Author photoAndrej Sárközi 29.12.2022 15:34

Zanedbanú plochu nahradí atraktívny projekt. Jégého získa dom, aký tam mal byť už dávno

Po rokoch chátrania príde konečne zmena. Prázdny pozemok na Jégého ulici v dotyku s nedávnym developmentom, ktorý je momentálne zarastený trávnatým porastom, bol v minulosti predmetom viacerých úvah a zámerov. Teraz je tu naplánovaný projekt od prestížneho architekta, ktorý môže vhodne dotvoriť lokalitu v susedstve sídliska Starý Ružinov aj Zimného štadióna Ondreja Nepelu.

Zdroj: Cechvala Architects / EIA

Zdroj: Cechvala Architects / EIA

Dotknuté územie sa nachádza v silne urbanizovanom mestskom bloku s prevažujúcou funkciou bývania. Pozemok je umiestnený v blízkosti križovatky Trnavskej cesty a Jégeho ulice, neďaleko sa nachádza už spomenutý Zimný štadión Ondreja Nepelu či postupne rozvíjaná séria projektov Jégého Alej I-V, za ktorou stojí spoločnosť FINEP. Ide tak o širšie centrum metropoly, ktoré je obyvateľmi i návštevníkmi mesta často navštevované a využívané. Trnavská cesta patrí v tomto úseku zároveň k najrušnejším uliciam Bratislavy. 

Na pozemku sa kedysi nachádzala športová hala, ktorá bola v roku 2012 v záujme novej výstavby zbúraná spoločnosťou Immocap. Na ploche mal byť namiesto toho vybudovaný parkovací dom s 520 miestami, ktorý dokonca získal právoplatné stavebné povolenie. Jeho výstavba sa však neuskutočnila. Neskôr sa preverovalo viacero konceptov polyfunkčných domov, kým priestor medzičasom zarástol občasne odstraňovanou náletovou zeleňou.

Zmeniť to má naplánovaný Polyfunkčný dom JGA od spoločnosti Immocap Services s.r.o., SPV Immocapu. Firma len nedávno predložila oznámenie o zmene navrhovanej činnosti na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je vybudovanie polyfunkčného objektu, ktorý bude hmotovo nadväzovať na pôvodnú športovú halu. Stavba, ktorej prevládajúcou funkciou bude administratíva, má obsahovať dve podzemné podlažia a šesť nadzemných podlaží.  

Ako vyplýva z dokumentácie, okrem kancelárií sa tu budú nachádzať aj obchody, služby či 6 bytových jednotiek. Konkrétne pôjde o štvorizbové nehnuteľnosti, ale i dvojizbové byty do 60 metrov štvorcových. Na prízemí má byť situovaný hlavný vstup a kancelárie s výstupom do exteriéru z juhozápadnej časti objektu. Vo východnej časti z Jégeho ulice budú umiestnené prevádzky občianskej vybavenosti bezbariérovo prepojené s ulicou. Centrálnym priestorom bude átrium s pavlačou a bude sa tu nachádzať aj priestor pre uloženie bicyklov s umyvárňou.

Druhé až piate nadzemné podlažie sa bude vyznačovať zhodným dispozičným riešením, pričom jednotlivé priestory budú sprístupnené z pavlače. Vďaka konštrukčnému systému budovy je možné jednotky rozčleniť na menšie alebo väčšie. Najvyššie šieste nadzemné podlažie je riešené ako rezidenčné s jednotkami na trvalé bývanie. Odtiaľto bude prístupná aj exteriérová terasa, ktorá bude slúžiť ako pobytový priestor pre užívateľov objektu. Na terase je vytvorená oceľová konštrukcia, ktorá odľahčuje stavbu a je určená pre popínavé rastliny a tieniace prvky.

Podzemná garáž bude umiestnená na dvoch podzemných podlažiach. Umiestnených tu bude 110 stojísk, z čoho bude 5 vyhradených pre zdravotne znevýhodnené osoby. Parkovacie miesta budú užívateľom prenajímané na dlhodobý alebo krátkodobý prenájom a v prípade záujmu môžu byť niektoré stojiská doplnené o nízkokapacitné nabíjačky pre elektromobily.

Osadenie polyfunkčného domu vytvára dostatočný odstup od Jégeho ulice, čo predurčuje využitie mestského parteru na vstupnom podlaží. Objekt je vizuálne členený na dve samostatné hmoty, čím prirodzene rešpektuje pôvodné riešenie navrhovaného Parkovacieho domu. Podľa zverejneného dokumentu sa stavba architektonicky orientuje na typické mestské prvky. Riešená je ako monolitický železobetónový skelet so stenovými prvkami po obvode, ale i v rámci deliacich konštrukcií a komunikačných jadier.

 

Zdroj: Immocap Services / EIA

 

K skvalitneniu vizuálno-estetického riešenia priespievajú horizontálne rímsy, plastické členenie vertikál, zasunutý parter či materiálové riešenie stavby (hladká omietka, hrubá štrukturovaná omietka či pozinkovaný plech). Fasáda v severnej časti bude pôsobiť ľahšie a otvorenejšie, použitím jednoduchej plasticity pracuje s okolím a otvára sa do stromovej aleje. V južnej časti bude objekt reagovať na okolitú zástavbu najmä uzatvorenejším stvárnením fasády. Za architektúrou stojí talentovaný architekt Tomáš Čechvala. Jeho kancelária sa vyznačuje solídnymi návrhmi aj realizáciami na vysokej úrovni, čo značí, že Polyfunkčný dom JGA môže byť po dokončení stavbou s kvalitným architektonickým prevedením.

Dokumentácia neuvádza, kedy sa predpokladá realizácia projektu. Bližšie informácie zatiaľ neprezrádza ani developer. Z pohľadu na existujúcu rámcovú vizualizáciu domu sa však zdá, že na Jégého vznikne projekt, ktorý sa na ňu ideálne hodí. Oproti susednej Jégého Aleji pôsobí do istej miery ako trpaslík, v skutočnosti je ale práve toto spôsob, akým sa mal celý mestský blok urbanizovať. Nižšia, no hustejšia zástavba s kvalitnou úrovňou architektúry by tejto časti Bratislavy prospela omnoho viac, ako dnes existujúce veže, ktoré patria k tomu najslabšiemu aj najvulgárnejšiemu, čo v porevolučnej výstavbe v metropole vzniklo. 

Ide zároveň o vhodnejšie riešenie ako parkovací dom. Pôvodné argumenty o zabezpečení obsluhy športových či kultúrnych podujatí alebo zabezpečení kapacít pre sídlisko sú dnes už irelevantné. Kým na sídlisku bola zavedená parkovacia politika, ktorá postupne zníži závislosť na automobiloch, štadión je vynikajúco obslúžený verejnou dopravou. Priťahovať sem automobily by bolo kontraproduktívne. 

Nový projekt sa pridá k viacerým rozostavaným či pripravovaným zámerom v tejto časti Ružinova. Okrem zmieňovanej Jégého Aleje V je to napríklad Saida, ktorá má vzniknúť na rohu Trnavskej cesty a Bajkalskej ulice. Magistrát zas dal nedávno súhlas k výstavbe mohutného developmentu Nový trh, ktorý vznikne na mieste administratívnej budovy Kovoprojektu pri trhovisku Miletičova. Samotný Immocap pokračuje v príprave Nového Istropolisu, ktorý v prípade výstavby v plnej verzii zmení význam okolia Trnavského mýta. Developer má pri Jégého, na mieste areálu Henkelu, ešte iný rozpracovaný projekt, zatiaľ však o ňom neinformuje. 

Lokalita sa tak postupne zahusťuje novými budovami. Je veľkou škodou, že sa na jej charaktere výrazne podpísala Jégého Alej. Za predpokladu, že by tu vznikali citlivé a rozumne navrhnuté domy - podobné, ako je pripravovaný zámer JGA - mohla tu vzniknúť nesmierne atraktívna časť Bratislavy. Namiesto toho je tu nesúrodá štvrť bez hlbšej myšlienky aj kvality. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Immocap Services / EIA
  • Situácia. Zdroj: Immocap Services / EIA

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube