámci obnovy prešli obe budovy, Pradiareň i Silocentrála, komplexnou transformáciou. YIT tu naplánovalo vznik kancelárií a prenajímateľných obchodných priestorov, čo si vyžadovalo náročné architektonické aj technické riešenia a úpravy. Na druhej strane, svetlá výška jednotlivých podlaží alebo spôsob konštrukcie, ktorý musel v minulosti umožniť umiestnenie ťažkých strojov, otvorila priestor pre vloženie mezanínov. V komplexe tak vzniklo 11.760 metrov štvorcových kancelárií a 3.110 metrov štvorcových určených pre retail.

Tieto priestory sú už čiastočne naplnené, developer potvrdil mená niekoľkých nájomníkov – sídliť tu bude zároveň aj samotné YIT. „Medzi potvrdených nájomcov patrí spoločnosť Medusa, ktorá v Pradiarni bude mať svoju centrálu, ako aj novú reštauráciu s terasou na budúcom námestí,“ špecifikuje Peter Dovala, riaditeľ developerských projektov. „V Pradiarni bude aj naše nové sídlo, showroom a klientske centrum pre YIT Slovakia. To bude slúžiť všetkým našim klientom pri záujme o naše projekty, výbere štandardu či schvaľovaní klientskych zmien.“

Niektoré priestory sa budú otvárať skutočne už v najbližších týždňoch, čo potvrdzuje aj Peter Dovala. „Severnú časť námestia plánujeme dokončiť začiatkom decembra, kedy sa do Pradiarne nasťahuje prvý nájomca. Zvyšná, väčšia časť námestia smerom k Páričkovej ulici, bude dokončená v druhej polovici budúceho roka. V roku 2021 sa do Pradiarne nasťahujú aj zvyšní nájomcovia.“ Námestie bude vydláždené kamennou dlažbou, pred vstupmi budú zelené ostrovy, slúžiace ako akési exteriérové kancelárie.

 

Vstupné lobby

 

Keďže je Pradiareň 1900 už takmer kompletne dokončená, vrátane spoločných priestorov (lobby, obchodná pasáž, výťahy či strešná terasa), možno bezpečne konštatovať, že vznikol v kontexte Bratislavy unikátny kancelársky komplex. Skutočne len málo administratívnych projektov v meste disponuje takým geniom loci ako Pradiareň, ktorá našťastie ani trochu nepripomína niektoré banálne bratislavské kancelárske budovy, ktoré by sa mohli nachádzať v akomkoľvek meste v Európe. Napriek všetkému sa podarilo dobre zladiť pôvodné hodnoty s novou funkciou.

Vysoká úroveň rekonštrukcie je do veľkej miery daná kvalitou a skúsenosťou architektov, ktorí sa na obnove podieľali. Bouda Masár Architekti sa považujú za expertov na pamiatkovú obnovu a stoja za mnohými významnými realizáciami (napríklad rekonštrukciou Bratislavského hradu alebo Gorkého 4). Časť interiérov zase budú realizovať AT_26 architekti, špecialisti na atraktívne a moderné interiéry, kým vstupné priestory a výťahové lobby navrhli Chybik + Kristof Architects, mimoriadne kvalitný česko-slovenský ateliér.

Napriek tomu ešte budova (budovy) nebudú v čase dokončenia úplne naplnené, čo sa týka kancelárií a asi aj retailu. Jednou z príčin je podľa YIT aktuálna pandémia. „Aj keď dopyty o prenájom ešte skôr narastajú, vplyv je skôr v rozsahu požiadaviek nájomnej plochy pre firmy, ktoré uvažujú o cca 20 - 30 % menších priestoroch ako pôvodne. Vedia si predstaviť fungovanie home office a efektívnejšie využitie nájomnej plochy,“ vysvetľuje Peter Dovala.

Zmeny správania ovplyvňujú trh aj dizajn pracovných priestorov. „Mnohé firmy zvažujú alebo minimálne odkladajú svoje plánované sťahovania a prehodnocujú spôsob každodennej práce, počtu pevných pracovných miest, ale aj samotný prístup k zaužívaným formám svojho fungovania... S vidinou toho, že v dohľadnej dobe sa situácia pravdepodobne nezmení, firmy hľadajú dlhodobé riešenia, ktoré ich lepšie pripravia na plnohodnotnú prácu z prostredia home office, a tiež adresujú rôzne obmedzenia, ktoré takýto spôsob práce so sebou prináša (najmä zníženú kolaboráciu a výmenu skúseností, ale aj výzvy spojené s budovaním jednotnej firemnej kultúry).“

Na druhej strane, developer zdôrazňuje, že existujú typy profesií, ktoré si vyžadujú priamy medziľudský kontakt. Kancelárske nehnuteľnosti tak, slovami Petra Dovalu, „nevyhynú“. Namiesto toho sa budú musieť prispôsobiť novým požiadavkám klientov, pričom príkladom je redukcia open-spaceov. „To jednoznačne zvýši plošné nároky mnohých firiem a vyrovná možné úspory, pochádzajúce z väčšej flexibility ich zamestnancov,“ zhŕňa Peter Dovala.

Pozícia Pradiarne 1900 je v tomto výhodná, keďže jej konštrukcia poskytuje veľmi široké možnosti úprav priestorov a fit-outov. Za to však môže vďačiť najmä veľkorysosti pôvodných staviteľov budovy, ktorí navrhli továreň, ktorá bol zároveň reprezentatívnym symbolom podniku. Dnes sa z nej stáva jedna z najzaujímavejších aktuálne obnovených pamiatok v Bratislave.

 

Podľa developera najexkluzívnejší kancelársky priestor v projekte sa nachádza v Silocentrále

 

Vyznenie Pradiarne 1900 a priľahlej Silocentrály sa umocní v najbližších rokoch, kedy nielen ožije retail v komplexe komunikujúci s okolím – do námestia napríklad bude otvorená nielen reštaurácia od Medusy, ale aj kaviareň na prvom podlaží Silocentrály – ale sa aj dobuduje nové námestie a jednotlivé bloky Zwirnu, ktoré majú industriálnu pamiatku premeniť na srdce príťažlivej štvrte. Po mimoriadne dlhom povoľovaní sa výstavba prvej etapy Zwirnu rozbehla v uplynulých týždňoch.

Na pozemku medzi podzemnou garážou Pradiarne 1900 a Košickou ulicou sa tak realizuje prvý blok tvorený trojicou sekcií s maximálne ôsmimi nadzemnými podlažiami. Vzniknúť by tu malo 268 bytov a apartmánov, občianska vybavenosť v parteri a 490 parkovacích miest. Parking bude prístupný prostredníctvom podzemného kruhového objazdu, druhého svojho druhu v Bratislave.

Byty budú vysokého štandardu, čomu zodpovedajú aj vysoké ceny, patriace k najvyšším v Bratislave. Investor tým svojho času prekvapil, keďže v minulosti avizoval, že byty v Zwirne budú relatívne dostupné a tento projekt nepôjde cestou iných developmentov v downtowne. To sa odrazilo na enormnom záujme potenciálnych kupujúcich, ktorých bolo podľa developera niekoľko tisíc – omnoho viac, ako je celkový počet plánovaných bytov a apartmánov, teda približne 800.

Ak sa ale skutočne podarí všetky byty vypredať a veľká väčšina bytov bude obsadená reálne bývajúcimi rezidentmi, na druhej strane z Zwirnu vznikne aktívna a živá zóna, ktorá nadviaže na postupne ožívajúce Dulovo námestie aj Stanicu Nivy, ktorá bude po dokončení na jeseň 2021 nepochybne mimoriadne rušným miestom. Atraktívnejší charakter získa aj priľahlá časť Košickej ulice, popri ktorej vznikne nová segregovaná cyklotrasa a výhľadovo aj električková trať. Ďalšia cykloinfraštruktúra má vzniknúť na Páričkovej, kde YIT pravdepodobne zrealizuje obojsmernú segregovanú cyklotrasu na severnej strane ulice takmer až po Stanicu Nivy.

Prvá etapa Zwirnu by mala byť dokončená v roku 2023, nasledovaná bude treťou (2024) a druhou (2025). Ich vznikom sa prepojí kompaktná štruktúra štvrtí Nivy a 500 bytov s rozvíjajúcim sa novým centrom mesta, vzniknú nové priečne prepojenia územím a pomerne veľkorysé verejné priestranstvá. V doteraz nevyužívanom území vzniknú nové funkcie, pribudne občianska vybavenosť a pracoviská. To všetko bude „korunované“ zrekonštruovanou pamiatkou Pradiarne 1900 a susednej Silocentrály, ktoré sú novým „landmarkom“ lokality.

Postupne tak vzniká nový príťažlivý kus mesta. Aktuálne dokončenie Pradiarne 1900 je v tomto kontexte zásadným krokom. Zároveň ide jedno z najväčších pozitív postupnej premeny bývalej hlavnej priemyselnej štvrte Bratislavy, kde vzniká nové centrum metropoly. Tento proces je spojený s mnohými stratami, čo sa týka industriálnej architektúry. To najvzácnejšie tu však našťastie ostalo a bude ojedinelým, no pritom dôležitým odkazom na túto časť bratislavskej histórie.

 

Fotografie z 20.10.2020. Pozrite si rekonštrukciu Pradiarne 1900 vo fotoalbume

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

 • Silocentrála
 • Vstup do Pradiarne 1900 od námestia s novou dlažbou
 • Lobby
 • Budúca obchodná pasáž
 • Budúci showroom YIT
 • Vnútri Silocentrály
 • Výstavba podzemnej garáže pre Pradiareň 1900
 • Strešná terasa
 • Zdroj: YIT Slovakia
 • Výstavba Zwirnu
 • Zdroj: YIT Slovakia

Súvisiace články

Druhá etapa Zwirnu konečne postupuje: Projekt získal dôležité rozhodnutie

21.12.2022 13:32:56 Andrej Sárközi

Územie medzi Svätoplukovou, Páričkovou, Košickou a ulicou Mlynské nivy napreduje v písaní nového príbehu premeny na novú štvrť. Postupne tu totiž rastie projekt Zwirn od developera YIT Slovakia. Len nedávno sa kompletne odhalila fasáda domov v prvej etape, vo výstavbe je tretia a bližšie k realizácii je aj druhá - hoci je paradoxne posledná.

Čítať viac

Jedinečná fasáda je kompletne odhalená. Zwirn sa blíži k dokončeniu

13.12.2022 19:15:14 Andrej Sárközi

Zwirn od developera YIT Slovakia postupne mení rozvíjajúci sa okraj bratislavského downtownu. Ožíva Pradiareň 1900, sprístupnené je námestie a definitívnu podobu začína získavať aj prvá etapa developmentu. Komplex začína potvrdzovať tvrdenia o vzorovom projekte.

Čítať viac

Unikátnou nie je len tepláreň. Pradiareň 1900 si vyslúžila ocenenie za najlepšiu konverziu

03.12.2022 15:00:25 Martina Gregová

Prvý ročník architektonického ocenenia, ktoré sa zameriava na propagáciu inšpiratívnych príkladov konverzií priemyselného dedičstva na Slovensku, pozná svojho víťaza. Za najlepšiu realizáciu tohto druhu bola vyhlásená konverzia historickej budovy Pradiarne a Silocentrály - Pradiareň 1900. Do užšieho výberu sa dostali aj iné objekty, nachádzajúce sa v Bratislave.

Čítať viac

Najväčšia tehlová fasáda na Slovensku. Zwirn odhaľuje svoju tvár

17.10.2022 15:58:41 Adrian Gubčo

Prvá etapa polyfunkčného projektu Zwirn v novom centre mesta začína získavať definitívnu podobu. Postupne sa odhaľuje tehlová fasáda prvého z trojice blokov, ktoré budú po dokončení tvoriť celý development. V krátkom slede by mala nasledovať aj tretia etapa, ktorá je už vo výstavbe. Komplex od developera YIT Slovakia má asociovať industriálnu minulosť lokality.

Čítať viac

Dokončenie Zwirnu je bližšie, postupuje aj posledná etapa

16.06.2022 10:06:01 RED

Atraktívny projekt Zwirn od developera YIT Slovakia postupne rastie. Ožíva Pradiareň 1900, sprístupnené je námestie, dokončená je hrubá stavba prvej rezidenčnej etapy a vo výstavbe je aj tretia etapa s rezidenciami a kancelárskou vežou. Definitívu tak nemá už len druhá etapa, aj tu však nastal postup - projekt je v územnom konaní.

Čítať viac

Stavebné povolenie pre Zwirn 3 je právoplatné, projekt ide do výstavby

28.04.2022 11:42:25 Adrian Gubčo

Už onedlho sa v downtowne rozbehnú ďalšie stavebné práce. Právoplatné stavebné povolenie získala tretia etapa Zwirnu, polyfunkčného súboru, ktorý okrem bytov obsahuje aj kancelársku časť. Čoskoro tak začne pribúdať nový blok, doplnený o administratívnu výškovú dominantu celého projektu. Developerom Zwirnu aj Zwirn Offices je YIT Slovakia.

Čítať viac

Tretia etapa Zwirnu má stavebné povolenie

10.03.2022 13:44:29 Adrian Gubčo

V novom centre Bratislavy sa čoskoro rozbehne ďalšia výstavba. Stavebné povolenie získala tretia etapa projektu Zwirn od YIT Slovakia. Najnovšia časť projektu vznikne na nároží Svätoplukovej, Mlynských nív a Košickej a okrem dvojice bytových domov prinesie aj dominantu v podobe administratívneho objektu. Medzičasom, prvá etapa sa blíži k dosiahnutiu plnej výšky.

Čítať viac

V Pradiarni 1900 vznikne inovačné centrum globálnej firmy

10.02.2022 13:39:53 Adrian Gubčo

Developer YIT Slovakia ohlásil, že sa mu podaril veľký úspech. Časť priestorov v zrekonštruovanej industriálnej pamiatke Pradiareň 1900 si prenajala nadnárodná farmaceutická spoločnosť Takeda. V Bratislave plánuje vybudovať medzinárodné centrum pre inovácie (ICC). Zamestnať plánuje stovky špičkových expertov v oblasti technológií a IT. Ide o významnú správu – pre Bratislavu totiž ide o smer, akým by sa mala v budúcnosti uberať, ak chce byť úspešným a bohatým mestom.

Čítať viac

Ďalšia etapa Zwirnu sa blíži k výstavbe

14.01.2022 14:24:29 Adrian Gubčo

Výstavba polyfunkčného komplexu Zwirn od YIT Slovakia rýchlo napreduje. Do areálu pôvodnej Bratislavskej cvernovej továrne sa tak postupne vracia mestská štruktúra. V dohľadnej dobe by sa mohla pridať aj ďalšia etapa – developer spustil kampaň k predaju kancelárií v objekte Zwirn Offices a pripravuje územie pre výstavbu rezidenčných objektov. Výstavba by sa mohla začať už na jar.

Čítať viac

Námestie pri Pradiarni 1900 sa otvára

10.09.2021 14:58:00 Adrian Gubčo

Bratislava získa v týchto dňoch nové námestie. Dobudovaný bol verejný priestor severovýchodne od budovy Pradiarne 1900, ktorý bude hlavným exteriérovým priestranstvom v rámci developmentu Zwirn od spoločnosti YIT Slovakia. Po jeho konečnom dobudovaní pôjde o príťažlivé miesto so zeleňou, umením, obchodmi a reštauráciami a výhľadom na industriálnu kultúrnu pamiatku.

Čítať viac

Výstavba Zwirnu postupuje, podobu získava aj námestie pred Pradiarňou

14.06.2021 14:00:00 Adrian Gubčo

Prvá etapa projektu Zwirn od developera YIT Slovakia napreduje v realizácii podzemných podlaží. Postupne sa tak realitou stáva prvá časť projektu, ktorý v blízkej budúcnosti prinesie prepojenie staršej časti štvrte Nivy a nového centra mesta – downtownu. Súčasťou projektu bude aj námestie, ktoré sa už začína formovať v susedstve industriálnej pamiatky Pradiareň 1900.

Čítať viac

Zwirn odštartoval oficiálny predaj bytov, podoba umeleckého diela na námestí zatiaľ nie je známa

11.02.2021 12:38:05 Adrian Gubčo

Developer YIT Slovakia pred niekoľkými dňami oficiálne odštartoval predaj bytov v rozostavanej prvej etape projektu Zwirn, významného developmentu, ktorý mení bývalý brownfield na atraktívnu súčasť nového centra mesta. Ide o ďalšiu novinku po udelení územného rozhodnutia pre tretiu etapu, ako aj ukončení súťaže na sochárske dielo, ktoré má dotvoriť budúce námestie medzi Zwirnom a Pradiarňou 1900.

Čítať viac

Tretia etapa Zwirnu má územné rozhodnutie

26.01.2021 18:06:31 Adrian Gubčo

Developer YIT Slovakia opäť pokročil v príprave realizácie ďalších častí projektu Zwirn. Po dokončení rekonštrukcie Pradiarne 1900 a spustení výstavby prvej rezidenčnej etapy získal územné rozhodnutie pre tretiu etapu, zahŕňajúcu bývanie aj kancelársku vežu. Druhá etapa je v príprave taktiež, dobudovaná však bude ako posledná.

Čítať viac

Pradiareň 1900 je skolaudovaná

30.11.2020 15:20:32 Adrian Gubčo

Developer YIT Slovakia ohlásil, že rekonštrukcia historického objektu pradiarne bývalej Bratislavskej cvernovnej továrne, známej ako Pradiareň 1900, je ukončená a budova skolaudovaná. Zároveň predstavil ďalších nájomníkov, ktorí budú v objekte sídliť. Pradiareň 1900 sa zaraďuje k najkrajším industriálnym pamiatkam v meste aj najdôležitejším rekonštrukciám v poslednom období.

Čítať viac

Zwirn ide do výstavby

22.09.2020 11:13:00 Adrian Gubčo

Po piatich rokoch od akvizície areálu sa konečne spúšťa výstavba projektu Zwirn, dôležitého polyfunkčného developmentu, ktorý prepojí nové centrum mesta so staršou štvrťou Nivy. Developer YIT Slovakia získal stavebné povolenie pre prvú trojicu bytoviek, ktorých realizácia sa rozbehne na začiatku októbra.

Čítať viac

Pradiareň 1900 sa začína kolaudovať

09.09.2020 10:38:00 Adrian Gubčo

Rekonštrukcia jednej z najkrajších bratislavských industriálnych pamiatok ide do finále. Developer YIT Slovakia aktuálne realizuje posledné hrubé stavebné práce na obnove Pradiarne 1900 a priľahlej Silocentrály, posledných zvyškov niekdajšej Cvernovky. Už v týchto dňoch by sa malo začať kolaudačné konanie, po ktorom bude stavba odovzdaná klientom.

Čítať viac

Silocentrála v Pradiarni 1900 získava finálnu podobu, Zwirn žiada o stavebné povolenie

17.07.2020 18:00:00 Adrian Gubčo

Projekt Zwirn na okraji bratislavského downtownu je opäť o čosi bližšie realite. Kým jeho prvá časť – rekonštrukcia historického objektu pradiarne a susednej silocentrály na kancelársky projekt Pradiareň 1900 – ide do finále, prvá rezidenčná etapa žiada o stavebné povolenie. Developer YIT Slovakia napreduje aj v asanácii administratívnej budovy, ktorá je jedným z posledných zvyškov pôvodnej Cvernovky.  

Čítať viac

Na návšteve v Pradiarni 1900

25.05.2020 17:05:00 Adrian Gubčo

Už tento rok by mal byť dokončený jeden z najpríťažlivejších projektov v Bratislave – rekonštrukcia historickej pradiarne, súčasť areálu Cvernovky na Svätoplukovej ulici v štvrti Nivy. Developer YIT Slovakia mení priemyselný objekt na modernú kancelársku budovu. Pôjde o prvú dobudovanú časť projektu Zwirn, ktorý premení celý blok na aktívnu súčasť nového centra mesta.

Čítať viac

Druhá etapa Zwirnu odhaľuje detaily

07.05.2020 11:20:00 Adrian Gubčo

Projekt Zwirn patrí síce k najočakávanejším developmentom v Bratislave, jeho príprava sa však nezaobišla bez komplikácií. Tou najzásadnejšou bol Územný plán, ktorý sťažoval realizáciu polyfunkčného súboru v navrhovanej podobe. Aj preto sa v prípade Zwirnu vyskytla anomália – v projekte, pozostávajúcom z troch etáp, sa len teraz začala posudzovať druhá, kým tretia už získala záverečné stanovisko EIA.

Čítať viac

Ceny bytov v Zwirne sú známe, patrí k najdrahším bratislavským projektom

21.04.2020 17:14:00 Adrian Gubčo

Developer YIT Slovakia spustil predpredaj bytov vo svojom vlajkovom projekte Zwirn už pred niekoľkými týždňami, no detaily k jednotlivým bytom, vrátane cien, odhalené neboli. Medzičasom však tieto informácie na verejnosť predsa len prenikli a ukazujú, že Zwirn patrí k najdrahším aktuálnym projektom v Bratislave. Výstavba sa má spustiť čoskoro, vznikať už začalo budúce námestie.

Čítať viac

Predaj bytov v Zwirne sa spúšťa, koronavírus ho neovplyvní

20.03.2020 15:23:00 Adrian Gubčo

Developer YIT Slovakia po dlhej príprave spustil predaj bytov v prvej etape projektu Ziwrn, veľkého developmentu, ktorý premení celý mestský blok na aktívnu súčasť nového centra Bratislavy. Spustenie predaja bolo naplánované v rovnakej dobe, ako prepukla pandémia koronavíru, developer však napriek tomu v procese pokračuje.

Čítať viac

Výstavba Zwirnu sa blíži, Pradiareň 1900 odhaľuje ďalšie časti obnovenej fasády

21.11.2019 10:40:00 Adrian Gubčo

Komplexná premena celej veľkej zóny na okraji nového centra mesta naberá na obrátkach. Prvý z obytných blokov Zwirnu definitívne získal územné rozhodnutie, pričom bolo prehodnotené riešenie dopravy v oblasti, reagujúc na odpor časti miestnych obyvateľov. Medzičasom, najvýraznejší symbol územia – historický objekt Pradiarne 1900 – postupne odhaľuje svoju novú podobu.

Čítať viac

Nový život industriálnych budov

28.10.2019 10:10:00 Adrian Gubčo

V priebehu dynamického stavebného rozvoja Bratislavy v posledných dvoch desaťročiach sa urobilo mnoho chýb. K najväčším patrí zánik veľkej časti industriálneho dedičstva v podobe viacerých priemyselných objektov a areálov. Našťastie, aspoň časť z tých najvzácnejších budov prežila a dnes sa postupne rekonštruuje a napĺňa novým obsahom, pričom známe sú prvé detaily.

Čítať viac

Rekonštrukcia Pradiarne 1900 je spolovice dokončená, pozrite sa dovnútra

17.10.2019 15:35:00 Adrian Gubčo

Developer YIT Slovakia napreduje v rekonštrukcii vzácnej industriálnej pamiatky Pradiareň 1900 a priľahlej Silocentrály, ktoré sú poslednými zachovanými časťami niekdajšieho areálu Bratislavskej centrálnej továrne. V tomto čase je rekonštrukcia približne vo svojej polovici. Po jej dokončení sa Pradiareň 1900 premení na kancelársku budovu.

Čítať viac

Pradiareň 1900 začína odhaľovať fasádu, postupuje aj príprava Zwirnu

16.09.2019 10:40:00 Adrian Gubčo

Premena veľkého mestského bloku medzi novým downtownom a ružinovskou štvrťou Nivy, kde sa kedysi nachádzala Bratislavská cvernová továreň, naberá čoraz konkrétnejšie obrysy. Asi najvýraznejší prvok v lokalite – budova niekdajšej Pradiarne – už získava novú fasádu, kým pripravované tri etapy s bývaním a kanceláriami postupujú v povoľovaní. Developerom projektu Zwirn je YIT Slovakia.

Čítať viac

Obnova Pradiarne 1900 napreduje

24.07.2019 15:04:00 Adrian Gubčo

Rekonštrukcia objektu pradiarne v niekdajšom priemyselnom areáli Cvernovka, ktorá sa mení na kancelársku budovu Pradiareň 1900, rýchlo postupuje. Jedna z najvzácnejších industriálnych pamiatok v Bratislave sa čoskoro dočká podoby, akú mala v časoch najväčšej slávy v 20-tych rokoch 20. storočia.

Čítať viac

Bratislavský industriál ožíva

25.06.2019 10:45:00 Adrian Gubčo

Hoci Bratislava v nedávnej minulosti prišla o mnohé vzácne areály industriálnej architektúry a viacero pamiatok bolo nenávratne zničených, v Hlavnom meste predsa len nemalé množstvo objektov aj prežilo. Našťastie, dnes sú si developeri (aj verejnosť) lepšie vedomí hodnoty takejto architektúry, vďaka čomu možno povedať, že bratislavský industriál sa dočká nového života.

Čítať viac

Zwirn sa posúva v povoľovaní, dopravné riešenie vyvoláva odpor

06.05.2019 09:55:00 Adrian Gubčo

Multifunkčný projekt Zwirn je čoraz bližšie k výstavbe. Už nejakú dobu prebieha rekonštrukcia objektu Pradiarne 1900, ešte tento rok by sa mala spustiť realizácia prvého z obytných blokov. Prvé povolenia už získala aj tretia etapa developmentu. Popri prípravách sa však začínajú ozývať kritici, útočiaci na dopravné riešenie.

Čítať viac

Prvá etapa Zwirnu je v územnom konaní

17.04.2019 14:30:00 Adrian Gubčo

Veľký multifunkčný projekt Zwirn od developera YIT Slovakia sa približuje k realizácii. Predpokladom pre to je však získanie všetkých potrebných povolení, predovšetkým územného rozhodnutia. Územné konanie pre prvú etapu projektu spoločne s priľahlou dopravnou a technickou infraštruktúrou sa spúšťa práve v týchto dňoch.

Čítať viac

Construction update: Pradiareň 1900, 11.2.2019

25.02.2019 13:45:00 Adrian Gubčo

V novom centre mesta napreduje okrem výstavby nových budov aj rekonštrukcia starších objektov – novú podobu získava niekdajšia pradiareň, súčasti areálu Cvernovka, spoločne so susednou Silocentrálou. Už čoskoro sa premenia na kancelársky komplex nazvaný Pradiareň 1900.

Čítať viac

Rekonštrukcia Pradiarne 1900 sa oficiálne spúšťa

18.10.2018 14:00:00 Adrian Gubčo

Dnešným dňom spoločnosť YIT Slovakia za účasti zástupcov samosprávy oficiálne spustila rekonštrukciu Národnej kultúrnej pamiatky Pradiareň 1900 spoločne s priľahlým objektom Silocentrály. Budova bude transformovaná na administratívne centrum s multifunkčným eventovým priestorom.

Čítať viac

YIT Slovakia odhaľuje tretiu etapu Zwirnu

09.10.2018 14:30:00 Adrian Gubčo

Developer YIT Slovakia v týchto dňoch podáva na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) projekt tretej etapy rozsiahleho developmentu Zwirn, ktorý premení blok po niekdajšom priemyselnom podniku na polyfunkčnú zónu s bývaním, kanceláriami, obchodmi a verejnými priestranstvami. Popri tom sa odhaľujú aj oficiálne vizualizácie.

Čítať viac

Príprava výstavby Zwirnu a rekonštrukcie Pradiarne 1900 napreduje

05.09.2018 12:00:00 Adrian Gubčo

AKTUALIZOVANÉ Už čoskoro sa spustí rekonštrukcia budovy pradiarne v areáli niekdajšej Cvernovky v lokalite Nivy. Budova bude niesť názov Pradiareň 1900 a premení sa na administratívny komplex, ktorý sa stane súčasťou rozsiahleho projektu Zwirn, ktorý vyplní celý blok kvalitnou mestskou zástavbou. Developerom je spoločnosť YIT Slovakia.

Čítať viac

YIT Slovakia oficiálne potvrdzuje začiatok obnovy Pradiarne

21.08.2018 11:00:00 Adrian Gubčo

Developer YIT Slovakia oficiálne oznámil, že spúšťa rekonštrukciu pradiarne v areáli niekdajšej Cvernovky pod názvom Pradiareň 1900. Na YIMBYm som o tom informoval už v čase vydania stavebného povolenia, teraz toto povolenie nadobudlo právoplatnosť. Pôjde o prvú súčasť projektu Zwirn.

Čítať viac

Stavebné povolenie pre Pradiareň 1900 udelené

13.07.2018 13:00:00 Adrian Gubčo

Projekt transformácie areálu niekdajšej Bratislavskej cvernovej továrne - Cvernovky, resp. projektu Zwirn - sa dostáva do ďalšej fázy. Mestská časť Ružinov udelila developerovi, spoločnosti YIT Slovakia, stavebné povolenie pre rekonštrukciu historickej budovy Pradiarne, Silocentrály a súvisiacich objektov.

Čítať viac

Príprava Zwirnu napreduje

01.02.2018 09:30:00 Adrian Gubčo

Developer YIT Slovakia pokračuje v príprave realizácie projektu Zwirn. Po rekonštrukcii pamiatkovo chránenej Pradiarne a nového námestia, ktoré v rámci projektu vznikne, predložil na posudzovanie EIA aj prvú trojicu bytových domov, ktoré vytvoria prvý z troch blokov, ktoré budú Zwirn po dokončení tvoriť.

Čítať viac

Administratívna budova Bratislavskej cvernovej továrne je minulosťou

16.11.2017 08:30:00 Adrian Gubčo

Hoci nedávno jedna hanba v Bratislave pribudla (viď príspevok z pondelka), ďalšia definitívne zanikla. Developer YIT Slovakia dokončuje asanáciu niekdajšej administratívnej budovy v rámci prípravy na projekt Zwirn.

Čítať viac

Cvernovka sa mení na Zwirn a odhaľuje nové vizalizácie

02.10.2017 11:00:00 Adrian Gubčo

Developer YIT Slovakia napreduje v príprave projektu transformácie areálu niekdajšej Bratislavskej cvernovej továrne (Cvernovky), na ktorý v minulom roku usporiadal medzinárodnú architektonickú súťaž.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube